Professional learning online community of teachers and for teachers.

Panuto sa mga magulang na may anak na nag-aaral ng elementary

 • Posted In: General Discussion

 • #11275

  1. Kapag nagsusumbong ang inyong anak na inaway siya ng kaniyang kaklase, iparamdam ninyong kayo ay nasa likod niya, na mayroon siyang mapupuntahan. Ngunit di ibig sabihin nito ay kinakampihan na ninyo siya.

  2. Huwag kayong magagalit agad sa kaniyang kaklase.

  3. Huwag na huwag susugod sa paaralan nang galit. Pupunta kayo sa paaralan upang alamin ang naging ugat ng away, upang makipag-usap. Ang mga bata kapag nagkukuwento ng away, laging sila ang api. Ang bilang mga magulang, napakalambot ng ating puso sa ating mga anak. Kapag naaapi sila, feeling natin mas naaapi tayo.

  4. Alamin natin ang ugat ng away dahil kung minsan, yung anak nating nagsumbong na siya ay inaway, siya pala ang nagsimula o nauna.

  5. Ang solusyon na dapat nating gawin ay ganito: kailangang matutuhan ng ating mga anak ang makipagbati, ang makipagkaibigan. Kailangang maging susi tayong mga magulang upang dumami ang kaibigan ng ating mga anak. Sa rises, papagbaunin natin ang ating anak ng dalawang mansanas, isa sa kaniya at isa sa kaniyang nakaaway na kaklase. Ang mga bata po ay talagang malikot, maingay at masaya. Matakot kayo kung ang anak ninyo ay may kilos matanda na agad.

  6. Huwag nating hayaan nakawin ng IPad ang kanilang pagkabata, hayaan natin silang maglaro sa bakuran, madumihan o masugatan. Sa paglalaro, natututo nilang makasama, maki bagay at iba pa.

  7. Ang mga magulang na may reklamo, dapat sa guro nakikipag-usap o sa principal ng school at hindi sa 24Oras o TV Patrol. Nagrereklamo tayo dahil gusto nating maayos ang problema at hindi na maulit pa sa ibang mag-aaral ang naranasan ng ating anak.

  8. Huwag po tayong pagamit sa media na takaw na takaw sa mga sensationalized na balita. Kapag po di umaksiyon ang principal sa ating inilapit na problema, maaari naman tayong lumapit sa opisina ng DepEd sa ating bayan. Kilala po natin ang ating mga anak, at ang ating mga guro ay tao rin namang nagkakamali. Di ko sinasabing huwag parusahan ang mga gurong nagkamali. Ang sinasabi ko lang po ay may wastong paraan sa paghahatid ng mga reklamo. Ang dapat na maging objective natin ay ganito: ma-inform ang guro sa mga dapat niyang gawin, na hindi na niya dapat ulitin ang kaniyang ginawa at makapagpatuloy siya sa pagtuturo at hanapbuhay.

  9. Huwag lang iasa sa paaralan ang pagtuturo sa ating mga anak. May tungkulin din tayong mga magulang na magturo sa kanila. Kailangang may aralin din tayo kada linggo sa ating mga anak. Tinuturuan natin ang ating mga anak di lang upang matutong magbasa, kundi mahalin ang pagbabasa. Let’s teach our kids not only to know how to read but to love reading.

  10. Natutuhan ng bata ang mga kaalaman sa paaralan. Ang magagandang pag-uugali naman at iba pang halagahan sa bahay. Kung lumaking walang galang, palaaway, mandaraya at iba pa ang inyong anak, alam na natin kung sino ang may kasalanan!

  Salamat po! Maaaring i-share. Mula sa inyong abang lingkod–Genaro R. Gojo Cruz

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.