Professional learning online community of teachers and for teachers.

Masayang Mundo sa Kindergarten

Kindergarten? Baitang sa elementarya na nangangailangan ng maraming pasensiya at pagkalinga sa mga bata dahil sa iba’t ibang pangangailangan nila. Paano ba ako napunta sa pagtuturo sa Kindergarten? Hindi ito ang baitang na aking pinangarap…