Home » DepEd Resources » DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

The Department of Education (DepEd) releases an Infographic on the Algorithm for Learning Delivery Modalities for School Year 2020-2021.

DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities

Gamitin ang algorithm na ito bilang gabay sa inyong pagdedesisyon sa nararapat at kayang paraan ng pagkatuto para sa inyong mga anak ngayong darating na pasukan.

Batid namin na ang bawat pamilya ay may iba’t ibang mga konsiderasyon sa paggawa ng ganitong klaseng desisyon. Ang graphic na ito ay isa lamang paraan upang matulungan kayong i-assess ang inyong sitwasyon at makarating sa pagpapasya para sa ligtas na pagpapatuloy ng edukasyon ng inyong mga anak.

Kung may katanungan ay pumunta sa Frequently Asked Questions (FAQs) for School Year 2020-2021 o makipag-ugnayan sa DepEd Public Assistance Command Center sa mga sumusunod:

☎️ (02) 8636-1663, (02) 8633-1942
? 0919-456-0027, 0995-921-8461
(mula 8 a.m. hanggang 1 p.m.)

? action@deped.gov.ph
? DepEd Philippines Facebook page
(available 24/7)

DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities
Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

1 thought on “DepEd Algorithm for Learning Delivery Modalities”

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.