National Prayer for Teachers

This National Teachers’ Month, we encourage everyone to say “Thank You, Teacher”! You may start by reciting the National Prayer for Teachers on September 5 and on October 5 at exactly 10:05 AM! ‪#‎ThankYouTeacher‬ ‪#‎NTM2015‬

English Version:

A PRAYER FOR TEACHERS
Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers, Look upon our teachers with love

Grant them the resolve
To nurture our eager minds
And to never give up on us who fall behind

Bless their hearts
For they rejoice when we succeed
 And encourage us when we fail

Endow them with gentle patience
For the path of learning is never easy

Kindle a spirit of passion in them
It is the flame that ignites the love of learning in us

Help them see the potential in each student
Their belief in us means much more than the grade we make

Instill in them a commitment to keep on learning
It shows us to not fear new knowledge and experiences

Inspire them to touch the future
They influence how big a dream we dream for ourselves

Bless our teachers who have come before 
 for their work endures to this day
Let the light of Your example shine upon all teachers: To build up with their words
To love with their mind
 To share with their heart Amen.

Tagalog Version:

PANALANGIN PARA SA MGA GURO

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro
Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro

Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang
Linangin ang aming murang isipan
At huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan

Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong
Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi,
At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig

Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga
Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali
Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang
Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto

Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral
Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila

Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan
Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan

Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap
Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap

Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin
Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin

Tanglawan po ng Iyong mabuting halimbawa ang kaguruan

Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap

Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan

Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso

Siya nawa

The National Prayer for Teachers in all dialects can be downloaded via Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7InMNCGCxO0dnlRQTd3czI5ZU0

TEACHERPH FACEBOOK DISCUSSION GROUP

TEACHERPH is a professional learning online community of teachers and for teachers. We are a team of teachers of different specializations and positions from different parts of the Philippines. Our aim to empower teachers in the Philippines is well-defined by one word: SHARE.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *