GAWAD PATROCINIO V. VILLAFUERTE (GAWAD PVV)

 • Posted In: General Discussion


 • Member
  #7718

  MGA TUNTUNIN NG GAWAD PVV SA PAGSULAT NG MAIKLING KUWENTO, SANAYSAY, TULA AT ANG GAWAD PARA SA NAMUMUKOD-TANGING GURO SA FILIPINO

  A. MAIKLING KUWENTO

  1. Ang Patimpalak sa Pagsulat ng MAIKLING KUWENTO ay bukas sa lahat ng mamamayang Pilipino, maliban sa pamunuan at staff ng Trends & Techniquesw Resource Center and Training Services mula ENERO 1, 2015 hanggang ABRIL 15, 2015.

  2. Ang susulating MAIKLING KUWENTO ay kinakailangang tumatalakay sa isyung sosyo-politikal na naglalaman ng pagdakila sa pagka-mamamayang Pilipino at pagpapahalaga sa minanang Kulturang Pambansa; na hindi nailahok/nagwagi/naipalathala sa alinmang patimpalak o publikasyon.

  3. Ang MAIKLING KUWENTO ay dapat naka-encode sa 8 ½ x 11 na papel; may tipong times new roman at sukat na 12, double-space at may palugit na ½ pulgada sa kaliwa, 1 pulgada sa itaas, kanan at ibaba. Hindi ilalagay ang pangalan ng may-akda sa isimumiteng MAIKLING KUWENTO. Maglalakip lamang ng sariling CV ang may-akda bilang pagkakakilanlan sa kanyang isusumiteng akda.

  4. Isang MAIKLING KUWENTO lamang ang pipiliing magwawagi at ang may-akda ng nagwaging kuwento ay tatanggap ng salapi at tropeyo mula sa Gawad PVV sa pamamagitan ng isang GAWAD PARANGAL na gaganapin sa Mayo 7, 2015.

  5. Ang lahat ng isinumite at hindi nagwaging lahok na MAIKLING KUWENTO maging ang nagwaging lahok ay magiging pag-aari ng GAWAD PVV at kailangang isumite ang lahok bago sumapit at/o hanggang Abril 15, 2015 lamang sa pamamagitan ng koreo:

  Maaaring ipadala ang entry kay:

  Robinson K. Cedre
  Trends & Techniques Resource Center and Training Services
  GAWAD PVV
  Fule Sahagun St.
  San Pablo City, Laguna

  6. Hindi tatanggapin ang anumang lahok na ipinadala lamang sa pamamagitan ng internet o email.

  B. SANAYSAY

  1. Ang Patimpalak sa Pagsulat ng SANAYSAY ay bukas sa lahat ng mamamayang Pilipino, maliban sa pamunuan at staff ng Trends & Techniquesw Resource Center and Training Services mula ENERO 1, 2015 hanggang ABRIL 15, 2015.

  2. Ang susulating SANAYSAY ay kinakailangang tumatalakay sa isyung sosyo-politikal na naglalaman ng pagdakila sa pagka-mamamayang Pilipino at pagpapahalaga sa minanang Kulturang Pambansa; na hindi nailahok/nagwagi/naipalathala sa alinmang patimpalak o publikasyon.

  3. Ang SANAYSAY ay dapat naka-encode sa 8 ½ x 11 na papel; may tipong times new roman at sukat na 12, double-space at may palugit na ½ pulgada sa kaliwa, 1 pulgada sa itaas, kanan at ibaba. Hindi ilalagay ang pangalan ng may-akda sa SANAYSAY. Maglalakip lamang ng sariling CV ang may-akda bilang pagkakakilanlan sa kanyang isusumiteng akda.
  4. Ang isusumiteng SANAYSAY ay kinakailangang Research-based at kinapapalooban ng hindi kukulangi ngunit maaaring humigit sa 200 salita.

  5. Isang SANAYSAY lamang ang pipiliing magwawagi at ang may-akda ng nagwaging SANAYSAY ay tatanggap ng salapi at tropeyo mula sa Gawad PVV sa pamamagitan ng isang GAWAD PARANGAL na gaganapin sa Mayo 7, 2015.

  6. Ang lahat ng mga isinumiteng sanaysay ng mga kalahok at maging ang nagwaging lahok ay magiging pag-aari ng GAWAD PVV at kailangang isumite ang lahok bago sumapit at/o hanggang Abril 15, 2015 lamang sa pamamagitan ng koreo:

  Maaaring ipadala ang entry kay:

  Robinson K. Cedre
  Trends & Techniques Resource Center and Training Services
  GAWAD PVV
  Fule Sahagun St.
  San Pablo City, Laguna

  6. Hindi tatanggapin ang anumang lahok na ipinadala lamang sa pamamagitan ng internet o email.

  C. PAGLIKHA NG TULA

  1. Ang Patimpalak sa Paglikha ng TULA ay bukas sa lahat ng mamamayang Pilipino, maliban sa pamunuan at staff ng Trends & Techniquesw Resource Center and Training Services mula ENERO 1, 2015 hanggang ABRIL 15, 2015.

  2. Malaya sa paksa ang lilikhaing TULA at hindi pa dapat nailahok/nagwagi/naipalathala sa alinmang patimpalak o publikasyon; at kinakailangang nagtataglay o kinapapalooban ng:
  a. isang tulang may sukat at tugma na may 5-10 saknong
  b. isang malayang tula
  c. 5 haiku
  d. 5 tanaga

  3. Ang TULA ay dapat naka-encode sa 8 ½ x 11 na papel; may tipong times new roman at sukat na 12, double-space at may palugit na ½ pulgada sa kaliwa, 1 pulgada sa itaas, kanan at ibaba. Hindi ilalagay ang pangalan ng may-akda sa TULA. Maglalakip lamang ng sariling CV ang may-akda bilang pagkakakilanlan sa kanyang isusumiteng akda.

  4. Isang TULA lamang ang pipiliing magwawagi at ang may-akda ng nagwaging TULA ay tatanggap ng salapi at tropeyo mula sa Gawad PVV sa pamamagitan ng isang GAWAD PARANGAL na gaganapin sa Mayo 7, 2015.

  5. Ang lahat ng mga isinumiteng TULA ng mga kalahok at maging ang nagwaging lahok ay magiging pag-aari ng GAWAD PVV at kailangang isumite ang lahok bago sumapit at/o hanggang Abril 15, 2015 lamang sa pamamagitan ng koreo:

  Maaaring ipadala ang entry kay:
  Robinson K. Cedre
  Trends & Techniques Resource Center and Training Services
  GAWAD PVV
  Fule Sahagun St.
  San Pablo City, Laguna

  6. Hindi tatanggapin ang anumang lahok na ipinadala lamang sa pamamagitan ng internet o email.

  D. NAMUMUKOD-TANGING GURO SA FILIPINO

  1. Ang lalahok na guro ay kailangang nakapagturo ng FILIPINO sa Elementarya o Sekondarya (pampubliko man o pampribadong paaralan) at may rekomendasyon mula sa tagapag-ugnay/puno ng kagawaran at ng punongguro ng pinagtuturuang paaralan, na pinagtibay ng tagamasid pansangay sa Filipino at inendorso ng dibisyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng tagapamanihala.

  2. Ang gurong kalahok ay kinakailangang nakatanggap na ng Natatanging Gawad bilang “Demonstration Teacher”, maging pansangay, pang-rehiyonal o pambansa man.

  3. Sasailalim sa isang interbyu/panayam ang mapipiling finalists sa petsang itatakda bago sumapit ang Abril 15, 2015 mula sa mga kasapi ng Lupon ng Inampalan.

  4. Ang mga kasapi ng lupon ng inampalan ay maaaring kinabibilangan ng:

  a. Tagamasid pansangay
  b. Propesor sa Filipino
  c. Premyadong manunulat
  d. Natatanging guro na tumanggap ng Pambansang Gawad
  e. Espesyalista (specialist) sa pagtuturo/pagbubuo/pagsusulat ng kurikulum sa Filipino mula sa DepEd

  5. Kalakip ng isusumiteng CV ay ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga isinulat na natamong gawad, pagkilala at katibayan ng pagdalo at pakikilahok sa mga seminar/worksyap at mga pagsasanay sa Filipino, pansangay, pang-rehiyonal o pambansa man.

  6. Maaaring ipadala ang entry kay:

  Robinson K. Cedre
  Trends & Techniques Resource Center and Training Services
  GAWAD PVV
  Fule Sahagun St.
  San Pablo City, Laguna

  7. Hindi tatanggapin ang anumang lahok na ipinadala lamang sa pamamagitan ng internet o email.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.