Reply To: Teachers Monthly Takehome Pay


Participant
#7414

teachers payslip

Hindi niya alam ang pang-araw araw na sitwasyon na meron kami lalo na sa pampublikong paaralan marami siyang bagay na di alam. Hindi naman kami humihingi ng mataas na sweldo yun nararapat lang sa kasalukuyang estado ng pamumuhay upang makasabay din kami sa aming pangangailangan para sa aming pamilya. Pinasok namin ang ganitong propesyon dahil sa kagustuhan naming makapaglingkod pero hindi nangangahulugan na tanggapin na lamang ang lahat ng problema na aming nararanasan at nakikita…hindi naman reklamo ang ipinaabot naming mga guro sa gobyerno kung hindi karapatan namin bilang bahagi ng lipunan. Hindi mo ba yan natutunan nung nag-aaral ka?…di ba yan ang essense ng education na hindi ka maging mangmang…sana pagnilayan mo ang mga sinabi mo!