Tatlong Dekada ng Yeso at Pisara

Iniunat ang pakpak tulad ng isang inakay na tinuturuan ng ina kung paano lumipad. Walang takot na pumalaot sa himpapawid at hindi alintana ang nakaambang panganib, kung saan ang hangad ay matutununan ang likas na laro sa pinasok na daigdig.…