Home » Teaching & Education » School Rules and Regulation Agreement with the Parents

School Rules and Regulation Agreement with the Parents

Dear TeacherPH members. This is my promised School Rules and Corresponding Discipline which can serve as a contract between the school, the parents/guardians, and students. It can be directly used in Senior High School (SHS) and Junior High School (JHS), but can also serve as reference for elementary schools – you just need to change or delete some provisions not applicable to the age level. Sana lang huwag ninyo kanyahin ang full credit ng pinaghirapan ko. Just place my name Francis Kenneth D. Hernandez as the author. This is my gift to the Department of Education so we can have a common reference when dealing with student discipline. Ito yung sagot sa mga nagsasabing walang proteksyon ang guro dahil sa Child Protection Policy (CPP). This came from the provision on that same law that School Heads should devise mechanisms. Formative ang discipline at kasama ang magulang sa Guidance Program Programang Paggabay ng Paaralan. Dapat masiguro na alam nila ang mga bagay na naririto para alam nila lang obligasyon at kung magpapataw ng suspensyon at ang pinakahuli ay ekspulsyon at pananagot sa Republic Act 9433. Maraming Salamat mga Kaguruan sa walang sawang pagsunod sa mg payo ng inyong Sir na walang hangad kundi mapabuti ang sistema ng pagpapatupad ng pampublikong edukasyon sa paaralang aking pinaglilingkuran, Dasmariñas, CALABARZON, at sa buong kapuluan. Pasensiya na kayo kung minsan ay nabubugnot din ako sa sagot ko dahil sa ilang di magagandang reaksyon ng ilan tungkol sa ating propesyong nararpat na ipagmalaki ngunit sa halip ay binabanatan ng harapan.

Read:

 1. TREAT TEACHERS AND SCHOOL PERSONNEL WITH UTMOST RESPECT AND DIGNITY
 2. STUDENT DISCIPLINE AND TEACHER PROTECTION ACT (HOUSE BILL NO. 5735)
 3. STUDENTS AND PARENTS BULLYING TEACHERS: A FAST SPREADING DISEASE

PALIPARAN III SENIOR HIGH SCHOOL SEAL

Republic of the Philippines
Department of Education
Region IV-A CALABARZON
City Schools Division of Dasmariñas
Cluster VI

PALIPARAN III SENIOR HIGH SCHOOL

KASUNDUAN NG MAGULANG AT NG PAARALAN SA MGA ALITUNTUNIN NG PAARALAN

Ako, si __________________________, (ama/ina/taga-pangalaga) ni ___________________________ ng Seksyon ________ at naninirahan sa _______________________ ay nakikipagkasundo sa mga namumuno at punong-guro ng paaralan na sisikaping maipatupad ang mga alituntunin at polisiyang dito ay nakasaad, sa ikabubuti ng aking pinangangalagaan at pinapa-aral sa paaralang Paliparan III Senior High School.

1. Pagsusuot ng Uniporme

Ang pagsusuot ng uniporme ay naayon sa polisiya ng Kagawaran ng Edukasyon na sa katanggap-tanggap sa pagpasok sa paaralan. Subalit upang masiguro ang pagkakakilanlan at ang kaligtasan ng mga ito laban sa mga tagalabas na maaring makapasok at makahalubilo nila sa loob ng paaralan na maaring maglagay sa kanila sa alanganin, ineenganyo ang pareparehas na pagsusuot ng uniporme ang mga mag-aaral kada araw na may pasok. Maari naman naman nilang gamitin ang kanilang pang P.E. sa araw na sila ay may iskedyul para dito sa buong maghapong ilalagi nila sa paaralan para sa kanilang pang-akademikong klase. Nararapat ding magsuot ng tamang kasuotan kapag gumagamit na ng laboratoryo upang masiguradong ligtas ang mga bata.

2. Gupit at Pag-aayos ng Sarili

Kailangang ang gupit ng lalaki ay yaong sila ay magmumukhang disenteng estudyante na nagpapakita ng pagiging maginoo.

Para naman sa mga babae, ay yaong magmumukha rin silang disenteng estudyante na nagpapakita ng pagiging binibini. Pinapayagan ang paglalagay ng kaunting make-up subalit ipinagbabawal ang sobra.

Maari namang magkulay ngunit huwag yaong lalabas pa rin silang disente at kagalang-galang bilang mga estudyante.

Nararapat na walang mga hikaw o “piercings” sa oras ng klase at kung sila ay nasa sa loob ng paaralan. Kung maari, ang mga tattoo kung mayroon man ay yaong hindi makatakaw pansin at tila sila ay mga kamiyembro ng anumang gang o FRATERNITY o SORORITY.

3. Regular na Pagpasok sa Klase

Mahigpit na inaasahan ang araw-araw na pagpasok ng mga bata sa kanilang mga klase upang maipasa nila ang kanilang mga asignatura at masiguro ang kanilang pang-akademikong pag-unlad.

Sakali at lumiban ang mga bata ng higit sa TATLONG ARAW ay nararapat ng magpasa ng EXCUSE LETTER na nilagdaan ng magulang o tagapag-alaga, na nagpapaliwanag ng dahilan ng pagliban upang mabigyan ng mga guro ng mga gawaing hindi nakuha dahil sa pagliban at sa gayon ay may pagkakataon ang mga batang makapagsulit o maka-make up upang pumasa.

Nararapat na maintindihan na ang batang mayroong dalawang di-naipasang (bagsak) asignatura na hindi nabigyan ng INTERBENSYON O REMEDYAL NA KLASE sa kasalukuyang semestre ay hindi papayagang magpatala ng mga kasunod na asignaturang may prerequisite at uulitin ang mga ito kung mayroong summer at kung ang mga asignaturang di ipinasa ay nakaoffer. Subalit, kapag ang bata ay bumagsak ng higit sa dalawang (2) asignatura sa kabuuan ng dalawang semestre, uulitin na niya lahat ng asignatura sa kasalukuyang Grade Level ng Grade 11 bago makapagpatala sa Grade 12.

Mabibigyan lamang ng Diploma o Sertipiko ng Pagtatapos ang mga batang maluwalhating nakapasa sa lahat ng asignatura ng Grade 11 at Grade 12 at magkakaroon ito ng pagkakataong makadalo sa seremonya ng pagtatapos na gaganapin sa huling linggo ng Marso o unang linggo ng Abril.

Maaring makakuha ng tatlong National Competency (NC) Certificate ang mga batang kumuha ng TVL na Track.

Ang pagmamarka ay semestral at nararapat na maipasa ng mga bata ang lahat ng asignatura kada semester, kaya nararapat na tutukan ng mga magulang o tagapag-alaga ang pag-aaral ng mga bata. Kung kinakailangan, nararapat ang aktibong ugnayan ng paaralan at mga magulang sa anumang paraan para sa pagmonitor ng kanilang pagkamit ng kasanayan.

Iwasan ang pagiging huli (late) sa pagpasok sa klase sapagkat malaki ang magiging epekto sa perpormans at mga marka ng mga bata kung paulit-ulit ang gawaing ito.

4. Seguridad at Katahimikan

Nararapat na palaging mayroong Pagkikilanlan (Identification Card) ang mga batang opisyal na nakaenrol/nakatala sa paaralan kung kaya’t kinakailangang palaging nakasuot ang ID pagpasok sa kampus at habang sila ay nasa klase.

Kapag nawala ang ID, kailangan ang sulat ng magulang o tagapangalaga at guro at ito ang magsisilbing Gate Pass (temporary ID) habang hindi pa muli nakakapagpagawa sa loob ng dalawang (2) linggo.

5. Pangkalahatang Gawi

Inaasahan ang pagiging magalang at pagsunod ng mga bata sa alitintunin ng paaralan sa lahat ng oras na sila ay nasa sa loob ng paaralan.

6. Pagpasok at Paglabas ng Paaralan

Nararapat na lima (5) o sampung minuto ay nasa loob na ng bakuran ng paaaralan ang mga bata. Magbubukas lamang ang gate ng alas siyete, alas siyete y medya, at alas otso sa pang-umagang klase at kapag tapos na ang klaseng pang alas kuwatro, alas kuwatro y medya, at alas singko. Subalit kapag Lunes, ay nararapat na dumalo ang mga bata sa Flag Ceremony bago mag-alas siyete (7:00 NU) at kung Biyernes naman ng hapon ay sampu hanggang labing-limang minuto (10 o 15) para sa Flag Retreat.

Kapag tanghalian ay bubuksan din ang gate para makauwi ang mga batang nais na sa kanilang bahay magtanghalian, subalit ineengganyo ang mga magulang na pabaunan o ipagbaon ang kanilang mga anak dahil sa kalahating oras lamang ang nakalaan para dito. Maari silang kumain sa kantina ng paaralan at masisiguradong malinis, masarap, masustansya, at mura ang pagkain.

Sa kasunduan sa Barangay at sa Kapulisan sa lugar, mayroon silang malimit na magbabantay sa oras ng pasukan, tanghalian, at labasan ng mga bata.

MGA DI KANAIS-NAIS NA GAWI NA NARARAPAT IWASAN AT KAUKULANG ANGKOP NA DISIPLINA

Sa pagpapatupad ng Child Protection Policy, Anti-Bullying Act, at Children in-Conflict with the Law na ipinapatupad ng DepEd, sisikapin ng paaralan na mapangalagaan ang karapatan ng mga mag-aaral at and pagbibigay ng positibong karampatang interbensyon at akmang kaparusahan sakaling may paglabag na ginawa ang bata at sinisiguro na ang mga ito ay naayon sa legal at tamang prosesong ipinapatupad ng Kagawaran ng Edukasyon, Batas Sibil, at Batas Kriminal.

A. Paglabag sa Akademikong Pag-unlad

PaglabagUnang PagkakataonIkalawang PagkakataonIkatlong Pagkakataon
Paggamit ng Cellular Phone habang nagkaklase.

Hindi maituturing na paglabag kung ang paggamit ay emergency at kinakailangan talaga subalit dapat magpaalam sa guro na lalabas ng silid aralan ang bata upang hindi makistorbo.
Pagpapa-alalaPagkumpiska at pagpapatawag sa magulangPagdaan sa Programang Paggabay (Counseling)
Paggamit ng gadget na nakakalikha ng ingay habang mayroong klase liban na lamang kung ito ay pinapayagang gamitin ng guro at makakatulong sa gawaing pang-akademikoPagpapa-alalaPagkumpiska at pagpapatawag sa magulangPagdaan sa Programang Paggabay (Counseling)
Palagiang pagliban ng higit isang linggo kada buwan at hindi pagpapasa ng Liham PagpapaliwanagPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayDi-pagpasa sa mga asignatura dahil sa di pagpasok
Palagiang pagpasok ng huli sa mga klase na umaabot na ng isang linggoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayDi-pagpasa sa mga asignatura dahil sa di pagpasok
Malimit na pagkacutting classesPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayDi-pagpasa sa mga asignatura dahil sa di pagpasok
Paglabas ng klasrum ng walang paalam sa mga guro at pagpapakita ng kawalang galangPagpapa-alalaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpapataw ng karampatang parusa na naayon sa polisiya at batas
Pagtakas sa gate ng paaralan ng walang kaukulang paalam na itinatala sa gwardya na pinapayagan na umuwi ang bata ng guro

Maari lamang na lumabas ang mga estudyante kung sila ay may LBM o sakit na di kayang lunasan ng paaralan at nangangailangan ng medikal na atensyon na alam ng magulang. Nararapat na may Pass Slip na naitala sa Gwardya at sinamahan ng sinumang kawani o ipinaalam muna sa magulang kung masusundo.
Pagpapa-alalaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpapataw ng karampatang parusa na naayon sa polisiya at batas
Di pagsasauli o pagkawala ng kagamitang kinakailangan sa pagtuturoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpapataw ng karampatang kabayaranSuspensyon na di lalampas ng limang araw at pagpapataw ng karampatang kabayaranEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Hindi pagpasok sa Immersion Program na kinakailangan para makasulit at makapagtapos sa programang napili sa SHSPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayDi-pagpasa sa mga asignatura dahil sa di pagpasok

B. Paglabag sa Kilos ng Pagiging Mag-aaral

PaglabagUnang PagkakataonIkalawang PagkakataonIkatlong Pagkakataon
Hindi pagsusuot ng tamang unipormePagpapa-alaalaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay
Hindi pag-susuot ng Pagkakakilanlan o IDPagpapa-alaalaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay
Pagsusuot ng hikaw at pagkakaroon ng body piercing ng mga kalalakihan o piercing sa kababaihan na nagbibigy ng di magandang impresyon sa pagiging estudyantePagpapa-alaala at pagkumpiskaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay
Pagsusuot ng singsing na may spike at malalaking metal na buckles ng sinturon na maaring gamitin upang makapanakit ng mga kamag-aralPagpapa-alaala at pagkumpiskaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay o suspension na di lalampas sa limang araw
Pagdadala ng baril, patalim o mga nakakasakit at nakakamatay na mga bagayPagkumpiska at pagpapatawag ng magulangSuspension na di lalampas sa limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay kasama ang magulangPananagot sa Juvenile Delinquency Act of 2006 o RA 9344
Pagdadala ng pampasabog o mga bagay na may kinalaman sa terorismoPagkumpiska at pagpapatawag ng magulang at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspension na di lalampas sa limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay kasama ang magulangPananagot sa Juvenile Delinquency Act of 2006 o RA 9344
Vandalismo at iba’t ibang uri nitoPaglilinis o pagpipintura ng lugar na dinumihan o sinulatan at Komperesiya sa mga magulangPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at Pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pagdura sa kung saan saanPagpapa-alaalaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay
Pag-iwan sa CR ng madumi matapos itong gamitinPaglilinis ng palikuranPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay
Paninigarilyo sa loob ng kampusPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Intensyonal na pagsira ng mga silya, pintuan, pagbasag ng bintana o mga ilaw o anumang nasa sa loob ng klasrum at paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpapalit o pagbabayad ng halaga ng nasirang kagamitanSuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay kasama ang magulangEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pagdadala, pag-iinom ng nakalalasing na inumin o pagpasok ng lasingPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay kasama ang magulangPananagot sa Juvenile Delinquency Act of 2006 o RA 9344
Pagpapasok o paggamit ng droga o kahalintulad nito gaya ng marijuana, shabu, atbpa.Suspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral CharacterPananagot sa Juvenile Delinquency Act of 2006 o RA 9344
Pagsusugal sa anumang paraan habang nasa loob ng paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagpapakita ng mahalay na gawi sa loob ng paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagsira sa IDPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Paggamit ng ibang ID upang makapasok sa paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagpapahiram ng sariling ID sa ibang estudyante liban na lamang kung manghihiram ng gamit sa silid aklatan o sa laboratoryo o katulad na gawainPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Di pagsasauli ng mga gamit na ipinahiram ng paaralang gaya ng Learner’s Material, mga kagamitan sa Silid Aklatan, at mga LaboratoryoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpapasauli sa mga gamit na hiniramPagpapalit o pagbabayad ng halaga ng di-naisauling LM o kagamitanSuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagnanakaw ng gamit ng paaralan o ng kagamitan ng mga guro o kawani nitoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpapalit o pagbabayad ng halaga ng nasirang kagamitanSuspensiyon na di lalampas ng limang araw pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character Pananagot sa Batas na naayon sa DSWD
Pandaraya o palsipikasyon ng mga tala ng paaralan Pagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang arawEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pamemeke ng lagda ng magulang o tagapag-alaga, guro o kawani ng paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pandaraya sa mga pagsusulit, eksaminasyon o mga gawaing pang-akademikoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagdadala ng mahahalay na magasin o babasahin o pelikulang ipinapapanood sa ibaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Paglikha ng ingay na nakakaabala sa mga klasePagpapa-alaalaPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagtambay sa pasilyo na lumilikha ng ingay o kaguluhan na nakaka-abala sa mga klasePagpapa-alaalaPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagtatapon ng BASURA sa kung saan saanPagpapa-alaala at paglilinisPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Kawalang galang sa mga guro at kawani ng paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw

C. Paglabag sa Karapatan ng Iba

PaglabagUnang PagkakataonIkalawang PagkakataonIkatlong Pagkakataon
Paghahamon ng away o pag-aamok na nagdulot ng kaguluhan sa loob o labas ng paaralanPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pambubully sa kahit sino sa paaralan

- Maaring pasalitang pagbabanta, pananakot o malabis na panghihiya
- Sikolohikal o emosyonal
- Panunukso ng labis
- Pango-ngotong ng salapi o bagay
- Pagpigil sa kahit sino na makapasok sa paaralan at klase
- Pisikal na gawain
- Cyber bullying o iba pang nakalagay na probisyon sa Anti-bullying
Pagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay, at pagbabayad ng danyosSuspensiyon na di lalampas ng limang araw,
pagpasok sa Interbensyon, at Programang Paggabay at pagbabayad ng danyos
Ekspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character at pananagot sa Batas ng Cyber bullying kung kinakailangan
Pagmumura ng labis at pagsasalita ng may kabastusan na nakakasakit ng damdamin ng ibaPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang arawEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Sekswal na pang-aabuso

- Maaring pasalita
- Panghihipo sa maseselang bahagi
- Pagpapakita ng ari
- Panggagahasa o anupamang nasa sa probisyon ng CPP
Pagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay at pagbabayad ng danyosSuspensiyon na di lalampas ng limang araw, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay at pagbabayad ng danyosEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character at pananagot sa R.A. 9344
Pananakit ng kapwa estudyante o guroPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay at pagbabayad ng danyosSuspensiyon na di lalampas ng limang araw, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay at pagbabayad ng danyosEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character at pananagot sa Batas depende sa naging epekto nito sa biktima
Pagpatay sa kapuwa estudyante o sinuman sa paaralanPananagot sa sa R.A. 9344
Kawalang galang sa mga guro at kawani ng paaralan at pananakit sa sinuman ditoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pagsali sa Fraternity o Sorority na nagdudulot ng pahamak o kaguluhan sa kapuwa estudyantePagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pagsisimula ng rambol o riot sa loob at labas ng paaralan na ikinapahamak ng sinuman ditoPagpapatawag at pagpapaliwanag ng magulang, suspensiyon na di lalampas ng limang araw, at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay, at pagbabayad ng danyosSuspensiyon na di lalampas ng limang araw, at pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay, at pagbabayad ng danyosEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Pagkakasangkot sa inisyasyon o hazing na maaring ikamatay ng kapwa estudyante at depende sa naging epekto nito sa biktimaPagpapatawag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay o suspensiyon na di lalampas ng limang arawEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral CharacterPananagot sa Batas na naayon sa DSWD
Pagpapalaganap ng mga mahahalay na materyalPagpapatawag ng magulang, pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw at pagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabayEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character

D. Paglabag sa Karangalan ng Paaralan

PaglabagUnang PagkakataonIkalawang PagkakataonIkatlong Pagkakataon
Pagsosolicit sa labas ng paaralan ng hindi legal at pinapayagan nitoPagpapa-alaala at pagpapatawag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Panloloko o panlilinlang sa magulang o tagapamatnubay sa mga inaprubahang gawain at koleksyon sa paaralan kung mayroon manPagpapa-alaala at pagpapatawag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pagbebenta ng tiket na hindi pinayagan ng pamunuan ng paaralanPagpapa-alaala at pagpapatawag ng magulangPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang araw
Pamemeke ng lagda ng kahit sino sa paaralan at paggamit nito sa kalokohanPagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang arawEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character
Paggamit ng pangalan ng paaralan sa kalokohan o sa mga bagay na ikasisira ng maganda nitong imahePagpasok sa Interbensyon at Programang PaggabaySuspensiyon na di lalampas ng limang arawEkspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character

Digri ng Paglabag sa Alituntunin at Polisiya ng Paaralan

PaglabagUnang PagkakataonIkalawang PagkakataonIkatlong Pagkakataon
Malimit at paulit-ulit na paglabag sa alituntunin ng paaralan (Depende sa digri ng paglabag at kung ano ang nilabag)Pagpasok sa Interbensyon at Programang Paggabay (Magaang Paglabag) Suspensiyon na di lalampas ng limang araw
(Katamtamang Paglabag)
Ekspulsyon at di iisyuhan ng Certificate of Good Moral Character o pagpapanagot sa batas (Mabigat na Paglabag)

PAALAALA:

Sisiguruhing ang pagpapataw ng kaukulang disiplina ay naayon sa prosesong ipinapatupad at naayon sa mga polisiya at probisyon ng umiiral na mga batas.

PAGTANGGAP NG MAGULANG AT MAG-AARAL

Ang aking paglagda ay nangangahulugang lubos kong naunawaan ang lahat ng mga tungkuling nararapat kong harapin sa pag-papaaral ng aking anak o batang pinangangalagaan.

Naiintindihan kong gagawin ng paaralan ang bahagi nitong bigyan ng magandang edukasyon at proteksyunan ang aking anak o batang pinangangalagaan kung kaya sila ay nararapat sumunod sa makataong disiplinang ipinapatupad nito. Nangangako rin ako na magbabayad ng mga danyos o mga bagay na maaring masira ng aking anak o batang pinamamatnubayan sa taong pampanuruan 2016-2017.

Lagda:
_________________________________
Pangalan ng Magulang o Tagapag-alaga
Petsa: ____________________
Numero ng Telepono: ____________________

___________________________________
Pangalan ng Mag-aaral
Petsa: ____________________
Numero ng Telepono: ____________________

_________________
Tagapayo

_____________________
Pangdisiplinang Koordineytor

FRANCIS KENNETH D. HERNANDEZ
OIC- Principal II

DOWNLOAD: School Rules and Regulation Agreement with the Parents (.docx file)

Read:

 1. About Francis Kenneth D. Hernandez, CAR-Ph.D.
Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

17 thoughts on “School Rules and Regulation Agreement with the Parents”

 1. sir big help talaga ito sa ating mga kaguruan na sa panahon ngayon ay halos nawawalan na ng ating karapatan maski sa loob ng paaralan. akin pong ipinag papaalam sainyo na ma kopya ang kabuuan ng inyong inilathala upang maging bagay sa aming paaralan ngayong taon at sa mga susunod pa. marami pong salamat.

  Reply
 2. Thank you sir for this. Permission to copy and will be editing some to fit for our school. Rest assure your authorship will be duly recognized. God Bless.

  Reply
 3. Tanong ko lang po about sa mga policy po ba na ito eh anong grade ang sakop?.. Miski ba sa grade 1 sakop ang ekpulsyon?.. Grabi kc ang pangbubully na ginawa ng isang bata, ugali nyang manuntok ng walang dahilan. Isa na dito un pamangkin ko na pinasusuntok ng wlang dahilan,.mabuti nlng my cctv ang school at nakita tlga ang mga pangyayari,kung saan parte lagi nanununtok yun bata,sa ulo pinakamalala,halos mahilo pamangkin ko. Ano po dpat gawin mg eskuwelahan dito,porket grade 1 plng dw sila. Wla ng gagawin aksyon ang paaralan,

  Asahan ko po ang inyong kasagutan, maraming salamat po

  Reply
 4. Tanong ko lang po about sa mga policy po ba na ito eh anong grade ang sakop?.. Miski ba sa grade 1 sakop ang ekpulsyon?.. Grabi kc ang pangbubully na ginawa ng isang bata, ugali nyang manuntok ng walang dahilan. Isa na dito un pamangkin ko na pinasusuntok ng wlang dahilan,.mabuti nlng my cctv ang school at nakita tlga ang mga pangyayari,kung saan parte lagi nanununtok yun bata,sa ulo pinakamalala,halos mahilo pamangkin ko. Ano po dpat gawin mg eskuwelahan dito,porket grade 1 plng dw sila. Wla ng gagawin aksyon ang paaralan,

  Reply
 5. Thanks .I found this much substantial & useful to us administrators & teachers as implementor of Quality Education in our country,Phils.salute to the author.

  Reply
 6. ..It was indeed very useful to us…thanks for sharing sir kenneth…rest assured you will be acknowledged…More power and God bless!

  Reply
 7. may karapatan ba ang isang mayor na sapilitan akong magretire or kung hindi raw magrerepoet sya sa deped upang akoy mapaalis sa sarili ko bayan… alam ko lang ay ang hindi ko raw pagbibigay alam sa kanya ang pag oorganize ng School Governing Council na nagkataong kalaban nya sa pagiging mayor. Ang hangad lang nmin ay mapalawak ang pwedeng makatulong sa problema ng paaralan. Nais ko po sana matulungan nyo ako sa harassment po ba maituturing ang bagay na ito. I am doing my best maisaayos ang bago pa lng senior high school sa bayan ko.

  Reply
 8. thanks po i did copy this just now and rest assured that you would be given recognition for this by placing your whole name at the bottom of this kasunduan. more power po.

  Reply
 9. Sir may roon po bang paglabag ang isang SDS kung d nya isinasapubliko and results ng ranking for promotions? Then three times n nagranking but there was never a single promotion made even there are vacant positions?

  Reply
 10. Sir, ang galing nito. Mnsan um-attend ako ng teacher protection cminar ng TDC, nalabuan lng ako s open forum. Thnx a lot for this, Sir. God bless.

  Reply
 11. sir thank you i will copy your kasunduan, i promise that i will include your name as the author of the kasunduan on the hand book we are going to make. god speed sir!

  Reply
 12. Congratulations! You are the new hero of all Filipino Educators! May the good Lord grant you more wisdom so that you can help more!

  Reply
  • Sir, thank you for sharing this KASUNDUAN. May I copy it and make it as reference. I will be posting your name as author. May God blesses you more wisdom to be shared to others.

   Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.