Ikatlong Pambansang Pagtitipon ng Kalipunan ng mga Nagkakaisang Guro ng Araling Panlipunan Inc.

0

Ang Kalipunan ng mga Nagkakaisang Guro ng Araling Panlipunan (KALINANGAN) Inc. ay magdaraos ng Ikatlong Pambansang Pagtitipon na may temang Guro ng Araling Panlipunan sa Ika-21 Siglo: Pagpapalawak ng Kaalaman, Kasanayan at Kamalayan na gaganapin sa ika 27 hanggang 29 ng Agosto 2016 sa Multi-Purpose Hall ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas (NCHP).

Ang layunin ng Pagtitipon na ito ay ang mga sumusunod:

  1. mapalawak ang mga kaalaman tungkol sa mga napapanahong isyu, hamon at pamamaraan ng pagtuturo ng mga paksa sa Grado 11; at
  2. mabigyang impormasyon ang mga kasapi tungkol sa mga plano at gawain ng samahan.

Ang mga guro mula sa iba’t ibang antas ng pampubliko at pampribadong paaralan sa bansa ay inaanyayahang dumalo sa gawaing ito.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral na mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay:

G. Gringo M. Corpuz
Pangulo
Kalipunan ng mga Nagkakaisang Guro ng Araling Panlipunan (KALINANGAN) Inc.
No. 31 Bonifacio Avenue, Christine Village Barangay De La Paz, Pasig City
Mobile Phone: 0905-489-3901; 0942-074-1421
Email: [email protected]

Leave A Reply

Your email address will not be published.