Home » Issuances » DepEd Memoranda » Mga Panuntunan para sa 2016 Pambansang Tagisan ng Talino sa Filipino

Mga Panuntunan para sa 2016 Pambansang Tagisan ng Talino sa Filipino

Kategorya:

A. Malikhaing Pagsulat ng DAGLI at
B. Informance

A. Patnubay sa Paglahok

1. Malikhaing Pagsulat

A. Kalahok

 • Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 7 o Baitang 8
 • Ang nararapat lumahok sa paligsahan ay yaong mga nanalo sa Panrehiyong Tagisan ng Talino sa Filipino 2015.

B. Panuntunan

 • Ang tema ng susulating DAGLI ay ibibigay sa araw ng paligsahan.
 • Ang malikhaing pagsulat ay tatagal ng dalawang (2) oras.

C. Pamantayan

a. Orihinalidad (40%)

b. Organisasyon (35%)

 • Kasasalaminan ng kulturang/pagpapahalagang Pilipino
 • May kawili-wiling panimula, gitna at pangwakas na bahagi
 • May kaakibat malikhaing estilo ng pagsulat
 • May kaangkupan sa tema, edad at interes ng target na mambabasa

c. Mekaniks (25%)

 • Gumamit ng wastong bantas
 • Gumamit ng wasto at angkop na salita
 • Gumamit ng mga wastong tayutay, pahiwatig, simbolismo at iba pang elemento ng isang malikhaing akda

2. Informance (Pagbibigay ng Impormasyon sa Pamamagitan ng Pagtatanghal – Giving Information through Performance)

A. Mga Kalahok

 • Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 9 o Baitang 10.
 • Ang nararapat lumahok sa paligsahan ay yaong mga nanalo sa Panrehiyong Tagisan ng Talino sa Filipino 2015.
 • Ang bawat pangkat na kalahok ay binubuo ng apat na kasapi/mag-aaral at isang tagapayo/tagapagsanay.

B. Panuntunan

 • Ang piyesa ay nagsusulong ng adbokasiya (Advocacy) tungkol sa pagpapataas ng global na kamalayan sa kahalagahan ng kultura (Global Awareness).
 • May halong musikal o paawit ang pagtatanghal.
 • Ang pagtatanghal ay hindi bababa sa labinlimang (15) minuto at hindi lalampas sa dalawampung (20) minuto.

C. Pamantayan

Iskrip – 40%

a. Orihinalidad

b. Kaangkupan sa tema

c. Makatotohanan

d. Taglay ang mga elemento ng isang iskrip

Pagtatanghal – 60%

a. Kasuotan at props

b. Naglalahad ng kultura ng bansa

c. Kilos o galaw ng mga tauhan

d. Tinig/musikalidad

e. Kasiningan/pagkamalikhain ng pagtatanbghal

f. Dating sa mga manonood

g. Walang tagpuan

Useful Links:

 1. 2016 National Festival of Talents (NFOT)
 2. Implementing Guidelines on the 2016 Technolympics
 3. Guidelines on the Conduct of the 2016 National Festival of Talents (NFOT)
 4. Guidelines on the 2016 National Population Quiz and the On-the-Spot Skills Exhibition on PopDev
 5. Guidelines on the 2016 Sining Tanghalan
 6. Guidelines on the 2016 Foreign Language Skills Showcase
Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

1 thought on “Mga Panuntunan para sa 2016 Pambansang Tagisan ng Talino sa Filipino”

 1. Thanks for the information abt the criteria for Tagisan ng Talino.However i just want to ask some clarification abt criterion letter G.Walang tagpuan,…ano po ang ibig ipaunawa nito?paano po ba ito?imposible kasi na walng tagpuan sa mga plays including informance.Thank you and anticipating your response

  Reply

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.