Home » Buhay Guro » Apat na Sulok ng Krus

Apat na Sulok ng Krus

Apat na Sulok ng Krus
Photo Courtesy: Martin Calderon (Flickr)

Apat na Sulok ng Krus
Ni Jhucel A. del Rosario

Dinala Niya ang kahoy na may apat na sulok at pighati
Kasabay ang mga magkahalong sigaw sa pabor at sa hindi
Namantyahan ng mga purong pula ang apat na sulok
Na bigla-biglang tumabingi,
Sa bigat ng pasakit sa kanya, pilit paring binuhat, dinala
Matubos lamang ang ating pagkakasalang di mahati-hati

Itinudla ng mga kawangking kawal
Patungo sa bungo na lugar kung saan
Ang ilalim ng sulok ay itatayo,ibibilad
hinagpis na lamang ang sa kanya’y tumutulak,
Habang nagtatawanan, nangungutya pa rin sa paligid ang mga uwak

Nang makarating hinubaran ngunit hindi susuutan
Ng magarang damit, para mga sugat muling tumambad
Pulang pawis na di na malunasan,
Ang kaninang apat na sulok na inilalakad, ngayo’y kanya nang hihigaan
Sa gitna ng apat na sulok likod Niya’y inilapat

Sa pahalang na magkabila ipinako kanyang kamay kanan kaliwa
Mga kamay na dumalangin, humaplos sa mga may
Sakit, Pasakit, karamdaman, doo’y nagbigay ng himala, biyaya
Ngunit ngayo’y kalawanging bakal ang bumaon sa mga ito
Lumabas ang sigaw ng panaghoy na matigas pa sa mga bato
Dating kay banayad na guhit ng kapalaran ay nagkasiwang tagusang bigo
Manhid na ngayon sa pasakit dala ng mga kasalanang tao

Patayo sa ibaba binigkis din kanyang mga paa
Hinanda na ang mas matangkad na bakal
Mas matulis kaysa sa mga nauna
Magkayakap na idinikit, kahit nanginginig ang awa
Sigaw na naman ang umalulong
Dahil basag ang buto, lamang kay sakit gumugulong
Sa mga paang dating nagyakag sa mabuting salita
Nagyakag sa pag-ibig na walang hanggan
Ngunit ngayo’y kimkim na lamang
Ng kahoy na sa dugo na ay bumigat

Sa patayo ding sulok sa itaas
Ay may nakapakong karatula
Nakalagay ang siyang tunay niyang kalagayan, tunay ngang Siya
Na Siya ang lahat at lahat ay Siya
Ngunit sa tingin ng mga umalipusta
Panirang puri lamang ang doo’y nakatala

Apat nga ang sulok, kasama siya sa tatlong pinag-isa
Ang isa ay tayo na sa kasalanan ay inako, tinubos niya,
Siya ay ipinako at nagpangakong lahat ay mababago
Makakasama ang tatanggap at sasamang patotoo

“Siya nga’y nasugatan sa ating mga kasalanan,
Siyay binugbog dahil sa ating mga kasamaan,
Ang parusang tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya
Doon sa apat na sulok ng krus iniwanan Niya,
At sa pamamagitan ng kanyang mga latay
Ay nagsigaling tayo, di nawalay”

Basa:

  1. Struggles ng Gurong Pinanganak noong 90’s
  2. Kung bakit mas magandang umibig ng kapwa guro
  3. Hundred Islands

Jhucel Atienza del Rosario

He is the happiness ambassador of teacherPH, elementary teacher, creator of FaceBook Page: Ang Masayahing Guro, Artist @ GuhitPinas, Musikero kuno, komedyante sa gabi, adik sa kape... mangingibig. Follow him on Facebook.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.