Home » Issuances » DepEd Memoranda » Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

March 28, 2016

Memorandum Pangkagawaran Blg. 51, s. 2016

PAMBANSANG SEMINAR SA PAGTUTURO NG PANITIKANG GENDER-BASED NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO (KWF)

Sa mga:

Direktor ng Kawanihan
Direktor ng Panrehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Punungguro ng mga Paaralang Pampubliko at Pampribadong Elementarya at Sekundarya

1. Bilang bahagi ng Gender and Development Program ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), itinataguyod nito ang Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based mula Enero hanggang Disyembre 2016.

2. Layunin ng Seminar na:

a. matalakay ang iba’t-ibang isyu hinggil sa pagtuturo ng panitikang Filipino na nakatuon sa kasarian at paglalarawan sa babae;
b. mailahad ang iba’t-ibang paraan upang higit na mapahusay ang pagtuturo sa panitikang gender-based; at
c. maitaas ang antas ng kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikan.

3. Ang seminar ay tatlong araw na gawain na tatalakay sa iba’t-ibang isyu at paksa hinggil sa panitikan at kasarian. Magkakaroon din ng pakitang-turo sa iba’t-ibang anyo ng akdang pampanitikan. Kalakip nito ang programa ng seminar.

4. Inaanyayahang dumalo sa nasabing seminar ang mga guro sa elementarya at sekundarya na nagtuturo ng Filipino.

5. Walang bayad ang seminar. Sagot ng KWF ang tanghalian at meryenda sa umaga at hapon sa loob ng tatlong araw na idaraos ang programa.

6. Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan kina Gng. Lourdes Z. Hinampas at Gng. Miriam P. Cabila, Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), 2/F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St., Malacanang Palace Complex, San Miguel, Maynila sa telepono: (02) 736-2525 lokal 105; (02) 708-6972 o sa mobile phone: 0929-876-5856; 0942-989-2458 o mag-email sajinghinampas@gmail.com; miriam.cabila@yahoo.com.

7. Hinihiling ang malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

BR. ARMIN A. LUISTRO FSC
Secretary

Read:

  1. DM 50, s. 2016 – Implementation of School-Based Dengue Vaccination Program

Mark Anthony Llego

He is the brain of TeacherPH. Growing up being surrounded by educators, a passion for education has grown in him. Mark spends his time writing and spreading online articles about the educational world. He likes emphasizing critical political issues that involve issued on the educational system of the country. Join Our Facebook Discussion Group

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.