Home » DepEd Resources » Curriculum Competencies » DepEd Database of Kindergarten Curriculum Competencies

DepEd Database of Kindergarten Curriculum Competencies

Competencies have been dissected into Noun, Noun Complexity, Verb and Verb Complexity for easy sorting. These may not be lifted directly from the Curriculum Guides (CG). Some have been simplified. For example: the competency starting with “Perform addition” was simplified to start with “Add”.

Competencies are not in its actual order, however, competency Codes have been retained as is. For the scope and sequence, refer to the Curriculum Guides (CG).

Tips on how to use the Curriculum Competencies Database:

  1. Think of keywords relevant to your topic or content. Search the keywords one at a time.
  2. Search using keywords in English and Filipino.
  3. Use the Search to filter according to different fields. (e.g. subject, grade level, code).

Kindergarten Curriculum Competencies

A database which serves as a search facility for Kindergarten competencies.

CodeGrade LevelVerbVerb ComplexityNounNoun ComplexitySubject
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kaanyuanAP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kakayahanAP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kasarianAP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: katayuan sa buhayAP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kulayAP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (gawi)AP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (kasuotan)AP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (paniniwala)AP
SEKPP-Ib-1KIginagalangang pagkakaiba-iba ng tao: wikaAP
SEKEI-00-2KNagkakaroonng kamalayan sa damdamin ng ibaAP
KMKPPam-00-6KNaikukuwentoang mga ginagawa ng pamilya nang sama-samaAP
KMKPKom-00-6KNaikukuwentoang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidadAP
KMKPAra-00-4KNailalarawanang mga karanasan na may kinalaman sa pagtutulungan ng pamilya at paaralanAP
KMKPPam-00-6KNailalarawanang nagagawa ng mga tagapag-alaga/Nanay/Tatay/ Lolo/Lola, atbp.AP
KMKPPam-00-3KNailalarawankung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang bawat pamilyaAP
SEKEI-00-1KNaipahihiwatigang katanggap-tanggap na reaksiyon sa mga akmang sitwasyon(hindi pagtawa sa nasaktan na batang nadapa)AP
SEKPSE-IIIc-6KNaipakikitaang kahandaan na sumubok ng bagong karanasanAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: paggamit ng magagalang na pagbati/ pananalitaang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pagmamano/ paghalikang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pagpapakita ng interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilyaang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pagsasabi ng “Hindi ko po sinasadya", ”Salamat po”, “Walang anuman”, kung kinakailanganang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal (I love you Papa/Mama)ang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pagsunod nang maayos sa mga utos/kahilinganang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPPam-00-5KNaipakikitasa pamamagitan ng: pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanakang pagmamahalsa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatandaAP
KMKPKom-00-5KNaipakikitaang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: hindi pagsira ng halamanAP
KMKPKom-00-5KNaipakikitaang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pag-aalaga sa hayopAP
KMKPKom-00-5KNaipakikitaang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pag-aalis ng mga damo at kalatAP
KMKPKom-00-5KNaipakikitaang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pagdidilig ng mga halamanAP
SEKPSE-00-10KNaipakikitaang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyonAP
SEKPSE-Ie-5KNaipakikitaang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isaHal. maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulanAP
SEKPSE-If-2KNaisakikilossa iba’t ibang paraanang sariling kakayahanhal. pag-awit, pagsayaw, at iba paAP
KMKPPam-00-8KNakahihinging tulongsa mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilyaAP
KMKPAra-00-5KNakapagbubuong pagkakaibiganAP
SEKPSE-00-10KNakapaghihintaysa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailanganAP
KMKPAra-00-3KNakapagkukuwentong mga ginagawa sa paaralanAP
SEKPSE-00-11KNakikilalaang mga pangunahing emosyon: galitAP
SEKPSE-00-11KNakikilalaang mga pangunahing emosyon: lungkotAP
SEKPSE-00-11KNakikilalaang mga pangunahing emosyon: takotAP
SEKPSE-00-11KNakikilalaang mga pangunahing emosyon: tuwaAP
KMKPKom-00-2KNakikilalaang mga taong nakatutulong sa komunidadhal. guro, bombero, pulis, at iba paAP
KMKPAra-00-2KNakikilalaang mga tauhan ng paaralanat ang tungkulin nilang ginagampananAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kaanyuanAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kakayahanAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kasarianAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: katayuan sa buhayAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kulayAP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (gawi)AP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (kasuotan)AP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: kultura (paniniwala)AP
SEKPP-Ib-1KNakikilalaang pagkakaiba-iba ng tao: wikaAP
SEKPSE-00-1KNakikilalaang sariliAP
SEKPSE-Ia-1.1KNakikilalaang sarilipangalan at apelyidoAP
SEKPSE-Ib-1.2KNakikilalaang sarilikasarianAP
SEKPSE-Ic-1.3KNakikilalaang sariligulang/kapanganakanAP
SEKPSE-IIc-1.4KNakikilalaang sariligusto/di-gustoAP
KMKPKom-00-4KNapananatilingsa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at iba pamalinis ang kapaligiranAP
SEKPSE-If-3KNasasabinang walang pag-aalinlanganang mga sariling pangangailanganAP
KMKPKom-00-3KNatutukoyang iba’t ibang lugarsa komunidadAP
SEKPSE-00-8KNatutukoyang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayaritulad ng pagkatalo sa laro, atbp.AP
KMKPPam-00-7KNatutukoyang mga pangangailangan ng pamilyaat kung paano nila ito natutugunanAP
KMKPPam-00-2KNatutukoykung sino-sino ang bumubuo ng pamilyaAP
KMKPAra-00-1KNatutukoyna ang bawat isa ay may karapatang makapag-aralAP
KMKPAra-00-1KNatutukoyna ang bawat isa ay may karapatang matutoAP
KMKPAra-00-1KNatutukoyna ang bawat isa ay may karapatang pumasok sa paaralanAP
KMKPKom-00-1KNatutukoyna ang bawat pamilya ay nabibilang sa isang komunidadAP
KMKPKom-00-7KNatutukoyna ang paaralan ay isang mahalagang bahagi ng komunidadAP
KMKPPam-00-1KNatutukoyna may pamilya ang bawat isaAP
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang hugisng magagandang bagay na: gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusaliArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang hugisng magagandang bagay na: makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba paArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang kulayng magagandang bagay na: gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusaliArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang kulayng magagandang bagay na: makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba paArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang linyang magagandang bagay na: gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusaliArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang linyang magagandang bagay na: makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba paArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang teksturang magagandang bagay na: gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusaliArts-Music
SKPK-00-2KNabibigyang-pansinang teksturang magagandang bagay na: makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba paArts-Music
SKMP-00-10KNaipakikitanang may sariling interpretasyon sa himig/tugtuging napapakingganang kawilihanArts-Music
SKMP-00-9KNakagagalawsa himig na napapakingganArts-Music
SKMP-00-3KNakagagawang modelong mga pangkaraniwang bagay sa paligid: dahon, bato, buto, patpat, tansan at iba paArts-Music
SKMP-00-2KNakaguguhitng iba’t ibang bagay o gawain(dekorasyon sa “name tag”, kasapi ng mag-anak , gawain ng bawat kasapi ng mag-anak, mga alagang hayop, mga halaman sa paligid)Arts-Music
SKMP-00-7KNakagugupitsa paggawa ng collageArts-Music
SKMP-00-4KNakagugupitng iba’t ibang hugisna may iba’t ibang teksturaArts-Music
SKMP-00-9KNakaiindaksa himig na napapakingganArts-Music
SKMP-00-1KNakalilikhasa pamamagitan ng malayang pagguhitng iba’t ibang bagayArts-Music
SKMP-00-7KNakapagdidikitsa paggawa ng collageArts-Music
SKMP-00-4KNakapagdidikitng iba’t ibang hugisna may iba’t ibang teksturaArts-Music
SKMP-00-8KNakapagdidikit-dikit (assemblage)ng mga patapong bagaymaliit na kahon ng gamotArts-Music
SKMP-00-8KNakapagdudugtung-dugtongng mga patapong bagaymaliit na kahon ng gamotArts-Music
SKMP-00-5KNakapagkikiskis (rubbing)sa papel na nakapatong sa iba’t ibang teksturang makikita sa paligid: semento, banig, medalya, basket, pera, sahigng krayolaArts-Music
SKMP-00-2KNakapagkukulayng iba’t ibang bagay o gawain(dekorasyon sa “name tag”, kasapi ng mag-anak , gawain ng bawat kasapi ng mag-anak, mga alagang hayop, mga halaman sa paligid)Arts-Music
SKMP-00-6KNakapagmomoldesa nais na anyong luwad (clay)Arts-Music
SKMP-00-8KNakapagpapatung-patongng mga patapong bagaymaliit na kahon ng gamotArts-Music
SKMP-00-2KNakapagpipintang iba’t ibang bagay o gawain(dekorasyon sa “name tag”, kasapi ng mag-anak , gawain ng bawat kasapi ng mag-anak, mga alagang hayop, mga halaman sa paligid)Arts-Music
SKMP-00-7KNakapupunitsa paggawa ng collageArts-Music
SKMP-00-9KNakasasabaysa himig na napapakingganArts-Music
SKMP-00-9KNakasasayawsa himig na napapakingganArts-Music
SKPK-00-1KNatutukoyang magagandang bagayna nakikita sa paligidArts-Music
LLKSS-00-1KAnswersquestionsabout the details in a pictographEnglish
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (what)about storiesEnglish
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (when)about storiesEnglish
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (where)about storiesEnglish
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (who)about storiesEnglish
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (why)about storiesEnglish
LLKBPA-00-10KBrowseson their ownbooksEnglish
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagEnglish
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesEnglish
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: curvesEnglish
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: scribbling (free hand)English
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: slanting linesEnglish
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: straight linesEnglish
LLKH-00-2KCopiesfamiliar figuresEnglish
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)English
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)English
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsEnglish
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)English
LLKV-00-2KDescribesbased on color, shape, size, and function/usecommon objects/things in the environmentEnglish
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a low sounda high soundEnglish
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a loud sounda soft soundEnglish
LLKH-00-2KDrawsfamiliar figuresEnglish
LLKVPD-00-5KDrawsthe missing partEnglish
LLKOL-Ig-9KExpressesdreamsEnglish
LLKOL-Ig-9KExpressesfearsEnglish
LLKOL-Ig-9KExpressesfeelingsEnglish
LLKOL-Ig-9KExpressesideasEnglish
LLKLC-00-13KExpressesfreely through creative ways (drawing, illustration, body movement, singing, dancing) based on story listened toone’s idea/selfEnglish
LLKC-00-1KExpressesthrough symbols (e.g., drawings, invented spelling)simple ideasEnglish
LLKOL-Ig-9KExpressesthoughtsEnglish
LLKOL-Ig-9KExpresseswishesEnglish
LLKBPA-00-6KFlipssequentially from front to backpages of the bookEnglish
LLKSS-00-3KGetsfrom simple environmental printsinformationEnglish
LLKPA-00-6KGivesa word that rhymes with a spoken wordEnglish
LLKOL-00-8KGivesoral directions1- to 2-stepEnglish
LLKV-00-7KGivesthe antonyms of given wordsEnglish
LLKLC-00-7KGivesorally and/or through drawingthe correct sequence of three eventsin a story listened toEnglish
LLKV-00-4KGivespresented through real objects, pictures, actions, synonyms and antonyms, and context cluesthe meaning of wordsEnglish
LLKV-00-6KGivesthe names of community helpers, and the roles they play/ jobs they do/things they useEnglish
LLKV-00-6KGivesthe names of family members and the roles they play/ jobs they do/things they useEnglish
LLKV-00-6KGivesthe names of school personnel and the roles they play/ jobs they do/things they useEnglish
LLKAK-Ih-7KGivesthe sound of each letter(mother tongue, orthography)English
LLKV-00-7KGivesthe synonyms of given wordsEnglish
LLKBPA-00-1KHoldsuprightthe bookEnglish
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: front coverEnglish
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: back coverEnglish
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: pagesEnglish
LLKAPD-Ie-1KIdentifiesfamiliar sounds in the environmentEnglish
LLKLC-00-11KIdentifiesproblem solutionsin a story listened toEnglish
LLKPA-Ig-7KIdentifiesseveral words that begin with the same sound as the spoken wordEnglish
LLKLC-00-9KIdentifiessimple causes of eventsin a story listened toEnglish
LLKLC-00-9KIdentifiessimple effects of eventsin a story listened toEnglish
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe letter that is different in a groupEnglish
LLKAK-Ic-1KIdentifiesthe letters of one’s given nameEnglish
LLKAK-Ih-3KIdentifiesthe letters of the alphabet(mother tongue, orthography)English
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe number that is different in a groupEnglish
LLKPA-Ig-1KIdentifiesthe sounds of letters orally givenEnglish
LLKLC-Ig-8KIdentifiesthe speakerin the story or poem listened toEnglish
LLKBPA-00-3KIdentifiesthe title of the storyEnglish
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe word that is different in a groupEnglish
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (inside the room)English
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (outside the room)English
LLKPA-Ic-2KIdentifieswhether or not 2 spoken words begin with the same soundEnglish
LLKLC-Ig-8KInferscharacter feelingsin a story listened toEnglish
LLKLC-Ig-8KInferscharacter traitsin a story listened toEnglish
LLKBPA-00-11KInitiateswith peer/teacherreading booksEnglish
LLKBPA-00-9KListensattentively, during story readingEnglish
LLKAPD-Id-6KListensdiscriminately i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioEnglish
LLKLC-00-1KListensattentivelyto poemsEnglish
LLKLC-00-1KListensattentivelyto songsEnglish
LLKLC-00-1KListensattentivelyto storiesEnglish
LLKAK-Ih-4KMatchesto its lower-case letteran upper-case letterEnglish
LLKAK-Ih-5KMatchesto its letter formthe letter soundEnglish
LLKV-00-1KNamescommon objects/things in the environment(in school, home, and community)English
LLKV-00-5KNamesobjects that begin with a particular letter of the alphabetEnglish
LLKAK-Ic-2KNamesthe beginning lettersof their friends' names, their family members’, and common things they useEnglish
LLKSS-00-2KNamesthe places and the thingsfound in a map of a classroomEnglish
LLKV-00-8KNamesthe places and the thingsfound in the classroom, school and communityEnglish
LLKOL-Ig-3KNarratesevents of the dayEnglish
LLKOL-00-10KParticipatesactivelyin a dialog or conversation of familar topicsEnglish
LLKBPA-00-8KPointsto the first part/beginning of storyEnglish
LLKLC-00-12KPredictspossible endingof a story listened toEnglish
EN7VC-IIf-1.3KPredictsbased on the title, pictures, and excerpts of the material viewedthe gist of the material viewedEnglish
LLKLC-00-10KPredictswhat might happen nextin the story listened toEnglish
LLKBPA-00-9KPredictsbased on the title of the book and the picture on the coverwhat the story is all aboutEnglish
LLKBPA-00-9KReactsduring story readingEnglish
LLKBPA-00-3KReadsthe title of the storyEnglish
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: charactersEnglish
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: the events in story listened toEnglish
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: when and where the stories/poems/songs happenedEnglish
LLKV-00-3KRecallswordsfrom story listened toEnglish
LLKOL-Ia-2KRecitespoemsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishEnglish
LLKOL-Ia-2KRecitesrhymesin the mother tongue, Filipino and/or EnglishEnglish
LLKAK-Ia-6KRecognizesby sightone’s given nameEnglish
LLKLC-Ig-4KRelatesto events in stories/poems/songs listened topersonal experiencesEnglish
LLKAPD-Id-6KRespondsappropriately, i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioEnglish
LLKOL-Ih-12KRetellsin 1 to 3 sentences, through pictures and dramatizationEnglish
LLKLC-00-5KRetellswith the help of picturesstories listened toEnglish
LLKPA-00-3KSelectsfrom 3 spoken wordsthose that begin with the same soundEnglish
LLKOL-Ia-2KSingssimple jingles/songsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishEnglish
LLKOL-Ic-15KTalksabout dislikes(foods, pets, toys, games, friends, places)English
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout family membersEnglish
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout foodEnglish
LLKOL-Ic-15KTalksabout likes(foods, pets, toys, games, friends, places)English
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout members of the communityEnglish
LLKOL-Ig-3KTalksabout one’s personal experiencesEnglish
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout petsEnglish
LLKLC-Ih-3KTalksabout the charactersin short stories/poems listened toEnglish
LLKOL-Id-4KTalksabout the details of an object/picturelike toys, pets, foods, placesEnglish
LLKLC-Ih-3KTalksabout the eventsin short stories/poems listened toEnglish
LLKBPA-00-4KTalksabout the pictures on the book coverEnglish
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout toysEnglish
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is high/lowEnglish
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is loud/softEnglish
LLKBPA-00-7KTellsthat the left page is looked at/read before the right pageEnglish
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: firstin stories listened toEnglish
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: lastin stories listened toEnglish
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: middlein stories listened toEnglish
LLKVPD-00-3KTellsthe missing partsin objects/picturesEnglish
LLKPA-Ig-8KTellsthe number of syllablesin given spoken wordsEnglish
LLKBPA-00-5KTellswhat an author doesEnglish
LLKBPA-00-5KTellswhat an illustrator doesEnglish
LLKPA-Ic-4KTellswhether a pair or set of spoken words rhymeEnglish
LLKPA-00-9KTellswhether words from a story read rhyme or notEnglish
LLKVPD-Id-1KTellsbased on color, shape, size, direction, and other details (T-shirt with collar and without collar)which objects/pictures are the sameEnglish
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two letters in a group are the sameEnglish
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two numbers in a group are the sameEnglish
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two words in a group are the sameEnglish
LLKAPD-Ie-2KTellswho/what is producing a given soundEnglish
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagEnglish
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesEnglish
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: curvesEnglish
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: scribbling (free hand)English
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: slanting linesEnglish
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: straight linesEnglish
LLKH-00-2KTracesfamiliar figuresEnglish
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)English
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)English
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsEnglish
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)English
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsExcuse Me/I’m SorryEnglish
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsGood Morning/AfternoonEnglish
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsPlease…./May I…..English
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsThank You/You’re WelcomeEnglish
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsExcuse Me/I’m SorryEnglish
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsGood Morning/AfternoonEnglish
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsPlease…./May I…..English
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsThank You/You’re WelcomeEnglish
LLKVPD-Ia-13KUsesthe proper expression in introducing oneselfe.g., I am/My name is ______English
LLKV-00-3KUseswordsfrom story listened toEnglish
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagEnglish
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesEnglish
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: curvesEnglish
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: scribbling (free hand)English
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: slanting linesEnglish
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: straight linesEnglish
LLKH-00-5KWritesone’s given nameEnglish
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)English
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)English
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsEnglish
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)English
LLKH-00-4KWritesthe lower case for each upper-case letter or vice versaEnglish
KAKPS-00-7KNaipahahayagsa positibong paraanang nararamdamanEsP
KAKPS-00-16KNaipakikitaang kahalagahan ng pakikibahagi(pagbabahagi ng pagkain, laruan, gamit)EsP
KAKPS-00-20KNaipakikitasa panahon ng pangangailanganang kusang pagtulongEsP
KAKPS-00-15KNaipakikitaang paggalang sa pambansang sagisag (Pambansang Awit)pagtayo nang tuwid na nakalagay ang kanang kamay sa dibdib habang umaawit at itinataas ang watawatEsP
KAKPS-00-15KNaipakikitaang paggalang sa pambansang sagisag (watawat)pagtayo nang tuwid na nakalagay ang kanang kamay sa dibdib habang umaawit at itinataas ang watawatEsP
KAKPS-00-14KNaipakikitaang pagiging tahimik at maayossa pagkilos/ pagsunod sa seremonya gaya ng pagluhod/ pagtayo/ pagyuko, pag-awit kung nasa pook dalanginanEsP
KAKPS-00-19KNaipakikitaang pagpapahalaga sa maayos na pakikipaglaro: pagiging mahinahonEsP
KAKPS-00-19KNaipakikitaang pagpapahalaga sa maayos na pakikipaglaro: pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami/reperiEsP
KAKPS-00-19KNaipakikitaang pagpapahalaga sa maayos na pakikipaglaro: pagtanggap ng pagkapanalo nang may kababaang loobEsP
KAKPS-00-19KNaipakikitaang pagpapahalaga sa maayos na pakikipaglaro: pagtanggap ng pagkatalo nang maluwag sa kaloobanEsP
KAKPS-00-6KNaipakikitanang kaaya-ayaang tamang gawainsa iba’t ibang sitwasyonEsP
KAKPS-00-4KNaisasagawanang maluwag sa kaloobanang simpleng gawainEsP
KAKPS-00-2KNakagagawanang may kusaEsP
KAKPS-00-3KNakagagawanang nag-iisaEsP
KAKPS-00-11KNakahihinging pahintulot (paggamit ng bagay na pag-aari ng ibang tao)EsP
KAKPS-00-11KNakahihinging pahintulot (pagpasok/paglabas ng silid-aralan/tahanan)EsP
KAKPS-00-8KNakapagbabalikng mga bagay na napulotEsP
KAKPS-00-12KNakapaghihintayng kanyang pagkakataonEsP
KAKPS-00-9KNakapagliligpitlamangng sariling gamitEsP
KAKPS-00-21KNakapagsasabisa lahat ng pagkakataonng totoosa magulang, nakatatanda at iba pang kasapi ng pamilyaEsP
KAKPS-00-8KNakapagsasauling mga bagay na napulotEsP
KAKPS-00-4KNakapagsesipilyoEsP
SEKPSE-IIa-4KNakasusunodsa mga itinakdang tuntunin at gawain (routines)sa paaralan at silid-aralanEsP
KAKPS-00-5KNakasusunodnang maayos at maluwag sa kaloobansa mga utos/ gawainEsP
KAKPS-00-16KNakikilalaang kahalagahan ng pakikibahagi(pagbabahagi ng pagkain, laruan, gamit)EsP
KAKPS-00-1KNapagsisikapangmatapos ang sinimulang gawainsa itinakdang orasEsP
KAKPS-00-16KNasasabiang kahalagahan ng pakikibahagi(pagbabahagi ng pagkain, laruan, gamit)EsP
KAKPS-00-13KNatatawagsa kanilang pangalanang mga kalaroat ibang taoEsP
LLKSS-00-1KAnswersquestionsabout the details in a pictographFilipino
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (what)about storiesFilipino
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (when)about storiesFilipino
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (where)about storiesFilipino
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (who)about storiesFilipino
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (why)about storiesFilipino
LLKBPA-00-10KBrowseson their ownbooksFilipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagFilipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesFilipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: curvesFilipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: scribbling (free hand)Filipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: slanting linesFilipino
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: straight linesFilipino
LLKH-00-2KCopiesfamiliar figuresFilipino
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)Filipino
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)Filipino
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsFilipino
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)Filipino
LLKV-00-2KDescribesbased on color, shape, size, and function/usecommon objects/things in the environmentFilipino
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a low sounda high soundFilipino
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a loud sounda soft soundFilipino
LLKH-00-2KDrawsfamiliar figuresFilipino
LLKVPD-00-5KDrawsthe missing partFilipino
LLKOL-Ig-9KExpressesdreamsFilipino
LLKOL-Ig-9KExpressesfearsFilipino
LLKOL-Ig-9KExpressesfeelingsFilipino
LLKOL-Ig-9KExpressesideasFilipino
LLKLC-00-13KExpressesfreely through creative ways (drawing, illustration, body movement, singing, dancing) based on story listened toone’s idea/selfFilipino
LLKC-00-1KExpressesthrough symbols (e.g., drawings, invented spelling)simple ideasFilipino
LLKOL-Ig-9KExpressesthoughtsFilipino
LLKOL-Ig-9KExpresseswishesFilipino
LLKBPA-00-6KFlipssequentially from front to backpages of the bookFilipino
LLKSS-00-3KGetsfrom simple environmental printsinformationFilipino
LLKPA-00-6KGivesa word that rhymes with a spoken wordFilipino
LLKOL-00-8KGivesoral directions1- to 2-stepFilipino
LLKV-00-7KGivesthe antonyms of given wordsFilipino
LLKLC-00-7KGivesorally and/or through drawingthe correct sequence of three eventsin a story listened toFilipino
LLKV-00-4KGivespresented through real objects, pictures, actions, synonyms and antonyms, and context cluesthe meaning of wordsFilipino
LLKV-00-6KGivesthe names of community helpers, and the roles they play/ jobs they do/things they useFilipino
LLKV-00-6KGivesthe names of family members and the roles they play/ jobs they do/things they useFilipino
LLKV-00-6KGivesthe names of school personnel and the roles they play/ jobs they do/things they useFilipino
LLKAK-Ih-7KGivesthe sound of each letter(mother tongue, orthography)Filipino
LLKV-00-7KGivesthe synonyms of given wordsFilipino
LLKBPA-00-1KHoldsuprightthe bookFilipino
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: front coverFilipino
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: back coverFilipino
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: pagesFilipino
LLKAPD-Ie-1KIdentifiesfamiliar sounds in the environmentFilipino
LLKLC-00-11KIdentifiesproblem solutionsin a story listened toFilipino
LLKPA-Ig-7KIdentifiesseveral words that begin with the same sound as the spoken wordFilipino
LLKLC-00-9KIdentifiessimple causes of eventsin a story listened toFilipino
LLKLC-00-9KIdentifiessimple effects of eventsin a story listened toFilipino
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe letter that is different in a groupFilipino
LLKAK-Ic-1KIdentifiesthe letters of one’s given nameFilipino
LLKAK-Ih-3KIdentifiesthe letters of the alphabet(mother tongue, orthography)Filipino
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe number that is different in a groupFilipino
LLKPA-Ig-1KIdentifiesthe sounds of letters orally givenFilipino
LLKLC-Ig-8KIdentifiesthe speakerin the story or poem listened toFilipino
LLKBPA-00-3KIdentifiesthe title of the storyFilipino
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe word that is different in a groupFilipino
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (inside the room)Filipino
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (outside the room)Filipino
LLKPA-Ic-2KIdentifieswhether or not 2 spoken words begin with the same soundFilipino
LLKLC-Ig-8KInferscharacter feelingsin a story listened toFilipino
LLKLC-Ig-8KInferscharacter traitsin a story listened toFilipino
LLKBPA-00-11KInitiateswith peer/teacherreading booksFilipino
LLKBPA-00-9KListensattentively, during story readingFilipino
LLKAPD-Id-6KListensdiscriminately i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioFilipino
LLKLC-00-1KListensattentivelyto poemsFilipino
LLKLC-00-1KListensattentivelyto songsFilipino
LLKLC-00-1KListensattentivelyto storiesFilipino
LLKAK-Ih-4KMatchesto its lower-case letteran upper-case letterFilipino
LLKAK-Ih-5KMatchesto its letter formthe letter soundFilipino
LLKV-00-1KNamescommon objects/things in the environment(in school, home, and community)Filipino
LLKV-00-5KNamesobjects that begin with a particular letter of the alphabetFilipino
LLKAK-Ic-2KNamesthe beginning lettersof their friends' names, their family members’, and common things they useFilipino
LLKSS-00-2KNamesthe places and the thingsfound in a map of a classroomFilipino
LLKV-00-8KNamesthe places and the thingsfound in the classroom, school and communityFilipino
LLKOL-Ig-3KNarratesevents of the dayFilipino
LLKOL-00-10KParticipatesactively, in a dialog or conversation of familar topicsFilipino
LLKBPA-00-8KPointsto the first part/beginning of storyFilipino
LLKLC-00-12KPredictspossible endingof a story listened toFilipino
LLKLC-00-10KPredictswhat might happen nextin the story listened toFilipino
LLKBPA-00-9KPredictsbased on the title of the book and the picture on the coverwhat the story is all aboutFilipino
LLKBPA-00-9KReactsduring story readingFilipino
LLKBPA-00-3KReadsthe title of the storyFilipino
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: charactersFilipino
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: the events in story listened toFilipino
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: when and where the stories/poems/songs happenedFilipino
LLKV-00-3KRecallswordsfrom story listened toFilipino
LLKOL-Ia-2KRecitespoemsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishFilipino
LLKOL-Ia-2KRecitesrhymesin the mother tongue, Filipino and/or EnglishFilipino
LLKAK-Ia-6KRecognizesby sightone’s given nameFilipino
LLKLC-Ig-4KRelatesto events in stories/poems/songs listened topersonal experiencesFilipino
LLKAPD-Id-6KRespondsappropriately, i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioFilipino
LLKOL-Ih-12KRetellsin 1 to 3 sentences, through pictures and dramatizationFilipino
LLKLC-00-5KRetellswith the help of picturesstories listened toFilipino
LLKPA-00-3KSelectsfrom 3 spoken wordsthose that begin with the same soundFilipino
LLKOL-Ia-2KSingssimple jingles/songsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishFilipino
LLKOL-Ic-15KTalksabout dislikes(foods, pets, toys, games, friends, places)Filipino
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout family membersFilipino
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout foodFilipino
LLKOL-Ic-15KTalksabout likes(foods, pets, toys, games, friends, places)Filipino
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout members of the communityFilipino
LLKOL-Ig-3KTalksabout one’s personal experiencesFilipino
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout petsFilipino
LLKLC-Ih-3KTalksabout the charactersin short stories/poems listened toFilipino
LLKOL-Id-4KTalksabout the details of an object/picturelike toys, pets, foods, placesFilipino
LLKLC-Ih-3KTalksabout the eventsin short stories/poems listened toFilipino
LLKBPA-00-4KTalksabout the pictures on the book coverFilipino
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout toysFilipino
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is high/lowFilipino
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is loud/softFilipino
LLKBPA-00-7KTellsthat the left page is looked at/read before the right pageFilipino
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: firstin stories listened toFilipino
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: lastin stories listened toFilipino
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: middlein stories listened toFilipino
LLKVPD-00-3KTellsthe missing partsin objects/picturesFilipino
LLKPA-Ig-8KTellsthe number of syllablesin given spoken wordsFilipino
LLKBPA-00-5KTellswhat an author doesFilipino
LLKBPA-00-5KTellswhat an illustrator doesFilipino
LLKPA-Ic-4KTellswhether a pair or set of spoken words rhymeFilipino
LLKPA-00-9KTellswhether words from a story read rhyme or notFilipino
LLKVPD-Id-1KTellsbased on color, shape, size, direction, and other details (T-shirt with collar and without collar)which objects/pictures are the sameFilipino
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two letters in a group are the sameFilipino
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two numbers in a group are the sameFilipino
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two words in a group are the sameFilipino
LLKAPD-Ie-2KTellswho/what is producing a given soundFilipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagFilipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesFilipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: curvesFilipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: scribbling (free hand)Filipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: slanting linesFilipino
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: straight linesFilipino
LLKH-00-2KTracesfamiliar figuresFilipino
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)Filipino
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)Filipino
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsFilipino
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)Filipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsExcuse Me/I’m SorryFilipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsGood Morning/AfternoonFilipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsPlease…./May I…..Filipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsThank You/You’re WelcomeFilipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsExcuse Me/I’m SorryFilipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsGood Morning/AfternoonFilipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsPlease…./May I…..Filipino
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsThank You/You’re WelcomeFilipino
LLKVPD-Ia-13KUsesthe proper expression in introducing oneselfe.g., I am/My name is ______Filipino
LLKV-00-3KUseswordsfrom story listened toFilipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagFilipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesFilipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: curvesFilipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: scribbling (free hand)Filipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: slanting linesFilipino
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: straight linesFilipino
LLKH-00-5KWritesone’s given nameFilipino
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)Filipino
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)Filipino
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsFilipino
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)Filipino
LLKH-00-4KWritesthe lower case for each upper-case letter or vice versaFilipino
KPKGM-Ig-3KNagagamitsa paglalaro, pag-eehersisyo, pagsasayawang mga kilos di-lokomotorHealth-PE
KPKGM-Ig-3KNagagamitsa paglalaro, pag-eehersisyo, pagsasayawang mga kilos lokomotorHealth-PE
KPKPKK-Ih-4KNaipakikitaang kahandaan sa panahon ng sakunalindol, baha, sunog, atbp.Health-PE
KPKGM-00-4KNaipakikitaang panimbang sa pagsasagawa ng iba’t ibang kilos ng katawangaya ng paglukso-luksong pahalinhinan ang mga paa (skipping), pagtulay nang di natutumba sa tuwid na guhit, pag-akyat at pagbaba sa hagdananHealth-PE
KPKPKK-00-2KNaipakikitaang wastong pangangalagasa mga pansariling kagamitan, sa paglilinis at pag-aayos ng katawanHealth-PE
KPKFM-00-1.4KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagkopya ng hugisHealth-PE
KPKFM-00-1.4KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagbakatHealth-PE
KPKFM-00-1.5KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagbuo ng puzzlesHealth-PE
KPKFM-00-1.3KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagdikit ng papelHealth-PE
KPKFM-00-1.3KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: paggupit ng papelHealth-PE
KPKFM-00-1.4KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagkopya ng larawanHealth-PE
KPKFM-00-1.4KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagkopya ng titikHealth-PE
KPKFM-00-1.6KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: paglikha ng mga modelo ng pangkaraniwang bagay sa paligidHealth-PE
KPKFM-00-1.1KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: paglipat ng pahinaHealth-PE
KPKFM-00-1.5KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagmomolde ng luwad (clay)Health-PE
KPKFM-00-1.3KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagpilas ng papelHealth-PE
KPKFM-00-1.2KNaisasagawaang mga sumusunod na kasanayan: pagtiklop ng papelHealth-PE
KPKGM-Ie-2KNaisasagawasa pagtugon sa ritmong mabagal at mabilisang mga sumusunod na kilos lokomotor: pagkandiritHealth-PE
KPKGM-Ie-2KNaisasagawasa pagtugon sa ritmong mabagal at mabilisang mga sumusunod na kilos lokomotor: paglakadHealth-PE
KPKGM-Ie-2KNaisasagawasa pagtugon sa ritmong mabagal at mabilisang mga sumusunod na kilos lokomotor: pagluksoHealth-PE
KPKGM-Ie-2KNaisasagawasa pagtugon sa ritmong mabagal at mabilisang mga sumusunod na kilos lokomotor: paglundag/pagtalonHealth-PE
KPKGM-Ie-2KNaisasagawasa pagtugon sa ritmong mabagal at mabilisang mga sumusunod na kilos lokomotor: pagtakboHealth-PE
KPKGM-Ia-1KNaisasagawanang may kasiyahanang paggalaw/pagkilos ng iba’t ibang bahagi ng katawan sa saliw ng awitinHealth-PE
KPKPKK-Ih-1KNaisasagawaang pangangalaga sa pansariling kalusugantulad ng: paglilinis ng katawan, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagsesipilyo, pagsusuklay, paglilinis ng kuko, pagpapalit ng damit, pagtugon sa personal na pangangailangan nang nag-iisa (pag-ihi, pagdumi) paghuhugas ng kamay, pagkatapos guHealth-PE
KPKPF-Ia-2KNakagagalawnang angkop sa ritmo at indayog; bilang tugon sa himig na napapakinggan/ awit na kinakanta(martsa, palakpak, tapik, padyak, lakad, lundag at iba pa)Health-PE
KPKFM-00-1KNakagagamitng kutsaraHealth-PE
KPKFM-00-1KNakagagamitng tinidorHealth-PE
KPKFM-00-1KNakapagbobotonesHealth-PE
KPKFM-00-1KNakapagsasarang zipperHealth-PE
SEKPKN-OO-1KNakapagsisimulang laroHealth-PE
KPKFM-00-1KNakapagsusuotng sapatosHealth-PE
KPKFM-00-1KNakapagtataling sapatosHealth-PE
KPKPF-00-1KNakasasalisa mga laroo anumang pisikal na gawain at iba’t ibang paraan ng pag-eehersisyoHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: hindi paglalaro ng posporoHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdananHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: maingat na paggamit ng matutulis/matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor, guntingHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: pag-iwas sa paglalagay ng maliit na bagay sa bibig, ilong, at taingaHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: pagtingin sa kaliwa’t kanan bago tumawid sa daanHealth-PE
KPKPKK-Ih-3KNakikilalaang kahalagahan ng mga tuntunin: pananatiling kasama ng nakatatanda kung nasa sa matataong lugarHealth-PE
KPKPKK-Ih-2KNakikilalaang kahalagahan ng pansariling kaligtasan: nagpapaalam kung lalabasHealth-PE
KPKPKK-Ih-2KNakikilalaang kahalagahan ng pansariling kaligtasan: nagsasabi ng “HUWAG” o “HINDI” kung hinipo ang maselang bahagi ng katawanHealth-PE
KPKPKK-Ih-2KNakikilalaang kahalagahan ng pansariling kaligtasan: sumasama lamang sa mga kilalang tao/kalaroHealth-PE
SEKPKN-Ig-2KNakikipaglarosa dalawa o tatlong bata; gamit ang isang laruanHealth-PE
MKAT-00-8KAddsusing concrete objectsquantitiesup to 10Math
MKSC-00-10KArrangesone after another; in a series/sequence according to a given attribute (size, length)objectsMath
MKC-00-6KArrangesfrom least to greatest/ greatest to leastthree numbersMath
MKSC-00-6KClassifiesaccording to one attribute/property (shape, color, size, function/use)objectsMath
MKAP-00-1KCollectsthrough observation and asking questionsdata on one variable(e.g., sex/boys or girls)Math
MKAT-00-3KCombinesusing concrete objects to represent the concept of additionelements of two setsMath
MKME-00-2KComparesbased on their size, length, weight/mass: big/littleobjectsMath
MKME-00-2KComparesbased on their size, length, weight/mass: heavier/lighterobjectsMath
MKME-00-2KComparesbased on their size, length, weight/mass: longer/shorterobjectsMath
MKC-00-8KComparesto decide which is more or less, or if they are equaltwo groups of objectsMath
MKSC-00-19KCompletespatternsMath
MKC-00-7KCountswith one-to-one correspondenceobjectsup to quantities of 10Math
MKSC-00-12KCountsroteup to 20Math
MKAT-00-15KCounts(beginning of multiplication)sets of equal quantity of materialsup to 12Math
MKSC-00-21KCreatesown patternsMath
MKAP-00-2KCreatessimple pictographsMath
MKSC-00-4KDescribesbased on attributes/properties (shapes, size, its use and functions)objectsMath
MKSC-00-10KDescribesthe relationship of objects(big/bigger/biggest or long/longer/longest)Math
MKAT-00-11KDescribesthe strategies usedMath
MKAP-00-3KDiscussessimple pictographsMath
MKAT-00-17KDividesinto two or four equal parts (halves and fourths)a wholeMath
MKAT-00-11KExplainsthe strategies usedMath
MKSC-00-20KExtendspatternsMath
MKSC-00-5KGroupsobjectsthat are alikeMath
MKAT-00-15KGroups(beginning of multiplication)sets of equal quantity of materialsup to 10Math
MKAT-00-2KIdentifiesbillsup to PhP20 (pesos and centavos)Math
MKAT-00-2KIdentifiescoinsup to PhP20 (pesos and centavos)Math
MKC-00-2KIdentifiesnumerals0 to 10Math
MKSC-00-3KIdentifiesobjects in the environmentthat has the same shape as a sphere, cube, cylinderMath
MKSC-00-9KIdentifiessequence of events: afterMath
MKSC-00-9KIdentifiessequence of events: beforeMath
MKSC-00-9KIdentifiessequence of events: firstMath
MKSC-00-9KIdentifiessequence of events: lastMath
MKSC-00-9KIdentifiessequence of events: nextMath
MKC-00-8KIdentifiessetswith one more or one less elementMath
MKC-00-11KIdentifiesthe 1st objectup to 10th; in a given setMath
MKC-00-11KIdentifiesthe 2nd objectup to 10th; in a given setMath
MKC-00-11KIdentifiesthe 3rd objectup to 10th; in a given setMath
MKC-00-5KIdentifiesthe numberthat comes before, after, or in betweenMath
MKSC-00-12KIdentifiesusing "in," "on," "over," "under," "top," and "bottom"the positions of the objectsMath
MKSC-00-2KIdentifiestwo to three dimensional shapes: circleMath
MKSC-00-2KIdentifiestwo to three dimensional shapes: rectangleMath
MKSC-00-2KIdentifiestwo to three dimensional shapes: squareMath
MKSC-00-2KIdentifiestwo to three dimensional shapes: triangleMath
MKC-00-4KMatchesto a set of concrete objects from 0 to 10numeralsMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: picture to pictureobjectMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: object to objectobjectMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: object to pictureobjectMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: picture to picturepicturesMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: object to objectpicturesMath
MKAT-00-1KMatchesbased on properties /attributes; in one-to-one correspondence: object to picturepicturesMath
MKME-00-6KNamesthe hour handsin a clockMath
MKME-00-6KNamesthe minute handsin a clockMath
MKME-00-4KNamesthe things that can be done in a minutee.g., washing hands, etc.Math
MKME-00-4KNamesthe things that can be done in an hourMath
MKC-00-3KReadsnumerals0 to 10Math
MKAT-00-2KRecognizesbillsup to PhP20 (pesos and centavos)Math
MKAT-00-2KRecognizescoinsup to PhP20 (pesos and centavos)Math
MKC-00-2KRecognizesnumerals0 to 10Math
MKSC-00-1KRecognizessimple shapesin the environmentMath
MKAT-00-14KRecognizessituationsthat require addition and subtractionMath
MKSC-00-11KRecognizessymmetry: basic shapesMath
MKSC-00-11KRecognizessymmetry: own bodyMath
MKME-00-5KRecognizesthat a clock and a watch tell timeMath
MKME-00-6KRecognizesthe hour handsin a clockMath
MKME-00-6KRecognizesthe minute handsin a clockMath
MKME-00-4KRecognizesthe things that can be done in a minutee.g., washing hands, etc.Math
MKME-00-4KRecognizesthe things that can be done in an hourMath
MKAT-00-26KRecognizesthe words: “add to”that indicate the act of adding whole numbersMath
MKAT-00-4KRecognizesthe words: “are left”that indicate the act of subtracting whole numbersMath
MKAT-00-26KRecognizesthe words: “in all”that indicate the act of adding whole numbersMath
MKAT-00-4KRecognizesthe words: “less”that indicate the act of subtracting whole numbersMath
MKAT-00-26KRecognizesthe words: “put together”that indicate the act of adding whole numbersMath
MKAT-00-4KRecognizesthe words: “take away”that indicate the act of subtracting whole numbersMath
MKAT-00-16KRepresentsusing concrete objects; (beginning division)groups of equal quantitiesup to 10Math
MKAT-00-15KRepresents(beginning of multiplication)sets of equal quantity of materialsup to 11Math
MKSC-00-20KReproducespatternsMath
MKAT-00-16KSeparatesusing concrete objects; (beginning division)groups of equal quantitiesup to 10Math
MKAT-00-11KSolvesusing a variety of ways (e.g., concrete materials, drawings)simple addition number storiesup to quantities of 10; read by the teacherMath
MKAT-00-11KSolvesusing a variety of ways (e.g., concrete materials, drawings)simple subtraction number storiesup to quantities of 10; read by the teacherMath
MKSC-00-6KSortsaccording to one attribute/property (shape, color, size, function/use)objectsMath
MKAT-00-9KSubtractsusing concrete objectsquantitiesup to 10Math
MKAT-00-4KTakesfrom a given set; using concrete objects to represent the concept of subtractiona quantityMath
MKAP-00-5KTellspossible outcomes of familiar events(e.g., what to wear on a sunny/rainy days, running fast on a wet and slippery corridor, etc.)Math
MKSC-00-25KTellsthat length of an object does not change even if it is movedMath
MKSC-00-23KTellsthat the quantity of a set of objects does not change even though the arrangement has changed(i.e., the child should be able to tell that one set of counters placed in one-to-one correspondence and then rearranged still has the same quantity)Math
MKSC-00-24KTellsthat the volume of liquid does not change even if the size and shape of container doMath
MKME-00-8KTellsthe names of the days in a weekMath
MKME-00-8KTellsthe names of the months in a yearMath
MKC_00-10KTellsthe number of days in a weekMath
MKME-00-3KTellsthe time of day when activities are being donee.g., morning, afternoon, nightMath
MKME-00-7KTellsby the hourtimeMath
MKME-00-4KTellswhich activities take a longer or shorter timeMath
MKSC-00-22KTransformsfrom one form to anotherpatternsMath
MKSC-00-22KTranslatesfrom one form to anotherpatternsMath
MKAT-00-10KUsesa variety of materialsused to determine answers to addition and subtraction problems listened toMath
MKAT-00-10KUsescommunicate strategiesused to determine answers to addition and subtraction problems listened toMath
MKME-00-1KUsesnonstandard measuring toolse.g. length – feet, hand, piece of string; capacity – mug/glass; mass – stone, table blocksMath
MKAT-00-14KVisualizessituationsthat require addition and subtractionMath
MKAT-00-10KWritesusing concrete representationsaddition number sentencesMath
MKC-00-3KWritesnumerals0 to 10Math
MKAT-00-10KWritesusing concrete representationssubtraction number sentencesMath
LLKSS-00-1KAnswersquestionsabout the details in a pictographMTongue
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (what)about storiesMTongue
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (when)about storiesMTongue
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (where)about storiesMTongue
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (who)about storiesMTongue
LLKOL-00-7KAsksas may be appropriatequestions (why)about storiesMTongue
LLKBPA-00-10KBrowseson their ownbooksMTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagMTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesMTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: curvesMTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: scribbling (free hand)MTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: slanting linesMTongue
LLKH-00-6KCopiesdifferent strokes: straight linesMTongue
LLKH-00-2KCopiesfamiliar figuresMTongue
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)MTongue
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)MTongue
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsMTongue
LLKH-00-3KCopiesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)MTongue
LLKV-00-2KDescribesbased on color, shape, size, and function/usecommon objects/things in the environmentMTongue
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a low sounda high soundMTongue
LLKAPD-Ie-5KDifferentiatesfrom a loud sounda soft soundMTongue
LLKH-00-2KDrawsfamiliar figuresMTongue
LLKVPD-00-5KDrawsthe missing partMTongue
LLKOL-Ig-9KExpressesdreamsMTongue
LLKOL-Ig-9KExpressesfearsMTongue
LLKOL-Ig-9KExpressesfeelingsMTongue
LLKOL-Ig-9KExpressesideasMTongue
LLKLC-00-13KExpressesfreely through creative ways (drawing, illustration, body movement, singing, dancing) based on story listened toone’s idea/selfMTongue
LLKC-00-1KExpressesthrough symbols (e.g., drawings, invented spelling)simple ideasMTongue
LLKOL-Ig-9KExpressesthoughtsMTongue
LLKOL-Ig-9KExpresseswishesMTongue
LLKBPA-00-6KFlipssequentially from front to backpages of the bookMTongue
LLKSS-00-3KGetsfrom simple environmental printsinformationMTongue
LLKPA-00-6KGivesa word that rhymes with a spoken wordMTongue
LLKOL-00-8KGivesoral directions1- to 2-stepMTongue
LLKV-00-7KGivesthe antonyms of given wordsMTongue
LLKLC-00-7KGivesorally and/or through drawingthe correct sequence of three eventsin a story listened toMTongue
LLKV-00-4KGivespresented through real objects, pictures, actions, synonyms and antonyms, and context cluesthe meaning of wordsMTongue
LLKV-00-6KGivesthe names of community helpers, and the roles they play/ jobs they do/things they useMTongue
LLKV-00-6KGivesthe names of family members and the roles they play/ jobs they do/things they useMTongue
LLKV-00-6KGivesthe names of school personnel and the roles they play/ jobs they do/things they useMTongue
LLKAK-Ih-7KGivesthe sound of each letter(mother tongue, orthography)MTongue
LLKV-00-7KGivesthe synonyms of given wordsMTongue
LLKBPA-00-1KHoldsuprightthe bookMTongue
LLKAPD-Ie-1KIdentifiesfamiliar sounds in the environmentMTongue
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: back coverMTongue
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: front coverMTongue
LLKBPA-00-2KIdentifiesparts of a book: pagesMTongue
LLKLC-00-11KIdentifiesproblem solutionsin a story listened toMTongue
LLKPA-Ig-7KIdentifiesseveral words that begin with the same sound as the spoken wordMTongue
LLKLC-00-9KIdentifiessimple causes of eventsin a story listened toMTongue
LLKLC-00-9KIdentifiessimple effects of eventsin a story listened toMTongue
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe letter that is different in a groupMTongue
LLKAK-Ic-1KIdentifiesthe letters of one’s given nameMTongue
LLKAK-Ih-3KIdentifiesthe letters of the alphabet(mother tongue, orthography)MTongue
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe number that is different in a groupMTongue
LLKPA-Ig-1KIdentifiesthe sounds of letters orally givenMTongue
LLKLC-Ig-8KIdentifiesthe speakerin the story or poem listened toMTongue
LLKBPA-00-3KIdentifiesthe title of the storyMTongue
LLKVPD-00-6KIdentifiesthe word that is different in a groupMTongue
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (inside the room)MTongue
LLKAPD-Ie-3KIdentifieswhere the sound is coming from (outside the room)MTongue
LLKPA-Ic-2KIdentifieswhether or not 2 spoken words begin with the same soundMTongue
LLKLC-Ig-8KInferscharacter feelingsin a story listened toMTongue
LLKLC-Ig-8KInferscharacter traitsin a story listened toMTongue
LLKBPA-00-11KInitiateswith peer/teacherreading booksMTongue
LLKBPA-00-9KListensattentively, during story readingMTongue
LLKAPD-Id-6KListensdiscriminately i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioMTongue
LLKLC-00-1KListensattentivelyto poemsMTongue
LLKLC-00-1KListensattentivelyto songsMTongue
LLKLC-00-1KListensattentivelyto storiesMTongue
LLKAK-Ih-4KMatchesto its lower-case letteran upper-case letterMTongue
LLKAK-Ih-5KMatchesto its letter formthe letter soundMTongue
LLKV-00-1KNamescommon objects/things in the environment(in school, home, and community)MTongue
LLKV-00-5KNamesobjects that begin with a particular letter of the alphabetMTongue
LLKAK-Ic-2KNamesthe beginning lettersof their friends' names, their family members’, and common things they useMTongue
LLKSS-00-2KNamesthe places and the thingsfound in a map of a classroomMTongue
LLKV-00-8KNamesthe places and the thingsfound in the classroom, school and communityMTongue
LLKOL-Ig-3KNarratesevents of the dayMTongue
LLKOL-00-10KParticipatesactivelyin a dialog or conversation of familar topicsMTongue
LLKBPA-00-8KPointsto the first part/beginning of storyMTongue
LLKLC-00-12KPredictspossible endingof a story listened toMTongue
LLKLC-00-10KPredictswhat might happen nextin the story listened toMTongue
LLKBPA-00-9KPredictsbased on the title of the book and the picture on the coverwhat the story is all aboutMTongue
LLKBPA-00-9KReactsduring story readingMTongue
LLKBPA-00-3KReadsthe title of the storyMTongue
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: charactersMTongue
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: the events in story listened toMTongue
LLKLC-00-2KRecallsdetails of the story: when and where the stories/poems/songs happenedMTongue
LLKV-00-3KRecallswordsfrom story listened toMTongue
LLKOL-Ia-2KRecitespoemsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishMTongue
LLKOL-Ia-2KRecitesrhymesin the mother tongue, Filipino and/or EnglishMTongue
LLKAK-Ia-6KRecognizesby sightone’s given nameMTongue
LLKLC-Ig-4KRelatesto events in stories/poems/songs listened topersonal experiencesMTongue
LLKAPD-Id-6KRespondsappropriately, i.e., speak loudly/softly when asked, asked to adjust volume of television/radioMTongue
LLKOL-Ih-12KRetellsin 1 to 3 sentences, through pictures and dramatizationMTongue
LLKLC-00-5KRetellswith the help of picturesstories listened toMTongue
LLKPA-00-3KSelectsfrom 3 spoken wordsthose that begin with the same soundMTongue
LLKOL-Ia-2KSingssimple jingles/songsin the mother tongue, Filipino and/or EnglishMTongue
LLKOL-Ic-15KTalksabout dislikes(foods, pets, toys, games, friends, places)MTongue
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout family membersMTongue
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout foodMTongue
LLKOL-Ic-15KTalksabout likes(foods, pets, toys, games, friends, places)MTongue
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout members of the communityMTongue
LLKOL-Ig-3KTalksabout one’s personal experiencesMTongue
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout petsMTongue
LLKLC-Ih-3KTalksabout the charactersin short stories/poems listened toMTongue
LLKOL-Id-4KTalksabout the details of an object/picturelike toys, pets, foods, placesMTongue
LLKLC-Ih-3KTalksabout the eventsin short stories/poems listened toMTongue
LLKBPA-00-4KTalksabout the pictures on the book coverMTongue
LLKOL-00-5KTalksusing various appropriate descriptive wordsabout toysMTongue
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is high/lowMTongue
LLKAPD-Id-4KTellsif the sound is loud/softMTongue
LLKBPA-00-7KTellsthat the left page is looked at/read before the right pageMTongue
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: firstin stories listened toMTongue
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: lastin stories listened toMTongue
LLKLC-Ih-6KTellsthe event that happened: middlein stories listened toMTongue
LLKVPD-00-3KTellsthe missing partsin objects/picturesMTongue
LLKPA-Ig-8KTellsthe number of syllablesin given spoken wordsMTongue
LLKBPA-00-5KTellswhat an author doesMTongue
LLKBPA-00-5KTellswhat an illustrator doesMTongue
LLKPA-Ic-4KTellswhether a pair or set of spoken words rhymeMTongue
LLKPA-00-9KTellswhether words from a story read rhyme or notMTongue
LLKVPD-Id-1KTellsbased on color, shape, size, direction, and other details (T-shirt with collar and without collar)which objects/pictures are the sameMTongue
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two letters in a group are the sameMTongue
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two numbers in a group are the sameMTongue
LLKVPD-Ie-4KTellswhich two words in a group are the sameMTongue
LLKAPD-Ie-2KTellswho/what is producing a given soundMTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagMTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesMTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: curvesMTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: scribbling (free hand)MTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: slanting linesMTongue
LLKH-00-6KTracesdifferent strokes: straight linesMTongue
LLKH-00-2KTracesfamiliar figuresMTongue
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)MTongue
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)MTongue
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsMTongue
LLKH-00-3KTracesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)MTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsExcuse Me/I’m SorryMTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsGood Morning/AfternoonMTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsPlease…./May I…..MTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationscourteous expressionsThank You/You’re WelcomeMTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsExcuse Me/I’m SorryMTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsGood Morning/AfternoonMTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsPlease…./May I…..MTongue
LLKOL-Ia-1KUsesin appropriate situationspolite greetingsThank You/You’re WelcomeMTongue
LLKVPD-Ia-13KUsesthe proper expression in introducing oneselfe.g., I am/My name is ______MTongue
LLKV-00-3KUseswordsfrom story listened toMTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and curved and zigzagMTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: combination of straight and slanting linesMTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: curvesMTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: scribbling (free hand)MTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: slanting linesMTongue
LLKH-00-6KWritesdifferent strokes: straight linesMTongue
LLKH-00-5KWritesone’s given nameMTongue
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and curved lines (B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U)MTongue
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: combination of straight and slanting lines (K, M, N, V, W, X, Y, Z)MTongue
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: rounded strokes with loopsMTongue
LLKH-00-3KWritesthe letters of the alphabet: straight lines (A, E, F, H, I, L, T)MTongue
LLKH-00-4KWritesthe lower case for each upper-case letter or vice versaMTongue
PNEKPP-00-1KClassifiesaccording to observable properties like size, color, shape, texture, and weight)objectsScience
PNEKPP-00-3KCommunicateschanges observed(e.g., shorter pencil when sharpened, ice to water, corn kernel becomes pop corn)Science
PNEKPP-00-2KDemonstratesan understandingthat objects are made from one or more materials like metal, plastic, wood, paperScience
PNEKBS-Ic-3KDemonstratesusing different body partsmovementsScience
PNEKA-IIIh-2KDescribesusing their sensescommon animalsScience
PNEKP-IIb-1KDescribesusing their sensescommon plantsScience
PNEKA-III g-7KDescribeshow animals can be usefulScience
PNEKBS-Ij-7KDescribeshow one grows and changesScience
PNEKP-IIIf-4KDescribeshow plants can be usefulScience
PNEKPP-00-5KDescribesmovement of objects like: back and forthScience
PNEKPP-00-5KDescribesmovement of objects like: fast and slowScience
PNEKPP-00-5KDescribesmovement of objects like: round and roundScience
PNEKPP-00-5KDescribesmovement of objects like: straightScience
PNEKE-00-1KDescribesthe different kinds of weather: cloudyScience
PNEKE-00-1KDescribesthe different kinds of weather: rainyScience
PNEKE-00-1KDescribesthe different kinds of weather: stormyScience
PNEKE-00-1KDescribesthe different kinds of weather: sunnyScience
PNEKE-00-1KDescribesthe different kinds of weather: windyScience
PNEKA-IIIh-2KExaminesusing their sensescommon animalsScience
PNEKP-IIb-1KExaminesusing their sensescommon plantsScience
PNEKPP-00-4KExploreshow objects can be moved, like: blowingScience
PNEKPP-00-4KExploreshow objects can be moved, like: pullingScience
PNEKPP-00-4KExploreshow objects can be moved, like: pushingScience
PNEKPP-00-4KExploreshow objects can be moved, like: risingScience
PNEKPP-00-4KExploreshow objects can be moved, like: sinkingScience
PNEKE-00-5KExploressimple cause-and-effect relationshipsin familiar events and situationsScience
PNEKA-IIIi-4KGroupsaccording to certain characteristics (how they look/ body, coverings/parts, how they move, sounds they make, what they eat, where they live)animalsScience
PNEKP-IIb-8KGroupsaccording to certain characteristics, e.g., parts, kind, habitatplantsScience
PNEKA-III g-7KIdentifieshow animals can be usefulScience
PNEKP-IIIf-4KIdentifieshow plants can be usefulScience
PNEKP-IIb-2KIdentifiesneeds of plantsScience
PNEKBS-Id-1KIdentifiesone’s basic body partsScience
PNEKBS-Ii-8KIdentifiesone’s basic needsScience
PNEKE-00-4KIdentifiessimple ways of taking care of the environmentScience
PNEKA-III g-5KIdentifiesthe needs of animalsScience
PNEKA-III g-6KIdentifiesways to care for animalsScience
PNEKBS-Ii-8KIdentifiesways to care for one’s bodyScience
PNEKP-IIb-2KIdentifiesways to care for plantsScience
PNEKE-00-2KIdentifieswhat we wear and use for each kind of weatherScience
PNEKA-Ie-1KNamescommon animalsScience
PNEKP-IIa-7KNamescommon plantsScience
PNEKBS-Ic-4KNamesthe five sensesand their corresponding body partsScience
PNEKA-IIIh-2KObservesusing their sensescommon animalsScience
PNEKP-IIb-1KObservesusing their sensescommon plantsScience
PNEKE-00-6KObservesin different kinds of weathersafety practicesScience
PNEKE-00-1KObservesdaily (as part of the opening routine)the weatherScience
PNEKBS-Ii-9KPracticesways to care for one’s bodyScience
PNEKE-00-1KRecordsdaily (as part of the opening routine)the weatherScience
PNEKE-00-1KTellsthe different kinds of weather: cloudyScience
PNEKE-00-1KTellsthe different kinds of weather: rainyScience
PNEKE-00-1KTellsthe different kinds of weather: stormyScience
PNEKE-00-1KTellsthe different kinds of weather: sunnyScience
PNEKE-00-1KTellsthe different kinds of weather: windyScience
PNEKBS-Id-2KTellsthe function of each basic body partScience
PNEKPP-00-6KUsessafelymaterialsScience
PNEKPP-00-6KUsessafelyobjectsScience
PNEKBS-Ic-5KUsesto observe the environmentthe sensesScience
PNEKBS-Id-6KUsesto observe and perform simple experiments in classifying objectsthe senses(e.g., texture – soft/hard, smooth/rough; taste – salty, sweet, sour)Science

K to 12 Grade Levels:

Mark Anthony Llego

Mark Anthony Llego, hailing from the Philippines, has made a profound impact on the teaching profession by enabling thousands of teachers nationwide to access crucial information and engage in meaningful exchanges of ideas. His contributions have significantly enhanced their instructional and supervisory capabilities, elevating the quality of education in the Philippines. Beyond his domestic influence, Mark's insightful articles on teaching have garnered international recognition, being featured on highly respected educational websites in the United States. As an agent of change, he continues to empower teachers, both locally and internationally, to excel in their roles and make a lasting difference in the lives of their students, serving as a shining example of the transformative power of knowledge-sharing and collaboration within the teaching community.

Leave a Comment

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.