Home » Buhay Guro » Masayang Mundo sa Kindergarten

Masayang Mundo sa Kindergarten

Rjay Calaguas
Rjay Calaguas –
Kindergarten Teacher III at Northville 15 Integrated School

Kindergarten? Baitang sa elementarya na nangangailangan ng maraming pasensiya at pagkalinga sa mga bata dahil sa iba’t ibang pangangailangan nila.

Paano ba ako napunta sa pagtuturo sa Kindergarten? Hindi ito ang baitang na aking pinangarap na turuan, pero siguro ito na ang nakatadhana para sa akin na natutunan ko ng mahalin at patuloy na mamahalin.

Narito ang sampung karanasan ko sa Kindergarten….

ISA…

Isang lobo na lumipad sa langit ang aming inaawit. Sa unang taon palang ako sa kindergarten, maraming pagsubok na ang aking naranasan. Paano ba magpatigil ng mga batang umiiyak na ayaw mawalay sa kanilang mga magulang? Kung paano turuan humawak ng lapis ang mga bata. Paano maglinis ng mga batang dumumi sa kanilang pantalon? Tulad nga sa linyang nabanggit sa kanta, “nabusog pa ako”. Oo, nabusog ako ng pagmamahal mula sa mga bata dahil sa pagkalinga sa kanila.

DALAWA…

…dalawang mata at ilong na maganda. Higit pa sa dalawang mata ang kinakailangan para tingnan ang bawat ginagawa ng mga bata. Dalawang sections ang aking kinakalinga, bawat section ay may 25-30 na mga bata na iba-iba ang kanilang kakayahan. “Teacher, hindi ko po kaya”, linya na madalas sabihin ng mga bata. Bilang kanilang guro, andyan ka para gabayan sa kanilang pagkatuto.

TATLO…

Talong Bibe ang paborito naming inaawit. Marahil hindi tayo sanay na makakita na isang gurong lalaki ang kumakanta at sinasabayan pa ng sayaw. Alam ba ninyo kung ano ang masaya dito? Karamihan sa mga bata hindi pa nila alam ang pangit na boses kaya ganadong kumakanta at sumasayaw dahil lahat sila ay sumusunod sa mga ginagawa ko.

APAT…

Lapis, papel, krayola at pandikit. Apat na pangunahing bagay na kailangan sa pagpasok nila sa paaralan. “Teacher wala po akong lapis”, “teacher wala po ako nito…”, hindi mawawala ang mga linyang ito araw-araw. Hindi rin dapat nawawala ang mga nakatagong kagamitan ni teacher para sa mga batang nakaiwan ng kanilang gamit.

LIMA…

Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Limang araw sa isang linggo na magkakasama sa loob ng paaralan. Mga away-bati nila na minsa’y nakakawiling pagmasdan. Limang beses man kailangan paulit-ulit sabihin ang mga paalala, ito ay kinakailangan para higit nilang matandaan at maintindihan.

ANIM…

Anim na mesa sa loob ng classroom na merong nakaupong mga bata na iba’t ibang ugali. Hindi maiiwasan na mapagsabihan sila lalo na’t may nagawang kamalian. Pero alam mo bang hindi nagtatagal ang galit ni teacher? Dahil sa natural na lambing ng mga bata, yayakapin ka nila at biglang mawawala ang galit ni teacher.

PITO…

Northville 15 Integrated School

“Ito ang ulo iikot-ikot mo..”, pitong beses na iniikot ang ulo para sa aming ehersiyo para magkaroon ng energy sa pag-aaral. Bilang isang kindergarten teacher, maraming energy ang kailangan sa pagtuturo sa kanila. Minsan talaga mauubusan ka kapag sabay-sabay na sila na tumatawag sayo. “Teacher, hindi ko po mahanap ang gunting ko”, “teacher inaway po ako ni JR”, “teacher tulungan mo po ako sa banyo”.

WALO…

Walong beses na inuulit sa mga magulang na ibigay ang pangangailangan ng kanilang mga anak dahil minsan lang maging bata. Kailangan din magkaroon ng magandang relasyon sa mga magulang dahil sila ang kaagapay natin sa paghuhubog sa kanilang mga anak.

SIYAM…

Siyam na pagpindot sa camera araw-araw. Alam naman natin na darating ang araw na magkakahiwalay na kami dahil handa na sila sa susunod na baiting. Sa bawat larawan, may magagandang karanasan na hindi mawawala kahit ang mga tao sa larawang ito ay magkakahiwalay na. Mga larawan na kay sarap balik-balikan.

SAMPU…

Rjay Calaguas Northville 15 Integrated School

“Sampung Mga Daliri Kamay at Paa”, Sa loob ng sampung buwan, isang malaking karangalan ang mapabilang ang mga bata, makahawak ng lapis, makapagsalita sa harap, mabuksan ang sariling pagkain, maisara ang butones ng damit, maitali ang sintas ng sapatos at mapabasa sila. Sampung buwan na puno ng kasiyahan na hindi nila makakalimutan at mabibilang nila ang mga masasayang araw sa kanilang unang guro sa paaralan.

PS. Magmahal ka ng isang “Male Kindergarten Teacher” dahil marunong mag-alaga ng mga bata.

Basa: Paano Ako Naging Guro?

Share with your friends!

Rjay Calaguas

A Kindergarten Teacher III in Northville 15 Integrated School, Division of Angeles City.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.