Inspirational Teacher Poems – Dakilang Guro

Inspirational Teacher Poems  – Dakilang Guro

Paano na kaya ang buhay ko ngayon
Kundi sa guro kong matiyaga’t mahinahon
Ang kilos ko’t tawi, isipa’t kalooban
Siya itong naghubog sa aking katauhan.

Sa bawat antas ng aking pag-aaral
Siya ay kapiling at ako’y minahal
Lubhang masintahin tigib ng pangaral
Laging kaagapay sa mabuting asal.

Busilak at ginto ang iyong kalooban
Ikaw ay huwaran ng bawat nilalang
Sa mga gawa’y di ko kayang tumbasan
Ang lahat ng bagay ay nagagampanan.

Di niya alintana pihit ng orasan
Kung kanyang waraiiy di kayang sukatan
Ang mga gawaing sa balikat nakaatang
Lalo pa’t higit paggawa ng lesson plan.

Maging sa tahanan isa siyang uliran
Mabuting kabiyak na dapat hangaan
Pag-aaral ng anak pilit igagapang
Sa matuwid na landas ng kinabukasan.

Ngayo’y heto ako sa aking ambisyon
Siruhanong doktor ang naging propesyon
O, dakilang guro nasaan ka ngayon
Maraming salamat sa aking nahayon.

Leave A Reply

Your email address will not be published.