Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 3 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 3 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 3 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 3 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP3PKR-IIIa-13Naibibigayang kahulugan ng sariling kulturaat mga kaugnay na konseptoAP
AP3KLR-IIf-53Naihahahambingang ilang simbolo at sagisagna nagpapakilala ng iba’t ibang lalawigan sa sariling rehiyonAP
AP3LAR-Id-63Naihahambingayon sa dami ng populasyon; gamit ang mapa ng populasyonang mga lalawigan sa rehiyonAP
AP3PKR-IIIe-53Naihahambingsa karatig lalawigan, sa kinabibilangang rehiyon, at sa ibang lalawigan at rehiyonang pagkakaibang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawiganAP
AP3PKR-IIIe-53Naihahambingsa karatig lalawigan, sa kinabibilangang rehiyon, at sa ibang lalawigan at rehiyonang pagkakatuladng mga kaugalian, paniniwala at tradisyon sa sariling lalawiganAP
AP3EAP-IVb-43Naiisa-isaang kalakalna matatagpuan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Naiisa-isaang mga pangkat ng mga taosa sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3EAP-IVb-43Naiisa-isaang mga produktona matatagpuan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3LAR-Ie-73Nailalarawanayon sa mga katangiang pisikal at pagkakakilanlang heograpikal nito; gamit ang mapang topograpiya ng rehiyonang iba’t ibang lalawigan sa rehiyonAP
AP3LAR-Ic-33Nailalarawanbatay sa mga nakapaligid dito; gamit ang pangunahing direksiyon (relative location)ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nailalarawanang mga kaugalianng sariling lalawigan at ng rehiyonAP
AP3LAR-Ih-123Nailalarawanang mga pangunahing likas na yamanng mga lalawigan sa rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nailalarawanang mga paniniwalang sariling lalawigan at ng rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nailalarawanang mga tradisyonng sariling lalawigan at ng rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nailalarawanang pagkakakilanlang kulturang sariling lalawiganAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nailalarawanang pagkakakilanlang kulturalng kinabibilangang rehiyonAP
AP3LAR-Id-53Nailalarawangamit ang bar graphang populasyonng iba’t ibang pamayanan sa sariling lalawiganAP
AP3LAR-Ic-43Naipaghahambingayon sa lokasyon, direksiyon, laki at kaanyuanang mga lalawigan sa sariling rehiyonAP
AP3KLR-IIh-i-73Naipagmamalakiang mga bayaning sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3EAP-IVc-53Naipakikitaang ugnayan ng kabuhayan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon at sa ibang rehiyonAP
AP3EAP-IVg-143Naipaliliwanagang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng mga lalawigan sa mga kasapi nitoAP
AP3EAP-IVd-83Naipaliliwanagsa pamamagitan ng isang graphic organizerang iba’t ibang aspeto ng ekonomiya(pangangailangan, produksyon, kalakal, insprastraktura, atbp.)AP
AP3EAP-IVd-73Naipaliliwanagang kahalagahan ng inprastraktura ng mga lalawigan sa kabuhayanAP
AP3PKR-IIId-43Naipaliliwanagang kahalagahan ng mga makasaysayan lugar at ang mga saksi nitosa pagkakakilanlang kultura ng sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3LAR-Ia-13Naipaliliwanagsa tulong ng panuntunanang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa(ei. katubigan, kabundukan, etc)AP
AP3PKR-IIIa-23Naipaliliwanagna ang mga salik heograpikal katulad ng lokasyon at klima ay nakaiimpluwensiya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay ng mga lalawigan at rehiyonAP
AP3PKR-IIIh-93Naipapakitasa iba’t-ibang siningang pagmamalaki sa mga natatanging kaugalian ng iba’t ibang lalawigan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3PKR-IIIh-93Naipapakitasa iba’t-ibang siningang pagmamalaki sa mga natatanging paniniwala ng iba’t ibang lalawigan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3PKR-IIIh-93Naipapakitasa iba’t-ibang siningang pagmamalaki sa mga natatanging tradisyon ng iba’t ibang lalawigan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVa-23Naipapaliwanagang iba’t ibang pakinabang pangekonomiko ng mga likas yamanng lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVg-133Naipapaliwanagang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa bawat lalawigan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3KLR-IIa-b-13Naisalaysaysa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag at iba pang likhang siningang pinagmulan ng mga karatig na lalawiganAP
AP3KLR-IIa-b-13Naisalaysaysa pamamagitan ng malikhaing pagpapahayag at iba pang likhang siningang pinagmulan ng sariling lalawiganAP
AP3KLR-IId-33Naisasadulaang kwento ng mga makasaysayang pook o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at mga karatig nito sa rehiyonAP
AP3KLR-IId-33Naisasalaysayang kwento ng mga makasaysayang pook o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at mga karatig nito sa rehiyonAP
AP3KLR-IIa-b-13Naisasalaysayang mga pagbabago ng mga karatig na lalawigan sa rehiyontulad ng laki nito, pangalan, lokasyon, populasyon, mga istruktura at iba paAP
AP3KLR-IIa-b-13Naisasalaysayang mga pagbabago ng sariling lalawigantulad ng laki nito, pangalan, lokasyon, populasyon, mga istruktura at iba paAP
AP3EAP-IVa-13Naiuugnaysa uri ng pamumuhay ng kinabibilangang lalawiganang kapaligiranAP
AP3EAP-IVc-63Naiuugnaysa pagtugon ng mga pangangailangan ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan sa rehiyon at ng bansaang pakikipagkalakalanAP
AP3LAR-Ii-143Nakabubuogamit ang mapang interprestayon ng kapaligiranng sariling lalawigan at karatig na mga lalawigan ng rehiyonAP
AP3LAR-Ii-133Nakabubuong konklusyonna ang matalinong pangangasiwa ng likas na yaman ay may kinalaman sa pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3KLR-IIa-b-13Nakabubuosa iba’t ibang malikhaing pamamaraanng timelineng mga makasaysayang pangyayari sa rehiyonAP
AP3PKR-IIIj-113Nakagagawang isang payak na mapang kulturalna nagpapakilala ng kultura ng ibat ibang lalawigan sa rehiyonAP
AP3LAR-Ig-h-113Nakagagawang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib na madalas maranasan ng sariling rehiyonAP
AP3LAR-If-103Nakagagawang payak na mapana nagpapakita ng mahahalagang anyong lupa at anyong tubig ng sariling lalawigan at mga karatig na lalawigan nitoAP
AP3EAP-IVi-163Nakalalahoksa mga gawaing nakatutulong sa kaayusanng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVi-163Nakalalahoksa mga gawaing nakatutulong sa kaunlaranng sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVi-163Nakalalahoksa mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisang sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3KLR-IIh-i-73Nakalilikhang anumang siningtungkol sa bayani ng lalawigan o rehiyon na nais tularanAP
AP3LAR-Ib-23Nakapagbabasagamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyonng interpretasyontungkol sa kinalalagyan ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyonAP
AP3PKR-IIIb-c-33Nakapagbibigayng mga halimbawang salitamula sa mga wika at diyalekto sa sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3LAR-Ib-23Nakapagsasagawagamit ang mga batayang heograpiya tulad ng distansya at direksyonng interpretasyontungkol sa kinalalagyan ng iba’t ibang lalawigan sa rehiyonAP
AP3KLR-IIj-83Nakasusulatng payak na 1-2 talatatungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon; na naging katangi-tangi para sa sariliAP
AP3KLR-IIj-83Nakasusulatng payak na kwentotungkol sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon; na naging katangi-tangi para sa sariliAP
AP3KLR-IIh-i-73Nakikilalaang mga bayaning mga sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3LAR-Ie-83Napaghahambingsa sariling rehiyonang iba’t ibang pangunahing anyong lupa ng iba’t ibang lalawiganAP
AP3LAR-Ie-83Napaghahambingsa sariling rehiyonang iba’t ibang pangunahing anyong tubig ng iba’t ibang lalawiganAP
AP3PKR-IIIf-73Napahahalagahanang iba’t ibang pangkat ng taosa lalawigan at rehiyonAP
AP3KLR-IIh-i-73Napahahalagahansa malikhaing pamamaraanang pagpupunyagi ng mga bayaning sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3PKR-IIIg-83Napapahalagahansa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na nagsusulong ng pagpapahalaga sa mga sining sa lalawiganang mga sining: awitna nagpapakilala sa lalawigan at rehiyonAP
AP3PKR-IIIg-83Napapahalagahansa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na nagsusulong ng pagpapahalaga sa mga sining sa lalawiganang mga sining: sayawna nagpapakilala sa lalawigan at rehiyonAP
AP3PKR-IIIg-83Napapahalagahansa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na nagsusulong ng pagpapahalaga sa mga sining sa lalawiganang mga sining: tulana nagpapakilala sa lalawigan at rehiyonAP
AP3LAR-Ig-h-113Nasasabigamit ang hazard mapang mga lugar ng sariling rehiyon na sensitibo sa panganibAP
AP3KLR-IIa-b-13Nasasabiang mga paraan ng pagtutulungan ng mga lalawigan sa rehiyonnoon at sa kasalukuyanAP
AP3LAR-Ii-133Nasusuriang di-matalinong mga paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yamanAP
AP3LAR-Ii-133Nasusuriang matalinong mga paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yamanAP
AP3PKR-IIIf-63Nasusuriang papel na ginagampanan ng kulturasa pagbuo ng pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon, at sa PilipinasAP
AP3KLR-IIg-63Natatalakayang kahulugan ng “official hymn” at iba pang siningna nagpapakilala ng sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3KLR-IIe-43Natatalakayang kahulugan ng ilang sagisagng sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3KLR-IIe-43Natatalakayang kahulugan ng ilang simbolong sariling lalawigan at rehiyonAP
AP3KLR-IIc-23Natatalakayang mga nagpapatuloysa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3KLR-IIc-23Natatalakayang mga pagbabagosa sariling lalawigan at kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVf-123Natatalakayang mga paraan ng pagpili ng pinunong mga lalawiganAP
AP3EAP-IVb-33Natatalakayang pinanggalingan ng produkto ng kinabibilagang lalawiganAP
AP3LAR-Ii-133Natatalakayang wastong pangangasiwa ng mga likas na yamanng sariling laalwigan at rehiyonAP
AP3LAR-Ig-h-113Natataluntongamit ang hazard mapang mga lugar ng sariling rehiyon na sensitibo sa panganibAP
AP3EAP-IVh-153Natutukoyang iba’t ibang paraan sa pakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVd-73Natutukoyang inprastraktura ng mga lalawigan (mga daanan)AP
AP3EAP-IVd-73Natutukoyang inprastraktura ng mga lalawigan (palengke)AP
AP3KLR-IIa-b-13Natutukoyang kasaysayan ng pagbuo ng sariling lalawigan ayon sa batasAP
AP3PKR-IIIi-103Natutukoyang mga katawagan sa iba’t ibang layon sa kinabibilanagng rehiyon(e.g. paggalang, paglalambing, pagturing)AP
AP3LAR-Ig-h-113Natutukoybatay sa lokasyon at topographiya nitoang mga lugar na sensitibo sa panganibAP
AP3EAP-IVf-113Natutukoyang mga pananagutan ng mga namumunosa mga lalawigan ng kinabibilangang rehiyonAP
AP3EAP-IVf-113Natutukoyang mga tungkulin ng mga namumunosa mga lalawigan ng kinabibilangang rehiyonAP
AP3LAR-If-93Natutukoyang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at lupasa mga lalawigan ng sariling rehiyonAP
AP3EAP-IVe-93Natutukoyna ang rehiyon ay binibuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuanAP
AP3EAP-IVe-103Natutukoyna ang rehiyon ay binibuo ng mga lalawigan na may sariling pamunuanAP
AP3KLR-IIa-b-13Nauunawaanang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyonAP
A3PR-IVd3Applieson puppets; to show the unique character of the puppetdesignsof varied shapes and colorsArts-Music
A3PR-IIh3AppreciatesFilipino artistswho painted landscapes in their own particular styleArts-Music
A3PL-Ic3Appreciatesthat artists create visual texturesby using a variety of lines and colorsArts-Music
A3EL-IIb3Appreciatesthat nature is so richfor no two animals have the same shape, skin covering and colorArts-Music
A3PL-IIIb3Appreciatesthe importanceof materials used for printingArts-Music
A3PL-IIIb3Appreciatesthe varietyof materials used for printingArts-Music
A3PL-IVb3Appreciatesvariations of puppetsin terms of material, structure, shape, color and intricacy of textural detailsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Chantsin response to sound with the correct rhythm: dancing the waltzArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Chantsin response to sound with the correct rhythm: echo clappingArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Chantsin response to sound with the correct rhythm: in measures of 2s, 3s, and 4sArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Chantsin response to sound with the correct rhythm: marchingArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Clapsin response to sound with the correct rhythm: dancing the waltzArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Clapsin response to sound with the correct rhythm: echo clappingArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Clapsin response to sound with the correct rhythm: in measures of 2s, 3s, and 4sArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Clapsin response to sound with the correct rhythm: marchingArts-Music
MU3RH-Id-43Clapsthe written stick notation on the boardrepresenting the sound heardArts-Music
A3PR-Ii3Colorsindicating the foreground, middle ground and background by the size of the objectsa view of the province/ regionwith houses and buildingsArts-Music
MU3TB-IIIb-53Comparesthe use of the voicein speaking and in singingArts-Music
MU3TB-IIIb-43Comparesthe voices of: classmates as they sing or speakArts-Music
MU3TB-IIIb-43Comparesthe voices of: selected popular singers in recordingsArts-Music
A3PR-IVe3Constructsusing recyclable materials and bamboo sticks or twigsa simple puppetbased on a character in a legend, myth or storyArts-Music
A3PR-If3Createsby contrasting two kinds of lines in terms of type or sizea geometric designArts-Music
A3PR-IVh3Createswith the use of recycled or natural objectsa headdressinspired by best festivalsArts-Music
A3PR-IVi3Createsusing found and recycled materiala headdressthat is imaginary in design, inspired by local festivalsArts-Music
A3PR-IVh3Createswith the use of recycled or natural objectsa maskinspired by best festivalsArts-Music
A3PR-IVi3Createsusing found and recycled materiala maskthat is imaginary in design, inspired by local festivalsArts-Music
A3PR-Ih3Createsa pen drawing of a scene in daily lifewhere people in the province/ region show their occupation by the action they are doingArts-Music
A3PR-Ih3Createsa pencil drawing of a scene in daily lifewhere people in the province/ region show their occupation by the action they are doingArts-Music
A3PR-IIIh3Createsusing stencils with abstract designs that convey a message and can be replicateda printfor a shirt, bag or a posterArts-Music
A3PR-IVc3Createsa puppet designthat would give a specific and unique characterArts-Music
A3PR-IIIg3Createsfrom paper or plastic sheetsa stencilto be used for multiple prints on cloth or hard paperArts-Music
A3PR-IIe3Createsby mixing two or more colorsnew shades of colorsArts-Music
A3PR-IIe3Createsby mixing two or more colorsnew tints of colorsArts-Music
MU3RH-If-73Createsusing combinations of different sound sourcesostinato patternsin different metersArts-Music
MU3RH-Ie-63Createsthrough body movementssimple ostinato patternsin measures of 2s, 3s, and 4sArts-Music
A3PR-IIIg3Cutsfrom paper or plastic sheetsa stencilto be used for multiple prints on cloth or hard paperArts-Music
MU3TX-IVd-f-13Demonstratesby singing “two-part rounds”: “Are You Sleeping, Brother John?”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-13Demonstratesby singing “two-part rounds”: “Musika Ay Di Kukupas”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-13Demonstratesby singing “two-part rounds”: “Row, Row, Row Your Boat”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-23Demonstratesby singing “partner songs”: “He’s Got the Whole World in His Hands”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-23Demonstratesby singing “partner songs”: “It’s A Small World”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-23Demonstratesby singing “partner songs”: “Leron, Leron Sinta”the concept of textureArts-Music
MU3TX-IVd-f-23Demonstratesby singing “partner songs”: “Pamulinawen”the concept of textureArts-Music
A3PL-Ie3Describesthe way of life of peoplein the cultural communityArts-Music
A3PR-IVh3Designswith the use of recycled or natural objectsa headdressinspired by best festivalsArts-Music
A3PR-IVh3Designswith the use of recycled or natural objectsa maskinspired by best festivalsArts-Music
A3PR-IIIf3Designsan attractive logowith a slogan about the environment; to be used for printingArts-Music
MU3TX-IVd-f-33Distinguishesbetween single musical line and multiple musical lineswhich occur simultaneouslyArts-Music
MU3TX-IVg-h-43Distinguishesbetween thinness and thickness of musical soundArts-Music
MU3TP-IVb-53Distinguishesfastin musicArts-Music
MU3DY-IIId-23Distinguishesloudin musicArts-Music
MU3DY-IIId-23Distinguishesmediumin musicArts-Music
MU3TP-IVb-53Distinguishesmoderatein musicArts-Music
MU3TP-IVb-53Distinguishesslowin musicArts-Music
MU3DY-IIId-23Distinguishessoftin musicArts-Music
A3EL-Ia3Distinguishesto indicate its distance from the viewerthe size of personsin the drawingArts-Music
A3PR-IIIe3Explainsthe meaning of the design createdArts-Music
A3EL-IVa3Identifiesdifferent styles of puppets made in the Philippines(form Teatro Mulat and Anino Theater Group)Arts-Music
MU3FO-IId-23Identifiesas: different; through movements and geometric shapes or objectsmusical linesArts-Music
MU3FO-IId-23Identifiesas: samemusical linesArts-Music
MU3FO-IId-23Identifiesas: similarmusical linesArts-Music
MU3FO-IId-13Identifiesthe beginning of a songArts-Music
MU3FO-IId-13Identifiesthe ending of a songArts-Music
MU3FO-IId-13Identifiesthe middle of a songArts-Music
MU3ME-IIa-13Identifiesas: low – lowerthe pitch of a toneArts-Music
MU3ME-IIa-13Identifiesas: moderately high – higherthe pitch of a toneArts-Music
MU3ME-IIa-13Identifiesas: moderately low – lowerthe pitch of a toneArts-Music
MU3ME-IIa-13Identifiesas: high – higherthe pitch of a toneArts-Music
MU3TB-IIIb-43Identifiesthe voices of: classmates as they sing or speakArts-Music
MU3TB-IIIb-43Identifiesthe voices of: selected popular singers in recordingsArts-Music
A3PR-IIh3Identifieswhat makes each artist uniquein his use of colors to create harmonyArts-Music
MU3DY-IIId-3Interpretsthrough body movements: big movement – loudthe dynamics of a songArts-Music
MU3DY-IIId-3Interpretsthrough body movements: small movement – softthe dynamics of a songArts-Music
MU3RH-Ib-h-23Maintainswhen chanting, walking, tapping, clapping, and playing musical instrumentsa steady beatArts-Music
A3PR-IVf3Manipulatesto act out a character in a story together with other puppetsa puppetArts-Music
MU3ME-IIa-23Matcheswith an instrumentthe correct pitch of tonesArts-Music
MU3ME-IIa-23Matcheswith the voicethe correct pitch of tonesArts-Music
MU3ME-IIb-c-43Matcheswith the pitches of a melodythe voiceArts-Music
MU3TP-IVa-13Mimicsaccording to speed: carabao – slowanimal movementsArts-Music
MU3TP-IVa-13Mimicsaccording to speed: dog – fastanimal movementsArts-Music
MU3TP-IVa-13Mimicsaccording to speed: horse – fastanimal movementsArts-Music
MU3TP-IVa-13Mimicsaccording to speed: rabbit - fastanimal movementsArts-Music
MU3TP-IVa-13Mimicsaccording to speed: turtle – slowanimal movementsArts-Music
A3PL-IIIc3Observesthat a print design may use repetition of shapes or linesand may emphasize the contrast of shapes and linesArts-Music
A3PR-IIg3Observesby making several pencil sketches and painting it later, adding texture to its skin coveringthe characteristics of a wild animalArts-Music
A3PR-IIf3Paintsat a particular time of the daya landscapeArts-Music
A3PR-IId3Paintsby observing the different shapes, color and texture of fruits, their overlapping lines and choosing the right colors for each fruita still lifeArts-Music
A3PL-IIc3Perceiveshow harmony is created in an artworkbecause of complementary colors and shapesArts-Music
A3PR-IVg3Performstogether with others; in a puppet show to tell a story; using the puppet he/she createdas puppeteerArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Playsin response to sound with the correct rhythm: dancing the waltzmusical instrumentsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Playsin response to sound with the correct rhythm: echo clappingmusical instrumentsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Playsin response to sound with the correct rhythm: in measures of 2s, 3s, and 4smusical instrumentsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Playsin response to sound with the correct rhythm: marchingmusical instrumentsArts-Music
MU3FO-IIf-53Playsrepetitions of musical linesArts-Music
MU3RH-Id-h-53Playswith classroom instruments and other sound sourcessimple ostinato patternsArts-Music
A3PL-IIId3Realizesthat a print design can be duplicated many times by hand or by machineand can be shared with othersArts-Music
MU3TB-IIIa-13Recognizesdifferences in sound qualitycoming from a variety of sound sourcesArts-Music
MU3TB-IIIb-33Recognizesthrough soundmusical instrumentsArts-Music
MU3FO-IId-33Recognizesrepetitions within a songArts-Music
MU3ME-IIb-53Recreatessimple contours of a melodyArts-Music
MU3ME-IIb-53Recreatessimple patterns of a melodyArts-Music
MU3DY-IIId-33Relatesto the movements of animals: elephant walking – louddynamicsArts-Music
MU3DY-IIId-33Relatesto the movements of animals: mice scurrying – softdynamicsArts-Music
MU3RH-Ia-13Relateswith sound and silence; within a rhythmic patternimagesArts-Music
MU3TP-IVb-33Relatesto changes and variations in tempomovementArts-Music
MU3ME-IIb-33Relateswith levels of pitchmovementsArts-Music
MU3FO-IIg-h-63Rendersconfidently; giving appropriate emphasis to the beginning and endinga songArts-Music
MU3DY-IIIe-h-53Respondsto conducting gestures of the teacher for “loud” and “soft”Hands moving farther from each other mean sound becomes louderArts-Music
MU3DY-IIIe-h-53Respondsto conducting gestures of the teacher for “loud” and “soft”Teacher’s palm down means “soft” and palm up means “loud”Arts-Music
MU3TB-IIIa-23Respondswith appropriate movementto differences in sound qualityArts-Music
MU3TP-IVb-c-43Respondswith movementto tempo changes(i.e. doing locomotor and non-locomotor movements) to a variety of tempos in recorded musicArts-Music
A3EL-IIa3Seesthat there is harmony in natureas seen in the color of landscapes at different times of the day: landscapes of Felix Hidalgo, Fernando Amorsolo, Jonahmar SalvosaArts-Music
A3EL-IIa3Seesthat there is harmony in natureas seen in the color of landscapes at different times of the day: Still lifes of Araceli Dans, Jorge Pineda, Agustin GoyArts-Music
A3PR-IIf3Selectsto create a moodcolors that complement each otherArts-Music
A3EL-Ib3Showsin drawing the objects and persons in different sizesthe illusion of spaceArts-Music
MU3ME-IIc-63Singswith accurate pitchentire simple songsFavorite Children’s Songs: “Do – Re – Mi”Arts-Music
MU3ME-IIc-63Singswith accurate pitchentire simple songsFavorite Children’s Songs: “What Can We Do Today”Arts-Music
MU3ME-IIc-63Singswith accurate pitchentire simple songsFolksongs: “Atin Cu Pung Singsing”Arts-Music
MU3ME-IIc-63Singswith accurate pitchentire simple songsFolksongs: “Manang Biday”Arts-Music
MU3ME-IIc-63Singswith accurate pitchentire simple songsFolksongs: “Paruparong Bukid”Arts-Music
MU3FO-IIe-43Singsindependentlyrepetitions of musical linesArts-Music
MU3TP-IVa-23Singswith proper tempo; following basic conducting gesturessongsArts-Music
MU3TP-IVa-c-73Singswith designated tempo: Joyful songs – fastsongsArts-Music
MU3TP-IVa-c-73Singswith designated tempo: Lullaby – slowsongsArts-Music
A3PR-Ig3Sketcheson-the-spot, outside or near the school; to draw a plant, flowers or a tree showing the different textures and shape of each part; using only a pencil or black crayon or ballpenArts-Music
A3PR-Ii3Sketchesindicating the foreground, middle ground and background by the size of the objectsa view of the province/ regionwith houses and buildingsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Tapsin response to sound with the correct rhythm: dancing the waltzArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Tapsin response to sound with the correct rhythm: echo clappingArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Tapsin response to sound with the correct rhythm: in measures of 2s, 3s, and 4sArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Tapsin response to sound with the correct rhythm: marchingArts-Music
A3EL-IIIa3Tellsthat a print made from objects found in nature can be realistic or abstractArts-Music
A3PL –Id3Tellsthat, in a landscape, the nearest object drawn is the foregroundand by doing this there is balanceArts-Music
A3PL –Id3Tellsthat, in a landscape, the objects behind the foreground are the middle groundand by doing this there is balanceArts-Music
A3PL –Id3Tellsthat, in a landscape, the objects farthest away are the backgroundand by doing this there is balanceArts-Music
MU3DY-IIIe-43Usesto identify changes and variations in volumeterms: “loud”Arts-Music
MU3DY-IIIe-43Usesto identify changes and variations in volumeterms: “medium”Arts-Music
MU3DY-IIIe-43Usesto identify changes and variations in volumeterms: “soft”Arts-Music
MU3DY-IIIe-43Usesto identify changes and variations in volumeterms: louderArts-Music
MU3DY-IIIe-43Usesto identify changes and variations in volumeterms: softerArts-Music
MU3TP-IVb-63Usesto identify tempo changes and variationsthe terms: fast(faster, slower, etc.)Arts-Music
MU3TP-IVb-63Usesto identify tempo changes and variationsthe terms: moderate(faster, slower, etc.)Arts-Music
MU3TP-IVb-63Usesto identify tempo changes and variationsthe terms: slow(faster, slower, etc.)Arts-Music
MU3TB-IIIc-63Usesto produce a variety of timbresthe voiceand other sources of soundArts-Music
MU3DY-IIIf-h-63Useso enhance poetry, chants, drama, songs and musical storiesvaried dynamicsArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Walksin response to sound with the correct rhythm: dancing the waltzArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Walksin response to sound with the correct rhythm: echo clappingArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Walksin response to sound with the correct rhythm: in measures of 2s, 3s, and 4sArts-Music
MU3RH-Ia-c-33Walksin response to sound with the correct rhythm: marchingArts-Music
A3PR-IIIg3Writesa slogan about the environmentthat correlates messages to be printed on T-shirts, posters, banners or bagsArts-Music
EN3G-IIIf-g-53AdjectivesEnglish
EN3G-IVi-63AdverbsEnglish
EN3LC- IVd -3.7.33ConversationsEnglish
EN3V-IIIg-h-13.73Homographs(e.g., read-read)English
EN3V-IIIe-f13.63Homonyms(e.g. flower/flour)English
EN3V-IIIi-j-13.73Hyponyms - type of(e.g. guava - type of fruit)English
EN3LC- IVb -3.7.13Informational Reports(School events, sports, projects)English
EN3G-Ie-23NounsEnglish
EN3LC- IVe-f-3.73Personal Recounts(anecdotes, past experiences)English
EN3G-IVg-73PrepositionsEnglish
EN3G-Ia-13SentencesEnglish
EN3G-Ib-13SentencesEnglish
EN3G-Id-13SentencesEnglish
EN3LC-IVc-3.7.23Three-step directionsEnglish
EN3G-IIa-c-33VerbsEnglish
EN3LC-Ia-j-23Activatesbased on the stories to be readprior knowledgeEnglish
EN3LC-IIa-j-23Activatesbased on the stories to be readprior knowledgeEnglish
EN3LC-IIc-e-1.13Activatesbased on new knowledge formedprior knowledgeEnglish
EN3LC-IIIa-j-1.13Activatesbased on new knowledge formedprior knowledgeEnglish
EN3LC-IIIa-j-23Activatesbased on the stories to be readprior knowledgeEnglish
EN3LC-IVa-j-1.13Activatesbased on new knowledge formedprior knowledgeEnglish
EN3LC-IVa-j-23Activatesbased on the stories to be readprior knowledgeEnglish
EN3SS-Ia-2.13Arrangesin alphabetical orderwordswith a different first letterEnglish
EN3SS-IIa-b-1.13Arrangesin alphabetical orderwordswith the same first letter but a different second letterEnglish
EN1OL-IIIg-h-3.23Asksquestionsabout informational texts listened to (environment, health, how-to’s, etc.)English
EN3OL-IVa-j-3.23Asksquestionsabout informational texts listened to (environment, health, how-to’s, etc.)English
EN3OL-IIa-b-1.17.23Askssimple questionsEnglish
EN2V-Ie-143Classifiesinto conceptual categories (e.g. animals, foods, toys)common wordsEnglish
EN3OL-IIIi-j-1.93Comparesinformation heardEnglish
EN3OL-IV a-j-1.93Comparesinformation heardEnglish
EN3WC-IIIh-2.43Completesusing appropriate rhyming wordspatterned poemsEnglish
EN3RC-If-j-2.83Confirmspredictionsabout textsEnglish
EN3OL-Ii-j-1.10.33Connectsto personal experienceinformation heardEnglish
EN3G-Ib-1.4.73Constructsdeclarative sentencesEnglish
EN3G-Ib-1.4.73Constructsinterrogative sentencesEnglish
EN3G-Ib-1.43Constructssimple sentencesEnglish
EN3OL-IIIi-j-1.93Contrastsinformation heardEnglish
EN3OL-IV a-j-1.93Contrastsinformation heardEnglish
EN3V-IIc-63Derivesfrom repetitive language structuresmeaning(review)English
EN3RC-Ic-e-2.13Describesliterary elements of textsincluding characters setting and plotEnglish
EN3V-IVa-j-12.33Determinesbased on how they are used in a sentencewhat words meanEnglish
EN3LC-IIIg-h-3.153Determineswhether a story is realistic or fantasyEnglish
EN3G-Ib-1.4.1.13Differentiatesa declarative from an interrogative sentenceEnglish
EN3LC-Ia-j-3.153Differentiatesreal from make-believeEnglish
EN3LC-IIa-j-3.153Differentiatesreal from make-believeEnglish
EN3LC-IIIa-j-3.153Differentiatesreal from make-believeEnglish
EN3LC-IVa-j-3.153Differentiatesreal from make-believeEnglish
EN3PWR-If-g-17.13Differentiateswords with different medial vowels(eg. cap-cop-cup; fan-fin-fun)English
EN3RC-IIIa 2.133Distinguishesfrom opinionfactEnglish
EN3G-Ia-1.13Distinguishesfrom non-sentencessentencesEnglish
EN3LC-Ia-j-2.173DrawsconclusionsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.173DrawsconclusionsEnglish
EN3RC-IIIa 2.113Drawsconclusionsbased on texts (pictures, title and content words)English
EN3LC-IIIa-j-2.173DrawsconclusionsEnglish
EN3RC-IIIe-f-2.113Drawsconclusionsbased from textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.173DrawsconclusionsEnglish
EN3A-Ia-b-13Engagesin a read-along of texts(e.g. poetry, repetitive text)English
EN3A-IIa-b-13Engagesin a read-along of texts(e.g. poetry, repetitive text)English
EN3SS-IIIb-i-1.23Engagesto share informationin a variety of ways(e.g. role playing, reporting, summarizing, retelling and show and tell)English
EN3OL-IVa-j-53Engagesto share informationin a variety of ways(e.g. role playing, reporting, summarizing, retelling and show and tell); depending on the selection presentedEnglish
EN3OL-IIIf-1.16.53Engagesin discussionsabout specific topicsEnglish
EN3LC-IVg-h-3.7.53Explainslife cyclesEnglish
EN3OL-IIId-1.16.33ExplainsprocessesEnglish
EN3LC-IVg-h-3.7.53Explainswater cycleEnglish
EN3OL-IIIe-1.16.43Expressesfeelingsabout other’s ideasEnglish
EN3A-IIIf-g-13Expressesthrough journals, logs etc.feelingsEnglish
EN3OL-Ib-3.63Expressesin a conversational mannerideasEnglish
EN3OL-Ib-1.193Expressesby presenting a skitone’s ideasEnglish
EN3OL-IIIe-1.16.43Expressesopinionsabout other’s ideasEnglish
EN3A-IIIf-g-13Expressesthrough journals, logs etc.opinionsEnglish
EN3LC-IIa-b-3.163Followsa set of verbal three-step directionswith picture cuesEnglish
EN3SS-Ia-e-1.13Followsinstructionsgiven orallyEnglish
EN3SS-IIc-3.63Followsone-to-three step directionsEnglish
EN3OL-IIId-1.16.33FollowsprocessesEnglish
EN3SS- IVa -1.33Followssimple written directionsEnglish
EN3G-IId-f-3.23Formsthe past tense of frequently occurring regular verbs(walk – walked, etc)English
EN3SS-IIIa-1.33Getsfrom index and table of contentsinformationEnglish
EN3LC-Ic-3.113Givesa simple paraphraseEnglish
EN3OL-IId-e-1.17.13Givesone-to-three step directionsEnglish
EN1V-IIIa-c-13.13Givesthe antonymsof some wordsEnglish
EN1V-IIIa-c-13.23Givesthe antonymsof some wordsEnglish
EN3G-IVh-5.63Givesthe antonymsof common adjectivesEnglish
EN1V-IVa-b-13.63Givesthe correct meaning of homonyms(pail, pale)English
EN1V-Ia-b-013Givesthe meaningused in stories listened toEnglish
EN1V-IIIa-c-13.13Givesthe synonymsof some wordsEnglish
EN1V-IIIa-c-13.23Givesthe synonymsof some wordsEnglish
EN3G-IVh-5.63Givesthe synonymsof common adjectivesEnglish
EN3G-IIc-d-3.43Identifiesin simple sentencesaction wordsEnglish
EN3G-Ib-1.4.83Identifiesan exclamatory sentenceEnglish
EN3G-Ic-13Identifiesan imperative sentenceEnglish
EN3LC-Ia-j-2.163IdentifiescauseEnglish
EN3LC-IIa-j-2.163IdentifiescauseEnglish
EN3RC-IIIa-b-2.133IdentifiescauseEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.163IdentifiescauseEnglish
EN3RC-IVa-b-2.133IdentifiescauseEnglish
EN3LC-IVa-j-2.163IdentifiescauseEnglish
EN3PA-IIe-f-4.13Identifiesin wordscount syllablesEnglish
EN3LC-Ia-j-2.163IdentifieseffectEnglish
EN3LC-IIa-j-2.163IdentifieseffectEnglish
EN3RC-IIIa-b-2.133IdentifieseffectEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.163IdentifieseffectEnglish
EN3RC-IVa-b-2.133IdentifieseffectEnglish
EN3LC-IVa-j-2.163IdentifieseffectEnglish
EN3A-IId-f-73Identifiesfavorite authorsEnglish
EN3A-IIIa-73Identifiesfavorite authorsEnglish
EN3A- IVa –c-73Identifiesfavorite authorsEnglish
EN3A-IId-f-73Identifiesfavorite storiesEnglish
EN3A-IIIa-73Identifiesfavorite storiesEnglish
EN3A- IVa –c-73Identifiesfavorite storiesEnglish
EN3LC-IIIb-2.193Identifiespossible solutions to problemsEnglish
EN3RC-IIIa 2.7.13Identifiesbased on a given causeseveral effectsEnglish
EN3PA-IIe-f-4.13Identifiesin wordssoundsEnglish
EN3LC-IIIi-j-3.73Identifiesthe elementsof an informational/ factual text heardEnglish
EN3LC- IVa -3.73Identifiesthe elementsof an informational/ factual text heardEnglish
EN3LC-Ic-2.183Identifiesthe rhyming wordsEnglish
EN3V-IIIb-d-133Increasesthrough synonyms (e.g. quick/fast) and antonyms (e.g. big/small)vocabularyEnglish
EN3LC-Ia-j-2.83Infersfeelingsof charactersEnglish
EN3LC-IIa-j-2.83Infersfeelingsof charactersEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.83Infersfeelingsof charactersEnglish
EN3LC-IVa-j-2.83Infersfeelingsof charactersEnglish
EN3LC-IIIb-43Infersprint sourcesEnglish
EN3LC-Ia-j-2.83Inferstraitsof charactersEnglish
EN3LC-IIa-j-2.83Inferstraitsof charactersEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.83Inferstraitsof charactersEnglish
EN3LC-IVa-j-2.83Inferstraitsof charactersEnglish
EN3OL-Ia-3.83Initiatesin a variety of school settingsconversationswith peersEnglish
EN3SS- IVg-h -1.2.13Interpretsa bar graphEnglish
EN3SS- IVc-d-1.2.73Interpretsa pictographEnglish
EN3RC -IVe-g-1.23InterpretspictographsEnglish
EN3RC -IVh-j-1.23Interpretssimple graphsEnglish
EN3SS- IVa-b -1.2.33Interpretssimple mapsof placesEnglish
EN3RC -IVc-d-1.23Interpretssimple mapsof unfamiliar places, signs and symbolsEnglish
EN3SS- IVe-f -1.2.23Interpretssimple tablesEnglish
EN3RC -IVh-j-1.23Interpretssimple tablesEnglish
EN3LC-Ia-j-2.13Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.163Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.173Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.63Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.73Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.83Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-3.153Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.13Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.163Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.173Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.63Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.73Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.83Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIa-j-3.153Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.13Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.163Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.173Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.63Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.73Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.83Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-3.153Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.13Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.163Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.173Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.63Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.73Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.83Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-IVa-j-3.153Listensto a variety of expository textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.13Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.163Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.173Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.63Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.73Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-2.83Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-Ia-j-3.153Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.13Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.163Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.173Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.63Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.73Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.83Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIa-j-3.153Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.13Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.163Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.173Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.63Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.73Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.83Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IIIa-j-3.153Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.13Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.163Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.173Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.63Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.73Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.83Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3LC-IVa-j-3.153Listensto a variety of literary textsEnglish
EN3OL-IIIc-1.16.23Listensto othersEnglish
EN3LC-Ic-2.183Listensto poemsEnglish
EN3LC-Ic-3.113Listensto poemsEnglish
EN3SS-IIf-h-1.53Locatesusing print and non-print sourcesinformationEnglish
EN2WC-IVf-j-2.33Makesfor various occasions (birthday, Christmas, New Year, etc)a cardEnglish
EN3RC-IIIa 2.113Makesinferencesbased on texts (pictures, title and content words)English
EN3RC-IIIe-f-2.113Makesinferencesbased from textsEnglish
EN3RC-If-j-2.83Makespredictionsabout textsEnglish
EN3LC-IIf-h- 2.83Makessimple inferencesabout thoughts and feelings based from texts viewed/ listened toEnglish
EN3RC-IIa-b-2.83Makessimple predictionsEnglish
EN3PWR-IVc-23Matcheswith picturesphrasescontaining these wordsEnglish
EN3PWR-IVg-23Matcheswith picturesphrasescontaining these wordsEnglish
EN3PWR-IVc-23Matcheswith picturessentencescontaining these wordsEnglish
EN3PWR-IVg-23Matcheswith picturessentencescontaining these wordsEnglish
EN3PWR-IVi-23Matcheswith the appropriate picturesthese wordsEnglish
EN3PWR-IVc-23Matcheswith pictureswordsEnglish
EN3PWR-IVg-23Matcheswith pictureswordsEnglish
EN3SS-Ia-63Monitorsby scanning and skimmingone’s comprehensionEnglish
EN3RC-IIa-b-2.193Monitorsone’s comprehensionEnglish
EN3RC-I0-2.23Notesdetailsregarding character, setting and plotEnglish
EN3RC-II0-2.23Notesdetailsregarding character, setting and plotEnglish
EN3RC-IIc-e-2.23Notesdetailsin a given textEnglish
EN3RC-III0-2.23Notesdetailsregarding character, setting and plotEnglish
EN3LC-Ia-j-2.13Notesimportant detailsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.13Notesimportant detailsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.13Notesimportant detailsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.13Notesimportant detailsEnglish
EN3F-IIIg-j-1.113Observesto guide reading for fluencythe use of punctuationsincluding commas, periods and question marksEnglish
EN3A-Ia-b-13Participatesin a read-along of texts(e.g. poetry, repetitive text)English
EN3A-IIa-b-13Participatesin a read-along of texts(e.g. poetry, repetitive text)English
EN3WC-IIa-1.13Participatesthrough prewriting activities: brainstormingin generating ideasEnglish
EN3WC-IIa-b-13Participatesthrough prewriting activitiesin generating ideasEnglish
EN3WC-IIb-1.23Participatesthrough prewriting activities: webbingin generating ideasEnglish
EN3WC-IIc-1.33Participatesthrough prewriting activities: drawingin generating ideasEnglish
EN3WC-IIIa-13Participatesthrough prewriting activitiesin generating ideasEnglish
EN3OL-IVa-e-1.193Presentsin varied artistic ways (e.g. role playing, show and tell, radio play/podcast/broadcast/ reporting/ poster presenta tions)informationEnglish
EN3LC-IIIe-f-2.43Proposesseveral predictionsabout texts/stories listened toEnglish
EN3F-IVa-j-1.83Readswith automaticity100 2nd and 3rd grade high-frequency/ sight wordsEnglish
EN3F-IIIe-f-1.83Readswith automaticity101 2nd and 3rd grade high-frequency/ sight wordsEnglish
EN3F-Ie-j-4.2.13Readswith accuracy, appropriate speed and correct intonation2-syllable wordsconsisting of short e to u wordsEnglish
EN3PWR-Ii-153Reads2-syllable wordsconsisting of short e to u sound (basket, hotdog, sunset, etc.)English
EN3PWR-IIIj-153Reads2-syllable wordswith long vowel sound (fireman)English
EN3F-Ia-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar poetryconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IIa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar poetryconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IIIa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar poetryconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IVa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar poetryconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IVc-d-1.43Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar poetryEnglish
EN3F-Ia-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar proseconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IIa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar proseconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IIIa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar proseconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IVa-j-1.10.13Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar proseconsisting of long vowel wordsEnglish
EN3F-IVc-d-1.43Readsaloud; with fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationfrom familiar proseEnglish
EN3F-Ia-j-3.5.13Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of 2-syllable words with short vowel soundEnglish
EN3F-IIa-j-3.5.13Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of 2-syllable words with long vowel soundEnglish
EN3F-IIIa-1.63Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of words with long vowel soundEnglish
EN3F-IIIa-j-3.5.13Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of 2-syllable words with long vowel soundEnglish
EN3F- IVa –h-1.63Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of words with vowel digraphs and diphthongsEnglish
EN3F-IVa-j-3.5.13Readswith at least 95-100% accuracygrade 3 level textsconsisting of 2-syllable words with long vowel soundEnglish
EN3RC-I0-2.23Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-I0 -2.103Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-I0-2.103Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-II0-2.23Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-II0 -2.103Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-III0-2.23Readslevelled storiesEnglish
EN3RC-III0 -2.103Readslevelled storiesEnglish
EN3PWR-Ib-d-193Readsphrasescontaining words with short o sounds in CVC patternEnglish
EN3PWR-Ig-h-20.13Readsphrasesconsisting of short vowel wordsEnglish
EN3PWR-Ij-213Readsphrasesconsisting of 2-syllable wordsEnglish
EN3PWR-IIc-243Readsphrasesconsisting of words with initial consonant blendsEnglish
EN3PWR-IIf-1.13Readsphrasesconsisting of words with final consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIi-j-22.13Readsphrasesconsisting of words with consonant digraph ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIIi-26.33Readsphrasescontaining words with long a, i, o, and uEnglish
EN3PWR-IVd-e-223Readsphrasescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVd-e-293Readsphrasescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVi-213Readsphrasesconsisting of these words and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIIc-113Readspoemsconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-123Readspoemsconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-133Readspoemsconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIe-253Readspoemsconsisting of long i wordsEnglish
EN3PWR-IIIg-26.13Readspoemsconsisting of long o wordsEnglish
EN3PWR-IIIj-273Readspoemsconsisting of long u wordsEnglish
EN3F-IVi-j-53Readswith fluency, appropriate rhythm, pacing and intonationpoemsEnglish
EN3PWR-IIIc-113Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-123Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-133Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIe-253Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long i wordsEnglish
EN3PWR-IIIg-26.13Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long o wordsEnglish
EN3PWR-IIIj-273Readsquestionsabout sentences, stories and poems consisting of long u wordsEnglish
EN3PWR-Ib-d-193Readssentencescontaining words with short o sounds in CVC patternEnglish
EN3F-Ie-j-4.33Readswith accuracy, speed and proper phrasingsentenceswith short u words and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-Ig-h-20.13Readssentencesconsisting of short vowel wordsEnglish
EN3PWR-Ij-213Readssentencesconsisting of 2-syllable wordsEnglish
EN3F-IIa-c-4.43Readswith accuracy, speed and proper phrasingsentenceswith words beginning in consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIc-243Readssentencesconsisting of words with initial consonant blendsEnglish
EN3F-IId-e-4.4.13Readswith accuracy, speed and proper phrasingsentencesconsisting of words with ending consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIf-1.13Readssentencesconsisting of words with final consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3F-IIg-h-4.4.23Readswith accuracy, speed and proper phrasingsentenceswith words consisting of initial and final ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN3F-IIi-j-4.4.23Readswith accuracy, speed and proper phrasingsentenceswith words consisting of l ch and sh words and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIi-j-22.13Readssentencesconsisting of words with consonant digraph ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIIc-113Readssentencesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-123Readssentencesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-133Readssentencesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIe-253Readssentencesconsisting of long i wordsEnglish
EN3PWR-IIIg-26.13Readssentencesconsisting of long o wordsEnglish
EN3PWR-IIIi-26.33Readssentencescontaining words with long a, i, o, and uEnglish
EN3PWR-IIIj-273Readssentencesconsisting of long u wordsEnglish
EN3PWR-IVd-e-223Readssentencescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVd-e-293Readssentencescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVi-213Readssentencesconsisting of these words and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-Ia-b-73Readsshort e, a and i wordsin CVC patternEnglish
EN3PWR-Ig-h-20.13Readsshort storiesconsisting of short vowel wordsEnglish
EN3PWR-Ij-213Readsshort storiesconsisting of 2-syllable wordsEnglish
EN3PWR-IIc-243Readsshort storiesconsisting of words with initial consonant blendsEnglish
EN3PWR-IIf-1.13Readsshort storiesconsisting of words with final consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIi-j-22.13Readsshort storiesconsisting of words with consonant digraph ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IVi-213Readsshort storiesconsisting of these words and other words previously studiedEnglish
EN3F-Id-e-1.103Readsaloud; with speed, accuracy and proper intonationshort stories/poemsconsisting of short a, e, i and o wordsEnglish
EN3F-Id-e-1.103Readsaloud; with speed, accuracy and proper intonationshort stories/poemsconsisting of short a, e, i and o wordsEnglish
EN3RC-I0-2.23Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-I0 -2.103Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-I0-2.103Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-II0-2.23Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-II0 -2.103Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-III0-2.23Readssimple sentencesEnglish
EN3RC-III0 -2.103Readssimple sentencesEnglish
EN3PWR-IVj-223Readssome irregularly spelled words(e.g. enough, through, beautiful)English
EN3PWR-Ib-d-193Readsstoriescontaining words with short o sounds in CVC patternEnglish
EN3F-Ie-j-4.33Readswith accuracy, speed and proper phrasingstorieswith short u words and other words previously studiedEnglish
EN3F-IIa-c-4.43Readswith accuracy, speed and proper phrasingstorieswith words beginning in consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3F-IId-e-4.4.13Readswith accuracy, speed and proper phrasingstoriesconsisting of words with ending consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3F-IIg-h-4.4.23Readswith accuracy, speed and proper phrasingstorieswith words consisting of initial and final ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN3F-IIi-j-4.4.23Readswith accuracy, speed and proper phrasingstorieswith words consisting of l ch and sh words and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIIc-113Readsstoriesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-123Readsstoriesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIc-133Readsstoriesconsisting of long a wordsEnglish
EN3PWR-IIIe-253Readsstoriesconsisting of long i wordsEnglish
EN3PWR-IIIg-26.13Readsstoriesconsisting of long o wordsEnglish
EN3PWR-IIIi-26.33Readsstoriescontaining words with long a, i, o, and uEnglish
EN3PWR-IIIj-273Readsstoriesconsisting of long u wordsEnglish
EN3PWR-IVc-283Readsstoriescontaining these words and other words previously learnedEnglish
EN3PWR-IVd-e-223Readsstoriescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVd-e-293Readsstoriescontaining words with vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVg-283Readsstoriescontaining these words and other words previously learnedEnglish
EN3PWR-Ig-h-20.13Readsthe questionsabout phrases, sentences and short stories consisting of short vowel wordsEnglish
EN3PWR-Ij-213Readsthe questionsabout phrases, sentences and short stories consisting of 2-syllable wordsEnglish
EN3PWR-IIf-1.13Readsthe questionsabout phrases, sentences and short stories consisting of words with final consonant blends and other words previously studiedEnglish
EN3PWR-IIi-j-22.13Readsthe questionsabout phrases, sentences and short stories consisting of words with consonant digraph ch and sh and other words previously studiedEnglish
EN1V-IVj-273Readswordwith affixesEnglish
EN3PWR-Ib-d-193Readswordswith short o sounds in CVC patternEnglish
EN3PWR-Ie-33Readswordswith short u sound in CVC patternEnglish
EN3PWR-IIa-b-223Readswordswith initial consonant blends (l, r and s blends)English
EN3PWR-IIa-b-233Readswordswith initial consonant blends (l, r and s blends) followed by short vowel sounds (e.g. black, frog, step)English
EN3PWR-IId-e-1.13Readswordswith final blends (-st, -lt, -nd, -nt, -ft.. ) preceded by short e, a, i, o and u words (belt, sand, raft)English
EN3PWR-IIg-h-223Readswordswith initial and final consonant digraph chEnglish
EN3PWR-IIIa-b-53Readswordswith long a sound (long a ending in e)English
EN3PWR-IIId-243Readswordswith long i sound (long i ending in e)English
EN3PWR-IIIf-263Readswordswith long o sound (long a ending in e)English
EN3PWR-IIIh-26.23Readswordswith long u sound (long a ending in e)English
EN3PWR-IIIi-26.33Readswordswith long a, i, o, and uEnglish
EN3PWR-IVa-b-83Readswordswith vowel digraphs ai (pail), ay (bay)English
EN3PWR-IVd-e-223Readswordswith vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVd-e-293Readswordswith vowel digraphs ea and eeEnglish
EN3PWR-IVf-g-83Readswordswith vowel digraphs oo (food), oa (road)English
EN2PW-IVh-i-63Readswordswith vowel diphthongs oy (boy), oi (boil), ou (out), ow (bow)English
EN3LC-IIIa-b-2.13Recallsfrom texts viewed/ listened todetailsEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Recallsas springboard for writingexperiencesEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Recallsas springboard for writingfilm viewedEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Recallsas springboard for writingstory listened toEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Recallsas springboard for writingstory read toEnglish
EN3G-IVi-j-6.13Recognizesadverbs of mannerEnglish
EN3PWR-Ib-d-19.13Recognizesin order to read simple phrases and sentencesmore common sight wordsEnglish
EN3PWR-IVj-223Recognizessome irregularly spelled words(e.g. enough, through, beautiful)English
EN3V-IIIa-73Recognizessome words represented by common abbreviations(e.g. Mr., Ave., Oct.)English
EN3OL-Id-1.83Recountssignificant eventsEnglish
EN3OL-Id-1.83Recountsspecific eventsEnglish
EN3RC-IIa-b-2.193Rereadsone’s comprehensionEnglish
EN3OL-IIIc-1.16.23Respondsto othersEnglish
EN1OL-IIIg-h-3.23Respondsto questionsabout informational texts listened to (environment, health, how-to’s, etc.)English
EN3OL-IVa-j-3.23Respondsto questionsabout informational texts listened to (environment, health, how-to’s, etc.)English
EN3LC-IVi-j-3.53Restatesfacts from informational texts(climate change, children’s rights, traffic safety, etc.)English
EN3OL-IIf-1.113RestatesinformationEnglish
EN3OL-Ie-1.103Restatesinformation shared by othersEnglish
EN3OL-IIi-j-33Retellsto other childrenfamiliar storiesEnglish
EN3OL-IIf-1.113RetellsinformationEnglish
EN3LC-Ia-j-2.63Retellssome parts of the storyEnglish
EN3LC-IIa-j-2.63Retellssome parts of the storyEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.63Retellssome parts of the storyEnglish
EN3LC-IVa-j-2.63Retellssome parts of the storyEnglish
EN3A-IIc-23Revisitsfavorite booksEnglish
EN3A-IIc-23Revisitsfavorite rhymesEnglish
EN3A-IIc-23Revisitsfavorite songsEnglish
EN3SS-Ia-63Self-correctsby scanning and skimmingone’s comprehensionEnglish
EN3RC-IIa-b-2.193Self-correctsone’s comprehensionEnglish
EN3RC-I0 -2.103Sequences3 eventsEnglish
EN3RC-I0-2.103Sequences3 eventsEnglish
EN3RC-II0 -2.103Sequences3 eventsEnglish
EN3RC-III0 -2.103Sequences3 eventsEnglish
EN3LC-IIi- j-2.73Sequencesa series of eventsviewed/ listened toEnglish
EN3RC-IIi-j-2.103Sequencesa series of eventsin a literary selectionEnglish
EN3LC-Ia-j-2.73Sequencesusing signal wordsat least 3 eventsEnglish
EN3LC-IIa-j-2.73Sequencesusing signal wordsat least 3 eventsEnglish
EN3LC-IIIa-j-2.73Sequencesusing signal wordsat least 3 eventsEnglish
EN3LC-IVa-j-2.73Sequencesusing signal wordsat least 3 eventsEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Sharesas springboard for writingexperiencesEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Sharesas springboard for writingfilm viewedEnglish
EN3OL-Ic-1.33Sharesrelevant informationEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Sharesas springboard for writingstory listened toEnglish
EN3OL-IIg-h-2.13Sharesas springboard for writingstory read toEnglish
EN3PA-IIa-d-23Showshow spoken words are represented by written letters that are arranged in a specific orderEnglish
EN3RC- IVa –b-2.143Showsby presenting them through dramatization, role playing etc.understanding of a storyEnglish
EN1V-Ib-233Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof short o wordsEnglish
EN1V-Ic-243Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof short u wordsEnglish
EN2V-Ie-j-4.13Showsthrough drawing, actions, and using them correctly in sentencesunderstanding of meaningof 2-syllable words consisting of short e to u wordsEnglish
EN3V-Ih-i-263Showsby using them in correct sentencesunderstanding of meaningof words with vowel diphthongsEnglish
EN3V-IIa-b-53Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof words with initial consonant blendsEnglish
EN3V-IId-e-5.13Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof words with final consonant blendsEnglish
EN3V-IIg-h-5.23Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof words with consonant digraphs chEnglish
EN3V-IIi-j-5.33Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof words with consonant digraphs shEnglish
EN1V-IIIa-j-253Showsthrough drawing, actions, and using them in sentencesunderstanding of meaningof long vowel words (a, i, o, and u)English
EN3S-IIa-b-43Spellsone-to-two syllable wordswith consonant blends (e.g. pl, tr)English
EN3S-IIIe-f-53Spellssome irregularly-spelled words(e.g. have, said, please, because)English
EN2S-IVd-f-53Spellssome irregularly-spelled words(e.g. have, said, please, because)English
EN3S-IId-e-4.13Spellswordswith ending consonant blendsEnglish
EN3S-IIg-h-4.23Spellswordswith consonant digraphs ch and shEnglish
EN3S-IIi-j-4.33Spellswordswith initial and final consonant blends and consonant digraphsEnglish
EN3S-IIi-j-4.33Spellswordswith initial and final consonant blends and consonant digraphsEnglish
EN3S-IIIa-d-43Spellswordsthat were introduced during word recognitionEnglish
EN3S- IVa –b-43Spellswordsthat were introduced during word recognitionEnglish
EN3OL-Ie-1.103Synthesizesinformation shared by othersEnglish
EN3A-IIId-h-63Takesfrom home to school, or vice-versa; for independent/ shared extra readingbooksEnglish
EN3A-IVg-i-63Takesfrom home to school, or vice-versa; for independent/ shared extra readingbooksEnglish
EN3A-IIIb- c-2.93Takespart in creative responses to storieslike preparing logs, journal and other oral presentationsEnglish
EN3A-IVd-f- 2.93Takespart in creative responses to storieslike preparing logs, journal and other oral presentationsEnglish
EN3G-Ib-1.4.13Usesa declarative sentenceEnglish
EN3G-IIc-d-3.43Usesin simple sentencesaction wordsEnglish
EN3G-Id-1.63Usesappropriate punctuation marks(e.g. period, comma, question mark, exclamation point)English
EN3WC-IIi-j-2.63Usesappropriate punctuation marksEnglish
EN3WC-IIId-e-2.63Usesappropriate punctuation marksEnglish
EN3S-IIIg-j-2.53Usescapitalization rules in word and sentence level(e.g. proper and common nouns, beginning words in sentences)English
EN3S-IVg-i-2.53Usescapitalization rules in word and sentence level(e.g. proper and common nouns, beginning words in sentences)English
EN3V-IVa-j-12.33Usesto figure out what words meancluesfrom the contextEnglish
EN3G-If-2.23Usescommon nounsEnglish
EN3G-IIIe-f-4.2.43Usescommonly used possessive pronounsEnglish
EN3G-IIIa-b-4.2.13Usesdemonstrative pronouns: these/thoseEnglish
EN3G-IIIa-b-4.2.13Usesdemonstrative pronouns: this/thatEnglish
EN3G-IIIf-g-5.3.13Usesdescriptive adjectivesEnglish
EN3G-Ic-1.33Usesdifferent kinds of sentences(e.g. declarative, interrogative, exclamatory, imperative)English
EN3RC-IIIg-j-2.53Usesin readingdifferent sources of informationEnglish
EN3SS-IIc-d-2.153Usesto show understanding of textsgraphic organizersEnglish
EN3V-IVf-g-13.63Usescorrectlyhomonyms(meat-meet, road-rode)English
EN3V-IVg-i-93Usesto perform artistic theme-based activities (e.g. interviews, telephone conversation, role-play, etc.); using common sight wordsknown wordsEnglish
EN3G-Ie-2.43Usesin simple sentencesnouns(e.g. people, animals, places,, things events)English
EN3G-IIIc-d-4.2.33Usespersonal pronouns(e.g. I, you, he, she, it, we, they)English
EN2G-Ig-h-2 .33Usesby adding /s/ or /es/ (e.g., dog, dogs; wish, wishes)plural form of regular nounsEnglish
EN3G-Ii-j-2.43Usesplural from of frequently occurring irregular nouns(e.g. children, feet, teeth)English
EN3G-If-2.23Usesproper nounsEnglish
EN3G-Ib-1.63Usesfor declarative and interrogative sentencesproper punctuationEnglish
EN3F-IVa-j-1.113Usesto guide reading for fluencypunctuationsincluding commas, periods and question marksEnglish
EN3G-IIa-b-3.43Usescorrectly; in sentencesthe be-verbs: amEnglish
EN3G-IIa-b-3.43Usescorrectly; in sentencesthe be-verbs: areEnglish
EN3G-IIa-b-3.43Usescorrectly; in sentencesthe be-verbs: isEnglish
EN3G-IIa-b-3.43Usescorrectly; in sentencesthe be-verbs: wasEnglish
EN3G-IIa-b-3.43Usescorrectly; in sentencesthe be-verbs: wereEnglish
EN3G-IVi-j-5.23Usesin making comparisonsthe degrees of adjectives: comparativeEnglish
EN3G-IVi-j-5.23Usesin making comparisonsthe degrees of adjectives: positiveEnglish
EN3G-IVi-j-5.23Usesin making comparisonsthe degrees of adjectives: superlativeEnglish
EN3LC-IIIi-j-3.73Usesthe elementsof an informational/ factual text heardEnglish
EN3LC- IVa -3.73Usesthe elementsof an informational/ factual text heardEnglish
EN3G-IVg-h-7.33Usesthe most frequently occurring prepositions(e.g. towards, beside,, into, etc.)English
EN3G-IId-f-3.23Usesthe past tense of frequently occurring regular verbs(walk – walked, etc)English
EN3G-IIe-f-3.2.1.13Usesverbsin simple present and past tenseEnglish
EN3G-IIe-f-3.2.1.13Usesverbsin simple present tenseEnglish
EN3LC-IIIc-d-2.53Validatesideasmade after listening to a storyEnglish
EN2WC-IVa-e-223Writesa simple storyEnglish
EN3WC-IId-h-33Writesat least three sentencesfrom various familiar sourcesEnglish
EN3WC-IIIb-c-33Writesat least three sentencesfrom various familiar sourcesEnglish
EN3WC-Ia-j-2.23Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a diaryEnglish
EN3WC-IIa-j-2.23Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a diaryEnglish
EN3WC-Ia-j-53Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a note of adviceEnglish
EN3WC-IIa-j-53Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a note of adviceEnglish
EN3WC-Ia-j-93Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a short paragraph, etc.English
EN3WC-IIa-j-93Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: a short paragraph, etc.English
EN3WC-Ia-j-83Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: another ending for a storyEnglish
EN3WC-IIa-j-83Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: another ending for a storyEnglish
EN3WC-Ia-j-73Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: descriptive paragraphEnglish
EN3WC-IIa-j-73Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: descriptive paragraphEnglish
EN3WC-Ia-j-43Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: draw and write sentences about one’s drawingEnglish
EN3WC-IIa-j-43Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: draw and write sentences about one’s drawingEnglish
EN3WC-Ia-j-63Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: Thank you letterEnglish
EN3WC-IIa-j-63Writesas a response to stories/ poems listened todifferent forms of simple composition: Thank you letterEnglish
EN3PWR-Ia-b-73Writesshort e, a and i wordsin CVC patternEnglish
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pag-iingat at pangangalaga sa kalikasanang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pagpapakita ng kabutihan at katuwiranang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pagpapakita at pagpapadama ng kahalagahan ng pagbibigay ng pag-asa sa ibaang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pagpapakita ng kahalagahan ng pag-asa para makamit ang tagumpayang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pagpapakita ng suporta sa mga kaibigan o pagiging mabuting kaibiganang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3PD- IVc-i– 93Naipamamalassa pamamagitan ng: pagtulong sa mga nangangailanganang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng Diyosat kanyang mga biyayaEsP
EsP3P- IIf-g –163Naisasaalang-alangsa pamamagitan ng: pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba paang kalagayanng kapwa bataEsP
EsP3P- IIf-g –163Naisasaalang-alangsa pamamagitan ng: pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba paang katayuanng kapwa bataEsP
EsP3P- IIf-g –163Naisasaalang-alangsa pamamagitan ng: pagbabahagi ng pagkain, laruan, damit, gamit at iba paang pangkat etnikong kinabibilanganng kapwa bataEsP
EsP3PKP- Ie – 183Nakagagawang mga wastong kilos at gawisa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasanEsP
EsP3PKP- If – 193Nakahihikayatna gawin ang dapat para sa sariling kalusugan at kaligtasan Hal. pagkain/inumin, kagamitan, lansangan, pakikipagkaibiganng kapwaEsP
EsP3P- IIa-b – 143Nakapagpapadamana may karamdaman; sa pamamagitan ng mga simpleng gawain: pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailanganng malasakit sa kapwaEsP
EsP3P- IIa-b – 143Nakapagpapadamana may karamdaman; sa pamamagitan ng mga simpleng gawain: pagtulong at pag-aalagang malasakit sa kapwaEsP
EsP3PPP- IIIc-d– 153Nakapagpapahayagna isang tanda ng mabuting pag-uugali ng Pilipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayananEsP
EsP3P- IIh-i – 173Nakapagpapakitang kasiyahan sa pakikiisa sa mga gawaing pambataHal. paglalaro, programa sa paaralan (paligsahan, pagdiriwang at iba pa)EsP
EsP3P- IIc-e – 153Nakapagpapakitasa pamamagitan ng: pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligsahan sa pamayananng malasakitsa may mga kapansananEsP
EsP3P- IIc-e – 153Nakapagpapakitasa pamamagitan ng: pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng isport at iba pang programang pampaaralanng malasakitsa may mga kapansananEsP
EsP3P- IIc-e – 153Nakapagpapakitasa pamamagitan ng: pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailanganng malasakitsa may mga kapansananEsP
EsP3PPP- IIIa-b – 143Nakapagpapakitang mga kaugaliang Pilipinotulad ng: paggamit ng "po" at "opo"EsP
EsP3PPP- IIIa-b – 143Nakapagpapakitang mga kaugaliang Pilipinotulad ng: pagmamanoEsP
EsP3PPP- IIIa-b – 143Nakapagpapakitang mga kaugaliang Pilipinotulad ng: pagsunod sa tamang tagubilin ng mga nakatatandaEsP
EsP3PKP- Ia – 143Nakapagpapakitanang may pagtitiwala sa sariling mga natatanging kakayahanEsP
EsP3PD- IVb–83Nakapagpapakitang paggalangsa paniniwala ng iba tungkol sa DiyosEsP
EsP3PD-IVa– 73Nakapagpapakitang pananalig sa DiyosEsP
EsP3PPP- IIIi – 183Nakapagpapanatilisa pamamagitan ng pagiging handa sa sakuna o kalamidadng ligtas na pamayananEsP
EsP3PPP- IIIe-g – 163Nakapagpapanatilisa pamamagitan ng: paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiranng malinis at ligtas na pamayananEsP
EsP3PPP- IIIe-g – 163Nakapagpapanatilisa pamamagitan ng: palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiranng malinis at ligtas na pamayananEsP
EsP3PPP- IIIe-g – 163Nakapagpapanatilisa pamamagitan ng: wastong pagtatapon ng basurang malinis at ligtas na pamayananEsP
EsP3PKP- Ii – 223Nakasusunodsa mga pamantayanng mag-anakEsP
EsP3PKP- Ih – 213Nakasusunodnang may kusang-loob at kawilihansa mga panuntunang itinakda ng tahananEsP
EsP3PKP- Ii – 223Nakasusunodsa mga tuntuninng mag-anakEsP
EsP3PPP- IIIh – 173Nakasusunodsa mga tuntuning may kinalaman sa kaligtasantulad ng mga babala at batas trapiko: pagsakay/ pagbaba sa takdang lugarEsP
EsP3PKP- Ic – 163Nakatutukoyng mga damdaminna nagpapamalas ng katatagan ng kaloobanEsP
EsP3PKP- Ia – 133Nakatutukoyng natatanging kakayahanHal. talentong ibinigay ng DiyosEsP
EsP3PKP- Ib 153Napahahalagahanang kakayahan sa paggawaEsP
EsP3PKP- Id – 173Napahahalagahanang pagkilala sa kayang gawin ng mag-aaral na sumusukat sa kanyang katatagan ng loobtulad ng: pagbabago ayon sa nararapat na resultaEsP
EsP3PKP- Id – 173Napahahalagahanang pagkilala sa kayang gawin ng mag-aaral na sumusukat sa kanyang katatagan ng loobtulad ng: pagtanggap sa puna ng ibang tao sa mga hindi magandang gawa, kilos, at gawiEsP
EsP3PKP- Ig – 203Napatutunayanang ibinubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan: kaangkupang pisikalEsP
EsP3PKP- Ig – 203Napatutunayanang ibinubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan: kaligtasan sa kapahamakanEsP
EsP3PKP- Ig – 203Napatutunayanang ibinubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan: maayos at malusog na pangangatawanEsP
EsP3PKP- Ig – 203Napatutunayanang ibinubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan: masaya at maliksing katawanEsP
F3PB-Ii-153Nababagobase sa mga natuklasang kaalaman sa binasang tekstoang dating kaalamanFilipino
F3PB-IIj-153Nababagobase sa mga natuklasang kaalaman sa binasang tekstoang dating kaalamanFilipino
F3PL-0a-j-63Nababagobatay sa binasang tekstoang sariling damdaminFilipino
F3PL-0a-j-63Nababagobatay sa binasang tekstoang sariling pananaw sa mga bagay-bagayFilipino
F3TA-0a-j-33Nababasanang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyonang kuwentoFilipino
F3PP-IVcg-23Nababasaang mga salitang hiramFilipino
F3PP-IVcg-2.53Nababasaang mga salitang hiramFilipino
F3PP-IIb-d-2.33Nababasaang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkasFilipino
F3PP-IIc-j-2.33Nababasaang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkasFilipino
F3PP-IIe-g-2.43Nababasaang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkasFilipino
F3PP-IIIb-d-2.33Nababasaang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang bigkasFilipino
F3PP-IIc-d-2.33Nababasaang mga salitang may klasterFilipino
F3Al-If-1.33Nababasaang mga salitang may tatlong pantig pataasFilipino
F3PP-IVcg-23Nababasaang mga salitang natutuhan sa aralinFilipino
F3TA-0a-j-33Nababasanang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyonang talataFilipino
F3TA-0a-j-33Nababasanang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyonang tulaFilipino
F3TA-0a-j-33Nababasanang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyonang usapanFilipino
F3PY-IIc-2.33Nababaybaynang wastoang batayang talasalitaanFilipino
F3PY-Id-2.23Nababaybaynang wastoang mga salitang natutunan sa aralinFilipino
F3PY-IVbfh-23Nababaybaynang wastoang mga batayang talasalitaanFilipino
F3PY-IVb-h-23Nababaybaynang wastoang mga batayang talasalitaanFilipino
F3PY-IIIb-2.2-2.33Nababaybaynang wastoang mga batayang talasalitaang pampaninginFilipino
F3PY-If-2.43Nababaybaynang wasto; batay sa bigkasang mga salita di-kilalaFilipino
F3PY-IVbfh-23Nababaybaynang wastoang mga salitang dinaglatFilipino
F3PY-IVb-h-23Nababaybaynang wastoang mga salitang dinaglatFilipino
F3PY-IIh-2.53Nababaybaynang wastoang mga salitang hiramFilipino
F3PY-IVbfh-23Nababaybaynang wastoang mga salitang hiramFilipino
F3PY-IVb-h-23Nababaybaynang wastoang mga salitang hiramFilipino
F3PY-Ih-2.13Nababaybaynang wastoang mga salitang may tatlo o apat na pantigFilipino
F3PY-IIf-2.23Nababaybaynang wastoang mga salitang natutuhan sa aralinFilipino
F3PY-IIIb-2.2-2.33Nababaybaynang wastoang mga salitang natutunan sa aralinFilipino
F3PY-IVbfh-23Nababaybaynang wastoang mga salitang natutunan sa aralinFilipino
F3PY-IVb-h-23Nababaybaynang wastoang mga salitang natutunan sa aralinFilipino
F3EP-IIh-i-2.33Nabibigyang-kahuluganang dayagramFilipino
F3EP-IIh-i-2.33Nabibigyang-kahuluganang graphFilipino
F3EP-IIIce-2.33Nabibigyang-kahuluganang graphFilipino
F3EP-IIIc-e-2.33Nabibigyang-kahuluganang graphFilipino
F3EP-IVc-2.33Nabibigyang-kahuluganang graphFilipino
F3EP-If-j-2.43Nabibigyang-kahuluganang isang tableFilipino
F3EP-If-j-2.43Nabibigyang-kahuluganang tableFilipino
F3KP-IIIe-g-63Nadadagdaganupang makabuo ng bagong salitaang mga tunogFilipino
F3WG-IIa-b-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga bagayFilipino
F3WG-IVab-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga bagay(ano, sino, saan, ilan, kalian, ano-ano, sino-sino)Filipino
F3WG-IVab-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga hayop(ano, sino, saan, ilan, kalian, ano-ano, sino-sino)Filipino
F3WG-IIa-b-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga lugarFilipino
F3WG-IVab-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga lugar(ano, sino, saan, ilan, kalian, ano-ano, sino-sino)Filipino
F3WG-IIa-b-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga pangyayariFilipino
F3WG-IVab-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga pangyayari(ano, sino, saan, ilan, kalian, ano-ano, sino-sino)Filipino
F3WG-IIa-b-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga taoFilipino
F3WG-IVab-63Nagagamitang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao(ano, sino, saan, ilan, kalian, ano-ano, sino-sino)Filipino
F3EP-IVbgi-43Nagagamitnang wastoang electronic na kagamitanFilipino
F3EP-Ib-h-53Nagagamitsa pagkalap ng impormasyonang iba’t ibang bahagi ng aklatFilipino
F3EP-IIa-d-53Nagagamitsa pagkalap ng impormasyonang iba’t ibang bahagi ng aklatFilipino
F3EP-IIIi-4.43Nagagamitnang wastoang kagamitang electronicFilipino
F3PN-Ib-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang karanasanFilipino
F3PN-IIa-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang karanasanFilipino
F3PN-IVc-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang karanasanFilipino
F3PS-IVg-2.73Nagagamitsa pagtanggap ng panauhinang magagalang na pananalitaFilipino
F3PS-IIIf-12.63Nagagamitang magagalang na pananalita sa pag-anyayaFilipino
F3PS-IIb-12.53Nagagamitang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon: pagbatiFilipino
F3PS-IIb-12.53Nagagamitang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon: paghingi ng paumanhinFilipino
F3PS-IIb-12.53Nagagamitang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon: pagpapaliwanagFilipino
F3PS-IIb-12.53Nagagamitang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon: pakikipag–usapFilipino
F3PS-If-12.23Nagagamitang magalang na pananalita na angkop sa sitwasyon: panghihiram ng gamitFilipino
F3PS-If-123Nagagamitang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon: pakikipag usap sa hindi kakilalaFilipino
F3PS-If-123Nagagamitang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon: pakikipag usap sa matatandaFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng talataang malaking letraFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng: mga salitang natutunan sa aralin, parirala, pangungusapang malaking letraFilipino
F3PU-IId-43Nagagamitsa pagsulat ng mga parirala/ pangungusapang malaking letraFilipino
F3PU-IIId-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang malaking letraFilipino
F3PU-IIIg-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang malaking letraFilipino
F3PU-IVdf-43Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, mga salitang katutubo, salitang hiram at mga salitang dinaglatang malaking letraFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng talataang maliit na letraFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng: mga salitang natutunan sa aralin, parirala, pangungusapang maliit na letraFilipino
F3PU-IId-43Nagagamitsa pagsulat ng mga parirala/ pangungusapang maliit na letraFilipino
F3PU-IIId-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang maliit na letraFilipino
F3PU-IIIg-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang maliit na letraFilipino
F3PU-IVdf-43Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, mga salitang katutubo, salitang hiram at mga salitang dinaglatang maliit na letraFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng talataang mga bantasFilipino
F3PU-Ig-i-43Nagagamitsa pagsulat ng: mga salitang natutunan sa aralin, parirala, pangungusapang mga bantasFilipino
F3PU-IId-43Nagagamitsa pagsulat ng mga parirala/ pangungusapang mga bantasFilipino
F3PU-IIId-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang mga bantasFilipino
F3PU-IIIg-2.63Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang dinaglatang mga bantasFilipino
F3PU-IVdf-43Nagagamitsa pagsulat ng mga salitang natutunan sa aralin, mga salitang katutubo, salitang hiram at mga salitang dinaglatang mga bantasFilipino
F3EP-IIIh-63Nagagamitsa pagtatala ng impormasyon o datos na kailanganang mga nakalarawang balangkasFilipino
F3EP-IVdefh-63Nagagamitsa pagtatala ng impormasyon o datos na kailanganang mga nakalarawang balangkasFilipino
F3EP-IVd-h-63Nagagamitsa pagkalap ng impormasyon o datos na kailanganang mga nakalarawang balangkasFilipino
F3EP-IVh-63Nagagamitsa pagtatala ng impormasyon o datos na kailanganang mga nakalarawang balangkasFilipino
F3WG-IIIh-63Nagagamitnang wastoang mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawiFilipino
F3WG-IVg-h-63Nagagamitnang wastoang mga pang-abay na naglalarawan ng isang kilos o gawiFilipino
F3WG-IVef-53Nagagamitsa pag-uusap tungkol sa iba’t ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayananang mga salitang kilosFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: akoFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: ikawFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: kamiFilipino
F3WG-IIg-j-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: kamiFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: kayoFilipino
F3WG-IIg-j-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: kayoFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: silaFilipino
F3WG-IIg-j-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: silaFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: siyaFilipino
F3WG-Ie-h-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: tayoFilipino
F3WG-IIg-j-33Nagagamitsa usapanang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao: tayoFilipino
F3EP-IIIf-4.33Nagagamitnang wastoang nakalimbag na kagamitanFilipino
F3EP-IIIi-4.43Nagagamitnang wastoang nakalimbag na kagamitanFilipino
F3EP-IVbgi-43Nagagamitnang wastoang nakalimbag na kagamitanFilipino
F3PN-Ib-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang naunang kaalamanFilipino
F3PN-IIa-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang naunang kaalamanFilipino
F3PN-IVc-23Nagagamitsa pag-unawa ng napakinggang tekstoang naunang kaalamanFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip (anyong ng): (noon) niyonFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip (anyong ng): nitoFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip (anyong ng): niyanFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: (noon) niyonFilipino
F3WG-Ie-h-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: itoFilipino
F3WG-Ie-h-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: iyanFilipino
F3WG-Ie-h-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: iyonFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: nitoFilipino
F3WG-IIg-j-3.13Nagagamitbilang pamalit sa pangngalanang panghalip: niyanFilipino
F3WG-Ia-d-23Nagagamitsa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligidang pangngalanFilipino
F3WG-IIa-c3Nagagamitsa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, bagay at mga pangyayari sa paligidang pangngalanFilipino
F3WG-IIa-c-23Nagagamitsa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar, bagay at mga pangyayari sa paligidang pangngalanFilipino
F3WG-IVi-j-73Nagagamitnang wastoang pang-ukol: laban saFilipino
F3WG-IVi-j-73Nagagamitnang wastoang pang-ukol: para saFilipino
F3WG-IVi-j-73Nagagamitnang wastoang pang-ukol: tungkol saFilipino
F3WG-IVi-j-73Nagagamitnang wastoang pang-ukol: ukol saFilipino
F3EP-IIIf-4.33Nagagamitnang wastoang silid-aklatanFilipino
F3EP-IIIi-4.43Nagagamitnang wastoang silid-aklatanFilipino
F3EP-IVbgi-43Nagagamitnang wastoang silid-aklatanFilipino
F3EP-IVb-i-4.3-4.43Nagagamitnang wasto; para sa nakalimbag na kagamitan at electronic na kagamitanang silid-aklatanFilipino
F3WG-IIIe-f-53Nagagamitsa pagsasalaysay ng mga personal na karanasanang tamang salitang kilos/ pandiwaFilipino
F3PL-0a-j3Nagagamitbilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonang wikaFilipino
F3PL-0a-j-23Nagagamitbilang tugon sa sariling pangangailangan at sitwasyonang wikaFilipino
F3EP-IVa-53Nagagamitbatay sa pangangailanganpangkalahatang sanggunianFilipino
F3KP-Id-103Nahahatinang pabigkas; ayon sa pantigang isang salitaFilipino
F3AL-Ia-1.23Nahuhulaansa pamamagitan ng pamagatang nilalaman/paksa ng aklatFilipino
F3AL-IIb-13Nahuhulaansa pamamagitan ng pagtingin sa mga larawanang nilalaman/paksa ng aklatFilipino
F3AL-IIIa-e-13Nahuhulaansa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasaang nilalaman/paksa ng aklatFilipino
F3PL-0a-j-53Naibabahagiupang makahikayat ng iba na magbasaang kaalaman mula sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-53Naibabahagiupang makahikayat ng iba na magbasaang karanasan sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-53Naibabahagiupang makahikayat ng pagkahilig sa pagbasaang karanasan sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-53Naibabahagiupang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasaang karanasan sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j -73Naibabahagiupang makahikayat ng pagkahilig sa pagbasaang karanasan sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-73Naibabahagiupang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasaang karanasan sa pagbasaFilipino
F3PB-IIIj-163Naibibigayang buod o lagomng tesktong binasaFilipino
F3PB-IVi-163Naibibigayang buod o lagomng tesktong binasaFilipino
F3AL-IIa-e-1.43Naibibigaybatay sa pamagat at pabalatang maaaring pahina ng aklatFilipino
F3PB-IIIe-11.23Naibibigayang mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing kaisipanng tekstong binasaFilipino
F3PN-IIIe-73Naibibigayang paksang kuwento o sanaysay na napakingganFilipino
F3PN-IVd-73Naibibigayang paksang kuwento o sanaysay na napakingganFilipino
F3PN-IIIf-123Naibibigaybago, habang at pagkatapos mapakinggan ang tekstoang sariling hinuhaFilipino
F3PN-Ic-1.43Naiguguhitang mensaheng napakinggang parabula/ alamatFilipino
F3PN-IIg-6.23Naiguguhitang mensaheng napakinggang tekstoFilipino
F3AL-Ie-14.13Naikukumparasa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba; batay sa pisikal na anyoang mga aklatFilipino
F3A-IIIcj-14.43Naikukumparasa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaiba; batay sa temaang mga aklatFilipino
F3AL-IVgj-143Naikukumparasa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba; batay sa pisikal na anyo (tauhan, tagpuan, tema)ang mga aklatFilipino
F3AL-IIg-14.33Naikukumparasa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaibaang mga kuwentoFilipino
F3AL-IIIc-j-14.43Naikukumparasa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakatulad at pagkakaibaang mga kuwentoFilipino
F3AL-Ivg-j-143Naikukumparasa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba; batay sa pisikal na anyo (tauhan, tagpuan, tema)ang mga kuwentoFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang elemento ng kuwento: banghayFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang elemento ng kuwento: tagpuanFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang elemento ng kuwento: tauhanFilipino
F3PBH-Ie-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: banghayFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: banghayFilipino
F3PBH-Ie-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: tagpuanFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: tagpuanFilipino
F3PBH-Ie-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: tauhanFilipino
F3PB-IIb-e-43Nailalarawanang mga elemento ng kuwento: tauhanFilipino
F3TA-0a-j-23Naipahahayagnang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyonang damdaminFilipino
F3TA-0a-j-23Naipahahayagnang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyonang ideyaFilipino
F3TA-0a-j-23Naipahahayagnang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyonang kaisipanFilipino
F3TA-0a-j-23Naipahahayagnang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyonang reaksyonFilipino
F3PS-IIId-13Naipahahayagang sariling opinyonsa isang napakinggang isyuFilipino
F3PS-IIId-13Naipahahayagang sariling reaskyonsa isang napakinggang isyuFilipino
F3PL-Oa-j -43Naipakikitaang aktibong pakikilahok sa gawaing pampanitikanFilipino
F3PL-Oa-j -43Naipakikitaang aktibong pakikilahok sa usapan pampanitikanFilipino
F3PL-0a-j3Naipakikitaang hilig sa pagbasaFilipino
F3PL-Oa-j-73Naipakikitaang hilig sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-73Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahin na angkop sa edadang hilig sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-73Naipakikitasa pamamagitan ng pagpili ng babasahing angkop sa edadang hilig sa pagbasaFilipino
F3PL-0a-j-63Naipakikitaang pagtanggap sa mga ideyang nabasang teksto/akdaFilipino
F3PL-0a-j3Naipamamalasang paggalang sa damdamin ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PL-0a-j-33Naipamamalasang paggalang sa damdamin ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PL-0a-j3Naipamamalasang paggalang sa ideya ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PL-0a-j-33Naipamamalasang paggalang sa ideya ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PL-0a-j3Naipamamalasang paggalang sa kultura ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PL-0a-j-33Naipamamalasang paggalang sa kultura ng may akdang tekstong napakinggan o nabasaFilipino
F3PS-IVc-13Naipapahayagang sariling opinyonsa isang napaking gang isyu o usapanFilipino
F3PS-IVc-13Naipapahayagang sariling reaskyonsa isang napaking gang isyu o usapanFilipino
F3PS-IIb-2.53Naisasagawaang maayos na pagpapakilala ng ibang taoFilipino
F3TA-Ia-13.13Naisasagawaang maayos na pagpapakilala ng sariliFilipino
F3PN-Ie-53Naisasakilosang tulang napakingganFilipino
F3PN-IId-53Naisasakilosang tulang napakingganFilipino
F3PB-Ig-12.13Naisasalaysay mulinang may tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayariang binasang tekstoFilipino
F3PB-IIg-12.23Naisasalaysay mulinang may tamang pagkakasunod-sunod; sa tulong ng pamatnubay na tanongang binasang tekstoFilipino
F3PB-IIIg-12.33Naisasalaysay mulinang may tamang pagkakasunod-sunodang binasang tekstoFilipino
F3PB-IV3-12.43Naisasalaysay mulinang may tamang pagkakasunod-sunod; sa tulong ng balangkasang binasang tekstoFilipino
F3PN-Ig-6.13Naisasalaysay mulisa tulong ng larawanang napakinggang tekstoFilipino
F3PN-IIf-6.43Naisasalaysay mulisa tulong ng pamatnubay na tanongang napakinggang tekstoFilipino
F3PN-IIIh-6.33Naisasalaysay muliayon sa kronolohikal na pagkakasunod-sunodang napakinggang tekstoFilipino
F3PN-IVh-6.63Naisasalaysay mulisa tulong balangkasang napakinggang tekstoFilipino
F3KP-IIIh-j-113Naisasamaupang makabuo ng salitang klasterang mga katinig at patinig(Hal. blusa, gripo, plato)Filipino
F3PB-Ia-13Naiuugnaysa sariling karanasanang binasaFilipino
F3PB-IIa-13Naiuugnaysa sariling karanasanang binasaFilipino
F3PB-Ivc-13Naiuugnaysa sariling karanasanang binasaFilipino
F3PB-IIIa-13Naiuugnaysa binasaang sariling karanasanFilipino
F3PS-IIi-3.13Naiuulatnang pasalitaang mga naobserbahang pangyayari sa pamayananFilipino
F3PS-IIIi-3.53Naiuulatnang pasalitaang mga napakinggang balitaFilipino
F3PS-IVe-3.63Naiuulatnang pasalitaang mga napanood na patalastasFilipino
F3PS-IIi-3.13Naiuulatnang pasalitaang mga nasaksihang pangyayari sa pamayananFilipino
F3PS-IVi-3.13Naiuulatnang pasalitaang naobserbahang pangyayariFilipino
F3PN-Ij-103Nakabubuong isang kuwentong katumbas ng napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-IIj-103Nakabubuong isang kuwentong katumbas ng napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-IIIj-103Nakabubuong isang kuwentong katumbas ng napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-IVb-103Nakabubuong isang kuwentong katumbas ng napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-IIj-133Nakabubuomatapos mapakinggan ang isang tekstong mga tanongFilipino
F3EP-Id-6.13Nakagagamitng diksyunaryoFilipino
F3PT-IIIg-1.4/1.53Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita; paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (context clues); kasingkahulugan/ kasalungatng mga pahiwatigFilipino
F3PT-IVj-1.103Nakagagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (na depinisyon ng salita)ng mga pahiwatigFilipino
F3EP-Id-6.13Nakakagamitng diksyunaryoFilipino
F3PT-Ic-1.43Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita; paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (kasingkahulugan)ng mga pahiwatigFilipino
F3PT-Ic-1.53Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (kasalungat)ng pahiwatigFilipino
F3PT-IIa-2.33Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (kasing kahulugan / kasalungat)ng pahiwatigFilipino
F3PT-IIc-1.53Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (kasalungat)ng pahiwatigFilipino
FPT-IId-1.73Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (katuturan o kahulugan ng salita)ng pahiwatigFilipino
F3PT-IIf-1.83Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (sitwasyong pinaggamitan)ng pahiwatigFilipino
F3PT-IIIe-1.83Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (sitwasyong pinaggamitan ng salita)ng pahiwatigFilipino
F3PT-IIIg-1.103Nakakagamitupang malaman ang kahulugan ng mga salita tulad ng paggamit ng mga palatandaang nagbibigay ng kahulugahan (pormal na depenisyon ng salita)ng pahiwatigFilipino
F3PB-IIIf-83Nakapagbibigayng angkop na pamagatsa binasang tekstoFilipino
F3KP-IIa-c-93Nakapagbibigayng mga salitang magkakatugmaFilipino
F3KP-IVd-h-93Nakapagbibigayng mga salitang magkakatugmaFilipino
F3-IVh-133Nakapagbibigayng mungkahing solusyonsa suliraning nabasa sa isang teskto o napanoodFilipino
F3LC-IIIi-133Nakapagbibigayng sariling wakassa napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-IVf-143Nakapagbibigayng sariling wakassa napakinggang kuwentoFilipino
F3PB-Ih-143Nakapagbibigayng wakasng binasang kuwentoFilipino
F3PB-IIi-143Nakapagbibigayng wakasng binasang kuwentoFilipino
F3PB-IIIi-143Nakapagbibigayng wakasng binasang kuwentoFilipino
F3PB-IVf-143Nakapagbibigayng wakasng binasang kuwentoFilipino
F3KP-Ig-j-63Nakapagdaragdagupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3KP-IIIe-g-63Nakapagdaragdagupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3KP-IVbf-63Nakapagdaragdagupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3WG-IIIcd-43Nakapaglalarawanng mga bagaysa pamayananFilipino
F3WG-IIIc-d-43Nakapaglalarawanng mga bagaysa pamayananFilipino
F3WG-IVcd-43Nakapaglalarawanng mga bagaysa pamayananFilipino
F3WG-IIIcd-43Nakapaglalarawanng mga hayopsa pamayananFilipino
F3WG-IIIc-d-43Nakapaglalarawanng mga hayopsa pamayananFilipino
F3WG-IVcd-43Nakapaglalarawanng mga hayopsa pamayananFilipino
F3WG-IIIcd-43Nakapaglalarawanng mga lugarsa pamayananFilipino
F3WG-IIIc-d-43Nakapaglalarawanng mga lugarsa pamayananFilipino
F3WG-IVcd-43Nakapaglalarawanng mga lugarsa pamayananFilipino
F3WG-IIIcd-43Nakapaglalarawanng mga taosa pamayananFilipino
F3WG-IIIc-d-43Nakapaglalarawanng mga taosa pamayananFilipino
F3WG-IVcd-43Nakapaglalarawanng mga taosa pamayananFilipino
F3KP-Ig-j-63Nakapagpapalitupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3KP-IIIe-g-63Nakapagpapalitupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3KP-IVbf-63Nakapagpapalitupang makabuo ng bagong salitang mga tunogFilipino
F3TA-0a-j-43Nakasusulatnang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulatFilipino
F3KM-Ie-g-33Nakasusulatnang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra; upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyuFilipino
F3KM-IVd-3.13Nakasusulatng isang talataFilipino
F3KM-Ij-43Nakasusulatng isang ulattungkol sa isang pangyayaring napakingganFilipino
F3KM-IIi-43Nakasusulatng isang ulattungkol sa isang pangyayaring naobserbahan sa kapaligiranFilipino
F3KM-IIIb-f-4.13Nakasusulatng isang ulattungkol sa isang pangyayaring napanoodFilipino
F3KM-IVj-3.23Nakasusulatng liham pangangalakalFilipino
F3KM-IIe-3.13Nakasusulatnang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra; upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyung talataFilipino
F3KM-IIIi-3.23Nakasusulatnang may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra; upang maipahayag ang ideya, damdamin o reaksyon sa isang paksa o isyung talataFilipino
F3PB-Ic-23Nakasusunodsa nakasulat na panutoFilipino
F3PB-IIc-23Nakasusunodsa nakasulat na panutoFilipino
F3PB-IVb- 23Nakasusunodsa nakasulat na panutoFilipino
F3PN-If-1.33Nakasusunodsa panutongmay 2–3 hakbangFilipino
F3PN-IIb-1.43Nakasusunodsa panutongmay 3–4 hakbangFilipino
F3PN-IIf-1.33Nakasusunodsa panutongmay 2–3 hakbangFilipino
F3PN-IVf-1.43Nakasusunodsa panutongmay 3–4 hakbangFilipino
F3TA-0a-j-13Nakatutugonnang angkop at wastoFilipino
F3TA-0a-j-13Nakikinignang angkop at wastoFilipino
F3KP-IVi-113Napagsasamaupang makabuo ng salitang may diptonggoang mga katinig at patinigFilipino
F3PN-Ic-j-3.1.13Napagsusunod-sunodsa pamamagitan ng larawanang mga pangyayaring kuwentong napakingganFilipino
F3PN-IIIg-8.23Napagsusunod-sunodang mga pangyayaring kuwentong napakingganFilipino
F3PN-IVe-83Napagsusunod-sunodang mga pangyayaring kuwentong napakingganFilipino
F3PB-IIIh-6.23Napag-uugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayarisa binasang tekstoFilipino
F3PT-Ij-2.33Napagyayamansa pamamagitan ng paggamit ng magkasingkahulugan at magkasalungat na mga salitaang talasalitaanFilipino
F3PT-IIh-2.33Napagyayamansa pamamagitan ng paggamit ng magkasingkahulugan at magkasalungat ng mga salitaang talasalitaanFilipino
F3PT-IIId-h-2.13Napagyayamansa pamamagitan ng paghanap ng maiikling salita sa loob ng isang mahabang salitaang talasalitaanFilipino
F3PT-IIId-h-2.13Napagyayamansa pamamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng isang mahabang salitaang talasalitaanFilipino
F3PT-IVaf-2.23Napagyayamansa pamamagitan ng pagbubuo ng mga bagong salita mula sa salitang-ugatang talasalitaanFilipino
F3PT-IVdh-3.23Napagyayamansa pamamagitan ng pagbubuo ng mga bagong salita mula sa salitang-ugatang talasalitaanFilipino
F3PL-0a-j-43Napahahalagahanang mga tekstong pampanitikanFilipino
F3KP-IIIe-g-63Napapalitanupang makabuo ng bagong salitaang mga tunogFilipino
F3PB-IIId-103Nasasabiang paksa o temang binasang tekstoFilipino
F3PN-IIId-143Nasasabiang sariling ideyatungkol sa tekstong napakingganFilipino
F3PB-Ib-3.13Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong binasa: tugmaFilipino
F3PN-Ic-j-3.1.13Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang kuwentoFilipino
F3PN-Ic-j-3.1.13Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang kuwentoFilipino
F3PB-I-d-3.13Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong binasa: tulaFilipino
F3PBH-If-3.23Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F3PN-IIc-3.1.13Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang tulaFilipino
F3PB-IIf-3.23Nasasagotang mga tanongtungkol sa binasang tekstong pang-impormasyonFilipino
F3PB-IIIb-3.23Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong binasa: tekstong pang-impormasyon/ pagpa paliwanagFilipino
F3PN-IIIc-3.123Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang balita/anunsyoFilipino
F3PN-IVa-3.1.33Nasasagotang mga tanongtungkol sa napakinggang usapanFilipino
F3PB-IVa-3.23Nasasagotang mga tanongtungkol sa tekstong binasa: balitaFilipino
F3PU-Ia-c-1.23Nasisipinang wasto at maayosang isang talataFilipino
F3PU-IIa-1.23Nasisipinang wasto at maayosang isang talataFilipino
F3KM-IVae-1.53Nasisipinang wasto at maayosang lihamFilipino
F3KM-IIa-e-1.23Nasisipinang wasto at maayosang mga lihamFilipino
F3PU-IIa-e-1.23Nasisipinang wasto at maayosang mga talataFilipino
F3PU-IVae-1.53Nasisipinang wasto at maayosang mga talataFilipino
F3PT-IIIci-3.13Natutukoyang kahulugan ng mga tambalang salitana nananatili ang kahuluganFilipino
F3PT-IIIc-i-3.13Natutukoyang kahulugan ng mga tambalang salitana nananatili ang kahuluganFilipino
F3PT-IVdh-3.23Natutukoyang kahulugan ng mga tambalang salitana nananatili ang kahuluganFilipino
F3PT-IVd-h-3.23Natutukoyang kahulugan ng mga tambalang salitana nananatili ang kahuluganFilipino
F3PN-IVi-163Natutukoyang mahahalagang detalyekaugnay ng paksang narinigFilipino
F3KP-Ib-f-83Natutukoyang mga salitang magkakatugmaFilipino
F3KP-IIb-d-83Natutukoyang mga salitang magkakatugmaFilipino
F3PL-00-53Nauunawaanang kahalagahan ng mga nilalamanng panitikan / tekstoFilipino
H3N-Ij-203Adoptshabitsfor a healthier lifestyleHealth-PE
PE3BM-Ie-f-23Createsbody actionsHealth-PE
PE3BM-Ie-f-23Createsbody shapesHealth-PE
H3CH-IIIa-b-13Definesa consumerHealth-PE
H3CH-IIId-e-63Demonstratesconsumer skillsfor given simple situationsHealth-PE
H3DD-Ii-j-83Demonstratesto prevent common diseasesgood self-management skillsHealth-PE
PE3BM-Ig-h-163Demonstratesusing body parts other than both feet as a base of supportmomentary stillnessin symmetrical and asymmetrical shapesHealth-PE
PE3MS-Ia-h-13Demonstratesin response to sound and musicmovement skillsHealth-PE
PE3MS-IIa-h-13Demonstratesin response to soundmovement skillsHealth-PE
PE3MS-IIIa-h-13Demonstratesin response to soundmovement skillsHealth-PE
PE3MS-IV-a-h-13Demonstratesin response to sound and musicmovement skillsHealth-PE
H3IS-IVa-b-203Demonstratesas pedestrianroad-safety practicesHealth-PE
H3IS-IVc-d-223Demonstratesas passengerroad-safety practicesHealth-PE
H3DD-Ii-j-83Demonstratesto prevent common diseasessound decision-making skillsHealth-PE
H3N-Ia-b-113Describesa healthy personHealth-PE
H3PH-IIa-93Describesa healthy personHealth-PE
H3PH-IIa-93Describesan unhealthy personHealth-PE
PE3BM-Ia-b-13Describesbody actionsHealth-PE
PE3BM-Ia-b-13Describesbody shapesHealth-PE
H3IS-IVf-243Describesdangerous road situationsthat need to be reported to authoritiesHealth-PE
H3IS-IVf-243Describesdestructive road situationsthat need to be reported to authoritiesHealth-PE
H3IS-IVf-243Describesdisturbing road situationsthat need to be reported to authoritiesHealth-PE
PE3BM-IIa-b-173Describesmovementsin a location, direction, level, pathway, and planeHealth-PE
PE3BM-IIIa-b-173Describesmovementsin a location, direction, level, pathway, and planeHealth-PE
H3N-Ie-f-143Describesthe characteristicsof various forms of malnutritionHealth-PE
H3N-Ie-f-143Describesthe effectsof various forms of malnutritionHealth-PE
H3CH-IIId-e-53Describesthe skills of a wise consumerHealth-PE
H3N-Ie-f-143Describesthe symptomsof various forms of malnutritionHealth-PE
H3N-Ij-193Describesways of maintaining healthy lifestyleHealth-PE
H3CH-IIIi-103Discussesconsumer responsibilitiesHealth-PE
H3CH-IIIb-c-43Discussesthe different factorsthat influence choice of goods and servicesHealth-PE
H3N-Ii-173Discussesthe different nutritional guidelinesHealth-PE
H3DD-IIb-d-33Discussesthe different risk factorsfor diseasesHealth-PE
H3N-Ie-f-153Discussesways of preventing the various forms of malnutritionHealth-PE
H3IS-IVg-253Displaysfor road safetyself-management skillsHealth-PE
PE3PF-Ia-h-23Engages infun and enjoyable physical activitiesSuggested learning activities: movement skills activities (locomotor, non-locomotor and manipulative skills), folk dances (Tiklos/Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improvised materials), lead up, organizeHealth-PE
PE3PF-IIa-h-23Engages infun and enjoyable physical activitiesSuggested learning activities: movement skills activities (locomotor, non-locomotor and manipulative skills), folk dances (Tiklos/ Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improvised materials), lead up, organizHealth-PE
PE3PF-IIIa-h-23Engages infun and enjoyable physical activitiesHealth-PE
PE3PF-IV-a-h-23Engages infun and enjoyable physical activitiesHealth-PE
H3IS-IVc-d-213Explainsbasic road safety practicesas passengerHealth-PE
H3DD-IIe-g-63Explainsmeasuresto prevent common diseasesHealth-PE
H3IS-IVa-b-193Explainsroad safety practicesas pedestrianHealth-PE
H3CH-IIIa-b-23Explainsthe components of consumer healthHealth-PE
H3N-Ia-b-123Explainsthe concept of malnutritionHealth-PE
H3DD-IIb-d-53Explainsthe effects of common diseasesHealth-PE
H3DD-IIh-73Explainsthe importance of building up one's body resistancein the prevention of diseasesHealth-PE
H3DD-IIh-73Explainsthe importance of proper hygienein the prevention of diseasesHealth-PE
H3IS-IVe-233Explainsthe meaning of traffic signals and road signHealth-PE
H3IS-IVi-273Followsto avoid accidents at home and in the communitysafety rulesHealth-PE
H3DD-IIb-d-43Givesan example of health condition under each risk factorHealth-PE
H3CH-IIIf-g-73Identifiesbasic consumer rightsHealth-PE
H3DD-IIb-d-13Identifiescommon childhood diseasesHealth-PE
PE3PF-Ia-h-153Identifiesconditioning exercisesthat will improve postureHealth-PE
PE3PF-IIa-h-153Identifiesconditioning exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IIIa-h-153Identifiesconditioning exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IV-a-h-153Identifiesconditioning exercisesthat will improve postureHealth-PE
H3CH-IIIh-93Identifiesconsumer responsibilitiesHealth-PE
H3CH-IIIb-c-33Identifiesdifferent factorsthat influence the choice of goods and servicesHealth-PE
PE3PF-Ia-h-153Identifiesflexibility exercisesthat will improve postureHealth-PE
PE3PF-IIa-h-153Identifiesflexibility exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IIIa-h-153Identifiesflexibility exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IV-a-h-153Identifiesflexibility exercisesthat will improve postureHealth-PE
H3IS-IVh-263Identifieshazardsin the communityHealth-PE
H3N-Ig-h-163Identifiesnutritional guidelines for FilipinosHealth-PE
H3N-Ic-d-133Identifiesnutritional problemsHealth-PE
H3CH-IIIj-113Identifiesreliable sources of health informationHealth-PE
H3DD-IIb-d-23Identifiesrisk factorsfor diseasesHealth-PE
PE3BM-IIc-h-183Movesin: diagonal and horizontal planesHealth-PE
PE3BM-IIc-h-183Movesin: forward, backward, and sideward directionsHealth-PE
PE3BM-IIc-h-183Movesin: high, middle, and low levelsHealth-PE
PE3BM-IIc-h-183Movesin: personal and general spaceHealth-PE
PE3BM-IIc-h-183Movesin: straight, curve, and zigzag pathwaysHealth-PE
PE3BM-IIIc-h-193Movesat slow, slower, slowest/fast, faster, fastest paceHealth-PE
PE3BM-IIIc-h-193Movesusing light, lighter, lightest/strong, stronger, strongest force; with smoothnessHealth-PE
PE3BM-IV-c-h-213Movesin indoor and outdoor settingsHealth-PE
PE3BM-IV-c-h-213Movesindividually, with partner, and with groupHealth-PE
PE3BM-IV-c-h-213Moveswith ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improvised materialsHealth-PE
PE3BM-IV-c-h-213Moveswith soundHealth-PE
PE3BM-IV-a-b-203Participatesin various movement activitiesinvolving persons, objects, music, and environmentHealth-PE
PE3BM-Ic-d-153Performsbody actionsHealth-PE
PE3BM-Ic-d-153Performsbody shapesHealth-PE
PE3PF-Ia-h-163Performsconditioning exercisesthat will improve body postureHealth-PE
PE3PF-IIa-h-163Performsconditioning exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IIIa-h-163Performsconditioning exercisesthat will improve body mechanics; Suggested learning activities: movement skills activities locomotor, non-locomotor and manipulative skills, folk dances (Tiklos/ Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improvHealth-PE
PE3PF-IV-a-h-163Performsconditioning exercisesthat will improve body mechanics: Suggested learning activities: movement skills activities locomotor, non-locomotor and manipulative skills, folk dances (Tiklos/Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improviHealth-PE
PE3PF-Ia-h-163Performsflexibility exercisesthat will improve body postureHealth-PE
PE3PF-IIa-h-163Performsflexibility exercisesthat will improve body mechanicsHealth-PE
PE3PF-IIIa-h-163Performsflexibility exercisesthat will improve body mechanics; Suggested learning activities: movement skills activities locomotor, non-locomotor and manipulative skills, folk dances (Tiklos/ Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improvHealth-PE
PE3PF-IV-a-h-163Performsflexibility exercisesthat will improve body mechanics: Suggested learning activities: movement skills activities locomotor, non-locomotor and manipulative skills, folk dances (Tiklos/Kunday-kunday), rhythmic routines (ribbon, hoop, balls, and any available indigenous/improviHealth-PE
H3CH-IIIf-g-83Practiceswhen buyingbasic consumer rightsHealth-PE
H3N-Ij-183Realizesthe importance of following nutritional guidelinesHealth-PE
H3IS-IVj-283Recommendsfor a safe communitypreventive actionsHealth-PE
M3NS-Ie-28.73Addswithout or with regrouping; using appropriate strategies1-digit numbersMath
M3NS-Ie-28.83Addsmentally; using appropriate strategies2- to 3-digit numberswith multiples of hundredsMath
M3NS-Ie-28.73Addswithout or with regrouping; using appropriate strategies2-digit numbersMath
M3NS-Id-27.63Addsup to three addends; without and with regrouping3- to 4-digit numberswith sums up to 10,000Math
M3NS-IIb-40.43Appliesthe commutative property of multiplicationMath
M3NS-IIId-78.33Arrangesin increasing or decreasing orderdissimilar fractionsMath
M3SP-IVg-2.33Classifiesin tabular formdataMath
M3SP-IVg-1.33Collectsusing existing recordsdata on one variableMath
M3NS-IIId-77.33Comparesdissimilar fractionsMath
M3NS-Ib-12.33Comparesusing relation symbolsnumbersup to 10,000Math
M3NS-Id-22.23Comparesusing relation symbolsvalues of the different denominations of coins and billsthrough PhP1,000Math
M3GE-IIIh-7.53Completeswith respect to a given line of symmetrya symmetric figureMath
M3ME-IVb-393Convertsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: kilogram and gramMath
M3ME-IVb-393Convertsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: liter and milliliterMath
M3ME-IVb-393Convertsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: meter and centimeterMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versadays to monthMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versadays to weekMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versadays to yearMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versamonths to yearMath
M3ME-IVa-83Convertsfrom seconds to minutes, minutes to hours, and hours to a day; and vice versatime measureMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versaweeks to monthMath
M3ME-IVa-93Convertsand vice versaweeks to yearMath
M3NS-If-30.33Createsproblemsinvolving addition of whole numbers; including moneyMath
M3NS-Ij-35.43Createsproblemsinvolving addition and/or subtraction of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIf-46.23Createsproblemsinvolving multiplication or with addition or subtraction of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIj-57.23Createsproblemsinvolving division or with any of the other operations of whole numbers; including moneyMath
M3ME-IVf-473Createsproblemsinvolving area of rectangle and squareMath
M3ME-IVe-443Derivesthe formula for the area of a rectangleMath
M3ME-IVe-443Derivesthe formula for the area of a squareMath
M3SP-IVj-8.33Describesusing the phrases: “sure to happen,“ likely to happen”, “equally likely to happen”, “unlikely to happen”, and “impossible to happen”eventsin real-life situationsMath
M3AL-IIIi-43Determinesthe missing term/sin a given combination of continuous and repeating pattern; e.g. 4A,5B, 6A,7B,__ [1],(2),[3],(4),___Math
M3NS-IIh-54.13Dividesby 1- to 2- digit numbers; without and with remainder2- to 3-digit numbersMath
M3NS-IIh-54.23Dividesby 10 and 100; without or with remainder2-3 digit numbersMath
M3NS-IIi-52.23Dividesmentally; by 1-digit numbers; without remainder; using appropriate strategies2-digit numbersMath
M3GE-IIIe-113Drawsa lineMath
M3GE-IIIe-113Drawsa line segmentMath
M3GE-IIIe-113Drawsa pointMath
M3GE-IIIe-113Drawsa rayMath
M3GE-IIIf-133Drawscongruent line segmentsMath
M3GE-IIIf-12.13Drawsintersecting linesMath
M3GE-IIIf-12.13Drawsparallel linesMath
M3GE-IIIf-12.13Drawsperpendicular linesMath
M3GE-IIIg-7.43Drawsthe line of symmetryin a given symmetrical figureMath
M3NS-Ig-32.63Estimateswith reasonable resultsthe difference of two numberswith three to four digitsMath
M3NS-Ih-363Estimateswith reasonable resultsthe difference of two numberswith three to four digitsMath
M3NS-IId-44.13Estimateswith reasonable resultsthe product of 2- to 3-digit numbersand 1- to 2-digit numbersMath
M3NS-IIi-55.13Estimatesthe quotient of 2- to 3- digit numbersby 1- to 2- digit numbersMath
M3NS-Ie-313Estimateswith reasonable resultsthe sum of 3- to 4-digit addendsMath
M3ME-IVe-453Findsin sq. cm and sq. mthe area of a rectangleMath
M3ME-IVe-453Findsin sq. cm and sq. mthe area of a squareMath
M3ME-IVc-413Findsusing milliliter and literthe capacity of a containerMath
M3AL-IIIj-123Findsthe missing valuein a number sentence involving multiplication or division of whole numbers. e.g. n x 7 = 56 56 ÷ n = 8Math
M3NS-IIIe-72.73Generatesequivalent fractionsMath
M3NS-Ia-10.33Givesthe place valueof a digit in 4- to 5-digit numbersMath
M3NS-Ia-10.33Givesthe valueof a digit in 4- to 5-digit numbersMath
M3GE-IIIf-133Identifiescongruent line segmentsMath
M3NS-IIIa-633Identifieseven numbersMath
M3NS-IIIa-633Identifiesodd numbersMath
M3NS-Ic-16.33Identifieswith emphasis on the 21st to 100thordinal numbersfrom 1st to 100thMath
M3GE-IIIg-7.33Identifiesin the environment and in designsymmetryMath
M3GE-IIIg-7.43Identifiesthe line of symmetryin a given symmetrical figureMath
M3SP-IVh-3.33Infersdatapresented in different kinds of bar graphs (vertical/ horizontal)Math
M3SP-IVh-3.33Interpretsdatapresented in different kinds of bar graphs (vertical/ horizontal)Math
M3ME-IVd-433Measuresusing appropriate unitareaMath
M3NS-IId-43.53Multipliesby 1,0001- to 2-digit numbersMath
M3NS-IIc-43.13Multipliesby 1-digit numbers; without or with regrouping2- to 3-digit numbersMath
M3NS-IId-43.43Multipliesby multiples of 10 and 1002- to 3-digit numbersMath
M3NS-IIb-40.53Multipliesby 1-digit numbers; using the distributive property of multiplication2-digit numbersMath
M3NS-IIc-43.23Multipliesby 2-digit numbers; without regrouping2-digit numbersMath
M3NS-IIc-43.33Multipliesby 2-digit numbers; with regrouping2-digit numbersMath
M3NS-IIe-42.23Multipliesmentally; by 1-digit numbers; without regrouping2-digit numberswith products of up to 100Math
M3NS-IIb-40.63Multipliesusing the associative property of multiplicationthree 1-digit numbersMath
M3NS-Ib-13.33Ordersin increasing or decreasing order4- to 5-digit numbersMath
M3SP-IVg-2.33Organizesin tabular formdataMath
M3SP-IVg-2.33Presentsinto a vertical or horizontal bar graphdataMath
M3NS-IIIb-76.33Readsin symbols and in wordsfractionsthat are equal to one and greater than oneMath
M3NS-Ic-20.23Readsin symbols and in words; in pesos and centavosmoneythrough PhP1,000Math
M3NS-Ia-9.33Readsin symbols and in wordsnumbersup to 10,000Math
M3GE-IIIe-113Recognizesa lineMath
M3GE-IIIe-113Recognizesa line segmentMath
M3GE-IIIe-113Recognizesa pointMath
M3GE-IIIe-113Recognizesa rayMath
M3NS-Ic-16.33Recognizesbillsup to PhP1,000Math
M3NS-Ic-19.23Recognizesbillsup to PhP1,000Math
M3NS-Ic-16.33Recognizescoinsup to PhP1,000Math
M3NS-Ic-19.23Recognizescoinsup to PhP1,000Math
M3GE-IIIf-12.13Recognizesintersecting linesMath
M3GE-IIIf-12.13Recognizesparallel linesMath
M3GE-IIIf-12.13Recognizesperpendicular linesMath
M3ME-IVd-433Representsusing appropriate unitareaMath
M3ME-IVb-393Representsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: kilogram and gramMath
M3ME-IVb-393Representsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: liter and milliliterMath
M3ME-IVb-393Representsfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: meter and centimeterMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versadays to monthMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versadays to weekMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versadays to yearMath
M3NS-IIIc-72.63Representsdissimilar fractionsMath
M3NS-IIId-77.33Representsdissimilar fractionsMath
M3NS-IIId-78.33Representsin increasing or decreasing orderdissimilar fractionsMath
M3NS-IIIa-72.43Representsfractionsthat are equal to one and greater than oneMath
M3NS-IIIb-72.53Representsusing regions, sets, and the number linefractionsMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versamonths to yearMath
M3ME-IVc-403Representsnon-routine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Representsnon-routine problemsinvolving capacity measureMath
M3ME-IVb-103Representsproblemsinvolving conversion of time measureMath
M3ME-IVc-403Representsroutine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Representsroutine problemsinvolving capacity measureMath
M3ME-IVe-453Representsin sq. cm and sq. mthe area of a rectangleMath
M3ME-IVe-453Representsin sq. cm and sq. mthe area of a squareMath
M3ME-IVc-413Representsusing milliliter and literthe capacity of a containerMath
M3ME-IVa-83Representsfrom seconds to minutes, minutes to hours, and hours to a day; and vice versatime measureMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versaweeks to monthMath
M3ME-IVa-93Representsand vice versaweeks to yearMath
M3NS-Ib-15.13Roundsto the nearest ten, hundred and thousand..numbersMath
M3NS-If-29.33Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsnon-routine problemsinvolving addition of whole numbers; with sums up to 10,000; including moneyMath
M3NS-Ii-34.53Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsnon-routine problemsinvolving subtraction without or with addition of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIe-45.33Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsnon-routine problemsinvolving multiplication; without or with addition and subtraction of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIj-56.23Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsnon-routine problemsinvolving division of 2- to 4-digit numbers by 1- to 2-digit numbers; without or with any of the other operations of whole numbers; including moneyMath
M3ME-IVc-403Solvesnon-routine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Solvesnon-routine problemsinvolving capacity measureMath
M3ME-IVf-463Solvesusing square tilesnon-routine problemsinvolving areas of squares and rectanglesMath
M3SP-IVh-4.33Solvesusing data presented in a single-bar graphnon-routine problemsMath
M3ME-IVb-103Solvesproblemsinvolving conversion of time measureMath
M3NS-If-29.33Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsroutine problemsinvolving addition of whole numbers; with sums up to 10,000; including moneyMath
M3NS-Ii-34.53Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsroutine problemsinvolving subtraction without or with addition of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIe-45.33Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsroutine problemsinvolving multiplication; without or with addition and subtraction of whole numbers; including moneyMath
M3NS-IIj-56.23Solvesusing appropriate problem solving strategies and toolsroutine problemsinvolving division of 2- to 4-digit numbers by 1- to 2-digit numbers; without or with any of the other operations of whole numbers; including moneyMath
M3ME-IVc-403Solvesroutine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Solvesroutine problemsinvolving capacity measureMath
M3ME-IVf-463Solvesusing square tilesroutine problemsinvolving areas of squares and rectanglesMath
M3SP-IVh-4.33Solvesusing data presented in a single-bar graphroutine problemsMath
M3SP-IVg-2.33Sortsin tabular formdataMath
M3NS-IIg-51.33Statesbasic division factsof numbers up to 10Math
M3NS-IIa-41.33Statesbasic multiplication factsof numbers up to 10Math
M3NS-IIf-473Statesthe multiplesof 1- to 2-digit numbersMath
M3NS-Ih-33.53Subtractsmentally; without and with regrouping; using appropriate strategies1- to 2-digit numbersMath
M3NS-Ii-33.63Subtractsmentally; with multiples of hundreds; without and with regrouping; using appropriate strategies2- to 3-digits numbersMath
M3SP-IVi-7.33Tellswhether an event is equally likely to happenMath
M3SP-IVi-7.33Tellswhether an event is impossible to happenMath
M3SP-IVi-7.33Tellswhether an event is likely to happenMath
M3SP-IVi-7.33Tellswhether an event is sure to happenMath
M3SP-IVi-7.33Tellswhether an event is unlikely to happenMath
M3GE-IIIh-8.33Tessellatesusing triangles, squares and other shapes that can tessellatethe planeMath
M3ME-IVd-433Visualizesusing appropriate unitareaMath
M3NS-IIg-51.33Visualizesbasic division factsof numbers up to 10Math
M3NS-IIa-41.33Visualizesbasic multiplication factsof numbers up to 10Math
M3ME-IVb-393Visualizesfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: kilogram and gramMath
M3ME-IVb-393Visualizesfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: liter and milliliterMath
M3ME-IVb-393Visualizesfrom larger to smaller unit; and vice versacommon units of measure: meter and centimeterMath
M3GE-IIIf-133Visualizescongruent line segmentsMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versadays to monthMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versadays to weekMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versadays to yearMath
M3NS-IIIc-72.63Visualizesdissimilar fractionsMath
M3NS-IIId-77.33Visualizesdissimilar fractionsMath
M3NS-IIId-78.33Visualizesin increasing or decreasing orderdissimilar fractionsMath
M3NS-IIg-51.23Visualizesdivisionof numbers up to 100 by 6, 7, 8 and 9 (multiplication table of 6, 7, 8 and 9)Math
M3NS-IIIe-72.73Visualizesequivalent fractionsMath
M3NS-IIIa-72.43Visualizesfractionsthat are equal to one and greater than oneMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versamonths to yearMath
M3NS-IIa-41.23Visualizesmultiplicationof numbers 1 to 10 by 6, 7, 8 and 9Math
M3ME-IVc-403Visualizesnon-routine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Visualizesnon-routine problemsinvolving capacity measureMath
M3NS-Ia-1.33Visualizeswith emphasis on numbers 1,001-10,000numbersup to 10,000Math
M3ME-IVb-103Visualizesproblemsinvolving conversion of time measureMath
M3ME-IVc-403Visualizesroutine problemsinvolving conversions of common units of measureMath
M3ME-IVd-423Visualizesroutine problemsinvolving capacity measureMath
M3GE-IIIg-7.33Visualizesin the environment and in designsymmetryMath
M3ME-IVe-453Visualizesin sq. cm and sq. mthe area of a rectangleMath
M3ME-IVe-453Visualizesin sq. cm and sq. mthe area of a squareMath
M3ME-IVc-413Visualizesusing milliliter and literthe capacity of a containerMath
M3NS-IIf-473Visualizesthe multiplesof 1- to 2-digit numbersMath
M3ME-IVa-83Visualizesfrom seconds to minutes, minutes to hours, and hours to a day; and vice versatime measureMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versaweeks to monthMath
M3ME-IVa-93Visualizesand vice versaweeks to yearMath
M3NS-IIIb-76.33Writesin symbols and in wordsfractionsthat are equal to one and greater than oneMath
M3NS-Ic-20.23Writesin symbols and in words; in pesos and centavosmoneythrough PhP1,000Math
M3NS-Ia-9.33Writesin symbols and in wordsnumbersup to 10,000Math
MT3SS-IIIg-h-9.33Arrangesin alphabetical order7-10 wordswith the same beginning letterMTongue
MT3SS-IId-f-9.23Arrangesin alphabetical order8-10 wordswith different beginning lettersMTongue
MT3GIh-j5.13Constructsobserving appropriate punctuation markssentencesMTongue
MT3G-Ih-j-5.13Constructsobserving appropriate punctuation markssentencesMTongue
MT3LC-IIIi-i-12.13Describesthe author’s writing styleMTongue
MT3R-CIIIi-i-12.13Describesthe author’s writing styleMTongue
MT3LC-IVi-12.13Describesthe author’s writing styleMTongue
MT3G-If-g-4.2.13Differentiatesfrom abstract nounsconcrete nouns: animalMTongue
MT3G-If-g-4.2.13Differentiatesfrom abstract nounsconcrete nouns: personMTongue
MT3G-If-g-4.2.13Differentiatesfrom abstract nounsconcrete nouns: placeMTongue
MT3G-If-g-4.2.13Differentiatesfrom abstract nounsconcrete nouns: thingMTongue
MT3G-Ia-c-4.23Differentiatesfrom mass nounscount nounsMTongue
MT3SS-IIg-i-12.23Discussesfrom a tableinformationMTongue
MT3SS-IVd-f-12.43Discussesfrom simple line and bar graphsinformationMTongue
MT3SS-IIId-f-10.23Enumeratesthe labelsin an illustrationMTongue
MT3A-IVa-i-5.33Expressesby reading available print materialsinterestin textsMTongue
MT3A-Ia-i-5.23Expressesby browsing the books read to them and asking to be read more stories and textslovefor stories and other textsMTongue
MT3-AIa-i-5.23Expressesby browsing the books read to them and asking to be read more stories and textslovefor stories and other textsMTongue
MT3SS-Ia-b-8.23Fills outgiving the appropriate informationformsMTongue
MT3SS-Ic-d-1.23Followscarefullyinstructionsin a testMTongue
MT3SS-Ie-f-1.43Followssequentiallymore than 5-step written directions(in manuals, in recipes etc.)MTongue
MT3SS­­-IIa-c­4.43Getsfrom published announcementsinformationMTongue
MT3SS-IIa-c-4.43Getsfrom published announcementsinformationMTongue
MT3SS-II-i-4.83Getsfrom the table of contentsinformationMTongue
MT3LC-IIIg-2.63Givesanother titlefor literary or informational textMTongue
MT3RC-IIIg-2.63Givesanother titlefor literary or informational textMTongue
MT3LC-IVg-2.63Givesanother titlefor literary or informational textMTongue
MT3LC-IIIb-c-2.2.13Givesone’s reactionto an event or issueMTongue
MT3RC-IIIb-c-2.2.13Givesone’s reactionto an event or issueMTongue
MT3LC-IVb-c-2.2.13Givesone’s reactionto an event or issueMTongue
MT3RC-IVb-c-2.2.13Givesone’s reactionto an event or issueMTongue
MT3LC-Ic-d-2.1.13Givesthe correct sequence of 3-5 eventsin a storyMTongue
MT3RC-Ic-d-2.1.13Givesthe correct sequence of 3-5 eventsin a storyMTongue
MT3LC-Ig-h-2.43Givesthe main ideaof a story/poemMTongue
MT3RC-Ig-h-2.43Givesthe main ideaof a story/poemMTongue
MT3LC-If-2.33Givesthe meaningof a poemMTongue
MT3RC-If-2.33Givesthe meaningof a poemMTongue
MT3LC-IIh-i-2.53Givesthe summaryof a storyMTongue
MT3G-Id-e-2.1.43Identifiesabstract nounsMTongue
MT3G-IVa-2.4.23Identifiesadjectivesappropriate for the grade levelMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Identifiesadverbs of degrees of comparisonMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Identifiesadverbs of mannerin different degrees of comparisonMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Identifiescorrectlyadverbs of mannerMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Identifiesadverbs of placeMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Identifiescorrectlyadverbs of placeMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Identifiesadverbs of timeMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Identifiescorrectlyadverbs of timeMTongue
MT3G-IVb-2.53Identifiesantonymsof grade-level adjectivesMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Identifiesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Identifiesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Identifiesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Identifiesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Identifiesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Identifiesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Identifiesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Identifiesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3G-IIe-f-2.2.43Identifieswhen applicableindefinite pronounsMTongue
MT3SS-IIg-i-12.23Identifiesfrom a tableinformationMTongue
MT3SS-IVd-f-12.43Identifiesfrom simple line and bar graphsinformationMTongue
MT3G-IIa-b-2.2.33Identifiesinterrogative pronounsMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Identifiesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Identifiesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Identifiesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Identifiesin sentencespersonificationMTongue
MT3G-IVh-2.63Identifiescorrectlyprepositional phrasesMTongue
MT3G-IVh-2.63IdentifiescorrectlyprepositionsMTongue
MT3G-IVb-2.53Identifiessynonymsof grade-level adjectivesMTongue
MT3LC-IIIh-4.63Identifiesthe author’s purposefor writing a selectionMTongue
MT3RC-IIIh-4.63Identifiesthe author’s purposefor writing a selectionMTongue
MT3LC-IVh-4.63Identifiesthe author’s purposefor writing a selectionMTongue
MT3RC-IVh-4.63Identifiesthe author’s purposefor writing a selectionMTongue
MT3LC-Ie-4.43Identifiesthe difference between a story and a poemMTongue
MT3RC-Ie-4.43Identifiesthe difference between a story and a poemMTongue
MT3LC-IIa-b-4.53Identifiesthe important story elementsMTongue
MT3RC-IIa-b-4.53Identifiesthe important story elementsMTongue
MT3SS-Ig-h-12.13Identifiesthe partsof a bookMTongue
MT3SS-IIIi-i-12.33Identifiesthe partsof a newspaperMTongue
MT3G-IIIa-b-2.3.33Identifiesverbsappropriate for the grade levelMTongue
MT3VCD-Ii-i-3.63Identifiesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IIi-i-3.63Identifiesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IIIi-i-3.63Identifiesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IVi-i-3.63Identifiesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3RC-Ii-i-3.33Inferscharacter feelingsin a storyMTongue
MT3LC-Ii-i-3.33Inferscharacter feelingsin a storyMTongue
MT3RC-Ii-i-3.33Inferscharacter traitsin a storyMTongue
MT3LC-Ii-i-3.33Inferscharacter traitsin a storyMTongue
MT3LC-IIId-3.43Infersfrom an informational textimportant detailsMTongue
MT3RC-IIId-3.43Infersfrom an informational textimportant detailsMTongue
MT3LC-IVd-3.43Infersfrom an informational textimportant detailsMTongue
MT3RC-IV-d3.43Infersfrom an informational textimportant detailsMTongue
MT3OL-IIIb-c-6.33Initiateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationmore extended social conversationon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IVb-c-6.33Initiateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationmore extended social conversationon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IIIb-c-6.33Initiateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationmore extended social dialogueon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IVb-c-6.33Initiateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationmore extended social dialogueon unfamiliar topicsMTongue
MT3SS-IIIa-c-5.23Interpretsbased on a given legenda pictographMTongue
MT3SS-IIId-f-10.23Interpretsthe labelsin an illustrationMTongue
MT3SS-IVa-c-13.13Makesfor a reporta two-level outlineMTongue
MT3LC-IIIa-1.2.13Notesimportant detailsin grade level informational textsMTongue
MT3RC-IIIa-1.2.13Notesimportant detailsin grade level informational textsMTongue
MT3LC-IVa-1.2.13Notesimportant detailsin grade level informational textsMTongue
MT3RC-IVa-1.2.13Notesimportant detailsin grade level informational textsMTongue
MT3RC-Ia-b-1.1.13Notesimportant details: characterin grade level narrative textsMTongue
MT3RC-Ia-b-1.1.13Notesimportant details: plot (problem)in grade level narrative textsMTongue
MT3RC-Ia-b-1.1.13Notesimportant details: plot (resolution)in grade level narrative textsMTongue
MT3RC-Ia-b-1.1.13Notesimportant details: settingin grade level narrative textsMTongue
MT3C-If-i-3.23Observesin composing a paragraph and journal entriesthe conventions of writingMTongue
MT3C-IIa-i-3.33Observesin composing a 2-paragraph narrative that includes the elements of setting, characters and plotthe conventions of writingMTongue
MT3-CIIa-i-3.33Observesin composing a 2-paragraph narrative that includes the elements of setting, characters and plotthe conventions of writingMTongue
MT3OL-Ia-b-6.2.23Participatesactively; by making comments and asking questions; using complete sentences/ paragraphsduring class sharingon familiar topicsMTongue
MT3OL-IIa-6.2.23Participatesactively; by making comments and asking questions; using complete sentences/ paragraphsduring story readingon familiar topicsMTongue
MT3OL-IIIb-c-6.33Participateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationin extended social conversationon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IVb-c-6.33Participateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationin extended social conversationon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IIIb-c-6.33Participateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationin extended social dialogueon unfamiliar topicsMTongue
MT3OL-IVb-c-6.33Participateswith peers and adults; by asking and answering questions, restating and soliciting informationin extended social dialogueon unfamiliar topicsMTongue
MT3LC-IIc-d-5.13Predictspossible endingof a storyMTongue
MT3RC-IIc-d-5.13Predictspossible endingof a storyMTongue
MT3LC-IVi-12.13Reactsto the author’s writing styleMTongue
MT3LC-IIIi-i-12.13Reactsto the author’s writing styleMTongue
MT3R-CIIIi-i-12.13Reactsto the author’s writing styleMTongue
MT3F-Ia-c-1.43Readsaloud; with an accuracy of 95-100%grade level textMTongue
MT3F-IIa-c-1.43Readsaloud; with an accuracy of 95-100%grade level textMTongue
MT3F-IIIa-c-1.43Readsaloud; with an accuracy of 95-100%grade level textMTongue
MT3F-IVa-c-1.43Readsaloud; with an accuracy of 95-100%grade level textMTongue
MT3F-Id-g-1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-Id--g1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-Ih-i-1.63Readswith appropriate intonation, expression and punctuation cues; when applicablegrade level textsMTongue
MT3F-IId-g-1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-IId-g-1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-IIId-g-1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-IIIh-i-1.63Readswith appropriate intonation, expression and punctuation cues; when applicablegrade level textsMTongue
MT3F-IVd-g-1.53Readswith appropriate speedgrade level texts(Note: should include benchmarks on number of words per minute once research and data have been gathered)MTongue
MT3F-IVh-i-1.63Readswith appropriate intonation, expression and punctuation cues; when applicablegrade level textsMTongue
MT3OL-IIIh-i-13.13Recognizesappropriate ways of speakingthat vary according to purposes, audience, and subject matterMTongue
MT3OL-IVi-i-13.13Recognizesappropriate ways of speakingthat vary according to purposes, audience, and subject matterMTongue
MT3OL-Ic-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own experiencesrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IIb-c-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own experiencesrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IIIa-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own experiencesrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IVa-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own experiencesrelated to the topicsMTongue
MT3OL-Ic-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own ideasrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IIb-c-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own ideasrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IIIa-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own ideasrelated to the topicsMTongue
MT3OL-IVa-10.13Relatesusing a variety of words; with proper phrasing and intonationone’s own ideasrelated to the topicsMTongue
MT3LC-IIe-6.13Relatesto one’s experiencestory eventsMTongue
MT3RC-IIe-6.13Relatesto one’s experiencestory eventsMTongue
MT3LC-IIf-g-11.13Respondsthrough dramatization, songs or art activitiesto a storyMTongue
MT3RC-IIf-g-11.13Respondsthrough dramatization, songs or art activitiesto a storyMTongue
MT3LC-IIi-8.13Retellsa storyMTongue
MT3RC-IIi-8.13Retellsa storyMTongue
MT3OL-Ii-9.1.13Retellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesfamiliar storiesMTongue
MT3OL-IIj-9.1.13Retellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesfamiliar storiesMTongue
MT3OL-Ii-9.1.13Retellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesshort conversationsMTongue
MT3OL-IIj-9.1.13Retellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesshort conversationsMTongue
MT3LC-IIIe-f-9.23Sequencesthrough discussion, illustration, song, dramatization and arteventsin an informational textMTongue
MT3RC-IIIe-f-9.23Sequencesthrough discussion, illustration, song, dramatization and arteventsin an informational textMTongue
MT3LC-IVe-f-9.23Sequencesthrough discussion, illustration, song, dramatization and arteventsin an informational textMTongue
MT3RC-IVe-f-9.23Sequencesthrough discussion, illustration, song, dramatization and arteventsin an informational textMTongue
MT3A-IIa-i-4.23Showsby listening attentively during story reading and by making comments/ reactionslovefor readingMTongue
MT3AIIa-i-4.23Showsby listening attentively during story reading and by making comments/ reactionslovefor readingMTongue
MT3A-IIa-i­4.23Showsby listening attentively during story reading and by making comments/ reactionslovefor readingMTongue
MT3A-IIIa-i-4.23Showsby listening attentively during story reading and by making comments/ reactionslovefor readingMTongue
MT3OL-Ig-i-12.13Speaksclearly and comprehensively; by using standard language and appropriate grammatical forms, pitch, and modulationMTongue
MT3OL-Ih-i-12.13Speaksclearly and comprehensively; by using standard language and appropriate grammatical forms, pitch, and modulationMTongue
MT3OL-IIh-i-12.13Speaksclearly and comprehensively; by using standard language and appropriate grammatical forms, pitch, and modulationMTongue
MT3OL-IIIh-i-12.13Speaksclearly and comprehensively; by using standard language and appropriate grammatical forms, pitch, and modulationMTongue
MT3OL-IVi-12.13Speaksclearly and comprehensively; by using standard language and appropriate grammatical forms, pitch, and modulationMTongue
MT3F-Ia-i-1.63Spellscorrectlythe wordsin the list of vocabulary words in the selections readMTongue
MT3F-IVa-i-1.63Spellscorrectlythe wordsin the list of vocabulary words in the selections readMTongue
MT3OL-If-g-1.33Talksusing expanding vocabulary; in complete sentences/ paragraphsabout famous people, places, events, etc.MTongue
MT3OL-IIf-g-1.33Talksusing expanding vocabulary; in complete sentences/ paragraphsabout famous people, places, events, etc.MTongue
MT3OL-IIId-e-1.33Talksusing expanding vocabulary; in complete sentences/ paragraphsabout famous people, places, events, etc.MTongue
MT3OL-IVd-e-1.33Talksusing expanding vocabulary; in complete sentences/ paragraphsabout famous people, places, events, etc.MTongue
MT3OL-Ii-9.1.13Tellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesfamiliar storiesMTongue
MT3OL-IIj-9.1.13Tellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesfamiliar storiesMTongue
MT3OL-Ii-9.1.13Tellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesshort conversationsMTongue
MT3OL-IIj-9.1.13Tellsby using appropriate gestures and expressions; in complete sentencesshort conversationsMTongue
MT3G-Id-e-2.1.43Usesabstract nounsMTongue
MT3G-IVa-2.4.23Usesadjectivesappropriate for the grade levelMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Usesadverbs of degrees of comparisonMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Usesadverbs of mannerin different degrees of comparisonMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Usescorrectlyadverbs of mannerMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Usesadverbs of placeMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Usescorrectlyadverbs of placeMTongue
MT3G-IVe-2.5.13Usesadverbs of timeMTongue
MT3G-IVf-g-2.5.23Usescorrectlyadverbs of timeMTongue
MT3SS-IVg-i-13.13Usesappropriate graphic organizersMTongue
MT3G-IVc-d-1.6.13Usescorrectlydifferent degrees of comparison of adjectives: comparativeMTongue
MT3G-IVc-d-1.6.13Usescorrectlydifferent degrees of comparison of adjectives: same degreeMTongue
MT3G-IVc-d-1.6.13Usescorrectlydifferent degrees of comparison of adjectives: superlativeMTongue
MT3OL-Id-e-3.43Usesto relate/show one’s obligation, hope and wishexpressionsappropriate to the grade levelMTongue
MT3OL-IId-e-3.63Usesto react to local news, information, and propaganda about school, community and other local activitiesexpressionsappropriate to the grade levelMTongue
MT3OL-IIIf-g-3.73Usesto explain or give reasons to issues, events, news articles, etc.expressionsappropriate to the grade levelMTongue
MT3OL-IVf-h-3.73Usesto explain or give reasons to issues, events, news articles, etc.expressionsappropriate to the grade levelMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Usesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Usesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Usesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Usesin sentenceshyperboleMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Usesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Usesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Usesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Usesin sentencesidiomatic expressionsMTongue
MT3VCD-If-h-3.63Usesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IIf-h-3.63Usesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IIIf-h-3.63Usesin sentencespersonificationMTongue
MT3VCD-IVf-h-3.63Usesin sentencespersonificationMTongue
MT3G-IIc-d-1.3.23Usesin sentences; when applicableplural interrogative pronounsMTongue
MT3G-IIc-d-1.3.23Usesin sentences; when applicableplural interrogative pronounsMTongue
MT3G-IVh-2.63Usescorrectlyprepositional phrasesMTongue
MT3G-IVh-2.63UsescorrectlyprepositionsMTongue
MT3G-IIi-h-1.3.43Usescorrectly; in writing paragraphspronounsMTongue
MT3G-IIg-h-1.3.33Usesin sentencessingular and plural indefinite pronounsMTongue
MT3G-IIg-h-1.3.33Usesin sentencessingular and plural indefinite pronounsMTongue
MT3G-IIc-d-1.3.23Usesin sentences; when applicablesingular interrogative pronounsMTongue
MT3G-IIc-d-1.3.23Usesin sentences; when applicablesingular interrogative pronounsMTongue
MT3VCD-Ic-e-1.53Usesas clues to get meaning of wordsthe combination of affixes and root words(Note: Align with specific competencies in Grammar Awareness)MTongue
MT3VCD-IIc-e-1.53Usesas clues to get meaning of wordsthe combination of affixes and root words(Note: Align with specific competencies in Grammar Awareness)MTongue
MT3VCD-IIc-e-1.53Usesas clues to get meaning of wordsthe combination of affixes and root words(Note: Align with specific competencies in Grammar Awareness)MTongue
MT3VCD-IIIc-e-1.53Usesas clues to get meaning of wordsthe combination of affixes and root words(Note: Align with specific competencies in Grammar Awareness)MTongue
MT3VCD-IVc-e-1.53Usesas clues to get meaning of wordsthe combination of affixes and root words(Note: Align with specific competencies in Grammar Awareness)MTongue
MT3G-Ia-c-1.2.13Usesthe correct counters for mass nouns(ex: a kilo of meat)MTongue
MT3G-IIIc-e-1.5.33Usesgiven the time signalthe correct form of the verbMTongue
MT3G-IIIf-h-1.5.43Usesthe correct form of the verbthat agrees with the subjectMTongue
MT3G-IIIh-i-1.5.53Useswhen writing about an event, an interesting experience, a diary, . . .the correct form of the verbMTongue
MT3G-IVi-1.73Usescorrectly; in writing for a variety of purposesthe different parts of speechMTongue
MT3G-IIIa-b-2.3.33Usesverbsappropriate for the grade levelMTongue
MT3VCD-Ia-b-1.43Usesin meaningful textswordsunlocked during story readingMTongue
MT3VCD-Ii-i-3.63Usesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IIa-b-1.43Usesin meaningful textswordsunlocked during story readingMTongue
MT3VCD-IIi-i-3.63Usesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IIIa-b-1.43Usesin meaningful textswordsunlocked during story readingMTongue
MT3VCD-IIIi-i-3.63Usesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3VCD-IVa-b-1.43Usesin meaningful textswordsunlocked during story readingMTongue
MT3VCD-IVi-i-3.63Usesin sentenceswordswith multiple meaningsMTongue
MT3C-IVa-i2.73Writesusing signal words such as first, last, then, and nexta 3-5 step procedural paragraphMTongue
MT3C-IVa-i-2.73Writesusing signal words such as first, last, then, and nexta 3-5 step procedural paragraphMTongue
MT3C-Ia-e-2.53WriteschantsMTongue
MT3G-Ih-i-6.13Writescorrectlydifferent types of sentences: complexMTongue
MT3G-Ih-i-6.13Writescorrectlydifferent types of sentences: compoundMTongue
MT3G-Ih-i-6.13Writescorrectlydifferent types of sentences: simpleMTongue
MT3C-IIIa-i-2.63Writespersonal opinionsto news reports and issuesMTongue
MT3C-Ia-e-2.53WritespoemsMTongue
MT3C-Ia-e-2.53WritesrapsMTongue
MT3C-IIIa-i-2.63Writesreactionsto news reports and issuesMTongue
MT3C-Ia-e-2.53WritesriddlesMTongue
S3LT-IIc-d-53Classifiesaccording to body parts and useanimalsScience
S3MT-Ic-d-23Classifiesas solid, liquid, and gas based on some observable characteristicsmaterialsScience
S3MT-Ic-d-23Classifiesas solid, liquid, and gas based on some observable characteristicsobjectsScience
S3ES-IVg-h-43Communicateshow different types of weather affect activities in the communityScience
S3ES-IVg-h-73Communicateshow the natural objects in the sky affect daily activitiesScience
S3LT-IIe-f-113Compareswith nonliving thingsliving thingsScience
S3LT-IIc-d33Describesanimalsin their immediate surroundingsScience
S3MT-Ih-j-43Describesbased on the effect of temperaturechanges in materials: Liquid to gasScience
S3MT-Ih-j-43Describesbased on the effect of temperaturechanges in materials: Liquid to solidScience
S3MT-Ih-j-43Describesbased on the effect of temperaturechanges in materials: Solid to gasScience
S3MT-Ih-j-43Describesbased on the effect of temperaturechanges in materials: Solid to liquidScience
S3MT-Ia-b-13Describesbased on their characteristics (e.g. shape, weight, volume, ease of flow)different objectsScience
S3FE-IIIg-h-43Describessources of electricityScience
S3FE-IIIg-h-43Describessources of heatScience
S3FE-IIIg-h-43Describessources of lightScience
S3FE-IIIg-h-43Describessources of soundScience
S3ES-IVe-f-33Describesthe changes in the weather over a period of timeScience
S3LT-IIa-b-13Describesthe functions of the sense organs of the human bodyScience
S3FE-IIIe-f-33Describesthe movements of objects such as: fast/slowScience
S3FE-IIIe-f-33Describesthe movements of objects such as: forward/backwardScience
S3FE-IIIe-f-33Describesthe movements of objects such as: stretching/compressingScience
S3ES-IVg-h-63Describesthe natural objects that are found in the skyduring daytime and nighttimeScience
S3LT-IIe-f-83Describesthe parts of different kinds of plantsScience
S3LT-IIa-b-13Describesthe parts of the sense organs of the human bodyScience
S3FE-IIIa-b-13Describesin relation to a reference point such as a chair, door, or another personthe position of a person or an objectScience
S3FE-IIIa-b-13Describesin relation to a reference point such as a chair, door, or another personthe position of a person or an objectScience
S3ES-IVa-b-13Describesthe things found in the surroundingsScience
S3MT-Ie-g-33Describesways for the proper use and handling of gasfound at home and in schoolScience
S3MT-Ie-g-33Describesways for the proper use and handling of liquidfound at home and in schoolScience
S3MT-Ie-g-33Describesways for the proper use and handling of solidfound at home and in schoolScience
S3LT-IIe-f-103Describesways of caring for and handling plants properlyScience
S3LT-IIc-d-73Describesways of handling animals properlyScience
S3LT-IIa-b-23Enumeratesto protect the sense organshealthful habitsScience
S3ES-IVg-h-53Enumeratessafety and precautionary measuresin dealing with different types of weatherScience
S3ES-IVg-h-83Enumeratesto avoid the harmful effects of the Sun’s heat and lightsafety measuresScience
S3FE-IIIi-j-33Enumeratesuses of electricityScience
S3FE-IIIi-j-33Enumeratesuses of heatScience
S3FE-IIIi-j-33Enumeratesuses of lightScience
S3FE-IIIi-j-33Enumeratesuses of soundScience
S3LT-IIi-j-153Explainshow living things depend on the environment to meet their basic needsScience
S3LT-IIi-j-143Identifiesbasic needs of animalssuch as air, food, water and shelterScience
S3LT-IIi-j-143Identifiesbasic needs of humanssuch as air, food, water and shelterScience
S3LT-IIi-j-143Identifiesbasic needs of plantssuch as air, food, water and shelterScience
S3LT-IIc-d-43Identifiesfunctions of animalsScience
S3LT-IIg-h133Identifiesobservable characteristics that are passed on from parents to offspring(e.g., humans, animals, plants)Science
S3LT-IIc-d-43Identifiesthe parts of animalsScience
S3FE-IIIc-d-23Identifiesthings that can make objects movesuch as people, water, wind, magnetsScience
S3LT-IIg-h123Infersthat living things reproduceScience
S3ES-IVg-h-53Practicessafety and precautionary measuresin dealing with different types of weatherScience
S3LT-IIi-j-163Recognizesthat there is a need to protect and conserve the environmentScience
S3ES-IVc-d-23Relatesto people and other living thingsthe importance of surroundingsScience
S3LT-IIc-d-63Statesthe importance of animalsto humansScience
S3LT-IIe-f-93Statesthe importance of plantsto humansScience

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.