Home » Teaching & Education » A PRAYER FOR TEACHERS

A PRAYER FOR TEACHERS

A PRAYER FOR TEACHERS

Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers,

Look upon our teachers with love

Grant them the resolve

To nurture our eager minds

And to never give up on us who fall behind

Bless their hearts

For they rejoice when we succeed

And encourage us when we fail

Endow them with gentle patience

For the path of learning is never easy

Kindle a spirit of passion in them

It is the flame that ignites the love of learning in us

Help them see the potential in each student

Their belief in us means much more than the grade we make

Instil in them a commitment to keep on learning It shows us to not fear new knowledge and experiences

Inspire them to touch the future They influence how big a dream we dream for ourselves

Bless our teachers who have come before For their work endures to this day Let the light of

Your example shine upon all teachers:

To build up with their words

To love with their mind To share with their heart
Amen.

PANALANGIN PARA SA MGA GURO

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro

Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro

Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang

Linangin ang aming murang isipan

At huwag magsawa kapag ‘di makahabol ang turuan

Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong

Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi,

At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig

Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga

Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali

Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang

Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto

Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral

Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila

Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunugan

At bagong kaalaman at karanasam ay ‘di dapat katakutan

Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap

Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap

Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin

Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin

Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan

Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap

Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan

Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso

Siya nawa.

Read:

  1. 2017 National Teachers’ Month and World Teachers’ Day Celebration
  2. 2017 National Teachers’ Month Programs, Projects, and Activities
  3. Presidential Proclamation No. 242
  4. Republic Act No. 10743
Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.