Home » Teaching & Education » House Bill Seeks to Revive Good Manners and Right Conduct (GMRC) as a Separate Subject in the Basic Education Curriculum

House Bill Seeks to Revive Good Manners and Right Conduct (GMRC) as a Separate Subject in the Basic Education Curriculum

In the old curriculum of our basic education program, a subject entitled “Good Manners and Right Conduct” or GMRC, is part of the regular basic education curriculum. Subsequently, it was scrapped as a regular subject and integrated in Social Studies and other related subjects.

Revival of Good Manners and Right Conduct Act of 2017

This bill seeks to revive GMRC and to include it as one of the separate subjects in the revived K to 12 program in basic education.

The necessity for such revival stems from the observation that the youth of today has a surplusage of role models for their behavior owing to the information explosion in this age of the internet. Modernization in a globalized village almost always results to confusion in the minds of our youth as the variety of influences make them vulnerable to the pervasive effects of pop culture, which is not always admirable and worthy of emulation. In fact, there is a detrimental side of pop culture which challenge (he inculcation of the basic tenets of the promotion and observance of respect for oneself, others, and our elders, as well as the teaching of the values of patience, perseverance, industry , honesty and good faith in dealing with other human beings.

In view of such occurrence, it may be prudent to introduce in the curriculum a “set menu’ of lessons on good manners and right conduct so as to better guide our youth in facing contemporary society.

Thus, the passage of this bill is very much needed as it is very timely.

HOUSE BILL NO. 6705

AN ACT TO REVIVE GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT (GMRC) AS A SEPARATE SUBJECT IN THE BASIC EDUCATION CURRICULUM

Introduced by Representative Salvador B. Belaro. Jr.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:

SECTION I. Title. – This Act shall be known as the “Revival of Good Manners and Right Conduct Act of 2017.”

SECTION 2. Declaration of Policy. – It is the policy of the Stale to recognize the vital role of the youth in nation-building and to promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs.

SECT ION 3. Inclusion as A Separate Subject in the Curriculum of Basic Education Good Manners and Right Conduct (GMRC). – The Department of Education (DepEd) is herein tasked to include as a separate subject in the curriculum of the present K to 12 program in basic education Good Manners and Right Conduct (GMRC) which shall inculcate among our students the basic tenets of the promotion and observance of respect for oneself others, and our elders, as well as the teaching of the values of patience, perseverance, industry, honesty and good faith in dealing with other human beings.

SECTION 4. Funding. – An initial budget of Twenty Million Pesos (P20.000.000.00) is hereby allocated for this Act. The funds necessary to carry out the provision of this Act shall be included in the Genera) Appropriation Act of the year following its enactment into law and thereafter

SECTION 5. Implementing Rules. The Department of Education (DepEd), is hereby tasked to jointly formulate the implementing rules and regulations of this Act.

SECTION 6. Separability Clause —If any provision of this Act is held invalid, the other provisions not affected shall remain in full force and effect.

SECTION. 7. Repealing Clause. — All laws, decrees or rules inconsistent with this Act are hereby repealed or modified accordingly.

SECTION. 8 Effectivity. — This Act shall take effect fifteen (15) days after the completion of its publication in the Official Gazette or in at least two (2) newspapers of general circulation

Approved.

HOUSE BILL NO. 6705 HISTORY

FULL TITLE : AN ACT TO REVIVE GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT (GMRC) AS A SEPARATE SUBJECT IN THE BASIC EDUCATION CURRICULUM
PRINCIPAL AUTHOR/S : BELARO, SALVADOR JR. B.
DATE FILED : 2017-11-22
SIGNIFICANCE: NATIONAL
CO-AUTHORS (Journal Entries) : 1. Bravo (M.) (000 2018-01-30) 2. Sy-Alvarado (000 2017-12-11)
ACTIONS TAKEN BY THE COMMITTEE ON RULES: REFERRAL TO THE COMMITTEE ON BASIC EDUCATION AND CULTURE ON 2017-11-28

READ: Senate Bill Seeks to Institutionalize Good Manners and Right Conduct (GMRC) in the School Curriculum

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

10 thoughts on “House Bill Seeks to Revive Good Manners and Right Conduct (GMRC) as a Separate Subject in the Basic Education Curriculum”

 1. Para sa akin, makakatulong ng malaki ang pagbabalik ng GMRC. Ang tanong lang, maipatutupad ba ito ng maayos? O baka dagdag lang na sakit ng ulo ang pagpapatupad nito.

  For me, supplement lang ang GMRC sa pagtuturo ng tamang asal. Nasa mga magulang pa rin nakasalalay ang nagiging ugali ng mga bata hanggang sa paglaki.

  May isa nga pala akong episode kung saan tinalakay ko ang 5 paraan na naisip ko kung paano makakasundo ng mga magulang ang kanilang mga anak. Heto po ang link.

  https://www.youtube.com/watch?v=5JpWIImuopY&t=85s

  Salamat po!

  Reply
 2. Spiritual Moral Values is better subject from our day.. maraming bata kahit hindi mo palabasin ng bahay maghapon hindi pa rin sila ligtas sa masasamang implowensiya ayon sa aming survey dahil may hawak silang cellphone ang information ay bukas sa internet kahit ang ponorngrapiya at mga mapag samantala ay makaka pasok sa kanila sa pamamagitan ng internet sa cellphone nila.. i have a book i made epektibo sa modernong panahon na makakatulong..Part of MIND EMPOWERMENT PROGRAM. How to address physical and spiritual. This is one my letter to i sent :
  Maraming tao ang matatalino at talentado totoong mahuhusay pero bagsak sa larangan ng pang uugali ang ilan, ito’y makikita sa paraan ng kanilang pakikitungo at pagkilos at pamumuhay na nakakaapekto sa pamumuhay ng buong komunidad. Madalas nagpapagalingan minsan walang marunong makinig at umunawa na pinagmumulan ng kaguluhan, Pag takas sa oras ng klase sa eskuwelahan o di pagpasok na inaakala ng magulang na nasa school pero nasa computeran o inuman sa kapwa kaklase na madalas na ikinalulungkot ng magulang sa kabila ng pagpupursige nila namakatapos ang kanilang mga anak, Pag mumura o masasamang salita, Ingitan, Tsimis o mga kwentong may dagdag madalas kasiraan sa iba upang itaas ang sarili gaya rin ng paninirang puri sa kapwa, Maling paglilibang gaya ng sugal na pinagmumulan ng pagkabaon sa utang o away, Kakulangan sa pakikinig at pang unawa sa payo at desiplina ng magulang madalas na pinagmumulan ng paglalayas o pagkapahamak isa rin sa pinagmumulan ng maagang pagbubuntis, Paghahangad o pagnanasa ng pag aari ng iba, Masamang kaisipan at pagnanasa sa babae at iba pa. Ang CAMPUS MINISTRY ay nagtuturo ng SPIRITUAL VALUES isa dito ay ang tinatawag na MIND EMPOWERMENT ay isang Values Education to address people mindset o isaayos ang pangkaisipan at pananaw ng isang tao. Ang layunin ng CAMPUS MINISTRY ay palakasin ang kaalaman sa pagpapahalaga (Values) sa lahat ng aspeto ng pangkaisipang pananaw at layunin ng isang kabataan at matuklasan ang kanyang kahalagahan at dapat niyang gawin. Isa sa kahalagahan ng Mind Empowerment na ito mga panuntunan kaalaman at pinagmumulan ng gabay at paghuhubog ng Ugali (Moral), Pagpapahalaga (Values), at Alituntunin (Ecthics) ng isang tao sa komunidad matanda man o bata, ito’y isa sa pinakamahalagang aralin na makakatulong sa lipunan. Na nag tuturo ng Core of Values “ Ang maging Maka-Dios ay nagbibigay ng isang mabuti at Maka-Taong pamamaraan tungo sa isang Maka-Bansa na may pagpapahalaga at pag iingat sa kapaligiran bilang Makakalikasan. Ano man husay natin sa pagtuturo sa ating kabataan ng mga pamantayan ng buhay na circular na aralin at pamamaraan kung wala ang Diyos sa puso nila silay matutuksong gumawa ng mga bagay na di dapat na madalas ikakapahamak nila. Kinakailangan turuan ang mga kabataan na siyang sumasagisag at susunod na magtataguyod ng ating bansa. Ang maka Diyos na pag uugali, pagpapahalaga at alintuntunin na itinuturo ng Campus Ministry kung saan napapaloob ang Mind Empowerment. Kung walang pagkaunawa sa pamantayan tungkol sa Spiritual Moral Values and Ethics sa puso ng isang tao siguradong bagsak naman sila sa ugali, pamamaraan mananatiling silang “corrupt” at gagamitin lang nila ang kanilang husay at talino sa masama at paglalamang sa kapwa at magiging mayabang at mapangmaliit dulot ay pang aapi. Ang tanging Solusyon palakasin ang Moral Values base sa pamantayan ng Diyos ang bawat kabataan sa komunidad na siyang pag asa ng bayan. Ang Spiritual Values na may mataas na antas ng pagtuturo moral, pagpapahalaga, at panuntunan ay bumubuo ng isang kabataan na may mataas na moralidad sa larangan ng pagiging Maka Diyos, Maka Tao, Maka Bansa, Maka Kalikasan. Ang SPIRITUAL VALUES at napapaloob dito ang isang bahagi ng aralin ng “Mind Empowerment” na magpapamulat sa mga kabataan sa komunidad tungkol sa mataas na tingin sa pagpapahalaga at pag iingat sa sarili o pagtuklas sa sarili tungkol sa mabuti at maidudulot nito. Ang pagtuturo ng spiritual moral, values, ethics ay bahagi ng CAMPUS MINISTRY ang MIND EMPOWERMENT & CREATIVE SYSTEM OF VALUES (Author Ptr. Jeffrey C. Vasquez M. Div) ang layunin ay bumuo ng mga proyektong makakatulong sa kabataan upang mapataas ang moral laban sa imoralidad sa mabilis na pagbabago ng panahon. Ang ibat ibang uri ng imoralidad ay resulta lamang ng kawalan kaalaman sa pamantayang spiritual, dulot nito ay kawalan ng pansin sa epekto mangyayari ng paggawa ng imoralidad at di pagpansin sa tamang Gawain, panglalamang sa kapwa tao at pagsira ng kalikasan sa makasariling hangarin upang magpapayaman, isa rin rito ang pagiging corrupt na pinuno ng bansa itoy isang bahagi lang ng immoralidad, sapagkat hanggang wala ang Diyos at ang kanyang Spiritual Moral Values sa puso ng tao mananatili ang isang taong matukso sa paggawa ng imoralidad sa isip at gawa. Ang imoralidad ay siyang dahilan ng pagtaas ng drugs addiction, crime “o” krimen sa bawat lugar o sa buong bansa. Upang masolusyonan ito nabuo ang CAMPUS MINISTRY na binubuo ng mga professional na Teacher ng Bible College, Public at Private Teacher at ibat ibang sector ng kaalamang Spiritual. Upang tumugon sa panawagan na makipag tulungan sa ating pamahalaan bilang bolentaryo o walang bayad na pag seserbisyo, upang palakasin pa ang Moral Values sa ating bansa at itoy mapanatili, ayon na rin sa panawagan. Ang Mind Empowerment, Spiritual Education na siyang mahalaga na nagtuturo ng mataas na uri ng Moral at Values, Etiko pamantayan ng mabuting pamumuhay. Kung saan ay makakatulong sa lumalalang depression at pag baba ng moral ng kumunidad dahil sa ibat ibang suliranin at impluwensya ng masamang nakikita sa kapaligiran mga bayolenteng palabas at masasamang salita di dapat na isinisingit sa mga palabas at tabloy “o” malalaswang babasahin (pornography) o nakikita sa internet. Gayon din makakatulong ang Spiritual Values na pinapalooban ng Mind Empowerment upang ang mga kabataan ay matulungan at magabayan sa kanilang pamumuhay sa mga dapat at di dapat;. Gayon itinuturo din nito sa anak kung gaano kahalaga ang kanilang magulang at bakit sila nariyan para sa kanila, itinuturo rin sa magulang ang maging values facilitator sa loob ng tahanan at mga gabay dapat nitong gawin, itinuturo rin nito sa magulang kung gaano kahalaga ang kanilang mga anak at paano nila magagabayan at maintindihan ang “8 intelectual of a child”. Ititnuturo din nito ang kahalagahan ng edukasyon at entrepreneurs sa kabataan, lalo na ang Moral System of Values. PAGPAPAUNAWA: kahit maturuan natin ang isang bata maging mahusay pa sa lahat ng larangan at manalo sa ibat ibang paligsahang academic o quiz bee at tumanggap ng maraming parangal at medalya sa ibang bansa kung bagsak naman siya sa pag uugali lalaki lang siyang makasarili at gagamitin ang sariling husay at galing sa maling pamamaraan panglalamang at corruption gaya ng nagyayari minsan sa kasalukuyan. Ang pangunahing itinuturo ng Spiritual Values na pinapalooban ng Mind Empowerment ay makilala ng tao ang kanyang sarili at ang mabuting dahilan kung bakit siya nabubuhay sa kabila ng mga nararanasan at nasasaksihan nito sa kapaligiran ano man ang antas ng edad o katayuan nito sa buhay. Gayon din sa eskuwelahan ay gumawa ng mga proyektong mag bibigay impormasyon o moral aid seminar tungkol sa kagandahan ng pagtaas ng moral ng isang tao at kung paano ito maisasagawa sa sarili, at gayon din sa tiyak na mangyayari o hindi maiiwasan kung patuloy na babagsak ang moral ng isang tao at kung paano ito maiiwasan, kasama rito ang mga magulang at mga estuyante. Gayon din naman makapagdagdag ang seminar o impormasyong kaalaman sa 8 intelectual of a child bahagi ng Mind Empowerment Seminar sa mga guro tungkol sa ikinikilos, galaw at pananalita ng mga estuyante kung sila may itinatagong mabigat na problema at matulungan sila sa paraan ng pagpapayo at pagpapalakas ng kanilang loob na harapin ito bilang pagsubok na magbibigay sa kanila ng kalakasan. At sa mga organization sa loob ng campus maaring gumawa ng school club gaya ng Bible club o Student Values Club o Kabataang Nagkakaisa sa Kaunlaran, tungo sa maayos na samahan at pagkakaisa at pag uunawaan at pag likha ng proyektong hindi temporal at makakatulong sa lahat. Ang mga Campus Ministry Personel na bumubuo ng programa o ng proyektong ito ay gagawa ng kaukulang report tungkol sa student concern at mag bibigay ng kaukulang kopya sa School Values Department o Taga pamahala ng eskuwelahan bilang report tungkol sa mga estuyante. Ang mga nagtuturo ay mula sa CCIBCM na Graduate ng Degree of Bachelor of Theology at Masterial Degree of Divinity na siyang dalubhasa sa larangan na ito. Sa kaukulang pagpapaliwanag tungkol dito tawagan ang author ng programa gayon din sa aralin na makakatulong sa Moral.

  Reply
 3. Mabuhay Po kayo ,Sir..Our filipino traits being
  Admired by the world are already eclipsed by
  One, not instilled anymore with Great importance by
  some past regimes, educ funds misused,teachers salaries still a problem..Corruption, shortcut!!!
  Equals to graduates with low capabilities, no much future opportunities,increase unemploymnt ???

  Reply
 4. How does the “Makatao, makabayan, Makakalikasan and Maka-diyos” fare with social studies? Would they make Philippine students more competitive in the world market? If not, then GMRC would be a complete waste of time and money

  Reply
 5. Give me a break, GMRC is BS and would just be complete waste of time. Social Studies is still part of the curriculum and covers whatever intent GMRC is set to accomplish.

  Reply
 6. About time ‘!!!
  And I hope another Bill can be passed to develop a strong sense of Nationhood among our people and the appropriate subject on this should be included in school curriculum starting from the primary grades on to high school. I will argue that our lack of s strong sense of nationhood is the mother of most of our problems as nation!

  Reply
 7. The intention to revive the GMRC in the curriculum is very much appreciated. It is good to support the already embedded subject in the current K-12 basic education curriculum as a separate subject from Kinder up to grade 10 presently called Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP). Good manners and right conduct or character education and values education are still the core of the current subject, EsP, and is approached more holistically. It emphasizes Filipino values in four themes, Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Maka-Diyos in a spiralling curriculum content and value learning process. We hope that the current bill focuses in the sustainability of this subject as a separate subject as there has constantly been attempts to opt for values integration instead of a separate subject which actually waters down the intention of the bill. The bill should provide measures to refine/ enhance the EsP curriculum as a separate subject, develop teaching- learning materials, capacitate teachers and supervisors who are assigned to teach/ supervise the subject but who are not specialists of the discipline. Most of them have bot been adequately prepared to handle the subject. Moreover, efforts should be made to unify directions of various groups and professional organizations whose goals are supportive of the objectives of EsP in order to strengthen the goals of basic education in the development of learners who are makatao, makabayan, makakalikasan, and maka-Diyos.

  Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.