Home » Teaching & Education » Kayo ang Daan Patungong Pangarap

Kayo ang Daan Patungong Pangarap

Tula ni: Gleyden Devera Callejo ng Mauban, Quezon

I
Kabutihan ng mga guro’y hindi matatawaran,
Pagpasok palang sa aming silid-aralan,
Damang-dama namin ang kanilang kagalakan,
Na magbahagi ng mga bagong kaalaman.

II
Minsan ang mga guro’y parang tunay na kapatid,
Pagmamahalan at tawanan nami’y walang patid,
Kasayahan at kaalaman ang kanilang hatid,
Ang lahat-lahat ng iyan ay aming nababatid.

III
Bayani ang bansag ng mga karamihan,
Sa angking kabaitan at katalinuhan,
Nang mga gurong tunay na maasahan,
Saludo ako sa kanilang kakayahan.

IV
Mga guro’y nagsisilbing aming hagdanan,
Patungo sa pangarap na aming kinakamtan,
Kagandahang impluwensya’y hindi naming kalilimutan,
Salamat po mga kaguruan salamat po ng lubusan.

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.