Home » Buhay Guro » Epekto ng Work Environment sa Depression at Suicide

Epekto ng Work Environment sa Depression at Suicide

Ayon sa mga pag-aral ng mga psychologists at psychiatrists, ang hanay ng kaguruan ay kasama sa mga human service occupation na consistent na nairereport na mga HIGH RISK na magkaroon ng depression. Sa mga oras na sila ay gising, mas maraming oras ang ginugugol nila sa kanilang trabaho kaysa sa kanilang mga gawain sa tahanan o sa mga personal na gawain kahit pa tapos na ang 8-hour workday.

May dalawang factors kung bakit nagiging depressed ang isang empleyado: poor work conditions at high job stress o mataas na demand sa pagtatrabaho. Kapag mas malaki ang demand kumpara sa kayang ideliver ng guro sa limitadong preparasyon at panahon, nagkakaroon ng chemical imbalance (elevated corticosteroids) sa utak ng tao at nagiging dahilan ito na makaramdam ng guilt feeling, resentment, hatred, o low self-worth. Ang mga ito ang higher risk factor for suicide lalo na kung halos hindi na natutulog ang empleyado.

Kung mas mataas ang work effort kumpara sa sweldo, rango o status sa trabaho at self-esteem ng isang empleyado, magbubunga ito ng napakasamang epekto sa kalusugan lalo na sa kanyang mental health. Idagdag pa rito ang mga researches tungkol sa mga hindi makatarungang pamamalakad ng mga boss at ang workplace bullying na nagdudulot ng mataas na risk factor sa depression. Kapag ang mga ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon, nakokondisyon ang isip sa “learned helplessness” at ito ay manifestation na nagkakaroon na sya ng suicidal ideation. Ayon pa sa mga psychiatrists, isang panlaban sa ganitong sitwasyon ang magkaroon ng strong social networks kung saan pwede nyang ihinga ang sama ng loob at magkaroon ng interactions para maramdaman nyang hindi sya nag-iisa na nagmamay-ari ng problemang dinaranas nya.

Sunod-sunod na ang insidente ng pagpapakamatay ng mga guro. Ituturing ba natin itong coincidence? Marami nang researches ang nagbigay ng mga ebidensya at implikasyon na ang mga ito ay epekto ng work environment. Totoong maraming nagpapakamatay sa buong mundo araw araw. Coincidence ba na mga baguhan at mga wala pang asawa at anak ang sunod sunod na nagpapakamatay? Coincidence din ba na ang psychological autopsy ng mga nagpakamatay na mga guro ngayong taon ay nakakitaan ng low social support, long working hours and high work demand for daily multi-lesson preparation? Sariling kagustuhan ba nila na sila ay makaranas ng depression?

Severe work stress, high demand and low control at work, unrealistic teaching load and preparation, unfair treatment by the school heads, bullying in the workplace, combining all these would lead to more than four-folds of the risk factors for suicide. Hindi po natin alam ang dinaranas ng bawat katrabaho natin. Sistema man ng DepEd, pamamalakad man sa paaralan o pambubully ng kapwa guro ang iturong dahilan para magpakamatay, sana hindi tayo ang maka aggravate ng sitwasyon upang magpatiwakal ang ating kapwa guro.

Ilan pang guro ang dapat mamatay upang maging ebidensya at mamulat tayo sa implikasyon na ang trabaho ay kaugnay sa pagpapatiwakal ng mga guro.

Share with your friends!

Margarita Lucero Galias

Margarita L. Galias began her career in education as a high school math and physics teacher in Immanuel Lutheran High School in Malabon City and Manila Central University, Caloocan City before serving as a public school teacher in Sorsogon City in 1995. She was a university scholar and graduated cum laude with a bachelor’s degree in Education, major in Math-Physics from De La Salle Araneta University. She also holds a master’s degree in Management, major in Administration and Supervision from Sorsogon State College. She is now currently employed in Mercedes B. Peralta Senior High School as a classroom teacher and a guidance counselor designate.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.