Home » Buhay Guro » Mga Kalakip na Benepisyo ng Expanded Maternity Leave Law (RA 11210)

Mga Kalakip na Benepisyo ng Expanded Maternity Leave Law (RA 11210)

Ang RA 11210, Expanded Maternity Leave Law, ay naisabatas noong February 20, 2019. Sa kadahilanang hindi pa natatapos ang pagbalangkas ng IRR, hindi pa naipapatupad sa kasalukuyan ang nasabing batas. Nilinaw ni DOLE Secretary Silvestre Bello III na ang batas na ito ay may RETROACTIVE EFFECT. Lahat ng kababaihang manggagawa na nanganak ng March 09, 2019 kahit hindi pa naipapasa ang IRR ng RA 11210 ay sakop na ng benipisyong ito. Samakatuwid, kung ang kasalukuyang ibinigay na maternity leave ay 60 days sa mga apektadong empleyado, kapag naipasa na ang IRR, obligadong punuan ng employers ang 60 days upang maging 105 days.

Kung ang RA 11210 ay para sa lahat ng babaeng empleyado, kasal man o hindi, and RA 8187 o mas kilala sa katawagang Paternity Leave Act of 1996 na nagbibigay ng pitong araw na paid leave sa mga tatay ay aplikado lamang sa mga empleyadong lalaki na legally married at kasalukuyang nakikisama pa sa kanyang asawang manganganak. Maaaring may diskriminasyon ang mga batas na mas kumikiling sa kababaihan. Kung tinatanggap ng lipunan na karapatdapat tumanggap ng maternity leave privileges ang babaeng empleyado kahit na ito ay hindi kasal, nararapat lamang din naman na ikonsidera ng lipunan na makatanggap din ng leave privileges ang mga lalaking empleyado na magiging tatay kahit pa sila ay hindi pa naikakasal ng legal sa nanay ng kanilang magiging anak.

Nasilip na ng mga mambabatas na gumawa ng RA 11210 ang problemang ito. Masalimuot at mahaba pang proseso para amyendahan ang RA 8187. Kung kaya naman isinali na rin nila ang probisyon na ang mga entitled sa maternity benefit ay maaaring magbigay ng hanggang 7 araw ng kanilang maternity leave upang ipagamit sa tatay ng kanyang anak, kasal man sila o hindi (Sec. 6 of RA 11210). Ito ay ibabawas sa 105 days.

Sa ilalim ng RA 11210, hindi nililimitahan kung ilang beses maaaring tumanggap ng benepisyong ito ang mga kwalipikadong empleyado. Ngunit kapag nakunan o nagkaroon ng emergency termination, 60 days maternity leave with full pay lang ang maaaring matanggap sa halip na 105 days.

Ang mga kwalipikadong empleyado naman na sumasailalim sa Solo Parent Welfare Act (RA 8972) ay may probisyon na karagdagang 15 days with full pay.

Maaari ring humingi ng permiso na mag extend ng maternity leave ng hanggang 30 araw ngunit ito ay without pay.

Sa mga di inaasahang pangyayari na namatay ang kwalipikadong empleyado, maaaring ilipat at ipagamit ang lahat ng mga natitirang benepisyo ng maternity benefit sa kanyang asawa o kamag anak na magiging tagapag alaga ng kanyang ipinanganak na bata.

Ang mga empleyadong may pending administrative case ay karapat dapat ding makatanggap ng benepisyong ito.

Tulong tulong ang CSC, DOLE, at SSS na kasalukuyang nagbabalangkas ng kaukulang IRR para sa RA 11210.

Share with your friends!

Margarita Lucero Galias

Margarita L. Galias began her career in education as a high school math and physics teacher in Immanuel Lutheran High School in Malabon City and Manila Central University, Caloocan City before serving as a public school teacher in Sorsogon City in 1995. She was a university scholar and graduated cum laude with a bachelor’s degree in Education, major in Math-Physics from De La Salle Araneta University. She also holds a master’s degree in Management, major in Administration and Supervision from Sorsogon State College. She is now currently employed in Mercedes B. Peralta Senior High School as a classroom teacher and a guidance counselor designate.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.