DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

The Department of Education (DepEd) releases an Infographic on the Algorithm for Learning Delivery Modalities for School Year 2020-2021.

DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

Gamitin ang algorithm na ito bilang gabay sa inyong pagdedesisyon sa nararapat at kayang paraan ng pagkatuto para sa inyong mga anak ngayong darating na pasukan.

Batid namin na ang bawat pamilya ay may iba’t ibang mga konsiderasyon sa paggawa ng ganitong klaseng desisyon. Ang graphic na ito ay isa lamang paraan upang matulungan kayong i-assess ang inyong sitwasyon at makarating sa pagpapasya para sa ligtas na pagpapatuloy ng edukasyon ng inyong mga anak.

Kung may katanungan ay pumunta sa Frequently Asked Questions (FAQs) for School Year 2020-2021 o makipag-ugnayan sa DepEd Public Assistance Command Center sa mga sumusunod:

☎️ (02) 8636-1663, (02) 8633-1942
? 0919-456-0027, 0995-921-8461
(mula 8 a.m. hanggang 1 p.m.)

? action@deped.gov.ph
? DepEd Philippines Facebook page
(available 24/7)

DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

TEACHERPH FACEBOOK DISCUSSION GROUP

TEACHERPH is a professional learning online community of teachers and for teachers. We are a team of teachers of different specializations and positions from different parts of the Philippines. Our aim to empower teachers in the Philippines is well-defined by one word: SHARE.

1 thought on “DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *