Home » Issuances » DepEd Memoranda » Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Tema at Paksa

Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Tema at Paksa

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019 mula ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997.

Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Tema

Bilang tugon sa proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika) ang taong 2019, pinagtibay ng KWF ang Kapasiyahan ng Kalupunan Big. 18-31 na naglalayon na masiglang lumahok ang KWF sa pagdiriwang na ito; at ang Kapasiyahan ng Kalupunan Big. 19-03 na nagtatakda ng temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino at naglalayon na ilaan ang Buwan ng Wika sa Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi para sa mga katutubong wika sa bansa.

Ang layunin ng pagdiriwang ay ang mga sumusunod:

a. maiangat ang kamalayan ng mga mamamayang Filipino ukol sa halagang multilingguwalismo sa paglikha ng isang bansang Filipino na may pagkakaunawaan;

b. mahikayat ang mga mamamayang Filipino, lalo ang mga may-ari ng katutubong wika, na makilahok sa mga gawaing pangwika ng KWF;

c. mahikayat ang mga mamamayang Filipino na magpatupad ng mga malikhaing programang pangwika na makatutugon sa pangangailangan ng kanilang komunidad sa pakikipagtulungan sa KWF;

d. mapangalagaan ng KWF ang mga karapatang pangwika ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang magbibigay ng seguridad laban sa mga diskriminisasyong pangwika; at

e. maipakilala sa mga mamamayang Filipino ang KWF bilang ahensiya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga katutubong wika ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga programang pangwika nito.

Ang lingguhang paksa sa loob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod:

PetsaTema
Agosto 5-9, 2019Ako at ang Katutubong Wika Ko
Agosto 12-16, 2019Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog ng mga Katutubong Panitikan at Kaalamang-bayan
Agosto 19-23, 2019Sarikultura: Multilingguwalismo at Paguugnayan para sa Isang Bansang Filipino
Agosto 26-30, 2019Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga sa Bansang Filipino

Kalakip ng Memorandum na ito ang Palatuntunan ng mga Gawain para sa isang buwang pagdiriwang.

Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa

Komisyon sa Wikang Filipino, Sangay ng Edukasyon at Networking, Gusaling Watson, 1610 JP Laurel St., Malacanang Complex, San Miguel, Maynila sa telepono: (02) 736-2519; o email: komisyonsawika@gmail.com at website: www.kwf.gov.ph.

Hinihiling ang malawakang pagpapapalaganap ng Memorandum na ito.

LEONOR MAGTOLIS BRIONES
Secretary

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

1 thought on “Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Tema at Paksa”

 1. Wika Mo at Wika Ko ay ‘Di Basta Wikang Filipino
  Rowena Serrano-Taway

  Wika mo at wika ko ay ‘di basta wikang Filipino
  Wika mo at wika ko ay likas nating wikang katutubo
  Wikang pamana ng ating lahi
  Wikang panangga sa mapang-aglahi

  Ito ay ang ating pagkakakilanlan
  Unang wikang ating natutunan
  Katutubong wika mula kapanganakan
  Wika daan tungo sa kapayapaan

  Wika mo at wika ko ay ‘di basta wikang Filipino
  Yaman ang taglay ng gumagamit nito
  Wikang ating-atin, ipinagmamalaki ko
  Saan man pumaroon, ako’s taas noo kahit kanino

  Bigyang pagpapahalaga
  Ito’y ating kaluluwa kumbaga
  Ating tunay, talaga!
  Ipangakong pagyayamanin at pauunlarin, sa bato’y itaga!

  Wika mo at wika ko ay ‘di basta wikang Filipino
  Kalayaan ng bayan ang katumbas nito
  Kailan man ay ‘di maglalaho
  Dumaan man sa matinding bagyo’t balaho

  Gamitin. Gamitin nang gamitin
  Isabay mo na sa panalanging taimtim
  Ipagsigawan mo’t wag nang ilihim
  Pagkat kung mamamatay ang wika’y hatid ay dilim

  Wika’y bahagi ng ating kultura
  Kailanman ay hindi mabubura
  Ulanin man ng mura’t lura
  Kung ang wika’y wala, pagkakaisa’y nakasara

  Wika mo at wika ko ay ‘di basta wikang Filipino
  Gamitin sa saliksik, katumbas ay talino
  Pagyaman at pag-unlad nito’y para ba kanino?
  Gamitin at yakapin nang ‘di tayo nakasunod sa anino ng kung sino

  Itatak at sa puso’y ikintal
  Ang halaga at gampanin nitong mala-Kristal
  Kung balewalain, ito’y isang sampal
  Nararapat pang isakdal

  Wikang katutubo: Tungo sa isang bansang Filipino
  Wikang magbubuklod sa isang hukbo
  Wikang magtutulak sa isang takbo
  Wikang tagumpay ang sinisimbolo!

  Wika mo at wika ko ay di basta wikang Filipino
  Wikang Filipino’y kailanman ay ‘di maglalaho
  Bitbit nito’y pag-asa’ty buhat ng kulturang Pilipino
  Wika mo at wika ko’y wikang katutubo
  Wikang tatak ng mga Pilipino!

  Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.