Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Grade 8 Curriculum Competencies

DepEd Database of Grade 8 Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Grade 8 Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Grade 8 competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
AP8DKT-IIf-88Naipahahayagang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayanAP
AP8PMD-IIIi-108Naipahahayagang pagpapahalaga sa pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at iba’t ibang bahagi ng daigdig.AP
AP8PMD-IIIh-78Naipaliliwanagang Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at ImperyalismoAP
AP8PMD-IIIi-98Naipaliliwanagang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Pranses at Amerikano.AP
AP8DKT-IIc-38Naipaliliwanag(mula sa sinaunang Roma hanggang sa tugatog at pagbagsak ng Imperyong Romano)ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng RomaAP
AP8DKT-IIh-128Naipaliliwanagang mga dahilan at bunga ng mga Krusada sa Gitnang PanahonAP
AP8DKT-IId-58Naipaliliwanagang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai).AP
AP8HSK-Ie-58Naipaliliwanagang uri ng pamumuhay ng mga unang tao sa daigdigAP
AP8HSK-Ig-68Naiuugnayang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdigAP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng bourgeoisie sa daigdig.AP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng merkantilismo sa daigdig.AP
AP8HSK-Ij-108Napahahalagahanang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdigAP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng National Monarchy sa daigdig.AP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng Renaissance sa daigdig.AP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng Repormasyon sa daigdig.AP
AP8PMD-IIIc-d-38Napahahalagahanang mga kontribusyon ng Simbahang Katoliko sa daigdig.AP
AP8HSK-Ie-58Napahahalagahanang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig (lahi, pangkat-etnolingguwistiko, at relihiyon sa daigdig)AP
AP8AKD-IVi-118Nasusuriang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaranAP
AP8DKT-IIi-138Nasusuriang buhay sa Europa noong Gitnang Panahon: ang pag-usbong ng mga bagong bayan at lungsodAP
AP8DKT-IIi-138Nasusuriang buhay sa Europa noong Gitnang Panahon: ManoryalismoAP
AP8DKT-IIi-138Nasusuriang buhay sa Europa noong Gitnang Panahon: PiyudalismoAP
AP8DKT-IIa-b-28Nasusuriang kabihasnang klasiko ng Greece.AP
AP8DKT-IIe-78Nasusuriang kabihasnang klasiko ng pulo sa Pacific.AP
AP8DKT-IIa-18Nasusuriang kabihasnang MinoanAP
AP8DKT-IIa-18Nasusuriang kabihasnang MycenaeanAP
AP8PMD-IIIg-68Nasusuriang kaganapan at epekto ng EnlightenmentAP
AP8PMD-IIIg-68Nasusuriang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industriyal.AP
AP8PMD-IIIg-68Nasusuriang kaganapan at epekto ng Rebolusyong SiyentipikoAP
AP8HSK-Id-48Nasusuriang katangiang pisikal ng daigdigAP
AP8HSK-Ie-48Nasusuriang kondisyong heograpiko sa panahon ng mga unang tao sa daigdigAP
AP8AKD-IVf-68Nasusuriang mahahalagang pangyayaring naganap sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.AP
AP8AKD-IVb-28Nasusuriang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang Digmaang PandaigdigAP
AP8DKT-IIg-108Nasusuriang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang PanahonAP
AP8PMD-IIIh-88Nasusuriang mga dahilan at epekto ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon.AP
AP8AKD-IVe-58Nasusuriang mga dahilan na nagbigay-daan sa Ikalawang Digmaang Pandaidig.AP
AP8AKD-IVa-18Nasusuriang mga dahilang nagbigay-daan sa Unang Digmaang PandaidigAP
AP8AKD-IVi-98Nasusuriang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan.AP
AP8DKT-IIe-68Nasusuriang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng America.AP
AP8DKT-IIg-118Nasusuriang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng “Holy Roman Empire”AP
AP8DKT-IIf-98Nasusuriang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Pag-usbong ng Europa sa Gitnang PanahonAP
AP8HSK-Ii-88Nasusuribatay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala, at lipunanang mga sinaunang kabihasnan sa daigdigAP
AP8AKD-IVd-48Nasusuriang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaranAP
AP8DKT-IId-48Nasusuriang pag-usbong at pag-unlad ng mga Klasiko na Lipunan sa Africa, America, at mga Pulo sa PacificAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng bourgeoisieAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng merkantilismoAP
AP8HSK-Ih-78Nasusuriang pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig: pinagmulan, batayan at katangianAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng National MonarchyAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng RenaissanceAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng RepormasyonAP
AP8PMD-IIIa-b-18Nasusuriang pag-usbong ng Simbahang KatolikoAP
AP8PMD-IIIe-48Nasusuriang unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa EuropaAP
AP8HSK-If-68Nasusuriang yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistorikoAP
AP8DKT-IIj-138Natatayaang epekto at kontribusyon ng ilang mahahalagang pangyayari sa Europa sa pagpapalaganap ng pandaigdigang kamalayan.AP
AP8AKD-IVi-108Natatayaang epekto ng Cold War sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.AP
AP8AKD-IVi-108Natatayaang epekto ng mga ideolohiya sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.AP
AP8AKD-IVi-108Natatayaang epekto ng Neokolonyalismo sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.AP
AP8PMD-IIIf-58Natatayaang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europa.AP
AP8AKD-IVg-78Natatayaang mga epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.AP
AP8AKD-IVc-38Natatayaang mga epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAP
AP8AKD-IVh-88Natatayaang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaranAP
A8EL-IIb-18AnalyzesElements and principles of art in the production of arts and crafts inspired by the cultures of East AsiaArts-Music
A8EL-IIIb-18AnalyzesElements and principles of art in the production of arts and crafts inspired by the cultures of South Asia, West Asia, and Central AsiaArts-Music
A8EL-Ib-18Analyzeselements and principles of art in the production of arts and crafts inspired by the cultures of Southeast AsiaArts-Music
MU8SE-Ib-h-48Analyzesmusical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performedArts-Music
MU8SE-IIc-h-48Analyzesmusical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performedArts-Music
MU8WS-IIIc-h-48Analyzesmusical elements of selected songs and instrumental pieces heard and performedArts-Music
A8PR-IVh-28Analyzesthe uniqueness of each group’s performance of their selected festival or theatrical formArts-Music
A8PL-Ih-28Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A8PL-IIh-28Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A8PL-IIIh-28Appreciatesin terms of its utilization and its distinct use of art elements and principlesartifacts and art objectsArts-Music
A8PR-IVe-f-48Choreographsthe movements and gestures reflecting the mood of the selected festival/theatrical form of AsiaArts-Music
A8PR-IIIc-e-18Createsguided by local traditional techniques (e.g., ghonghdis, marbling technique, etc.) arts and crafts that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
A8PR-Ic-e-18Createsguided by local traditional techniques (e.g., batik, silk weaving, etc.)crafts that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
A8PR-IIc-e-18Createsguided by local traditional techniques (e.g., Gong-bi, Ikat, etc.)crafts that can be locally assembled with local materials,Arts-Music
MU8TH-IVb-h-78Creates/improvisesfor performance of a chosen Asian traditional musical and theatrical formappropriate sound, music, gesture, movements, props and costumeArts-Music
A8PL-IVh-28Definesthrough a visual presentationwhat makes each of the Asian festivals and theatrical forms uniqueArts-Music
A8PR-If-28Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
A8PR-IIf-28Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
A8PR-IIIf-28Derivesfor one’s artworkelements from traditions/history of a communityArts-Music
MU8TH-IVa-g-68Describeshow a specific idea or story is communicated through music in a particular Asian musical theaterArts-Music
A8EL-IVb-28Describeshow the community participates and contributes to the eventArts-Music
MU8TH-IVb-h-38Describeshow the musical elements contribute to the performance of the musical productionArts-Music
A8PR-IVd-18Designsthrough costumes, props, etc.the visual elements and components of the selected festival or theatrical formArts-Music
MU8SE-Ic-h-88Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU8SE-IIb-h-88Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU8TH-IVc-h-88Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU8WS-IIIc-h-88Evaluatesapplying knowledge of musical elements and style.music and music performancesArts-Music
MU8SE-IIa-g-18Explainshow East Asian music relates to its geography and cultureArts-Music
MU8WS-IIIa-g-18Explainshow the music of a South Asian country and a Middle East country relate to its geography and cultureArts-Music
MU8SE-Ia-h-18Explainshow the music of a Southeast Asian country relates to its geography and cultureArts-Music
MU8TH-IVa-g-58Explainsthe distinguishing characteristics of a representative Asian musical theaterArts-Music
MU8SE-Ic-h-58Exploresways of producing soundson a variety of sources that would simulate instruments being studiedArts-Music
MU8SE-IIb-h-58Exploresways of producing soundson a variety of sources that would simulate instruments being studiedArts-Music
MU8WS-IIIc-h-58Exploresways of producing soundson a variety of sources that would simulate instruments being studiedArts-Music
A8EL-Ia-28Identifiescharacteristics  of arts and crafts in specific countries in Southeast Asia—namely, Indonesia (batik, Wayang puppetry), Malaysia (modern batik, wau, and objects made from pewter), Thailand (silk fabrics and Loi Kratong Lantern Festival), Cambodia (AngkorArts-Music
A8EL-IIa-28Identifiescharacteristics of arts and crafts in specific countries in East Asia—namely, China (Chinese painting and calligraphy) , Japan (origami, woodblock printing, theater masks, face painting, and anime and manga) and and Korea (theater masks, drums, and K-pop)Arts-Music
A8EL-IIIa-28Identifiescharacteristics of arts and crafts in specific countries in South, West, and Central Asia—namely, India (rangoli, katak, mendhi, diwali), Saudi Arabia (carpet design), Pakistan (truck art) and Tibet (mandala)Arts-Music
MU8TH-IVa-g-18Identifiesthrough video films or live performancesmusical characteristics of selected Asian musical theater formsArts-Music
A8EL-IVa-18Identifiesselected festivals and theatrical forms celebrated all over the Asian regionArts-Music
A8PL-IVc-18Identifiesthe elements and principles as manifested in Asian festivals and theatrical formsArts-Music
MU8TH-IVa-g-48Identifiesthe instruments that accompany the kabuki, the wayang kulit, and the Peking operaArts-Music
A8PR-IVe-f-58Improvisesaccompanying sounds and rhythms of the selected festival/theatrical form of AsiaArts-Music
MU8SE-IIc-h-68Improvisessimple accompaniment to selected East Asian musicArts-Music
MU8WS-IIIb-h-68Improvisessimple accompaniment to selected South Asia and Middle East musicArts-Music
MU8SE-Ic-h-68Improvisessimple accompaniment to selected Southeast Asian musicArts-Music
A8PL-IIh-38Incorporates in one’s creationthe design, form, and spirit of East Asian artifacts and objectsArts-Music
A8PL-IIIh-38Incorporates in one’s creationthe design, form, and spirit of South, West, and Central Asian artifacts and objectsArts-Music
A8PL-Ih-38Incorporates in one’s creationthe design, form, and spirit of Southeast Asian artifacts and objectsArts-Music
MU8SE-IIa-h-28Listensperceptivelyto music of East AsiaArts-Music
MU8WS-IIIa-h-28Listensperceptivelyto music of South Asia and the Middle EastArts-Music
MU8SE-Ia-h-28Listensperceptivelyto music of Southeast AsiaArts-Music
A8PR-Ig-58Mountsusing completed Southeast Asian-inspired arts and crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
A8PR-IIg-58Mountsusing completed East Asian-inspired crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
A8PR-IIIg-58Mountsusing completed South-West-Central Asian-inspired crafts; in an organized manneran exhibitArts-Music
MU8SE-Ic-h-78Performswith available instruments from Southeast AsiaArts-Music
MU8SE-IIb-h-78Performswith available instruments from East AsiaArts-Music
MU8WS-IIIb-h-78Performswith available instruments from South Asia and Middle EastArts-Music
A8PR-IVg-68Performsin a group showcase of the selected festival/theatrical formArts-Music
A8PL-Ih-18Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objectsArts-Music
A8PL-IIh-18Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objectsArts-Music
A8PL-IIIh-18Reflects on and derivesthe mood, idea or messagefrom selected artifacts and art objectsArts-Music
A8EL-IVb-28Researcheson the history and evolution of the festival and theatrical formsArts-Music
A8PR-IIIh-48Showsthe commonalities and differences of the cultures of the South Asian, West Asian, and Central Asian countriesin relation to Philippine cultureArts-Music
A8PR-IIh-48Showsthe commonalities and differences of the culture of the East Asian countriesin relation to Philippine cultureArts-Music
A8PR-Ih-48Showsthe commonalities and differences of the culture of the Southeast Asian countriesin relation to Philippine cultureArts-Music
A8PR-IIf-38Showsthe development of crafts in specific countries in East Asia (e.g., pottery, weaving, jewelry, and basketry)according to functionality, traditional specialized expertise, and availability of resourcesArts-Music
A8PR-IIIf-38Showsthe development of crafts in specific countries in South Asia, West Asia, and Central Asiaaccording to functionality, traditional specialized expertise, and availability of resourcesArts-Music
A8PR-If-38Showsthe development of crafts in specific countries in Southeast Asia (e.g., pottery, weaving, jewelry, and basketry)according to functionality, traditional specialized expertise and availability of resourcesArts-Music
A8PR-IVh-38Showsthe relationship of a selected Asian festival and a festival in the Philippinesin terms of form and reason for holding the celebrationArts-Music
MU8TH-IVa-g-28Sings(a) selection/s from chosen Asian musical theaterArts-Music
MU8SE-IIc-h-38Singssongs of East AsiaArts-Music
MU8WS-IIIc-g-38Singssongs of South Asia and the Middle EastArts-Music
MU8SE-Ic-h-38Singssongs of Southeast AsiaArts-Music
A8PL-Ih-48Tracesthe external (foreign) influences reflected in the design of an artworkthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
A8PL-IIh-48Tracesthe external (foreign) influences reflected in the design of an artworkthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craftArts-Music
A8PL-IIIh-48Tracesthe external (foreign) influences reflected in the design of an artworkthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craftArts-Music
A8PL-Ih-48Tracesthe internal (indigenous) influencesthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craft or artifactArts-Music
A8PL-IIh-48Tracesthe internal (indigenous) influencesthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craftArts-Music
A8PL-IIIh-48Tracesthe internal (indigenous) influencesthat are reflected in the design of an artwork and in the making of a craftArts-Music
EN8SS-IIIe-1.6.38Acknowledgesby creating a bibliographysourcesEnglish
EN8SS-IIIf-1.6.38Acknowledgesby creating a bibliographysourcesEnglish
EN8V-IIIg-268Analyzesintention of words and expressionsused in propaganda techniquesEnglish
EN8V-IIIh-268Analyzesintention of words and expressionsused in propaganda techniquesEnglish
EN8VC-IVa-208Analyzesbased on a material viewedthe elements that make up reality and fantasyEnglish
EN8VC-IVd-208Analyzesbased on a material viewedthe elements that make up reality and fantasyEnglish
EN8VC-IVg-208Analyzesbased on a material viewedthe elements that make up reality and fantasyEnglish
EN8LT-If-78Appreciatesliterature as a means of understanding the human beingEnglish
EN8LT-IIIe-108Appreciatesliterature as a mirror to a shared heritage of people with diverse backgroundsEnglish
EN8LT-IIe-98Appreciatesliterature as an art form inspired and influenced by natureEnglish
EN8LT-IVe-128Appreciatesliterature as an expression of philosophical and religious idealsEnglish
EN8LT-IVi-128Appreciatesliterature as an expression of philosophical and religious idealsEnglish
EN8LT-If-78Appreciatesthe forces he/she needs to contend withEnglish
EN8WC-Ie-6.18Arrangesusing a variety of graphic organizersnotesEnglish
EN8WC-If-6.18Arrangesusing a variety of graphic organizersnotesEnglish
EN8WC-Ig-6.28Arrangesin one-step word, phrase, and sentence outline formsnotesEnglish
EN8WC-Ih-6.28Arrangesin one-step word, phrase, and sentence outline formsnotesEnglish
EN8WC-Ii-6.28Arrangesin one-step word, phrase, and sentence outline formsnotesEnglish
EN8V-IIIe-12.38Arrives atthrough context cluesmeaningsEnglish
EN8V-IIIf-12.38Arrives atthrough context cluesmeaningsEnglish
EN8VC-IVc-158Compares and contrastsone’s beliefs with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-IVf-158Compares and contrastsone’s beliefs with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-IVi-158Compares and contrastsone’s beliefs with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-IVc-158Compares and contrastsone’s convictions with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-IVf-158Compares and contrastsone’s convictions with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-IVi-158Compares and contrastsone’s convictions with those presented in a material viewedEnglish
EN8VC-Ig-158Compares and contraststhe presentation of the same topic in different viewing genresEnglish
EN8VC-Ih-158Compares and contraststhe presentation of the same topic in different viewing genresEnglish
EN8VC-Ii-158Compares and contraststhe presentation of the same topic in different viewing genresEnglish
EN8WC-IIIi-2.2.168Composesan informative essayEnglish
EN8WC-IIa-2.88Composeseffective paragraphsEnglish
EN8WC-IIb-2.88Composeseffective paragraphsEnglish
EN8WC-IIc-2.88Composeseffective paragraphsEnglish
EN8WC-IId-2.88Composeseffective paragraphsEnglish
EN8WC-IVe-3.48Composesjournalistic textsEnglish
EN8WC-IVi-3.48Composesjournalistic textsEnglish
EN8OL-IVg-1.58Deliverswith ease and fluency before an audiencea manuscript/memorized oral speechEnglish
EN8OL-IVi-1.58Deliverswith ease and fluency before an audiencea manuscript/memorized oral speechEnglish
EN8OL-IIg-38Deliversa self-composed entertainment speech using all the needed speech conventionsEnglish
EN8OL-IIh-38Deliversa self-composed entertainment speech using all the needed speech conventionsEnglish
EN8OL-IIi-38Deliversa self-composed entertainment speech using all the needed speech conventionsEnglish
EN8F-Id-38Deliversa self-composed informative speechEnglish
EN8F-Ig-38Deliversa self-composed informative speechEnglish
EN8F-Ii-38Deliversa self-composed informative speechEnglish
EN8OL-IIIf-38Deliversa self-composed persuasive speechEnglish
EN8OL-IIIh-38Deliversa self-composed persuasive speechEnglish
EN8LT-Ia-88Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LT-Ib-88Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LT-Ic-88Describesthe notable literary genrescontributed by African writersEnglish
EN8LT-Id-88Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LT-Ie-88Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LT-Ig-88Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LT-IIa-9.18Describesthe notable literary genrescontributed by East Asian writersEnglish
EN8LT-IIb-9.18Describesthe notable literary genresEnglish
EN8LC-Ie-98Determineshow volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and speech rate serves as carriers of meaningEnglish
EN8LT-IIIf-2.2.58Determineskey ideas, tone, and purposes of the authorEnglish
EN8LT-IIIg-2.2.58Determineskey ideas, tone, and purposes of the authorEnglish
EN8LT-IVg-2.2.58Determineskey ideas, tone, and purposes of the authorEnglish
EN8VC-IIIc-188Determinesthe issue and stand presented in the material viewedEnglish
EN8VC-IIId-188Determinesthe issue and stand presented in the material viewedEnglish
EN8VC-IIIe-188Determinesthe issue and stand presented in the material viewedEnglish
EN8V-Ia-10.28Determinesby noting context clues and collocationsthe meaning of idiomatic expressionsEnglish
EN8V-Ib-10.28Determinesby noting context clues and collocationsthe meaning of idiomatic expressionsEnglish
EN8V-Ic-10.28Determinesby noting context clues and collocationsthe meaning of idiomatic expressionsEnglish
EN8V-Ig-68Determinesby noting context cluesthe meaning of words and expressions that reflect the local cultureEnglish
EN8V-If-68Determinesby noting context cluesthe meaning of words and expressions that reflect the local cultureEnglish
EN8V-Ih-68Determinesby noting context cluesthe meaning of words and expressions that reflect the local cultureEnglish
EN8V-Ii-68Determinesby noting context cluesthe meaning of words and expressions that reflect the local cultureEnglish
EN8LC-IIIa-7.38Determinesthe target audience of a listening text and the objectives of the speakerEnglish
EN8VC-IIIa-3.4/4.4/5.48Determinesthe target audience of a material viewedEnglish
EN8VC-IIIb-3.4/4.4/5.48Determinesthe target audience of a material viewedEnglish
EN8LC-IIc-2.138Determinesthe tone and mood of the speaker and charactersin the narrative listened toEnglish
EN8LC-IId-2.138Determinesthe tone and mood of the speaker and charactersin the narrative listened toEnglish
EN8LT-IIf-2.2.38Determinesthe tone and mood of the speaker and charactersEnglish
EN8LT-IIg-2.2.38Determinesthe tone and mood of the speaker and charactersEnglish
EN8LT-Id-2.2.38Determinestone, mood, techniques, and purpose of the authorEnglish
EN8LT-Ie-2.2.38Determinestone, mood, techniques, and purpose of the authorEnglish
EN8WC-IIf-2.28Developsparagraphs that illustrate each text type (narrative in literature, expository, explanatory, factual and personal recount, persuasive)English
EN8WC-IIg-2.28Developsparagraphs that illustrate each text type (narrative in literature, expository, explanatory, factual and personal recount, persuasive)English
EN8WC-IIh-2.28Developsparagraphs that illustrate each text type (narrative in literature, expository, explanatory, factual and personal recount, persuasive)English
EN8WC-IIi-2.28Developsparagraphs that illustrate each text type (narrative in literature, expository, explanatory, factual and personal recount, persuasive)English
EN8RC-IIIc-2.138Differentiatesfacts from opinionsEnglish
EN8VC-IIa-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIb-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIc-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IId-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIe-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIf-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIg-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIh-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8VC-IIi-178Discernspositive and negative messages conveyed in a material viewedEnglish
EN8V-IIe-248Discriminatesbetween literal and figurative languageEnglish
EN8V-IIi-248Discriminatesbetween literal and figurative languageEnglish
EN8WC-IVb-3.4.28Distinguishesamong types of journalistic writing (news report, opinion article, feauture article, & sports news article)English
EN8WC-IVc-3.4.28Distinguishesamong types of journalistic writing (news report, opinion article, feauture article, & sports news article)English
EN8WC-IVd-3.4.28Distinguishesamong types of journalistic writing (news report, opinion article, feauture article, & sports news article)English
EN8RC-IVf-10.28Distinguishesbetween general and specific statementsEnglish
EN7V-IIc-24.18Distinguishesverbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IIa-24.18Distinguishesverbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IIb-24.18Distinguishesverbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IId-24.18Distinguishesverbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8RC-IVh-2.128Drawsfrom a set of detailsconclusionsEnglish
EN8LT-Ig-2.38Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN8LT-IIh-2.38Drawssimilarities and differences of the featured selections in relation to the themeEnglish
EN8LC-IIa-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIb-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIc-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IId-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIe-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIf-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIg-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIh-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIi-78Employsappropriate listening skills and strategiessuited to long descriptive and narrative textsEnglish
EN8LC-IIIc-78Employsdifferent listening strategiessuited to the topic, purpose, and level of difficulty of the listening textEnglish
EN8LC-IIa-7.28Employsprojective listening strategieswith longer storiesEnglish
EN8LC-IIh-7.28Employsprojective listening strategieswith longer storiesEnglish
EN8LC-IIi-7.28Employsprojective listening strategieswith longer storiesEnglish
EN8RC-IVg-15.18Evaluatesthe accuracy of a given informationEnglish
EN8RC-IIIf-2.1.7.18Evaluatesthe details that support assertions in a textEnglish
EN8RC-IIa-2.228Evaluatesthe personal significance of a literary textEnglish
EN8RC-IIb-2.228Evaluatesthe personal significance of a literary textEnglish
EN8RC-IIc-2.228Evaluatesthe personal significance of a literary textEnglish
EN8RC-IId-2.228Evaluatesthe personal significance of a literary textEnglish
EN8RC-IIIg-3.1.128Examinesbiases (for or against) made by the authorEnglish
EN8RC-IIIh-3.1.128Examinesbiases (for or against) made by the authorEnglish
EN8WC-IIIc-1.1.68Expandsusing notes from primary and secondary sourcescontent of an outlineEnglish
EN8LT-IIId-2.2.48Explainsfigurative language usedEnglish
EN8LT-IVf-2.2.48Explainsfigurative language usedEnglish
EN8LT-Ih-38Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN8LT-Ii-38Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN8LT-IIi-38Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN8LT-IIIi-38Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN8LT-IVh-38Explainshow a selection is influenced by culture, history, environment, and other factorsEnglish
EN8LT-Ic-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-Id-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-Ie-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIc-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IId-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIf-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIg-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIIc-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIId-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIIf-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IIIg-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IVf-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-IVg-2.28Explainshow the elements specific to a genre contribute to the theme of a particular literary selectionEnglish
EN8LT-Ic-2.2.28Explainsthe literary devices usedEnglish
EN8LT-IId-2.2.28Explainsthe literary devices usedEnglish
EN8V-IIIa-15.38Explainsthrough structural analysis (prefixes, roots, suffixes)the meaning of a wordEnglish
EN8V-IIIb-15.38Explainsthrough structural analysis (prefixes, roots, suffixes)the meaning of a wordEnglish
EN8V-IIIc-15.38Explainsthrough structural analysis (prefixes, roots, suffixes)the meaning of a wordEnglish
EN8SS-IIe-1.28Explainsvisual-verbal relationships illustrated in tables, graphs, and information mapsfound in expository textsEnglish
EN8SS-IIf-1.28Explainsvisual-verbal relationships illustrated in tables, graphs, and information mapsfound in expository textsEnglish
EN8SS-IIg-1.28Explainsvisual-verbal relationships illustrated in tables, graphs, and information mapsfound in expository textsEnglish
EN8SS-IIh-1.28Explainsvisual-verbal relationships illustrated in tables, graphs, and information mapsfound in expository textsEnglish
EN8SS-IIi-1.28Explainsvisual-verbal relationships illustrated in tables, graphs, and information mapsfound in expository textsEnglish
EN8LT-Ic-2.2.18Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN8LT-IIc-2.2.18Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN8LT-IIIc-2.2.18Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN8LT-IVf-2.2.18Expressesappreciation for sensory images usedEnglish
EN8LC-IIf-2.58Formulatespredictions about the contents of the listening textEnglish
EN7SS-IIh-2.18Gathersfrom newspapers and other print and non-print mediacurrent informationEnglish
EN7SS-IIi-2.18Gathersfrom newspapers and other print and non-print mediacurrent informationEnglish
EN8WC-Ia-1.18Generatesideas and their relationshipsEnglish
EN8WC-Ib-1.18Generatesideas and their relationshipsEnglish
EN8WC-Ic-1.18Generatesideas and their relationshipsEnglish
EN8WC-Id-1.18Generatesideas and their relationshipsEnglish
EN7V-IIc-24.18Givesexamples of verbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IIa-24.18Givesexamples of verbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IIb-24.18Givesexamples of verbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8V-IId-24.18Givesexamples of verbal, situational, and dramatic types of ironyEnglish
EN8OL-Ih-3.128Highlightsusing appropriate presentation aidsimportant points in an informative talkEnglish
EN8RC-IVb-2.21.28Identifiesdetails that support the topic sentenceEnglish
EN8WC-IVa-3.4.18Identifiesfeatures of journalistic writingEnglish
EN8V-IIf-10.1.48Identifiesfigures of speech that show emphasis (hyperbole and litotes)English
EN8V-IIg-10.1.48Identifiesfigures of speech that show emphasis (hyperbole and litotes)English
EN8V-IIh-10.1.48Identifiesfigures of speech that show emphasis (hyperbole and litotes)English
EN8LT-IVa-138Identifiesnotable literary genrescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-IVb-138Identifiesnotable literary genrescontributed by South Asian writersEnglish
EN8LT-IVb-138Identifiesnotable literary genrescontributed by West Asian writersEnglish
EN8LT-IVc-138Identifiesnotable literary genrescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-IVd-138Identifiesnotable literary genrescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8RC-IVa-2.21.18Identifiespositions of a topic sentenceEnglish
EN8LT-IIIh-2.38Identifiessimilarities and differences of the featured selectionsEnglish
EN8LT-IVh-2.38Identifiessimilarities and differences of the featured selectionsEnglish
EN8LT-IVa-13.18Identifiesthe distinguishing features found in religious texts, epics, myths, drama, and short storiescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-IVb-13.18Identifiesthe distinguishing features found in religious texts, epics, myths, drama, and short storiescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-IVc-13.18Identifiesthe distinguishing features found in religious texts, epics, myths, drama, and short storiescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-IVd-13.18Identifiesthe distinguishing features found in religious texts, epics, myths, drama, and short storiescontributed by South and West Asian writersEnglish
EN8LT-Ia-8.18Identifiesthe distinguishing features of notable African chants, poems, folktales, and short storiesEnglish
EN8LT-Ib-8.18Identifiesthe distinguishing features of notable African chants, poems, folktales, and short storiesEnglish
EN8LT-IIa-9.28Identifiesthe distinguishing features of notable East Asian poems, folktales, and short storiesEnglish
EN8LT-IIb-9.28Identifiesthe distinguishing features of notable East Asian poems, folktales, and short storiesEnglish
EN8LT-IIIa-11.18Identifiesthe distinguishing features of notable poems, short stories, dramas and novelscontributed by Southeast Asian writersEnglish
EN8LT-IIIb-11.18Identifiesthe distinguishing features of notable poems, short stories, dramas and novelscontributed by Southeast Asian writersEnglish
EN8LT-IIIa-118Identifiesthe notable literary genrescontributed by Southeast Asian writersEnglish
EN8LT-IIIb-118Identifiesthe notable literary genrescontributed by Southeast Asian writersEnglish
EN8LC-IIb-6.28Infersdominant thoughts and feelings in the text listened toEnglish
EN8LC-IVb-6.28Infersfeelings expressed in a text listened toEnglish
EN8LC-IIe-2.17.38Infersthe theme of the text listened toEnglish
EN8LC-IVb-6.28Infersthoughts expressed in a text listened toEnglish
EN9LC-Ib-6.28Infersthoughts, feelings, and intentions of the speakerEnglish
EN8RC-IVd-14.18Interprets and followsinstructions, directions, notices, rules, and regulationsEnglish
EN8LC-IIIb-8.28Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the text listened toEnglish
EN8LC-IVd-8.28Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the text listened toEnglish
EN8VC-IIIf-198Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN8VC-IIIg-198Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN8VC-IIIh-198Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN8VC-IIIi-198Judgesthe relevance and worth of ideas presentedin the material viewedEnglish
EN8WC-IIa-2.8.78Limitsa topicEnglish
EN8LC-Ia-5.18Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN8LC-Ib-5.18Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN8LC-Ic-5.18Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN8LC-Id-5.18Listensfor important points signaled by volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speechEnglish
EN8LC-IIg-3.128Listensto paraphrase information/ideasEnglish
EN8OL-IIh-3.138Maintainsby delivering punch lines effectivelythe interest of the audienceEnglish
EN8RC-IVc-13.18Notesexplicit and implicit signals (like cohesive devices) used by the writerEnglish
EN8LC-If-5.28Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN8LC-Ig-5.28Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN8LC-Ih-5.28Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN8LC-Ii-5.28Notesthe changes in volume, projection, pitch, stress, intonation, juncture, and rate of speech that affect meaningEnglish
EN8OL-IIIb-58Observeswhen delivering a persuasive speechthe use of correct stress, pitch, junctureEnglish
EN8OL-IIIc-58Observeswhen delivering a persuasive speechthe use of correct stress, pitch, junctureEnglish
EN8OL-IIId-58Observeswhen delivering a persuasive speechthe use of correct stress, pitch, junctureEnglish
EN8WC-Ib-1.1.68Organizesin a one-step word outline formideasEnglish
EN8WC-Ic-1.1.68Organizesin phrase outline formideasEnglish
EN8WC-Id-1.1.68Organizesin a sentence outline formideasEnglish
EN8RC-IIh-2.158Organizesin tables, graphs, and mapsinformationEnglish
EN8RC-IIi-2.158Organizesin tables, graphs, and mapsinformationEnglish
EN8SS-IIIa-1.108Organizesusing a graphic organizerinformation about a chosen subjectEnglish
EN8VC-Id-98Organizesinformation from a material viewedEnglish
EN8VC-Ie-98Organizesinformation from a material viewedEnglish
EN8VC-If-98Organizesinformation from a material viewedEnglish
EN8WC-Ie-68Organizesnotes taken from an expository textEnglish
EN8WC-If-68Organizesnotes taken from an expository textEnglish
EN8WC-Ig-68Organizesnotes taken from an expository textEnglish
EN8WC-Ih-68Organizesnotes taken from an expository textEnglish
EN8WC-Ii-68Organizesnotes taken from an expository textEnglish
EN8VC-IIa-1.38Predictsbased on the title, pictures, and excerptsthe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIb-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIc-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IId-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIe-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIf-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIg-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIh-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8VC-IIi-1.38Predictsbased on the titlethe gist of the material viewedEnglish
EN8LC-IVa-2.58Predictswhat is to follow after a segment of a text listened toEnglish
EN8WC-Ia-1.1.6.18Presentsusing a variety of graphic organizersideasEnglish
EN8LC-IVf-108Processesby making inferences from what has been listened tospeech deliveredEnglish
EN8LC-IVh-108Processesby making inferences from what has been listened tospeech deliveredEnglish
EN8OL-IIc-3.118Produceswhen delivering an entertainment speechthe sounds of English correctly and effectivelyEnglish
EN8OL-IId-3.118Produceswhen delivering an entertainment speechthe sounds of English correctly and effectivelyEnglish
EN8VC-IVb-128Raisesquestions about a particular aspect of a material viewedEnglish
EN8VC-IVe-128Raisesquestions about a particular aspect of a material viewedEnglish
EN8VC-IVh-128Raisesquestions about a particular aspect of a material viewedEnglish
EN8LC-IVc-3.28Raisesquestions about the text listened toEnglish
EN8RC-IIc-2.1.78Reactsto assertions made by the author in the textEnglish
EN8RC-IIIe-2.1.78Reactsto what is asserted and expressed in a textEnglish
EN8RC-Ig-7.18Readsintensivelyto determine the author’s purposeEnglish
EN8RC-Ih-7.18Readsintensivelyto determine the author’s purposeEnglish
EN8RC-IIIa-12.18Recognizespropaganda techniques used in a given textEnglish
EN8RC-IIIb-12.18Recognizespropaganda techniques used in a given textEnglish
EN8RC-IIa-2.188Relatesto previous experiences and background knowledgecontent or themeEnglish
EN8RC-IIb-2.188Relatesto previous experiences and background knowledgecontent or themeEnglish
EN8RC-Ib-7.28Scansto determine the text typefor logical connectorsEnglish
EN8RC-IIIa-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8RC-IIIb-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8RC-IIIc-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8RC-IIIg-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8RC-IIIh-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8RC-IIIi-108Sharesusing opinion-marking signalsideasEnglish
EN8SS-IIIe-1.68Showsby acknowledging citations made in an informative essayrespect for intellectual property rightsEnglish
EN8SS-IIIf-1.68Showsby acknowledging citations made in an informative essayrespect for intellectual property rightsEnglish
EN8SS-IIIg-1.68Showsby acknowledging citations made in an informative essayrespect for intellectual property rightsEnglish
EN8SS-IIIh-1.68Showsby acknowledging citations made in an informative essayrespect for intellectual property rightsEnglish
EN8WC-IVg-1.68Showsby acknowledging sources of information in journalistic writingrespect for intellectual property rightsEnglish
EN8SS-Ic-1.5.18Skimsto determine key ideasEnglish
EN8SS-Id-1.5.18Skimsto determine key ideasEnglish
EN8LC-IVe-3.148Summarizesinformation from the text listened toEnglish
EN8LC-IVi-3.148Summarizesinformation from the text listened toEnglish
EN8RC-IVi-158Synthesizesessential information found in a given textEnglish
EN8RC-IIe-118Transcodesfrom linear to non-linear texts and vice-versainformationEnglish
EN8RC-IIf-118Transcodesfrom linear to non-linear texts and vice-versainformationEnglish
EN8RC-IIg-118Transcodesfrom linear to non-linear texts and vice-versainformationEnglish
EN8WC-IIb-2.8.88Usesto introduce a topica variety of techniquesEnglish
EN8WC-IId-2.8.98Usesto formulate a conclusiona variety of techniquesEnglish
EN8G-IVb-138Usesin journalistic contextsactive and passive constructionsEnglish
EN8G-IVf-138Usesin journalistic contextsactive and passive constructionsEnglish
EN8G-IVh-138Usesin journalistic contextsactive and passive constructionsEnglish
EN8G-IVi-138Usesin journalistic contextsactive and passive constructionsEnglish
EN8G-Ia-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ib-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ic-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Id-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ie-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-If-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ig-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ih-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-Ii-88Usesin composing an informative speechappropriate cohesive devicesEnglish
EN8G-IIIc-118Usesappropriate documentationEnglish
EN8G-IIId-118Usesappropriate documentationEnglish
EN8G-IIIi-118Usesappropriate documentationEnglish
EN8G-IIa-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIb-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIc-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IId-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIe-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIf-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIg-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIh-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IIi-98Usesappropriate grammatical signals or expressions suitable to each pattern of idea development: general to particular, claim and counter claim, problem-solution, cause-effect, othersEnglish
EN8G-IVa-168Usesfor emphasisappropriate logical connectorsEnglish
EN8G-IVf-168Usesfor emphasisappropriate logical connectorsEnglish
EN8G-IVg-168Usesfor emphasisappropriate logical connectorsEnglish
EN8G-IVi-168Usesfor emphasisappropriate logical connectorsEnglish
EN8G-IVa-158Usesappropriate modifiersEnglish
EN8G-IVc-158Usesappropriate modifiersEnglish
EN8G-IVe-158Usesappropriate modifiersEnglish
EN8G-IVg-158Usesappropriate modifiersEnglish
EN8G-IVi-158Usesappropriate modifiersEnglish
EN8OL-IIe-2.68Useswhen delivering lines in an entertainment speechappropriate non-verbal cuesEnglish
EN8OL-IIf-2.68Useswhen delivering lines in an entertainment speechappropriate non-verbal cuesEnglish
EN8OL-IIIe-1.148Usesappropriate persuasive devicesEnglish
EN8OL-IIIg-1.148Usesappropriate persuasive devicesEnglish
EN8OL-Ie-58Useswhen delivering linesappropriate prosodic features of speechEnglish
EN8OL-If-58Useswhen delivering linesappropriate prosodic features of speechEnglish
EN8V-IIId-258Usesfor unlocking unfamiliar wordsappropriate strategiesEnglish
EN8V-IIIi-258Usesfor unlocking unfamiliar wordsappropriate strategiesEnglish
EN8OL-IIIi-4.18Useswhen delivering a persuasive speechappropriate verbal and non-verbal cuesEnglish
EN8OL-Ig-3.88UsesbehaviorEnglish
EN8VC-Ia-88Usesto determine the meaning of unfamiliar words or expressionscontext clues from the material viewedEnglish
EN8VC-Ib-88Usesto determine the meaning of unfamiliar words or expressionscontext clues from the material viewedEnglish
EN8VC-Ic-88Usesto determine the meaning of unfamiliar words or expressionscontext clues from the material viewedEnglish
EN8SS-IIIg-1.6.48Usesconventions in citing sourcesEnglish
EN8RC-IIId-128Usesto process information in a textcoping reading strategiesEnglish
EN8RC-IIIi-128Usesto process information in a text to process information in a textcoping reading strategiesEnglish
EN8G-IVc-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8G-IVd-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8G-IVe-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8G-IVg-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8G-IVh-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8G-IVi-148Usesin journalistic writingdirect and reported speechEnglish
EN8OL-IVh-3.78Useseffective non-verbal communication strategies: gestures, body movements, eye contact, etc.English
EN8G-IIIe-128Usesfor persuasive purposesemphasis markersEnglish
EN8G-IIIf-128Usesfor persuasive purposesemphasis markersEnglish
EN8G-IIIg-128Usesfor persuasive purposesemphasis markersEnglish
EN8G-IIIh-128Usesfor persuasive purposesemphasis markersEnglish
EN8G-IIIi-128Usesfor persuasive purposesemphasis markersEnglish
EN8SS-IIIh-1.6.58Usesin-text citationEnglish
EN8G-IIIa-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIb-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIc-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIId-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIe-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIg-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIh-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIi-3.68UsesappropriatelymodalsEnglish
EN8G-IIIf-3.68Usesmodals appropriatelyEnglish
EN8G-Ia-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ib-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ic-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Id-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ie-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-If-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ig-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ih-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-Ii-78Usesparallel structuresEnglish
EN8G-IVd-38Usesin journalistic writingpast and past perfect tenseEnglish
EN8G-IVe-38Usesin journalistic writingpast and past perfect tenseEnglish
EN8G-IVi-38Usesin journalistic writingpast and past perfect tenseEnglish
EN8G-IVb-38Usesin journalistic writingpast and past perfect tensesEnglish
EN8WC-IVf-78Usesto develop a topic for journalistic writingprimary and secondary sourcesEnglish
EN8RC-IVe-138Usesto process information in a texttext type knowledge (narrative in literature, instructions, explanation, factual and personal recount, persuasive, expository)English
EN8OL-IIa-58Useswhen delivering an entertainment speechthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN8OL-IIb-58Useswhen delivering an entertainment speechthe appropriate prosodic features of speechEnglish
EN8OL-IVe-58Usesthe appropriate prosodic features of speech like pitch, stress, juncture, volume, projection, intonation, speech rateEnglish
EN8OL-IVf-58Usesthe appropriate prosodic features of speech like pitch, stress, juncture, volume, projection, intonation, speech rateEnglish
EN8RC-Ie-78Usesthe appropriate reading style (scanning, skimming, speed reading, intensive, etc.) for one’s purposeEnglish
EN8RC-If-78Usesthe appropriate reading style (scanning, skimming, speed reading, intensive, etc.) for one’s purposeEnglish
EN8RC-Ii-78Usesthe appropriate reading style (scanning, skimming, speed reading, intensive, etc.) for one’s purposeEnglish
EN8OL-IVa-3.118Useswhen delivering a manuscript or memorized speech in an oration, in a declamation or in a dramatic monologuethe correct production of the sounds of EnglishEnglish
EN8OL-IVb-3.118Useswhen delivering a manuscript or memorized speech in an oration, in a declamation or in a dramatic monologuethe correct production of the sounds of EnglishEnglish
EN8OL-IVc-3.118Useswhen delivering a manuscript or memorized speech in an oration, in a declamation or in a dramatic monologuethe correct production of the sounds of EnglishEnglish
EN8OL-IVd-3.118Useswhen delivering a manuscript or memorized speech in an oration, in a declamation or in a dramatic monologuethe correct production of the sounds of EnglishEnglish
EN8OL-Ia-3.118Usesthe correct sounds of EnglishEnglish
EN8OL-Ib-3.118Usesthe correct sounds of EnglishEnglish
EN8OL-Ic-3.118Usesthe correct sounds of EnglishEnglish
EN8OL-IIIa-3.118Usesduring speech deliverythe correct sounds of EnglishEnglish
EN8OL-Ig-3.88Usesthe correct stanceEnglish
EN8V-IVa-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVb-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVc-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVd-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVe-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVf-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVg-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVh-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8V-IVi-158Usesvarious strategies in decoding the meaning of wordsEnglish
EN8SS-IVh-1.6.48Usesto indicate acknowledgement of sourceswriting conventionsEnglish
EsP8PB-Ie-3.28Nabibigyang-punaang uri ng komunikasyong umiiral sa isang pamilyang nakasama, naobserbahan o napanoodEsP
EsP8PB-IIId-10.38Nahihinuhana dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridad dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang awtoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataanEsP
EsP8IP-IVh-16.38Nahihinuhana mapagtatagumpayan ang banta ng migrasyon sa pamilyang Pilipino sa tulong ng pagpapatatag ng pagmamahalan sa pamilya at paghubog ng pagkatao ng bawat miyembro nitoEsP
EsP8PB-Ih-4.38Nahihinuhana may pananagutan ang pamilya sa pagbuo ng mapagmahal na pamayanan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na pampolitikal)EsP
EsP8IP-IVf-15.38Nahihinuhana: a. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng mga henerasyon sa pananaw sa teknolohiya ay makatutulong sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa.EsP
EsP8P-IIb-5.38Nahihinuhana: a. Likas na panlipunang nilalang ang tao, kaya’t nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang sa aspetong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at political; b. Kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa ang birtud ng katarungan (justice)EsP
EsP8PB-If-3.38Nahihinuhana: a. Nagbibigay-daan sa mabuting ugnayan ng pamilya sa kapwa ang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak; b. Nakapagpapaunlad ng pakikipagkapwa ang pag-unawa at pagiging sensitibo sa pasalita, di-pasalita at virtual na uri ng komunEsP
EsP8P-IId-6.38Nahihinuhana: a. Nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan ang pakikipagkaibigan; b. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan: ang pagpapaunlad ng pagkatao, pakikipagkapwa at pagtatamoEsP
EsP8IP-IVb-13.38Nahihinuhana: Ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa sekswalidad ay mahalaga para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata sa pagtupad sa kanyang bokasyon na magmahalEsP
EsP8IP-IVf-15.38Nahihinuhana: b. Ang pag-unawa sa konsepto ng Agwat Teknolohikal ay mahalaga sa pagsusulong ng moral na karapatan ng tao sa pantay na oportunidad upang mapaunlad ang antas ng kanyang pamumuhay.EsP
EsP8P-Ilh-8.38Nahihinuhangnakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa mapanagutang pakikipag-ugnayan sa kapwa at makabuluhang buhay sa lipunan ang pagganap ng tao sa kanyang gampanin bilang lider at tagasunodEsP
EsP8PB-IIIe-11.18Nailalahadang mga kabutihang ginawa sa kapwaEsP
EsP8PB-Id-2.38Naipaliliwanagna: a. Bukod sa paglalang, may pananagutan ang mga magulang na bigyan ng maayos na edukasyon ang kanilang mga anak, gabayan sa pagpapasya at hubugin sa pananampalataya; b. Ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangiEsP
EsP8IP-IVd-14.38Naipaliliwanagna: a. Ang pag-iwas sa anumang uri ng karahasan sa paaralan (tulad ng pagsali sa fraternity , gang at pambubulas) at ang aktibong pakikisangkot upang masupil ito ay patunay ng pagmamahal sa sarili at kapwa at paggalang sa buhay b. May tungkulin ang tao nEsP
EsP8PB-IIIh-12.38Naipaliliwanagna: Ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng komitment sa katotohanan at kabutihan/matatag na konsensyaEsP
EsP8PB-IIIf-11.38Naipaliliwanagna: Dahil sa paglalayong gawing kaaya-aya ang buhay para sa kapwa at makapagbigay ng inspirasyon na tularan ng iba, ginagawa nang buong-puso ang paggawa ng kabutihan sa kapwaEsP
EsP8PB-Ih-4.48Naisasagawaang isang gawaing angkop sa panlipunan at pampulitikal na papel ng pamilyaEsP
EsP8P-IIb-5.48Naisasagawaang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspetong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, o pulitikalEsP
EsP8PB-IIId-10.48Naisasagawaang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may awtoridadEsP
EsP8PB-IIIb-9.48Naisasagawaang mga angkop na kilos ng pasasalamatEsP
EsP8PB-IIIf-11.48Naisasagawaang mga angkop na kilos sa isang mabuting gawaing tumutugon sa pangangailangan ng kapwaEsP
EsP8PB-If-3.48Naisasagawaang mga angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilyaEsP
EsP8PB-Ib-1.48Naisasagawaang mga angkop na kilos tungo sa pagpapatatag ng pagmamahalanEsP
EsP8PB-Id-2.48Naisasagawaang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaralEsP
EsP8PB-Id-2.48Naisasagawaang mga angkop na kilos tungo sa pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilyaEsP
EsP8PB-Ib-1.48Naisasagawaang mga angkop na kilos tungo sa pagtutulungan sa sariling pamilyaEsP
EsP8IP-IVd-14.48Naisasagawaang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupil ang mga karahasan sa kanyang paaralanEsP
EsP8P-IIf-7.48Naisasagawaang mga angkop na kilos upang mapamahalaan nang wasto ang emosyonEsP
EsP8P-Ilh-8.48Naisasagawaang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang kakayahang maging mapanagutang lider at tagasunodEsP
EsP8P-IId-6.48Naisasagawaang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pakikipagkaibigan (hal.: pagpapatawad)EsP
EsP8IP-IVh-16.48Naisasagawaang mga ankop at konkretong hakbang sa pagiging handa sa mga epekto ng migrasyon sa pamilyang PilipinoEsP
EsP8PB-IIIh-12.48Naisasagawaang mga mga angkop na kilos sa pagsasabuhay ng katapatan sa salita at gawaEsP
EsP8IP-IVb-13.48Naisasagawaang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad ng kanyang bokasyon na magmahalEsP
EsP8PB-IIId-10.48Nakaiimpluwensiyasa kapwa kabataanEsP
EsP8IP-IVf-15.48Nakapaghahainng mga hakbang para matugunan ang hamon ng agwat teknolohikalEsP
EsP8PB-Ic-2.18Nakikilalaang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalatayaEsP
EsP8IP-IVc-14.18Nakikilalaang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralanEsP
EsP8PB-IIIc-10.18Nakikilalaang: a. mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal; b. bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridadEsP
EsP8PB-IIIg-12.18Nakikilalaang: a. kahalagahan ng katapatan, b. mga paraan ng pagpapakita ng katapatan, at c. bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatanEsP
EsP8P-IIf-7.38Napangangatwirananna: a. Nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga birtud (acquired virtues); b. Nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit ang kataEsP
EsP8PB-Ib-1.38Napatutunayankung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulunganna nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwaEsP
EsP8PB-IIIb-9.38Napatutunayanna ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasaiyo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa huli‘y biyaya ng Diyos.EsP
EsP8IP-IVa-13.28Nasusuriayon sa tamang pananaw sa sekswalidadang ilang napapanahong isyuEsP
EsP8PB-Ig-4.28Nasusuriang isang halimbawa ng pamilyang ginagampanan ang panlipunan at pampulitikal na papel nitoEsP
EsP8P-Ilg-8.28Nasusuriang katangian ng mapanagutang lider at tagasunod na nakasama, naobserbahan o napanoodEsP
EsP8IP-IVc-14.28Nasusuriang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralanEsP
EsP8PB-Ic-2.28Nasusuriang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalatayaEsP
EsP8PB-IIIa-9.28Nasusuriang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nitoEsP
EsP8P-IIa-5.28Nasusuriang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa aspektong intelektwal, panlipunan, pangkabuhayan, at pulitikalEsP
EsP8P-IIc-6.28Nasusuribatay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotleang mga pakikipagkaibiganEsP
EsP8IP-IVg-16.28Nasusuriang mga sanhi ng migrasyon sa pamilyang PilipinoEsP
EsP8PB-IIIg-12.28Nasusuriang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatanEsP
EsP8PB-IIIc-10.28Nasusuriang mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridadEsP
EsP8PB-Ia-1.28Nasusuriang pag-iral ng pagmamahalan, pagtutulungan at pananampalataya sa isang pamilyang nakasama, naobserbahan o napanoodEsP
EsP8IP-IVe-15.28Nasusuriang: a. pagkakaiba-iba ng mga henerasyon sa pananaw sa teknolohiya at b. ang implikasyon ng pagkakaroon at di pagkakaroon ng access sa teknolohiyaEsP
EsP8P-IIe-7.28Nasusurikung paano naiimpluwensyahan ng isang emosyon ang pagpapasya sa isang sitwasyong may krisis , suliranin o pagkalitoEsP
EsP8P-Ilg-8.18Natutukoyang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunodEsP
EsP8IP-IVe-15.18Natutukoyang kahulugan ng Agwat TeknolohikalEsP
EsP8P-IIe-7.18Natutukoyang magiging epekto ng wasto at di wastong pamamahala ng emosyon sa kilos at pagpapasyaEsP
EsP8PB-IIIa-9.18Natutukoyang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang-loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamatEsP
EsP8IP-IVg-16.18Natutukoyang mga epekto ng migrasyon sa pamilyang PilipinoEsP
EsP8PB-Ia-1.18Natutukoyang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensya sa sariliEsP
EsP8PB-Ig-4.18Natutukoyang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagtulong sa kapitbahay o pamayanan (papel na panlipunan) at pagbabantay sa mga batas at institusyong panlipunan (papel na pampulitikal)EsP
EsP8PB-Ie-3.18Natutukoyang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya o pamilyang nakasama, naobserbahan o napanood na nagpapatunay ng pagkakaroon o kawalan ng bukas na komunikasyonEsP
EsP8PB-IIIe-11.28Natutukoyang mga pangangailangan ng iba’t ibang uri ng tao at nilalang na maaaring tugunan ng mga kabataanEsP
EsP8P-IIc-6.18Natutukoyang mga taong itinuturing na kaibigan at ang mga natutuhan mula sa kanilaEsP
EsP8P-IIa-5.18Natutukoyang mga taong itinuturing na kapwaEsP
EsP8IP-IVa-13.18Natutukoyang tamang pagpapakahulugan sa sekswalidadEsP
F8PS-IVc-d-368Nabibigkasnang madamdaminang isinulat na monologotungkol sa iba’t ibang damdaminFilipino
F8PS-IVd-e-378Nabibigkasnang madamdaminang mga sauladong berso ng Florante at LauraFilipino
F8PS-IIa-b-248Nabibigkasnang wasto at may damdaminang tulaFilipino
F8PS-IIi-j-298Nabibigkasnang madamdaminang tulang isinulatFilipino
F8PN-IIi-j-278Nabibigyang interpretasyonang tulang napakinggan – Pangwakas na Gawain (8 sesyon)Filipino
F8PT-IVd-e-358Nabibigyang-kahuluganbatay sa denotatibo at konotatibong kahuluganang mahihirap na salitana mula sa aralinFilipino
F8PT-IVc-d-348Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang ekspresyon, tayutay, simboloFilipino
F8PT-IVa-b-338Nabibigyang-kahuluganang matatalinghagang pahayag sa binasaFilipino
F8PT-IIIa-c-298Nabibigyang-kahuluganang mga lingona ginagamit sa mundo ng multimediaFilipino
F8PT-IVf-g-368Nabibigyang-kahuluganbatay sa pagkakagamit sa pangungusapang mga piling salita na di-lantad ang kahuluganFilipino
F8PT-IIId-e-308Nabibigyang-kahuluganang mga salitana ginagamit sa radio broadcastingFilipino
F8PT-IIIg-h-328Nabibigyang-kahuluganang mga salitana ginagamit sa mundo ng pelikulaFilipino
F8PT-Ii-j-228Nabibigyang-kahuluganang mga salitang di-maunawaan kaugnay ng mga hakbang sa pananaliksikFilipino
F8PT-IIg-h-278Nabibigyang-kahuluganang mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akdaFilipino
F8PT-Ia-c-198Nabibigyang-kahuluganang mga talinghagang ginamitFilipino
F8PN-IIg-h-268Nabibigyang-katangianbatay sa napakinggang paraan ng kanilang pananalitaang mga tauhanMaikling KuwentoFilipino
F8WG-IIg-h-288Nabibigyang-katangiangamit ang mga kaantasan ng pang-uriang piling tauhan sa maikling kuwentoFilipino
F8PT-IVi-j-388Nabibigyang-pansinang mga angkop na salitang dapat gamitin sa isang radio broadcastFilipino
F8PN-IIIa-c-288Nabibigyang-reaksiyonang narinig na opinyon ng kausap tungkol sa isang isyuPopular na babasahinFilipino
F8PS-Id-f-218Nabubuogamit ang pamantayang pansarili; gamit and pamantayang pamantayang itinakdaang angkop na pagpapasya sa isang sitwasyonFilipino
F8PN-IIc-d-248Nabubuobatay sa napakingganang mga makabuluhang tanongBalagtasanFilipino
F8WG-Ii-j-238Nagagamitnang maayosang mga pahayag sa pag-aayos ng datos (una, isa pa, iba pa)Filipino
F8WG-Ia-c-178Nagagamitsa pagbuo ng alinman sa bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan (eupemistikong pahayag)ang paghahambingFilipino
F8WG-IIIi-j-348Nagagamitsa pagbuo ng isang social awareness campaignang angkop na mga komunikatibong pahayagFilipino
F8PU-Ii-j-238Nagagamitsa pagsulat ng resulta ng pananaliksikang awtentikong datosna nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang PilipinoFilipino
F8WG-IIf-g-278Nagagamitsa pagsulat ng sanaysayang iba’t ibang paraan ng pagpapahayag (pag-iisa-isa, paghahambing, at iba pa)Filipino
F8WG-IIe-f-268Nagagamitsa isasagawang pagsusuri ng sarsuwelaang iba’t ibang aspekto ng pandiwaFilipino
F8PU-IIIa-c-308Nagagamitsa pagsulat ng balita, komentaryo, at iba paang iba’t ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideyaFilipino
F8PS-Ig-h-228Nagagamitang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak ng paksapaghahawig o pagtutuladFilipino
F8PS-Ig-h-228Nagagamitang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak ng paksapagbibigay depinisyonFilipino
F8PS-Ig-h-228Nagagamitang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak ng paksapagsusuriFilipino
F8WG-IVc-d-368Nagagamitang ilang tayutay at talinghaga sa isang simpleng tulang tradisyunalna may temang pag-ibigFilipino
F8EP-IIa-b-88Nagagamitsa pananaliksik tungkol sa mga anyo ng tulaang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng internetFilipino
F8WG-IIIg-h-338Nagagamitsa pagsulat ng isang suring-pelikulaang kahusayang gramatikal (may tamang bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap/ talata)Filipino
F8WG-IIi-j-298Nagagamitnang wasto; sa pagsulat ng tulaang masining na antas ng wikaFilipino
F8WG-IIId-e-318Nagagamitsa paghahayag ng konsepto ng pananawang mga angkop na ekspresyon (ayon, batay, sang-ayon sa, sa akala, iba pa)Filipino
F8WG-IIa-b-248Nagagamitsa pagbuo ng orihinal na tulaang mga angkop na salitaFilipino
F8WG-IIIe-f-328Nagagamitnang wastoang mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal (dahilan-bunga, paraan-resulta)Filipino
F8PU-IIIe-f-328Nagagamitsa pagsulat ng isang dokumentaryong pantelebisyonang mga ekspresyong nagpapakita ng kaugnayang lohikalFilipino
F8WG-IIc-d-258Nagagamitsa paghahayag ng opinyonang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungatFilipino
F8WG-IVg-h-398Nagagamitang mga hudyat ng pagsusunod-sunod ng mga hakbang na maisasagawa upang magbago ang isang bayanFilipino
F8WG-Ig-h-228Nagagamitang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari (dahil,sapagkat,kaya,bunga nito, iba pa)Filipino
F8PN-Id-f-218Nagagamitnang wasto; sa pagsulat ng sariling alamatang mga kaalaman sa pang-abay na pamanahon at panlunanFilipino
F8WG-IIIa-c-308Nagagamitsa iba’t ibang sitwasyonang mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon (balbal, kolokyal, banyaga)Filipino
F8WG-IVf-g-388Nagagamitnang wastoang mga salitang nanghihikayatFilipino
F8PD-IVf-g-368Nagbibigayreaksyon sa isang programang pantelebisyonna may paksang katulad ng araling binasaFilipino
F8PN-IVa-b-338Nahihinuhabatay sa napakinggang mga pahiwatig sa akdaang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at LauraFilipino
F8PN-IIf-g-258Nahihinuhaang nais ipahiwatig ng sanaysay na napakingganSanaysayFilipino
F8PB-IIIe-f-318Nahihinuhaang paksa, layon at tono ng akdang nabasaFilipino
F8PN-Ia-c-208Nahuhulaanang mahahalagang kaisipan at sagot sa mga karunungang-bayang napakingganKarunungang-bayan/TulaFilipino
F8PD-IVg-h-378Naibabahagiang isang senaryo mula sa napanood na teleserye, pelikula o balitana tumatalakay sa kasalukuyang kalagayan ng bayanFilipino
F8PD-IVd-e-358Naibabahagiang nadarama matapos mapanood ang isang music video na may temang katulad ng aralinFilipino
F8PU-Ia-c-208Naibabahagibatay sa pagiging totoo o hindi totooang sariling kuro-kuro sa mga detalye at kaisipang nakapaloob sa akdaFilipino
F8PU-Ia-c-208Naibabahagibatay sa may batayan o kathang isip lamangang sariling kuro-kuro sa mga detalye at kaisipang nakapaloob sa akdaFilipino
F8PN-Ii-j-238Naibabahagibatay sa napakinggang pag-uulatang sariling opinyon o pananawFilipino
F8PT-IVg-h-378Naibibigaybatay sa kontekswal na pahiwatigang kahulugan ng di-pamilyar na mga salitaFilipino
F8PT-Id-f-208Naibibigayang kahulugan ng matatalinghagang pahayagsa alamatFilipino
F8PT-IIe-f-258Naibibigayang kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan ng mahihirap na salitang ginamit sa akdaFilipino
F8PB-IIc-d-258Naibibigayang opinyon at katuwirantungkol sa paksa ng balagtasanFilipino
F8PU-IVa-b-358Naibibigayang sariling puna sa kahusayan ng may-akda sa paggamit ng mga salita at pagpapakahulugan sa akdaFilipino
F8PB-IIi-j-288Naihahambingang anyo at mga elemento ng tulang binasasa iba pang anyo ng tulaFilipino
F8PS-IVg-h-398Naihahambingnang pasalitaang mga pangyayari sa lipunang Pilipino sa kasalukuyang panahonFilipino
F8PN-IIa-b-248Naihahambingang sariling saloobin at damdamin sa saloobin at damdamin ng nagsasalitaTulaFilipino
F8PB-IIIa-c-298Naihahambingbatay sa: paksa, layon, tono, pananaw, paraan ng pagkakasulat, pagbuo ng salita, pagbuo ng talata, pagbuo ng pangungusapang tekstong binasa sa iba pang tekstoFilipino
F8PD-IIIg-h-328Naihahayagang sariling pananawtungkol sa mahahalagang isyung mahihinuha sa napanood na pelikulaFilipino
F8PD-Ii-j-228Naiisa-isamula sa video clip na napanood sa youtube o iba pang pahatid pangmadlaang mga hakbang ng pananaliksikFilipino
F8PN-III-ij-328Naiisa-isabatay sa napakinggang paliwanagang mga hakbang sa pagbuo ng isang social awareness campaigntungkol sa isang paksaFilipino
F8PB-IIId-e-308Naiisa-isaang mga positibo at negatibong pahayagFilipino
F8PT-IIf-g-268Naikiklino (clining)ang mga piling salitang ginamit sa akdaFilipino
F8WG-IVa-b-358Nailalahadgamit ang wika ng kabataanang damdamin o saloobin ng may-akdaFilipino
F8PN-IVg-h-378Nailalahadang damdaming namamayani sa mga tauhanbatay sa napakingganFilipino
F8PN-IVc-d-348Nailalahadang mahahalagang pangyayarisa napakinggang aralinFilipino
F8PB-IVf-g-368Nailalahadang mahahalagang pangyayarisa aralinFilipino
F8PS-IIIa-c-308Nailalahadnang maayos at mabisaang nalikom na datos sa pananaliksikFilipino
F8PS-IIf-g-278Nailalahadnang maayosang pansariling pananaw, opinyon at saloobinkaugnay ng akdang tinalakayFilipino
F8PS-IIId-e-318Nailalahadnang maayos at wastoang pansariling pananaw, opinyon at saloobinFilipino
F8PD-IVc-d-348Nailalahadang sariling karanasan o karanasan ng iba na maitutulad sa napanood na palabas sa telebisyon o pelikulana may temang pag-ibig, gaya ng sa akdaFilipino
F8PN-IIIg-h-318Nailalahadang sariling pagkiling o biastungkol sa interes at pananaw ng nagsasalita – PelikulaFilipino
F8PN-Id-f-218Nailalahadang sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/ di-makatotohanan ng mga puntong binibigyang diin sa napakingganAlamat/Maikling KuwentoFilipino
F8PN-IIIe-f-308Nailalahadsa sariling pamamaraan ang mga napakinggang pahayag o mensaheKontemporaryong Programang PantelebisyonFilipino
F8PD-IVi-j-388Nailalapatsa isang radio broadcastang mga kaalamang natutuhan sa napanood sa telebisyon na programang nagbabalitaFilipino
F8PS-IIIi-j-348Nailalapatang tamang damdamin sa mga pahayag na binuopara sa kampanyang panlipunanFilipino
F8PN-IVf-g-368Nailalarawanbatay sa napakingganang tagpuan ng akdaFilipino
F8EP-Ii-j-78Nailalathalaang resulta ng isang sistimatikong pananaliksikna nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang PilipinoFilipino
F8PB-IIe-f-258Naipahahayagang pangangatuwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasaFilipino
F8PU-IVi-j-408Naipahahayaggamit ang mga salitang naghahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat (Hal.: totoo-ngunit)ang pansariling paniniwala at pagpapahalagaFilipino
F8PS-IVa-b-358Naipahahayagang sariling pananaw at damdaminsa ilang pangyayari sa binasaFilipino
F8PU-IIc-d-258Naipakikitaang kasanayan sa pagsulat ng isang tiyak na uri ng paglalahad na may pagsang-ayon at pagsalungatFilipino
F8PD-IIIi-j-338Naipakikitasa isang powerpoint presentationang mga angkop na hakbang sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunanbatay sa tema, panahon at tiyak na direksyon ng kampanyaFilipino
F8PT-IIc-d-248Naipaliliwanagang mga eupimistiko o masining na pahayagna ginamit sa balagtasanFilipino
F8PB-Ii-j-258Naipaliliwanagayon sa binasang datosang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksikFilipino
F8PS-IIIg-h-338Naipaliliwanagnang pasulatang mga kontradiksyon sa napanood na pelikula sa pamamagitan ng mga komunikatibong pahayagFilipino
F8PD-IIc-d-248Naipaliliwanagang papel na ginagampanan ng bawat kalahoksa napanood na balagtasanFilipino
F8PS-IIg-h-288Naipaliliwanagnang malinaw at makabuluhanang sariling kaisipan at pananawFilipino
F8PB-IVd-e-358Naipaliliwanagang sariling saloobin/impresyontungkol sa mahahalagang mensahe at damdaming hatid ng akdaFilipino
F8PB-IIf-g-268Naipaliliwanagang tema at mahahalagang kaisipang nakapaloob sa akdaFilipino
F8PS-IIIe-f-328Naipapahayagsa lohikal na paraanang mga pananaw at katuwiranFilipino
F8WG-IVi-j-408Naisasagawaang isang makatotohanang radio broadcastna naghahambing sa lipunang Pilipino sa panahong naisulat ang Florante at Laura at sa kasalukuyanFilipino
F8EP-IIe-f-98Naisasagawagamit ang iba’t ibang batis ng impormasyon/resorsesang sistematikong pananaliksiktungkol sa paksaFilipino
F8PN-IIe-f-258Naisasalaysayang magkakaugnay na pangyayari sa napakingganSarswelaFilipino
F8PU-IVc-d-368Naisusulatsa isang monologoang mga pansariling damdamintungkol sa pagkapoot, pagkatakot, iba pang damdaminFilipino
F8PU-IVd-e-378Naisusulatsa anyo ng isang makabuluhang tulaang ilang saknona tungkol sa pag-ibigFilipino
F8WG-IVi-j-408Naisusulatang isang makatotohanang radio broadcastna naghahambing sa lipunang Pilipino sa panahong naisulat ang Florante at Laura at sa kasalukuyanFilipino
F8PU-IIId-e-318Naisusulatnang wastoang isang dokumentaryong panradyoFilipino
F8PS-IIe-f-268Naitatanghalang ilang bahagi ng alinmang sarsuwelang nabasa, napanood o napakingganFilipino
F8PD-IIId-e-308Naiuugnayang balitang napanood sa balitang napakinggan at naibibigay ang sariling opinyon tungkol sa mga itoFilipino
F8PB-Ia-c-228Naiuugnayang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyanFilipino
F8PB-IIg-h-278Naiuugnaysa mga kaganapan sa sarili, lipunan, at daigdigang mga kaisipan sa akdaFilipino
F8PD-IIf-g-268Naiuugnaysa akdang tinalakayang tema ng napanood na programang pantelebisyonFilipino
F8PD-IIIa-c-298Naiuugnaysa temang tinatalakay sa napanood na programang pantelebisyon o video clipang tema ng tinalakay na panitikang popularFilipino
F8PU-IIIi-j-348Nakabubuong isang malinaw na social awareness campaigntungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimediaFilipino
F8PS-Ii-j-238Nakagagawang sariling hakbang ng pananaliksik nang naayon sa lugar at panahon ng pananaliksikFilipino
F8PU-IIa-b-248Nakasusulatng dalawa o higit pang saknong ng tulana may paksang katulad sa paksang tinalakayFilipino
F8PU-IVg-h-398Nakasusulatng isang isloganna tumatalakay sa paksa ng aralinFilipino
F8PU-IIi-j-298Nakasusulatng isang orihinal na tulana may apat o higit pang saknong sa alinmang anyong tinalakay, gamit ang paksang pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasanFilipino
F8PU-IIIg-h-338Nakasusulatbatay sa mga itinakdang pamantayanng isang suring-pelikulaFilipino
F8PU-Id-f-218Nakasusulatng sariling alamattungkol sa mga bagay na maaaring ihambing sa sariliFilipino
F8PS-Ia-c-208Nakasusulatng sariling bugtong, salawikain, sawikain o kasabihanna angkop sa kasalukuyang kalagayanFilipino
F8PU-IVf-g-388Nakasusulatng sariling talumpating nanghihikayattungkol sa isyung pinapaksa sa binasaFilipino
F8PU-Ig-h-228Nakasusulatng talatana binubuo ng magkakaugnay at maayos na mga pangungusap, nagpapahayag ng sariling palagay o kaisipan, nagpapakita ng simula, gitna, wakasFilipino
F8PU-IIg-h-288Nakasusulatsa pamamagitan ng pagbubuod o pagbibigay ng makabuluhang obserbasyonng wakas ng maikling kuwentoFilipino
F8PS-IVi-j-408Nakikilahoknang matalinosa mga talakayan sa klaseFilipino
F8PD-Ia-c-198Nakikilalaang bugtong, salawikain, sawikain o kasabihanna ginamit sa napanood na pelikula o programang pantelebisyonFilipino
F8PT-Ig-h-218Nakikilalaayon sa kasingkahulugan at kasalungat na kahulugan, talinghagaang kahulugan ng mga piling salita/pariralang ginamit sa akdang epikoFilipino
F8PN-IVi-j-388Nakikinignang mapanuri upang matalinong makalahok sa mga talakayan sa klaseFilipino
F8PN-Ig-h-228Nakikinignang may pag-unawa upang mailahad ang layunin ng napakinggan at maipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayariEpikoFilipino
F8EP-IIg-h-108Nakikipanayamsa mga taong may malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa paksaFilipino
F8WG-IVd-e-378Nalalapatanng himig ang isinulat na orihinal na tula na may tamang anyo at kaisahanFilipino
F8PD-IVa-b-338Napaghahambingang mga pangyayari sa napanood na teleserye at ang kaugnay na mga pangyayari sa binasang bahagi ng akdaFilipino
F8PN-IIId-e-298Napag-iibaang katotohanan (facts) sa hinuha (inferences), opinyon at personal na interpretasyon ng kausapKontemporaryong Programang PanradyoFilipino
F8PN-IIId-e-298Napag-iibaopinyon at personal na interpretasyon ng kausapKontemporaryong Programang PanradyoFilipino
F8PD-IIe-f-258Napahahalagahanang kulturang Pilipino na masasalaminsa pinanood na sarsuwelaFilipino
F8PS-IIc-d-258Napangangatuwiranannang maayos at mabisaang iba’t ibang sitwasyonFilipino
F8PB-Ig-h-248Napauunladsa pamamagitan ng paghihinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda o dating kaalaman kaugnay sa binasaang kakayahang umunawa sa binasaFilipino
F8PU-IIf-g-278Napipilisa pagsulat ng isang sanaysayang isang napapanahong paksaFilipino
F8PB-IIa-b-248Napipiliang mga pangunahin at pantulong na kaisipang nakasaad sa binasaFilipino
F8EP-IVi-j-118Nasasaliksikang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang radio broadcastFilipino
F8PD-IIIe-f-318Nasusuriayon sa itinakdang mga pamantayanang isang programang napanood sa telebisyonFilipino
F8PD-IIg-h-278Nasusuribatay sa itinanghal na monologo na nakabatay sa ilang bahagi ng maikling kuwentoang katangian ng tauhanFilipino
F8PB-IVg-h-378Nasusuriang mga sitwasyong nagpapakita ng iba’t ibang damdamin at motibo ng mga tauhanFilipino
F8PB-IIIi-j-338Nasusuriayon sa binasang mga impormasyonang mga hakbang sa pagbuo ng isang kampanyang panlipunanFilipino
F8PN-IVd-e-358Nasusuribatay sa napakinggang mga bahagiang mga katangian at tono ng akdaFilipino
F8PB-IVc-d-348Nasusuriang mga pangunahing kaisipan ng bawat kabanatang binasaFilipino
F8PB-IIIg-h-328Nasusuribatay sa paksa/tema, layon, gamit ng mga salita, mga tauhanang napanood na pelikulaFilipino
F8PB-Id-f-238Nasusuribatay sa mga elemento nitoang pagkakabuo ng alamatFilipino
F8PD-Id-f-208Nasusuriang pagkakatulad at pagkakaiba ng napanood na alamat sa binasang alamatFilipino
F8PU-IIe-f-268Nasusurinang pasulatang papel na ginagampanan ng sarsuwela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansaFilipino
F8PD-IIa-b-238Nasusuribatay sa napanood (maaaring sa youtube o sa klase)ang paraan ng pagbigkas ng tula ng mga kabataan sa kasalukuyanFilipino
F8PD-IIi-j-288Nasusuribatay sa napanood at narinig na paraan ng pagbigkasang tono at damdamin ng tulaFilipino
F8PS-IVf-g-388Natatalakaygamit ang estratehiya ng simula, pataas na aksyon, kasukdulan, kakalasan, wakasang aralinFilipino
F8PB-IVa-b-338Natitiyaksa pamamagitan ng pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong nasulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda, pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulatang kaligirang pangkasaysayan ng akdaFilipino
F8PB-IVi-j-388Natutukoybatay sa nasaliksik na impormasyon tungkol ditoang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang kawili-wiling radio broadcastFilipino
F8PT-IIIe-f-318Natutukoyang mga tamang salita sa pagbuo ng isang puzzle na may kaugnayan sa paksaFilipino
F8PT-IIi-j-288Natutukoyang nakakubling kahulugan sa mga talinghaga sa tulaFilipino
F8PT-IIa-b-238Natutukoymula sa salitang maylapiang payak na salitaFilipino
F8PD-Ig-h-218Nauuriang mga pangyayaring may sanhi at bunga mula sa napanood na video clip ng isang balitaFilipino
PE8PF-IIIb-338Addressesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE8PF-IVb-338Addressesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
H8FH-IIa-278Analyzesbehaviors that promote healthy relationships in marriage and family lifeHealth-PE
PE8PF-IVh-358Analyzesthe effect of exercise and physical activity participationon fitnessHealth-PE
H8FH-Ib-198Analyzesthe factors affecting one’s attitudes and practices related to sexuality and sexual behaviorsHealth-PE
H8FH-IIg-h-378Analyzesthe importance of responsible parenthoodHealth-PE
H8DD-IIIa-168Analyzesthe leading causes of morbidity and mortality in the PhilippinesHealth-PE
H8DD-IIId-e-208Analyzesthe nature of emerging and re-emerging diseasesHealth-PE
H8S-IVe-f-318Analyzesthe negative health impact of alcohol consumption.Health-PE
H8S-IVb-c-298Analyzesthe negative health impact of cigarette smoking.Health-PE
H8FH-Ih-238Appliesin managing sexuality-related issuesdecision-making skillsHealth-PE
H8S-IVg-h-338Appliesin situations related to cigarette and alcohol useresistance skillsHealth-PE
H8FH-Ic-d-208Assessespersonal health attitudes that may influence sexual behaviorHealth-PE
PE8PF-Id-h-318Assumesresponsibilityfor achieving fitnessHealth-PE
PE8PF-IId-h-318Assumesresponsibilityfor achieving fitnessHealth-PE
PE8PF-IIId-h-318Assumesresponsibilityfor achieving fitnessHealth-PE
PE8PF-IVd-h-318Assumesresponsibilityfor achieving fitnessHealth-PE
PE8PF-Ib -368Conductsphysical activity and physical fitness assessmentsof family/school peersHealth-PE
PE8PF-IIa-368Conductsphysical activity and physical fitness assessmentsof family/school peersHealth-PE
H8DD-IIIb-c-188Correctsmisconceptions, myths, and beliefs about common communicable diseasesHealth-PE
H8FH-IIa-248DefinescourtshipHealth-PE
H8FH-IIa-248DefinesdatingHealth-PE
H8FH-IIa-248DefinesmarriageHealth-PE
H8DD-IIIf-h-218Demonstratesto prevent communicable diseasesself-monitoring skillsHealth-PE
H8FH-IIb-288Describesthe factors that contribute to a successful marriageHealth-PE
H8S-IVe-f-318Describesthe harmful short- and long-term effects of alcohol consumptionHealth-PE
H8S-IVb-c-298Describesthe harmful short- and long-term effects of cigarette smokingon the different parts of the bodyHealth-PE
PE8GS-Id-18Describesthe nature and backgroundof the sportHealth-PE
PE8GS-IIc-18Describesthe nature and backgroundof the sportHealth-PE
PE8GS-IIIc-18Describesthe nature and backgroundof the sportHealth-PE
PE8RD-IVc-18Describesthe nature and backgroundof the danceHealth-PE
H8S-IVa-278Discussesgateway drugsHealth-PE
H8FH-IIc-d-308Discussespregnancy-related concernsHealth-PE
H8FH-Ia-178Discussesas an important component of one’s personalitysexualityHealth-PE
H8S-IVg-h-338Discussesstrategies in the prevention and control of cigarette smoking and alcohol consumptionHealth-PE
H8S-IVb-c-298Discussesthe dangers of mainstream, secondhand and thirdhand smokeHealth-PE
H8FH-IIe-f-348Discussesthe essential newborn protocol (Unang Yakap) and initiation of breastfeedingHealth-PE
H8FH-IIe-f-328Discussesthe importance of newborn screening, and the APGAR scoring system for newbornsHealth-PE
H8FH-IIe-f-328Discussesthe importance of the APGAR scoring system for newbornsHealth-PE
H8DD-IIIb-c-178Discussesthe signs of common communicable diseasesHealth-PE
H8DD-IIIb-c-178Discussesthe signs, symptoms and effects of common communicable diseasesHealth-PE
H8DD-IIIa-158Discussesthe stages of infectionHealth-PE
H8DD-IIIb-c-178Discussesthe symptoms of common communicable diseasesHealth-PE
H8FH-IIc-d-298Discussesvarious maternal health concerns (pre-, during, and post-pregnancy)Health-PE
PE8PF-Id-298Distinguishesfacts from fallacies and misconceptionsabout physical activity participationHealth-PE
PE8PF-IId-298Distinguishesfacts from fallacies and misconceptionsabout physical activity participationHealth-PE
H8FH-Iig-h-418Enumeratesmodern family planning methods (natural and artificial)Health-PE
H8DD-IIIb-c-198Enumeratessteps in the prevention and control of common communicable diseasesHealth-PE
H8FH-IIe-f-358Enumeratesthe advantages of breastfeeding for both mother and childHealth-PE
H8FH-IIg-h-398Examinesthe important roles and responsibilities of parents in child rearing and careHealth-PE
PE8GS-Id-h-48Executesskillsinvolved in the sportHealth-PE
PE8GS-IId-h-48Executesskillsinvolved in the sportHealth-PE
PE8GS-IIId-h-48Executesskillsinvolved in the sportHealth-PE
PE8RD-IVd-h-48Executesskillsinvolved in the danceHealth-PE
PE8PF-IVd-h-388Exertsto achieve positive feeling about self and othersbest effortHealth-PE
H8FH-Ia-188Explainsthe dimensions of human sexualityHealth-PE
H8FH-IIg-h-388Explainsthe effects of family size on family healthHealth-PE
H8FH-IIg-h-408Explainsthe effects of rapid population growth on the health of  the nationHealth-PE
H8S-IVb-c-298Explainsthe impact of cigarette smoking on the family, environment and communityHealth-PE
H8FH-IIa-258Explainsthe importance of courtship and dating in choosing a lifelong partnerHealth-PE
H8FH-IIe-f-318Explainsthe importance of maternal nutrition during pregnancyHealth-PE
H8FH-IIe-f-338Explainsthe importance of pre- and post-natal careHealth-PE
H8S-IVg-h-338Followspolicies and laws in the family, school and community related to cigarette useHealth-PE
H8DD-IIIf-h-238Identifiesagencies responsible for communicable disease prevention and controlHealth-PE
H8FH-Ia-168Identifiesbasic terms in sexuality (sex, sexuality, gender, etc.)Health-PE
H8FH-Ie-g-228Identifiesdifferent issues/concerns of teenagers (i.e., identity crisis) and the need for support and understanding of the familyHealth-PE
H8S-IVd-308Identifiesreasons for drinking and for not drinking alcoholHealth-PE
H8S-IVa-288Identifiesreasons why people smoke cigarettesHealth-PE
PE8PF-Ib-258Identifiestraining guidelines and (Frequency, Intensity, Time, Type) FITT principlesHealth-PE
H8S-IVe-f-318Interpretsin terms of  physiological changes in the bodyblood alcohol concentration (BAC)Health-PE
H8FH-IIe-f-368Knowsthe importance of immunization in protecting children’s healthHealth-PE
PE8PF-IIId-h-288Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE8PF-IVd-h-288Monitorsperiodicallyone’s progress toward fitness goalsHealth-PE
PE8PF-Id-h-288Monitorsperiodicallyprogress toward fitness goalsHealth-PE
PE8PF-IId-h-288Monitorsperiodicallyprogress toward fitness goalsHealth-PE
PE8PF-Id-308Performsfor injuries and emergency situations in physical activity and sport settingsfirst aidappropriateHealth-PE
PE8PF-IId-308Performsfor injuries and emergency situations in physical activity and sport settingsfirst aidappropriateHealth-PE
PE8PF-IIId-308Performsfirst aid for sport-related injuries (cramps, sprain, heat exhaustion)first aidappropriateHealth-PE
PE8PF-IVd-308Performsfor injuries and emergency situations in dance(cramps, sprain, heat exhaustion, dehydration)first aidappropriateHealth-PE
PE8PF-Ic-278Preparesa physical activity programHealth-PE
PE8PF-IIc-278Preparesa physical activity programHealth-PE
H8DD-IIIf-h-228Promotesto prevent and control communicable diseasesprograms and policiesHealth-PE
PE8PF-Ib-268Recognizesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
PE8PF-IId-h-268Recognizesbarriers (low level of fitness, lack of skill and time) to exerciseHealth-PE
H8FH-Ic-d-218Relatesthe importance of sexuality to family healthHealth-PE
PE8PF-Ia-248Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE8PF-IIb-248Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE8PF-IIIa-348Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
PE8PF-IVa-348Reviewsbased on assessment resultsgoalsHealth-PE
H8S-IVg-h-348Suggeststo cigarettes and alcohol to promote healthy lifestyle (self, family, community)healthy alternatives to cigarettes and alcoholHealth-PE
PE8PF-Id-h-378Tolerates and acceptsindividuals with varying skills and abilitiesHealth-PE
PE8PF-IId-h-378Tolerates and acceptsindividuals with varying skills and abilitiesHealth-PE
PE8PF-IIId-h-378Tolerates and acceptsindividuals with varying skills and abilitiesHealth-PE
PE8PF-Ia-h-238Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE8PF-IIa-h-238Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE8PF-IIIa-h-238Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
PE8PF-IVa-h-238Undertakesphysical activity and physical fitness assessmentsHealth-PE
M8GE-IIIi-j-18Appliesto construct perpendicular lines and angle bisectorstriangle congruenceMath
M8GE-IVb-18Appliestheorems on triangle inequalitiesMath
M8AL-Ih-38Categorizeswhen a given system of linear equations in two variables has graphs that are coincidingMath
M8AL-Ih-38Categorizeswhen a given system of linear equations in two variables has graphs that are intersectingMath
M8AL-Ih-38Categorizeswhen a given system of linear equations in two variables has graphs that are parallelMath
M8SP-IVf-g-18Counts(a) table; (b) tree diagram; (c) systematic listing; and (d) fundamental counting principle.the number of occurrences of an outcome in an experimentMath
M8GE-IIIa-18Describesa mathematical systemMath
M8AL-If-38Describesin terms of its intercepts and slopethe graph of a linear equationMath
M8GE-IIf-18Determinesconclusion of an if-then statement.Math
M8AL-IIc-38Determinesdependent variablesMath
M8GE-IIf-18Determineshypothesis of an if-then statement.Math
M8AL-IIc-38Determinesindependent variablesMath
M8GE-IVe-18Determinesthe conditions under which lines are parallel.Math
M8GE-IVe-18Determinesthe conditions under which lines are perpendicular.Math
M8GE-IVe-18Determinesthe conditions under which segments are parallel.Math
M8GE-IVe-18Determinesthe conditions under which segments are perpendicular.Math
M8GE-IIg-18Determinesthe contra positive of an if-then statement.Math
M8GE-IIg-18Determinesthe converse of an if-then statement.Math
M8GE-IIg-18Determinesthe inverse of an if-then statement.Math
M8AL-IIa-28Differentiateslinear equations.in two variablesMath
M8AL-IIa-28Differentiateslinear inequalitiesin two variablesMath
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (perfect square trinomials).Math
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (sum of two cubes).Math
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (difference of two cubes).Math
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (difference of two squares).Math
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (general trinomials).Math
M8AL-Ia-b-18Factorscompletely different types of polynomials (polynomials with common monomial factor).Math
M8SP-IVh-18Findsthe probability of a simple event.Math
M8AL-IId-18Findsrange of a function.Math
M8AL-IId-18Findsthe domain of a function.Math
M8AL-Ie-58Findsgiven two points, equation, and graph.the slope of a lineMath
M8AL-IId-e-18Graphsa linear function’s (a) domainMath
M8AL-IId-e-18Graphsa linear function’s (b) rangeMath
M8AL-IId-e-18Graphsa linear function’s (c) table of valuesMath
M8AL-IId-e-18Graphsa linear function’s (d) interceptsMath
M8AL-IId-e-18Graphsa linear function’s (e) slope.Math
M8AL-IIa-38Graphslinear inequalities in two variables.Math
M8AL-If-28Graphsgiven (a) any two points; (b) the x - and y - intercepts; (c) the slope and a point on the line.a linear equationMath
M8AL-Ih-28Graphsa system of linear equations in two variables.Math
M8SP-IVi-18Illustratesa theoretical probability.Math
M8SP-IVf-18Illustratesan event.Math
M8SP-IVf-18Illustratesan outcome.Math
M8AL-Ie-38Illustrateslinear equations in two variables.Math
M8AL-IIa-18Illustrateslinear inequalities in two variables.Math
M8AL-Ic-18Illustratesrational algebraic expressions.Math
M8GE-IVa-18Illustratestheorems on triangle inequalities (Hinge Theorem).Math
M8AL-IId-28Illustratesa linear functionMath
M8SP-IVf-18Illustratesa sample space.Math
M8AL-Ig-18Illustratesa system of linear equations in two variables.Math
M8SP-IVf-18Illustratesan experiment.Math
M8SP-IVi-18Illustratesan experimental probabilityMath
M8GE-IIId-e-18Illustratesthe ASA, SAS and SSS congruence postulateMath
M8GE-IIg-28Illustratesthe equivalences of: the contra positive of a statementMath
M8GE-IIg-28Illustratesthe equivalences of: the converseMath
M8GE-IIg-28Illustratesthe equivalences of: the inverse of a statementMath
M8GE-IIg-28Illustratesthe equivalences of: the statementMath
M8GE-IIIa-c-18Illustratesthe need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in Geometry in particular: (a) defined terms.Math
M8GE-IIIa-c-18Illustratesthe need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in Geometry in particular: (b) undefined termsMath
M8GE-IIIa-c-18Illustratesthe need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in Geometry in particular: (c) postulatesMath
M8GE-IIIa-c-18Illustratesthe need for an axiomatic structure of a mathematical system in general, and in Geometry in particular: (d) theorems.Math
M8AL-Ie-18Illustratesthe rectangular coordinate system and its useMath
M8AL-Ie-48Illustratesthe slope of a line.Math
M8GE-IVa-18Illustratestheorems on triangle inequalities (Exterior Angle Inequality Theorem).Math
M8GE-IVa-18Illustratestheorems on triangle inequalities (Triangle Inequality Theorem).Math
M8GE-IIId-18Illustratestriangle congruence.Math
M8AL-Ic-d-18Performsoperations on rational algebraic expressions.Math
M8GE-IVc-18Provesinequalities in a triangle.Math
M8GE-IVd-18Provesproperties of parallel lines cut by a transversalMath
M8GE-IIIh-18Provesstatements on triangle congruence.Math
M8GE-IIIg-18Provestwo triangles are congruent.Math
M8AL-Ic-28Simplifiesrational algebraic expressions.Math
M8AL-IIa-48Solvesproblems involving linear inequalities in two variables.Math
M8AL-Ii-j-18Solvesby (a) graphing; (b) substitution; (c) eliminationa system of linear equations in two variablesMath
M8AL-IIb-18Solvesa system of linear inequalities in two variables.Math
M8GE-IIIf-18Solvescorresponding parts of congruent trianglesMath
M8AL-Ib-28Solvesproblems involving factors of polynomials.Math
M8AL-IIe-28Solvesproblems involving linear functions.Math
M8SP-IVi-j-18Solvesproblems involving probabilities of simple events.Math
M8AL-Id-28Solvesproblems involving rational algebraic expressions.Math
M8AL-Ij-28Solvesproblems involving systems of linear equations in two variables.Math
M8AL-IIb-28Solvesproblems involving systems of linear inequalities in two variables.Math
M8GE-IIf-28Transformsa statement into an equivalent if-then statement.Math
M8GE-IIh-18Usesin an argument.deductive reasoningMath
M8GE-IIh-18Usesin an argument.inductive reasoningMath
M8GE-IIi-j-18Writesa proof (indirect).Math
M8GE-IIi-j-18Writesa proof (direct).Math
M8AL-If-18Writesthe linear equation ax + by = c in the form y = mx + b and vice versa.Math
S8LT-IVi-238Analyzesthe roles of organisms in the cycling of materialsScience
S8LT-IVh-208Classifiesusing the hierarchical taxonomic systemorganismsScience
S8LT-IVd-168ComparesMitosis and meiosis, and their role in the cell-division cycleScience
S8ES-IIg-228Compares and contrastsasteroids, comets and meteorsScience
S8FE-Ib-178Demonstrateshow a body responds to changes in motionScience
S8ES-IIb-168Demonstrateshow underwater earthquakes generate tsunamisScience
S8FE-If-268Demonstratesusing a prism or diffraction gratingthe existence of the color components of visible lightScience
S8FE-Ic-218Describeshow work is related to energyScience
S8FE-Ic-218Describeshow work is related to powerScience
S8LT-IVi-228Describesthe transfer of energy through the trophic levelsScience
S8MT-IIIe-f-108Determinesthe number of protons, neutrons and electrons in a particular atomScience
S8ES-IIa-158Differentiatesactive and inactive faultsScience
S9FE-li-328Differentiateselectrical power and electrical energyScience
S8ES-IIa-158Differentiatesepicenter of an earthquake from its focusScience
S8FE-Ig-298Differentiatesheat and temperatureat the molecular levelScience
S8ES-IIa-158Differentiatesintensity of an earthquake from its magnitudeScience
S8FE-Id-228Differentiateskinetic and potential energyScience
S8LT-IVg-198Explainsthe concept of a speciesScience
S8FE-li-338Explainsthe functions of circuit breakers, fuses, earthing, double insulation, and other safety devices in the homeScience
S8FE-If-278Explainsin relation to energythe hierarchy of colorsScience
S8ES-IIe-208Explainshow bodies of water and landmasses affect typhoonsScience
S8LT-IVb-148Explainshow diseases of the digestive system are prevented, detected, and treatedScience
S8ES-IIc-178Explainshow earthquake waves provide information about the interior of the earthScience
S8LT-IVi-248Explainshow materials cycle in an ecosystemScience
S8ES-IIa-148Explainsusing models or illustrations,how movements along faults generate earthquakesScience
S8ES-IId-188Explainshow typhoons developScience
S8LT-IVa-138ExplainsIngestion, absorption, assimilation, and excretionScience
S8MT-IIIc-d-98Explainsin terms of the arrangement and motion of atoms and moleculesphysical changesScience
S8FE-If-288Explainsthat red is the least bent and violet the most bent according to their wavelength or frequenciesScience
S8LT-IVh-218Explainsthe advantage of high biodiversity in maintaining the stability of an ecosystemScience
S8FE-li-318Explainsthe advantages and disadvantages of series and parallel connections in homesScience
S8MT-IIIa-b-88Explainsbased on the particle nature of matterthe properties of solids, liquids and gasesScience
S8ES-IIi-j-248Explainsthe regular occurrence of meteor showersScience
S8LT-IVe-178Explainsin maintaining the chromosome numberthe significance of meiosisScience
S8FE-Ic-208Identifiessituations in which work is done and in which no work is doneScience
S8LT-IVc-158Identifieshealthful practices that affect the digestive systemScience
S8FE-Ie-248Infershow the movement of particles of an object affects the speed of sound through itScience
S8FE-Ib-198Infersthat circular motion requires the application of constant force directed toward the center of the circleScience
S8FE-Ia-168Infersthat when a body exerts a force on another, an equal amount of force is exerted back on itScience
S8FE-Ih-308Infersthe relationship between current and chargeScience
S8ES-IId-198Inferswhy the Philippines is prone to typhoonsScience
S8FE-Ie-258Investigatesthrough fair testingthe effect of temperature on speed of soundScience
S8FE-Ia-158Investigatesthe relationship between the amount of force applied and the mass of the object to the amount of change in the object’s motionScience
S8LT-IVf-188Predictsphenotypic expressions of traits following simple patterns of inheritanceScience
S8ES-IIh-238Predictsbased on recorded data of previous appearancesthe appearance of cometsScience
S8FE-Id-238Relatesspeed and position of object to the amount of energy possessed by a bodyScience
S8FE-Ib-188Relatesthe laws of motion to bodies in uniform circular motionScience
S8LT-IVj-258Suggestsways to minimize human impact on the environmentScience
S8MT-IIIg-h-118Tracesfrom observations based on similarities in properties of elementsthe development of the periodic tableScience
S8ES-IIf-218Tracesusing a map and tracking datathe path of typhoons that enter the Philippine Area of Responsibility (PAR)Science
S8MT-IIIi-j-128Usesto predict the chemical behavior of an elementthe periodic tableScience

K to 12 Grade Levels:

Share with your friends!

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, from the Philippines, has significantly influenced the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access essential information and exchange ideas. His contributions have enhanced their instructional and supervisory abilities. Moreover, his articles on teaching have reached international audiences and have been featured on highly regarded educational websites in the United States.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.