Professional learning online community of teachers and for teachers.

Mga paalala sa paggawa ng graduation programs at invitations

 • Posted In: General Discussion


 • Member
  #9075

  1. Master of Ceremonies (Kapag dalawa, siyempre masters of ceremonies. Maraming seremonya ang ginagawa tulad ng pagdadasal, pag-awit ng Lupang Hinirang at iba pa kaya ceremonies po).
  2. 1st Honors, 2nd Honors, 3rd Honors, etc.
  3. Hindi honorable ang mga barangay kagawad, si kapitan lang po.
  4. Ilang estudyante ang bibigyan niyo ng most punctual? Most active? Kapag marami, alisin ang most smile emoticon
  5. Theme:
  Saktong Buhay: Sa De-kalidad na Edukasyon Pinanday
  6. Kapag maglalagay ng working committee, huwag kalilimutan ang mga pangalan ng mga “MAY NAITULONG”. May sasama ang loob sa iyo kapag nakalimutan mong naggupit-gupit pala ng cartolina ang isang kasamahan mo tapos hindi mo man lang naappreciate at hindi mo nailagay sa Committee on Stage Decor
  7. Please add more. Thanks.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.