Professional learning online community of teachers and for teachers.

The Filipino Faith Is Waterproof

  • Posted In: General Discussion


  • Member
    #8109

    Pope Francis - The Filipino Faith is Waterproof

    Do you know why Catholics love and look up to Pope Francis so much? First, Pope Francis is Christ’s vicar on earth, ang Representante ni Cristo dito sa mundo. Since he is God’s representative himself, dapat lang na mahalin din natin siya dahil pinamamahalaan niya ang Simbahan kung saan tayo kabilang. Can you imagine God’s envoy visiting you? Napakasaya nun, such a great privilege, kaya masaya ang mga Katoliko sa Pinas. Sa pagbisita niya, nadama ng mga Pinoy na may puwang sa puso niya ang mga anak niya dito kaya naman lalo syang minahal ng mga Pinoy. Kumbaga He loved, and he was loved in return.

    Second, people loved him because of his saintly character. There is something in him that radiates na kahit mga hindi Katoliko eh napapahanga sa kanya. He isnt perfect at tao lang din siya, pero he is showing to us how to live an exemplary Christian life. And there’s nothing wrong to ask him to pray for you, because praying for one another is a biblical practice.

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.