Lapis ang Sandata

Dalawang beses sa isang taon, libo-libong mga guro ang kumukuha ng Licensure Examination for Teachers upang maging ganap na propesyonal sa hinaharap. Gamit ang isang piraso ng lapis na siyang kailangan upang sagutan ang mga hindi inaasahang…

SA LIKOD NG TELON

Mahigit sampung taon sa pag-aaral. Pagkayaring makatapos sa kolehiyo, ang pinakaaasam-asam na lisensya ang susunod namang pagpapaguran sa pamamagitan ng pagkuha ng board exam. Makulay ngunit maraming balakid. Ang lahat ng nabanggit ay mga…