Form 137 ng mga batang nag transferred out

  • Posted In: General Discussion


  • Member
    #8842

    Makatarungan ba n Master Teachers o teachers ang gagawa ng Form 137 ng mga batang nag transferred out? nasa scope of work ba natin ito? – Teacher Edna

    With due respect, trabaho ho natin na pangalagaan ibigay ang tamang record ng mga bata, Master Teacher man o Teacher 1 basta under mo yung batang nag transferred out edi ikaw ang OBLIGADONG magbigay ng record. In my own opinion, How come a teacher/employee ask a certain question on her scope of work? kung yung trabaho na itinatanong ay simple, hindi mabigat..katamaran na ba? yung mga mahirap nga ipinaglaba nila (labandera kasi) ng mga mabahong underwear nagtatanong ba kung kasali sa scope nila… yung guard ng school ipinatawid yung mga bata sa kalsada.. itinanong ba na kasalil ba sa scope… let’s not make a simple work to be complicated just because of our tardiness… kunting extend lang maliban kung sila yung pinapahatid ng form dito sa mindanao.. – Sir Ariston

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.