Home » Buhay Guro » Teach: Teachers’ Observation Tool ng World Bank

Teach: Teachers’ Observation Tool ng World Bank

Dumami ang enrolment sa mga paaralan sa buong mundo dahil sa programang Education for All (EFA) na ang pokus ay ang increased access ng mga bata sa edukasyon. Ginawang libre ang pag-aaral, pinagbawal ang lahat ng uri ng koleksyon na syang nagiging hadlang upang mag enroll ang mga mag-aaral. Nagkaroon din ng Conditional Cash Transfer at voucher program upang alalayan ang mga magulang sa mga gastusin sa paaralan. Marami rin ang pumapasang mag-aaral dahil lahat ng Alternative Delivery Mode ay ginagamit upang ihatid ang serbisyo ng edukasyon sa mga mag-aaral. Nagkaroon din ng kalituhan kung umiiral nga ba ang mass promotion.

Nakita na ng mga eksperto ang problemang kahahantungan ng EFA. Tinatawag ito ngayon ng World Bank na “global learning crisis” na kung saan mas nakararaming porsyento daw ng mga elementary graduate ay hindi nakakabasa, nakakapagsulat at may kakulangan din sa arithmetic skills. Ang kalidad ng edukasyon ang nasasakripisyo, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.

“While school enrollment has improved dramatically in recent years, it has sometimes come at the cost of quality, leading to the realization that schooling does not guarantee learning.”

Jaime Saavedra, Head of Education at the World Bank and former Peruvian minister of education

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga obserbasyon sa loob ng classroom sa buong mundo ayon sa pananaliksik ni Ezequiel Molina.

“In Kabul, Afghanistan, a teacher begins his lesson by reading out the learning objective. He then asks one student after another to read the same information again. Over 20 minutes are spent on this activity.

In Dar es Salam, Tanzania, students are left unattended with no learning activity for the first 20 minutes of class. When the teacher arrives, he asks the students to independently solve 36 plus 19. During this time, the teacher sits at his desk. After 10 minutes, the teacher asks one student to solve the problem. When the student can’t solve it, the teacher asks another student to do it.

In Rawalpindi, Pakistan, a teacher asks students to divide four by two. He gives the students five minutes to solve the problem independently before asking a student to solve it on the board. After the student correctly solves the problem, the teacher erases it from the board and asks five more students to solve the exact same problem again.”

Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang mga guro ang pinakamahalagang salik na makakapagpataas ng learning outcomes at may direktang relasyon sa pag unlad ng mga bata ang mga ginagamit na quality teaching practices ng kanilang mga guro. Kung kaya naman bumuo ang World Bank ng “Teach”, isang open source classroom observation tool na gagamitin sa mga bansang may low and middle-income upang paunlarin ang kalidad ng pagtuturo ng kanilang mga guro. Pinag-aralan at ginamit ito sa 1000 classroom sa apat na bansa – Pilipinas, Pakistan, Mozambique, at Uruguay. Dalawang taon ang ginugol sa validation process bago ito opisyal na inilunsad ng World Bank noong January 31, 2019.

Ayon sa World Bank, mas malinaw na makikita kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng classroom sa pamamagitan ng observation tool na ito dahil live o video footage ng classroom teaching ang ipapadala sa mga experts na certified observers ng Teach. Gamit ang video ng pagtuturo, susuriin ang kakayahan ng guro sa pagtuturo gamit ang Teach observation tools na kinapapalooban ng classroom culture, instruction, socio-emotional skills at 28 teacher behaviors na syang magiging batayan ng quality teaching practice. Automatic ang report na mag gegenerate ng tables and graphs na may kasamang descriptive statistics at psychometric analysis ayon sa performance ng guro. Sa ganito daw na pamamaraan, hindi magiging bias at patas na masusuri ang strengths and weaknesses sa pagtuturo ng isang guro. Ang footage at reports ay maaari ring maaccess ng gobyerno upang mamonitor ang effectiveness ng kanilang mga polisiya sa pagpapaunlad ng pagtuturo ng mga guro sa kanilang bansa.

TEACH FRAMEWORK

Teach Framework
Teach Framework (http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=5&sub=7)

Ngunit ang Teach ay umani ng mga batikos nang ito ay inilunsad sa Washington noong January 31, 2019. Ang pagkalehitimo nito ay kinuwestyon ng Education International (EI), ang global union ng may 32 milyong guro sa buong mundo.

Ayon kay David Edwards, ang General Secretary ng EI, hindi daw isinali ang mga guro sa pagbuo ng observation tools na ito. Hindi rin ito dumaan sa konsultasyon sa mga unyon ng guro at ito ay taliwas sa Incheon declaration na sa mga gagawing polisiya sa edukasyon, kailangan ang buong partisipasyon ng mga guro at ng kanilang lehitimong unyon. Ginawa ang paglulunsad ng Teach na kung saan, puro ekonomista ang nag-usap usap kung paano pauunlarin ang pamamaraan ng pagtuturo ng mga guro.

Kung totoong kinikilala ang mga guro bilang napakahalagang pwersa para sa ikatataas ng kalidad ng edukasyon, ayon pa kay Edwards, nagkakamali ang World Bank ng paraan sa pagsuporta sa mga guro. Mas nararapat daw na bigyan ng pansin ng World Bank kung paano mas magiging kaakit-akit ang pagpasok sa propesyon ng pagtuturo sa pamamagitan ng magandang employment conditions, continuous professional development at professional autonomy ng mga guro.

Mababa din daw ang tingin sa mga guro at hindi na makakapili ng paraan ng pagtuturo ang mga guro ayon sa kanilang expert judgement bilang mga propesyonal. Sa halip, ang pamamaraan ng pagtuturo ay nakasalalay na kung ano ang dikta ng World Bank sa kung ano ang ideklara nilang nararapat na pamamaraan ng pagtuturo. Ang mga gagamitin pa daw na mga observers o maghuhusga sa pamamaraan ng pagtuturo ng guro ay mga taong walang karanasan sa pagtuturo na sasailalim sa loob lamang ng apat na araw na pagsasanay upang maging certified observers.

Dahil pag-aari na ng Teach at ng gobyerno ang mga video footage ng pagtuturo ng guro, nagmimistulang surveillance ito sa mga guro at mawawalan na rin sila ng right to privacy.

Hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na pagkakasundo kung ano ba talaga ang perfect pedagogy. Alam nating lahat na ang tagumpay ng pamamaraan ng pagtuturo ay nagkakaiba-iba sa bawat bansa. Ayon kay Edwards, nabuo ang Teach na ang ginawang batayan ng tool ay patterned sa United States. Lumabas na ito sa pag-aaral ni Tabulawah sa Botswana. Kapag ipinilit sa mga guro ang mga reporma na galing sa ibang bansa, mas malamang na ito ay hindi magiging matagumpay. Naiimpluwensyahan din ng ibang kultura ang idinidiktang pamamaraan ng pagtuturo.

Binatikos din ng EI ang simpleng rubric ng Teach tools. Hindi daw ito kahit kalian magiging tumpak na batayan ng kalidad ng isang guro at maaaring magamit pa ito laban sa guro kung ito ay ihanay sa performance evaluation gaya ng nangyayari ngayon na ang PPST ay ginawang basehan ng RPMS.

Ang Teach ay kinikilala na pinakabagong programa ng World Bank bilang bahagi ng kanilang human capital push na susukat kung nagiging epektibo ang mga polisiya sa edukasyon. Ito ay magiging bahagi rin ng education technology hub sa nalalapit na panahon. Isa ang Pilipinas sa mga target low-income countries na kinikilalang dapat sumailalim sa proyektong ito ng World Bank.

In order to get the best from teachers, governments must create a “two-way relationship” in which they feel valued and “see themselves as key to the [education] solution,” responsible for learning outcomes.

“Teachers need to internalize that your job is not just to show up … those kids have to learn.”

Jaime Saavedra, Head of Education at the World Bank and former Peruvian minister of education

Sinimulan na ngayon ang mga guro sa RPMS-PPST bilang pagsasanay sa Teach. Sakaling ito ay ipatupad sa atin sa mga susunod na panahon, ngayon pa lang ay magsanay na tayong humarap sa camera at magsanay na rin sa pag video ng ating mga sarili habang nagtuturo.

Nakakalungkot lamang isipin na ang mga guro ang laging itinuturong dahilan sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon at nagmimistulang panunuya kapag sinasabing guro ang pinakaimportanteng salik na makakapag aangat nito. Ikinukubli ng mga makapangyarihang tao ang mga problema palayo sa totoong mga dahilan ng paglugmok ng edukasyon at walang control ditto ang mga guro. Kung may partisipasyon sana ang mga guro at hindi lamang mga ekonomista ang nagbabalangkas ng mga pamamaraan sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon, maaaring matagal na ring naipatupad ang lahat ng provision sa RA 4670 at nasa magandang estado na rin sana ang mga guro – mataas ang moral na nagtataguyod ng mataas na kalidad sa edukasyon sa lahat ng mga mag-aaral na Pilipino.

Margarita Lucero Galias

Margarita L. Galias began her career in education as a high school math and physics teacher in Immanuel Lutheran High School in Malabon City and Manila Central University, Caloocan City before serving as a public school teacher in Sorsogon City in 1995. She was a university scholar and graduated cum laude with a bachelor’s degree in Education, major in Math-Physics from De La Salle Araneta University. She also holds a master’s degree in Management, major in Administration and Supervision from Sorsogon State College. She is now currently employed in Mercedes B. Peralta Senior High School as a classroom teacher and a guidance counselor designate.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.