Home » DepEd Resources » DepEd Alternative Learning System (ALS) Curriculum for School Year 2020-2021

DepEd Alternative Learning System (ALS) Curriculum for School Year 2020-2021

Sa nalalapit ng muling pagbubukas ng klase, ang kalusugan at kaligtasan pa rin ng learners at teachers ang priority ng DepEd ngayong panahon ng COVID19 pandemic. Kaya bumuo ang DepEd ng Learning Continuity Plan (LCP) upang patuloy pa rin ang pagbibigay ng dekalided na basic education para sa ALS learners sa pag-uumpisa ng tinatawag na “new normal.”

Narito ang Curriculum component ng LCP for ALS para sa inyong guidance. Abangan ang mga detalye tungkol sa iba pang component ng LCP for ALS sa mga susunod na araw.

Learning Continuity Plan (LCP) for ALS – Curriculum Component

MGA KATANGIAN

Ang mga programa ng ALS ay sadyang ginawa na flexible o kayang i-angkop na ayon sa sitwasyon ng learner. Ang learning goals na nakasaad sa Indivdidual Learning Agreement (ILA) at sang ayon sa recognized prior learning (RPL) ng ALS learner ang magiging basehan ng competencies sa ALS K to 12 Basic Education Curriculum (BEC) na bibigyan ng higit na halaga sa magiging learning activities at paglalaanan ng sapat na oras para makamit ng ALS learner ang hustong pag-unawa sa mga ito.

Flexible o maaaring i-angkop sa pangangailangan ng learner

  • Gumagamit ng Individual Learning Agreement (ILA) at recognition of prior learning na maaaring maging basehan para malaman ang competencies na mas tututukan at mas bibigyan ng oras bilang Most Essential Learning Competencies (MELCs).

MGA GAGAWIN NG ALS TEACHERS

Kaugnay nito, mahigpit na ipatutupad ng ALS teachers ang ILA. Gamit ang ILA template, magde-develop ang ALS teacher at ang kanyang learner ng weekly learning contracts. Mas mahigpit kaysa dati ang magiging pag-monitor ng ALS teachers sa mga gawaing (halimabawa: modules or bahagi ng modules) dapat kumpletuhin ng learners at iba pang aktibidad (halimbawa: work sheets at quizzes/tests na itinakda ng guro).

Ang learning contracts ay maaaring isulat kahit sa notebook ng learner, subalit kailangang may pirma ito at dapat katulad ito ng design format ng ILA.

  • Mahigpit na ipatupad ang ILA Gamitin ang ILA template upang gumawa ng weekly learning contracts ng learners.
  • Mas mahigpit na i-monitor ang mga gawain na kailangang kumpletuhin ng learners (halimbawa: modules o bahagi ng modules) at iba pang aktibidad (halimbawa: work sheets at quizzes/tests na itinakda ng guro) Siguraduhing nakasulat at pirmado sa papel (o notebook ng learner) ang weekly learning contracts.

Hinihikayat din ang ALS teachers na pagyamanin ang curriculum (na dadaan sa quality assurance ng Curriculum and Instruction Division) sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga aralin tungkol sa:

  • Kalusugan (halimbawa: tamang paghuhugas ng kamay, kalinisan, nutrisyon, kalusugang pangkaisipan at pag-uugaling pagpapahalaga sa kalusugan)
  • Pamumuhay sa gitna ng pandemya at public emergency (halimbawa: sessions na nagpapaliwang tungkol sa COVID-19, minimum health standards at quarantine protocols)
  • Pagpapakilala sa skills training programs na makatutulong sa pag-shift sa “new normal” (halimbawa: entrepreneurship in Industry 4.0, digital literacy for business, agribusiness at iba pa)

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

10 thoughts on “DepEd Alternative Learning System (ALS) Curriculum for School Year 2020-2021”

  1. Pwede po ba ako mag pa tuloy mag aral habang andito po ako sa ibang bansa ? Gusto ko po kasi makatapos mag aral kahit na may edad na.

    Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.