Home » DepEd Resources » DepEd Enrollment and School Opening for SY 2020-2021 Frequently Asked Questions

DepEd Enrollment and School Opening for SY 2020-2021 Frequently Asked Questions

DEPED ENROLLMENT AND SCHOOL OPENING FOR SY 2020-2021 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

The first two weeks shall completely be remote enrollment, where there will absolutely be no face-to-face. SDOs and schools shall exhaust all possible means to conduct remote enrollment.

Unless otherwise necessary, any form of physical submission of enrollment data shall only be done in the 3rd week of the enrollment period, which shall be done in coordination with local government units (LGUs). Implementing remote enrollment shall take into consideration the resource inequalities and different circumstances that exist among learners and teachers.

Attached herewith are the frequently asked questions regarding the Enrollment and School Opening for School Year 2020-2021.

DepEd Enrollment and School Opening for School Year 2020-2021 Frequently Asked Questions (FAQ)

Hanggang kailan ang period ng enrollment ngayong SY 2020-2021?

Ang enrollment para sa School Year 2020-2021 ay magbubukas sa Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 30. Ito ay karugtong na lamang ng Early Registration noong Enero. Sa unang dalawang linggo ng Hunyo, remote enrolment ang gagawing papamamaraan dahil ipagbabawal ang kahit anumang pisikal ng pagpunta sa paaralan. Lahat ng learners na hindi makakapag enroll gamit ang kahit anong remote na paraan ay papayagan sa huling dalawang linggo ng Hunyo para pisikal na makapunta sa paaralan at ito ay dedepende sa sitwasyon ng lugar. Dapat rin ay nakasunod pa sa required health standards ng IATF ang posibleng physical enrollment na mangyayari.

Paano ang magiging sistema ng enrollment? Face-to-face ba?

Hindi kinakailangang pisikal na magtungo ang mga magulang at mag-aaral sa paaralan para sa enrollment ngayong taon. Upang patuloy na mapairal ang Social Distancing at ang health standard na rekomendasyon ng DOH at IATF, ipatutupad ng Kagarawan ang Remote Enrollment.

Para sa mga Grade 1-12 na mag-aaral: Ang mga magulang ng mga papasok na Grade 1 to 12 learners ay tatawagan ng kanilang adviser mula sa nagdaang taon para sa ‘remote’ enrollment. Gayunpaman, maaari ring ang magulang o taga-pangalaga ang tatawag o kokontak sa adviser, sa pamamagitan ng mga numerong nilaan ng paaralan para sa enrollment procedures.

Para sa mga papasok ng kindergarten: Maaaring makipag-ugnayan ang magulang ng mga papasok ng kindergarten sa kanilang napiling paaralan para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga nilaang numero o bumisita sa website ng paaralan para sa kanilang enrollment procedures.

Para sa mga lilipat na mag-aaral: Maaaring direktang makipag-ugnayan ang magulang ng lilipat na mag-aaral sa eskwelahang nais lipatan gamit ang mga contact details ng paaralang lilipatan.

Para sa mga Balik-Aral enrollees: Tulad ng mga transferees, maaaring direktang makipag-ugnayan ang mga Balik-Aral enrollees sa eskwelahang napiling lipatan. Ang lilipatang eskwelahan ay ang siyang magtatala ng kanilang impormasyon at datos.

Para sa mga ALS enrollees: Maaaring mag-enroll ang mga mag-aaral sa ilalim ng ALS program sa pamamagitan ng pakikipagugnayan online o pisikal sa paaralan o sa mga barangay na mayroong Community Learning Centers (CLCs). ALS Form 2 (Annex B) ang gagamitin dito batay sa DepEd Order No. 58, s. 2017. Maaari itong ma-access online at mayroon ding mga printed na kopya.

Tatanggap ba ang mga paaralan ng mga late enrollees?

Ang mga paaralan ay maaring tumanggap ng mga late enrollees kung ang estudyante ay nakapasok sa 80% ng itinakdang school days sa bawat school year at naabot ang mga kinakailangang pamantayan upang pumasa sa bawat grade level. Maari ding gamitin ng mga school heads ang kanilang sariling desisyon sa kung tatanggapin o hindi ang mag-aaral at magsagawa ng mga aktibidad upang makahabol ang nasabing estudyante.

Paano ang pagpapasa ng mga documentary requirements para sa enrollment?

Dahil sa kasalukuyang sitwasyon pang kalusugan, ang palugit sa pagpapasa o pagsusumite ng mga documentary requirements sa enrollment ay ipagpapaliban muna hanggang Disyembre 2020. Ito ay ipatutupad pareho sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayunpaman, inaanyayahan ang mga magulang na ipasa ang mga dokumento sa lalong madaling panahon.

Ano ang mga dokumento o form na kailangang ipasa sa pag-e-enroll ng anak ko?

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring ipasa online (email, Messenger, Viber, atbp.) o sa mga enrollment kiosk sa barangay:

Sinagutang Learner Enrollment and Survey Form (LESF); at

Mga documentary requirement na nakasaad sa DO 3, s. 2018, kung mayroon na

PSA Birth Certificate (dating NSO)

Learner School Form 9 (Form 138) kung mag-e-enroll sa Grades 1-12

Pwede bang tanggihan ng isang paaralan ang isang mag-aaral na kulang o walang dokumento na maipapasa sa loob ng enrollment period?

Hindi maaring tanggihan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na nais mag-enroll ngunit kulang o walang dokumentong maipapasa habang nageenroll.

Sino ang dapat magbigay ng school record ng isang mag-aaral?

Ang School Form 9 (Form 138) at School Form 10 (Form 137) ng mag-aaral ay dapat na maibigay ng dating paaralan papunta sa paglilipatang paaralan. Ito ay dapat na school-to-school transaction lamang at ang mga paaralan ay hindi dapat ipasa ang ganitong responsibilidad sa mga magulang o guardian.

Pwede pa rin bang magpasa ng application para sa SHS Voucher Program?

Maari pa ring magpasa ng application sa ilalim ng SHS Vouvher Program kung ikaw kwalipikado sa mga nakaatas na pamantayan. Kung nais na mag-apply sa programang ito, maaring ipasa ang application sa Private Education Committee National Secretariat (PEAC NS) sa pamamagitan ng Online Voucher Application Portal o maaari ding magsadya sa opisina ng PEAN NS kung manual naman ang isasagawang aplikasyon. Dagdag pa rito, ang mga estudyanteng nakatatanggap na ng voucher program ay hindi na kinakailangang mag-apply muli sa kadahilanang automatiko na muli silang makakatanggap ng subsidiya mula sa departamento.

Pinapayagan po ba ang mga private school na magsagawa ng face-to-face enrollment sa unang dalawang linggo ng Hunyo?

Ang mga private schools na nagbabalak na magsagawa ng face-to-face enrollment sa nasabing linggo ay dapat munang sumulat sa DepEd upang ipaalam ito. Mangyaring ipagbigay-alam ito ng mga private schools sa pamamagitan ng pag-email sa Office of Undersecretary Jesus L.R Mateo (usec.governance@deped.gov.ph).

Paano malalaman ang paraan ng pag enroll, wala kaming internet?

Maaring mag-tanong sa dating class adviser ng mag-aaral sa kung paano ang magiging proseso ng enrollment. Maari ding dumulog sa nakatakdang enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay upang makakuha na rin ng dokumentong kakailanganin.

Paano ang pag-enroll kung lilipat ng school?

Nararapat lamang na kontakin ng mag-aaral o magulang ang paglilipatang paaralan upang ipagbigay alam ang ninanais na paglipat.

Ano ang iba’t ibang paraan upang makolekta ang mga enrollment at survey data?

Ang mga enrollment at survey data ay maaring makolekta sa pamamagitan ng: (1) Tawag sa telepono; (2) SMS/Text messaging; (3) Pagpapasa sa pamamagitan ng online (hal. E-mail, Messenger, Viber at iba pa.)

Pwede na ba mag put up ng enrollment kiosk o booth simula June 1?

Hindi pa, absolutely no face-to-face ang unang dalawang linggo.

Paano kung nakapaglagay na kami ng booth o kiosk bago pa nailabas ang DepEd Order 008, s. 2020?

Pwede lang i-activate ang mga booth o kiosk na naka-ready na sa ikatlong linggo ng Hunyo ayon sa alituntunin ng Kagawaran.

Ano ang Learner Enrollment and Survey Form o ang LESF?

Ito ay isang instrument upang ma-rehistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng impormasyon sa kakayahan ng bata ukol sa iba’t ibang learning modes.

Saan maaaring makakuha ng LESF?

1. Para sa magulang: Ang LESF ay maaaring ma-download sa opisyal na DepEd Website (www.deped.gov.ph) at social media accounts. Maari din itong makuha sa mga enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay. 2.Para sa guro: Ang LESF ay maari ding ma-download mula sa Learner Information System (LIS).

Paano maipapasa ang LESF?

Ang pagpapasa ng LESF ay maaring sa pamamagitan ng e-mail, Facebook Messenger, at iba pang paraang na may kinalaman sa online. Ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo at ikaapat na lingo ng enrollment period.

Dapat pa rin ba akong mag-fill out ng LESF kung narehistro ko na ang aking estudyante noong ‘Early Registration’?

Dapat pa ring magpasa ang mga magulang ng LESF sa kadahilanang may mga karagdarang impormasyon sa nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong ‘Early Registration’ form. Ang pagpapasa nito ay kinakailangan upang makumpirma ang mga impormasyong ng mga mag-aaral.

Pwede bang i-convert ang LESF sa google form?

Pwede, basta siguraduhing makukuha ang lahat ng data elements ng LESF at ma-encode sa LIS.

Papapasukin ba ang mga bata sa eskwelahan kahit hindi pa napupuksa ang virus?

Alinsunod sa DepEd Order 007, s. 2020, at sa pagbibigay prayoridad ng Kagawaran ng Edukasyon sa kapakanan at kalusugan ng mga guro at mag-aaral, hindi magiging face-to-face ang pag-aaral sa pagbubukas ng klase.

Ano ang naging batayan ng DepEd para ituloy ang pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021?

Nagdaos ng survey ang Kagawaran kung saan 700,000 na guro, mag-aaral at magulang ang sumagot at piniling idaos ang pasukan sa huling linggo ng Agosto. Gayunpaman, ang survey ay isang bahagi lamang ng malawakang konsultasyon. Nagkaroon din ang DepEd ng mga pag-aaral, consultation at ilang pagpupulong na kasama ang DOH at IATF.

Hindi ba masyadong maaga ang August 24 sa pagbubukas ng klase?

Ayon sa Section 3 ng Republic Act. No. 7797, ang mga klase sa basic education ay dapat magbukas sa unang lunes ng Hunyo at hindi dapat lalampas sa huling araw ng Agosto. Ang rekomendasyon sa pagbubukas ng klase ay suportado ng Pangulo at ng IATF sa nasabing araw basta’t isasaalang-alang ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral, guro, at iba pang staff ng paaralan na mariing susundin ng DepEd.

Paano ang mga mag-aaral na walang internet connection at gadgets sa bahay? Paano sila maaaring matuto?

Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga Learning Delivery Modes na maari nilang gamitin. Bukod sa online learning, gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante.

Sino ang magtuturo sa mga bata kung hindi face to face?

Mahalaga ang papel ng magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang Distance Learning. Sila ang ang magiging gabay ng ating mga learners upang maging posible ang patuloy na pagkatuto.

Paano ang mga guro? Masasakripisyo ba ang kalusugan nila?

Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang nananatili sa loob ng bahay.

May bayad ba ang learning modules?

Ang learning modules na ginawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangang bayaran.

Kailan ibibigay ang mga printed materials na pag-aaralan ng mga bata?

Magiging available ang mga printed materials na maaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa Agosto.

READ MORE:

DepEd Learning Delivery Modalities for School Year 2020-2021

DepEd Guidelines on Enrollment for School Year 2020-2021 in the Context of the Public Health Emergency Due to COVID-19

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

13 thoughts on “DepEd Enrollment and School Opening for SY 2020-2021 Frequently Asked Questions”

 1. Good evening,
  I just wanted to ask my son went to a private school in grade 8 and now he us graduate in grade 10 and because of the pandemic, I can no longer afford to pay his tuition fee. I transferred him to a public school with the remaining balance of his previous one. school I haven’t gotten his form137 yet, can my child enroll in senior high school this school year

  Reply
  • Hi Grace!

   DepEd Order No. 88, s. 2010:

   Section 127. Transfer of Students and Transfer Credentials. A pupil or student enrolled in one school is entitled to transfer to another school, provided he has no unsettled obligations with the school he was enrolled in.

   Every pupil or student who applies for and is eligible to transfer should be provided by the school he is enrolled in with the appropriate transfer credentials which will entitle him to admission in another school of his choice, subject to the latter’s policies and regulations on the admission of transfer students. Such credentials to be issued are as follows;

   a. For the elementary and secondary levels: The uncancelled report card (Form 138) with the certificate of eligibility to transfer duly accomplished and signed by the school head which shall be issued to the pupil or student within two weeks after filing of the application or after the close of the school year as the case may be.

   Section 128. Withholding of Credentials. The release of the transfer credentials of any pupil or student may be withheld for reasons of suspension, expulsion or nonpayment of financial obligations or property responsibility of the pupil or student to the school. The credentials shall be released as soon as his obligation shall have been settled or the penalty of suspension or expulsion lifted.

   However, if, after due inquiry, a school is found to have unjustifiably refused to issue transfer credentials or student records, the Department may issue the same without prejudice to the imposition of appropriate administrative sanctions against the school concerned.

   Reply
 2. Paano po enrolled nako sa ibang school e gusto ko po sana magpalipat dito sakin mas malapit Di pa po umpisa ng klase at Di pa po ako nagpapasa ng mga requirements pwede pa po ba ako lumipat?

  Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.