Prinsipe ng Kindergarten

“Teacher, inaaway po ako.” Teacher, wala po akong lapis.” Teacher, gusto ko pong umihi.” Ilan lamang ‘yan sa mga maririnig sa mundo ng kindergarten. Sa kindergarten, ang mga mag-aaral ay mula apat hanggang limang taong gulang. Batay sa…