Sa Pakikipagrelasyon ng Guro sa kanyang Mag-aaral

Kapag relasyong guro at estudyante na ang pag uusapan, maraming konserbatibong kilay ang nagtataasan at mayroon din namang mga pusong pilit na maghahanap ng pamamaraan para ito ay mabigyang katarungan na maaari man itong mangyari.

Ang mga guro ay tumatayong loco parentis ng mga menor de edad. Ang mga batang nasa paaralan ay protektado din ng batas sa ilalim ng RA 7610 (Child Abuse Law) at RA 7877 (Anti- Sexual Harrasment Act).

Ang guro ay may direktang impluwensya at “moral ascendency” sa mga mag-aaral kahit pa sila ay BOLUNTARYONG pumasok sa love affair sa kanilang guro. Ang ganitong “sweetheart theory” ay hindi kailanman tumatalab sa korte lalo pa at menor de edad ang isa sa kanila.

Sa RA 7610, para maiturung na menor de edad, ang bata o mag aaral ay dapat na mababa sa 18 taong gulang. Sa panahon ngayon na halos magkakaedad na ang teacher at ang mga estudyante lalo na sa mga Senior High Schools, hindi maiwasan na may mamagitan na love affair sa pagitan nila. Sakaling sobra na sa 18 ang edad ng estudyante, hindi na ba ito isang krimen? Alalahanin natin na mayroon pa rin tayong Child Protection Policy (DepEd Order 40, s. 2012) na kung saan, kasama sa mga itinuturing na bata ang mga may edad na 18 pataas basta sila ay mag aaral sa paaralan na kinabibilangan.

Marami nang guro sa ating bansa ang nakasuhan ng sexual harassment, qualified seduction, child abuse, o rape na nagsimula lamang sa tinatawag na pag iibigan. Hindi lang pagkakulong ang kaparusahan kundi pati na rin ang perpetual disqualification from the public service.
Ayon po sa Code of Ethics for Professional Teachers of the Philippines, art. VIII, sec. 7:
“Where mutual attraction and subsequent love develop between teacher and learner, the teacher shall exercise utmost professional discretion to avoid scandal, gossip and preferential treatment of the learner.”

Tayo ay may kalayaang umaksyon at sumunod sa moral na pamantayan tungkol sa ating responsibilidad bilang guro ng mga mag aaral na itiniwala sa atin ng kanilang mga magulang at ng buong lipunan. Pwede ba tayong pumasok sa ganitong relasyon? Tayo na po ang humusga.

TEACHERPH FACEBOOK DISCUSSION GROUP

TEACHERPH is a professional learning online community of teachers and for teachers. We are a team of teachers of different specializations and positions from different parts of the Philippines. Our aim to empower teachers in the Philippines is well-defined by one word: SHARE.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *